دانلود فایل پاورپوینت شبه پتانسیل

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شبه پتانسیل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شبه پتانسیل قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

انتخاب شعاع مغزه

شعاع مغزه با توجه به نکات زیر تعیین می شود شبه پتانسیل در ضمن اینکه لازم است انتقال پذیر باشد باید دقت لازم را نیز داشته باشد. این امر باعث می شود که تا حد امکان Rc کوچک انتخاب  شود از طرفی هر چه Rc کوچکتر باشد. ناحیه ای که در آن تابع واقعی بر شبه تابع منطبق نیست کوچکتر شده و محاسبات با حظای کمتری انجام می پذیرد. ولی در عوض نوسانات شبه تابع موج افزایش می یابد در نتیجه تعداد امواج پایه افزایش یافته و باعث افزایش حجم محاسبات می شود. حال آنکه اگر ناحیه مغزه را بزگ انتخاب کنیم، ناحیه ای که در آن شبه تابع موج بر تابع موج واقعی منطبق نیست افزایش یافته و سرانجام محاسبات با خطای بیشتری انجام می شود. بنابراین با توجه به  این دو مطلب بهینه شعاع مغزه انتخاب می شود.

اسلاید ۲ :

کوچک         شبه پتانسیل سخت

بزرگ        شبه پتانسیل انتقال پذیرتر

اسلاید ۳ :

 ۱-  ویژه مقادیر انرژی الکترونهای والانس متناظر با شبه تابع موج و تابع موج  واقعی برابرند

۲-تابع موج الکترونهای واقعی و شبه تابع موج  و در نتیجه پتانسیل و شبه پتانسیل خارج مغزه بر هم منطیق اند.

۳- مقدار بار ناشی از الکترون های محصور در ناحیه مغزه که از شبه پتانسیل به دست می آید با بار ناشی از الکترون های محصور در ناحیه مغزه که از پتانسیل به دست  می آید با هم  برابرند  ( norm-conserving)

۴- پراش امواج در پتانسیل واقعی و شبه پتانسیل یکسان است. مشتق لگاریتمی  شبه تابع موج و تابع موج و مشتق اول آنها نسبت به انرژی در Rc برابرند

اسلاید ۴ :

۱- غیرموضعی

 

۲-نیمه موضعی

۳- موضعی

۴- جدا شدنی

اسلاید ۵ :


شبه پتانسیل های نیمه موضعی

اسلاید ۶ :

شبه پتانسیل اتمی- شبه پتانسیل بلوری

اسلاید ۷ :

آثار نسبیتی  مانند برهم کنش اسپین-مدار را می توان در تولید شبه پتانسیل لحاظ نمود و با بکار بردن معادله دیراک آثار نسبیتی را لحاظ نمود در این مورد شبه پتانسیل اتمی برای هر الکترون با تکانه زاویه ای             و           بصورت زیر بدست می آید

اسلاید ۸ :

روش پردو

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 25 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد