بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

uمصارف در حوزه افغانستان در حدود 3.3 میلیارد دالر تخمین شده.

uمصارف در حوزه ترکمنستان 1.4 میلیارد دالر تخمین شده.

uمصارف در حوزه پاکستان 3.6 میلیارد دالر تخمین شده.

اسلاید 2 :

نظارت و تمویل منابع مالی پروژه لوله گاز تاپ TAP (ترکمنستان ، افغانستان ، پاکستان)بانک انکشاف آسیائی

یونیکال کنسرتیوم

اسلاید 3 :

►یونیکال کارپوریشن از ایالات متحده امریکا با سهم 46.5%

►دلتا اویل کمپنی لمتد از عربستان سعودی با سهم 15%

►کمپنی نفت و گاز ترکمنستان با سهم 7%

►اندونیزیا پترولیم لمتد 6.5%

►ائی توکیو اویل اکسپورتیشن کمپنی لمتد از چاپان با سهم 6.5%

►ای هویندای انجنیرنگ و کمپنی ساختمانی از کوریای جنوبی با سهم (5%) .

اسلاید 4 :

دی کرسنت گروپ (The Crescent Group) از پاکستان با سهم (3.5%) در حجم عمومی آن خواهد بود.

در این پروژه افغان ها نیز می تواند سهم خویش را ایفا و شامل آن گردد که سهم پولی آن (1.5%) در حجم عمومی آن خواهد بود .

اسلاید 5 :

►ایجاد درآمد مجموعی 100 الی 300 میلیون دالر به افغانستان.

►مالیه سالانه 3.5$ میلیون دالر از مدرک عبور لوله.

►ایجاد اشتغال و فرصت کاری برای 3 الی 5 هزار نفر افغانی با دستمزد مناسب.

►ایجاد یک خط ترانزیتی به کشور های آسیای میانه و هند با استاندارد های بین المللی.

► شبکه گاز رسانی به استان های (ولایاتی) که لوله از آن عبور میکند.

► تاثیر قابل ملاحظه بالای رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید