بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

 • ريسك فاكتورهاي شغلي اختلالات اسكلتي- عضلاني مرتبط با كار:

    - عوامل مربوط به كار جسماني ( وضعيت بدني، نيرو،

      حركت و ارتعاش )

    - عوامل رواني – اجتماعي

    - عوامل فردي

 

اسلاید 2 :

شيوه هاي ارزيابي خطر بروز اختلالات    اسكلتي - عضلاني

.1مشاهده اي

 • شيوه هاي مشاهده اي قلم- كاغذي ((pen-paper

        - مزايا : ارزان قيمت و بدون ايجاد تداخل در كار فرد

        - معايب : از دست رفتن دقت بعلت روند ثبت منقطع و

                    دشواري تعيين تعداد بهينه مشاهده ها و 

                    كاربرد بيشتر در كارهاي استاتيك و داراي الگوي ساده و تكراري

 • شيوه هاي مشاهده اي فيلم برداري و تفسير توسط كامپيوتر(WEPAS)

 

 1. شيوه هاي مستقيم
 • ارزيابي وضيعت بدن : دستي يا با كمك تجهيزات الكتريكي
 • ارزيابي تنش وضعيتي يا خستگي ماهيچه اي موضعي
 1. شيوه هاي خود گزارشي : پرسشنامه ، مصاحبه يا چك ليست ، نقشه بدن و...

اسلاید 3 :

 • يك شيوه ارزيابي مي با يست دو موضوع را مشخص كند:
 1. آيا به انجام مداخله هاي ارگونوميك نيازي است

         ( خطر وجود دارد / ندارد )

 1. اگر جواب مثبت است ، آيا مداخله اثر بخش

          مي باشد؟

اسلاید 4 :

Ovako Working Posture Analyzing System (OWAS) 

 • دهه هفتاد ميلادي در يك كارخانه توليد فولاد
 • افزايش موارد غيبت از كار و همچنين از كارافتادگي زودهنگام ناشي از اختلالات اسكلتي-عضلاني
 • تهيه 680 عكس از پوسچرهاي گوناگون
 • اعتبار آن نزديك به 90% و بالا مي باشد.
 • اجراي OWAS به كمك كامپيوتر: OWASCO,OWASAN

اسلاید 5 :

دسته بندي پوسچر در روش  OWAS  

 • 84 پوسچر شاخص + نيروي اعمال شده از سوي كارگر
 • مشخص شدن هر پوسچر بوسيله يك كد چهار رقمي

اسلاید 6 :

پوسچر تنه

.1ستون فقرات كشيده و مستقيم است.

.2ستون فقرات خميده است.

.3تنه در حال چرخش است.

.4تنه خميده و در حال چرخش است.

اسلاید 7 :

پوسچر بازوها

.1هر دو بازو پايين تر از ارتفاع شانه قرار دارند.

.2يكي از بازوها در ارتفاع شانه يا بالاتر از آن قرار دارد.

.3هر دو بازو در ارتفاع شانه يا بالاتر از آن قرار دارند.

اسلاید 8 :

پوسچر پاها

.1نشسته

.2ايستاده با پاهاي كشيده و مستقيم

.3ايستاده با يك پاي مستقيم

.4ايستشاده بر روي دو زانوي خميده

.5زانو زده بر روي يك زانوي خميده

.6زانو زده بر يك يا هر دو زانو

.7راه رفتن يا جابجا شدن

اسلاید 9 :

وزن بار يا نيروي مورد نياز

.1نيروي كمتر از 10 كيلوگرم

.2نيرويي بين 10 تا 20 كيلوگرم

.3نيروي بيشتر از 20 كيلوگرم

اسلاید 10 :

سطوح گوناگون اولويت اقدام هاي اصلاحي

.1پوسچرهاي طبيعي و خنثي بدون اثر آسيب زا بر دستگاه اسكلتي-عضلاني. هيچگونه اصلاحي نياز نيست.

.2پوسچرهايي كه ممكن است اثر آسيب زا بر دستگاه اسكتي-عضلاني داشته باشند. انجام اقدام هاي اصلاحي در آينده نزديك لازم است.

.3پوسچرهايي كه داراي اثر آسيب زا بر دستگاه اسكلتي-عضلاني هستند. انجام اقدامات اصلاحي هر چه زودتر ضروري است.

.4فشار بيومكانيكي اين پوسچرها بر دستگاه اسكلتي-عضلاني بسيار آسيب زا بوده و انجام اقدام هاي اصلاحي بي درنگ لازم است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید