بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

—تعریف و توصیف خواص

  خواص، نخبگانِ سياسي اجتماعي و گروهِ مرجع عوام بوده و داراي قوّه تحليل، نفوذ و پايگاه اجتماعي مي باشند. آنان را در همه اقشار می توان يافت، اعم از علماي ديني، تحصيل کرده هاي دانشگاهي، بازاريان، صنعتگران، کارمندان، کشاورزان، و صاحبان مشاغل و حرفه هاي خرد و کلان و حتي افراد بي سواد . 

—

اسلاید 2 :

نقش نخبگان در تغییرات اجتماعی از نظر جامعه شناسان

—متنفذان افرادي اند که در زمينه رشد، برنامه ريزي و توسعه در اجتماع، ‌بيشترين نفوذ را اعمال مي کنند. تصميم گيريهاي مهم بدون راهنمايي و حمايت اين گروه مهم محال است.

—حرکت تاریخ اساساً تحت تأثیر منافع و ایده‌های گروه نخبگان بر سریر قدرت انجام می‌گیرد.

اسلاید 3 :

مقصود از خواص در تحقیق حاضر

◦خواص مورد بحث، نه چهره های دائمی جبهه حق هستند ونه چهره های ثابتِ جبهه باطل بلکه مقصود خواص منحرف هستند که از جبهه حق خارج و به جبهه باطل وارد شده اند.

اسلاید 4 :

خطر خواص منحرف

— خذلوا الحق و لم ینصروا الباطل

— آنها حق را ضایع کردند و باطل را یاری نکردند.

—. نهج البلاغه، قُصار الحکم 18

اسلاید 5 :

راز تأثیر خواص منحرف

— پيشينه درخشان و قابليّت هاي ويژه خواص

—توجيه عقلاني و ارزشيِ(عوام پسند) آنان نسبت به انحرافات و تغيير رفتارهايشان.

اسلاید 6 :

توجيه عقلاني و ارزشيِ(عوام پسندانه)

—فماالّذی یُقعِدکم عن صُحبتی؟»

◦«پس چه چیزی باعث شده که مرا همراهی نمی کنید؟»

◦سعد بن أبي وقاص :« إنّی أکره الخروج فی هذا الحرب لئلا أصیب مومنا، فإن أعطیتنی سیفا یعرف المومن من الکافر، قاتلت معک!»

—

اسلاید 7 :

—أسامه بن زید : «أنت أعزّ الخلق علیَّ و لکنَی عاهدت الله أن لاأقاتل أهل لاإله إلا الله

—عبدالله بن عمر : « لست أعرف فی هذا الحرب شیئا ، أسألک أَلَا تحملنی علی مالاأعرف»

—

اسلاید 8 :

پرسش های بحث انحراف خواص صدر اسلام

—شواهد انحراف خواص صدر اسلام چیست؟

—ویژگیهای خواص صدر اسلام کدامند؟

— راز انحراف خواص صدر اسلام چه بود؟

—پيامدهاي انحراف خواص چه اموري بود؟

اسلاید 9 :

شواهد انحراف خواص صدر اسلام / اسامی خواص منحرف

—شریح قاضی، محمد بن مسلمه، اسامه بن زید ، سعید بن نمران، قدامة بن مظعون ، عمرو بن ثابت، کعب بن مالک، فضالة بن عبید، مسروق بن اجدع ، حسّان بن ثابت بن منذر، عبدالله بن سلام، سعد بن أبی‌وقاص، محمد بن مسلمه أوسی، أبوسعید خدری، مسلمة بن مخلَّد، رافع بن خدیج، کعب بن عجرة،...

اسلاید 10 :

—ويژگي‌هاي خواص صدر اسلام

  1.سبقت در پذيرش اسلام

 2.هجرت از مکّه به مدينه قبل از فتح مکّه

3.تحمّل شکنجه در سال‌های آغازین بعثت

4.شرکت‌درجنگ‌های صدر اسلام(مخصوصابدر و اُحد)

5.شرکت در دو پیمان عقبه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید