بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

هدف

    از آنجائيكه شير و فرآورده هاي لبني  از اهميت غذايي بسيار بالايي برخوردار هستند و مصرف فرآورده هاي لبني در گروه هاي سني مختلف لازم مي باشد پس سالم بودن و عاري بودن از هرگونه آلودگي و سموم قارچي در اين فرآورده ها بسيار حائز اهميت است و از آنجا كه سموم قارچي مانند آفلاتوكسين ها داراي اثرات سمي سرطانزايي ، جهش زايي و ناقص الخلقه زايي مي باشند و از جمله خطرات بالقوه براي سلامتي جامعه محسوب مي شوند پس در اينجاست كه لازمه توجه و تحقيق در رابطه با اين موضوع براي حفظ سلامتي جامعه و جلوگيري از ضررهاي اقتصادي روشن مي گردد.

—

اسلاید 2 :

—     بر اساس گزارشات سازمان FAO  ساليانه 20 %‌از محصولات غذايي توليد شده در دنيا توسط سموم قارچي آلوده مي شوند كه در اين آلودگي آفلاتوكسين ها سهم بيشتري نسبت به سايرسموم دارند و همچنين ميزان زيان هاي ناشي از مصرف مواد غذايي آلوده و خسارات وارده به محصولات كشاورزي آمريكا در هر سال 100 ميليون دلار اعلام شده است.

—

اسلاید 3 :

مقدمه و تاريخچه :

    مايكوتوكسين ها متابوليتهاي ثانويه قارچها هستند كه داراي اثرات سمي ، سرطان زايي و ناقص الخلقه زايي مي باشند .

    واژه مايكوتوكسين از لغت يوناني Myke به معني قارچ و لغت Toxin به معني سم گرفته شده است. آفلاتوكسين ها مايكو توكسين هايي هستند كه توسط دو نوع كپك به نام Aspergillus Flavous  , Aspergillus Parasiticus , ايجاد مي شوند كلمه Aflatoxin  مشتق از ابتداي كلمات آسپرژيلوس فلاووس و توكسين به معناي سم است.

 

—

اسلاید 4 :

—   كشف آفلاتوكسين ها در دهه 1960 در انگلستان به دنبال بيماري ناشناخته به نام بيماري X بوقلمون بدليل مسموميت ناشي از مصرف بادام زميني آلوده به سم موجود در خوراك طيور كه منجر به تلف شدن تعداد زيادي بوقلمون و اردك شده بود صورت گرفت.

— 17 نوع آفلاتوكسين در طبيعت تشخيص داده شده است كه بين آنها آفلاتوكسين هاي G2,G1, B2, B1 مهم ترين هستند.

—برا ساس تحقيقات انجام شده توسط كارناگان و آلگرفت كمي پس از كشف آفلاتوكسين ها احتمال وقوع باقيمانده هاي آفلاتوكسيني در شير و فرآورده هاي حيواني بدست آمده از دام هايي كه مواد غذايي آلوده به آفلاتوكسين دريافت كرده بودند تشخيص داده شد. اين سم آفلاتوكسين M نام گرفت.

—

اسلاید 5 :

مايكوتوكسين ها

    مايكوتوكسين ها به همراه ساير متابوليت ها ي قارچي نظير آنتي بيوتيك ها ، آلدهيدها و نظاير آنها تركيباتي هستند كــه در مراحل پاياني رشد قارچ بوسيله سلولهاي قارچي توليـــد مي شوند اين گونه متابوليت ها كه تحت عنوان متابوليت هاي ثانويه  شناخته شده اند براي خود سلول قارچي هيچگونــــه فايده اي ندارند تا كنون 150 نوع مايكوتوكســــين مختـــلف شناسايي شده كه از رايج ترين  آنها مي توان آفلاتوكسين ها، اكراتوكسين، زيرالنون، فامينوسين را نام برد.

 

 

اسلاید 6 :

از جمله خصوصيات مايكوتوكسين ها

.1غالبا هيدو كربنهاي حلقوي هستند

.2اكثرا وزن مولكولي پايين دارد

.3در برابر عوامل فيزيكي مقاومند

.4جزء مسموميت زا هاي بالقوه هستند

 قارچهاي مولد مايكوتوكسين ها را مي توان به 3 گروه طبقه بندي كرد :

 

—جنس آسپرژيلوس

—جنس پني سيليوم

—جنس فوزاريوم 

—

اسلاید 7 :

فاكتورهاي موثر در رشد قارچ مولد سم و سنتز سم 

.1رطوبت سوبسترا

.2رطوبت نسبي

.3دما

.4تركيب سوبسترا

.5حضور MO هاي رقيب

.6نوع سويه قارچي

—

اسلاید 8 :

افلاتوكسين ها

v در ميان مايكوتوكسين ها ، آفلاتوكسين ها  مهمترين وخطرناك ترين آنها هستند و بيماري هاي ناشي از تغذيه مواد آلوده به آفلاتوكسين ، خطرات قابل ملاحظه اي را براي انسان ، دام و طيور به همراه دارد.

v تاكنون بيش از 17 نوع افلاتوكسين شناخته شده است .

 

vچهار نوع آفلاتوكسين مهم در طبيعت : آفلاتوكسين هاي G2,G1, B2, B1 از جمله محصولات متابوليكي آفلاتوكسين ها : آفلاتوكسينهاي M4, M2, M1

vافلاتوكسين B1خطرناك ترين است .

اسلاید 9 :

انواع آفلاتوکسین هاآفلاتوکسین  : B1 آفلاتوکسین B1 با وزن مولکولی 312 و با فرمول C17H12O2در مقابل نور ماورای بنفش، فلورسانس آبی نسبتاً قوی از خود نشان می‌دهد. این آفلاتوکسین به شکل بلورهای کریستالی بیرنگی است و در حرارت 269-268 درجه سانتیگراد که نقطه ذوب آن است، تجزیه می‌شود.

آفلاتوکسین G1  : آفلاتوکسین G1 با وزن مولکولی 328 و با فرمول C17H12O7که در برابر اشعه ماورای بنفش ساطع‌کننده نور فلورسانس سبز است .نقطه ذوب این آفلاتوکسین 246-244 درجه سانتیگراد می‌باشد .

اسلاید 10 :

    آفلاتوکسین B2 و G2  : آفلاتوکسین B2 با وزن مولکولی 314 و با فرمول C17H14O6 و آفلاتوکسین G2 با وزن مولکولی 330 و با فرمول C17H14O7می‌باشد. این آفلاتوکسین‌ها به ترتیب در مقابل نور ماورای بنفش، فلورسانس آبی و سبز از خود ساطع می‌کنند. نقطه ذوب آنها نیز به ترتیب 289-286 و 240-247 درجه سانتیگراد است. آفلاتوکسین‌های B1 وG1 را از هیدروژناسیون دقیق آفلاتوکسین‌های B2و G2 می‌توان به دست آورد.           

آفلاتوکسین‌های M1 و M2 : متابوليت هيدروكسيل دار شده افلاتوكسين B1 و B2 هستند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید