دانلود فایل پاورپوینت فرآیند بررسی پرونده های آموزشی متقاضیان گواهینامه نوع دوم

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فرآیند بررسی پرونده های آموزشی متقاضیان گواهینامه نوع دوم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فرآیند بررسی پرونده های آموزشی متقاضیان گواهینامه نوع دوم قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- تشکیل پرونده آموزشی متقاضی شامل موارد ذیل جهت ارسال به کمیته راهبری آموزش وتوانمندسازی  سازمان دامپزشکی کشور

 • مدارک هویتی متقاضی (تصویر شناسنامه و کارت ملی )
 • دو عدد عکس پرسنلی
 • تصویر مدرک تحصیلی یا گواهینامه نوع دوم پایه یا مدارک همتراز
 • تصویر برابربا اصل احکام کارگزینی مربوط به سالهای دوره های آموزشی طی شده (از سال ۱۳۷۹ به بعد ) توسط متقاضی

(ضروری است احکام کارگزینی توسط امور اداری محل خدمت متقاضی امضاء و مهر گردد)

 • تصویر برابربا اصل گواهینامه های آموزشی طی شده (از سال ۱۳۷۹ به بعد ) توسط متقاضی

(ضروری است گواهینامه های آموزشی توسط رئیس کمیته اجرایی آموزش وتوانمندسازی اداره کل دامپزشکی استان امضاء و مهر گردد.)

اسلاید ۲ :

 

 • فرم تکمیل شده درخواست گواهینامه نوع دوم توسط متقاضی (فرم ۱ ضمیمه فرآیند اجرایی گواهینامه نوع دوم)
 • شناسنامه آموزشی تآ یید شده متقاضی براساس سامانه فراگیران آموزش کارکنان
 • خلاصه پرونده آموزشی تآ یید شده متقاضی براساس فرم خلاصه پرونده  آموزشی صدور گواهینامه نوع دوم

(جایگزین فرم شماره ۲ ثبت مشخصات دوره های آموزشی و تطبیق آن با احکام کارگزینی متقاضی گواهینامه نوع دوم

 • جدول تکمیل شده بررسی پرونده آموزشی متقاضی گواهینامه نوع دوم توسط کمیته اجرایی
 • فرم تکمیل شده مشخصات کارکنان واجد شرایط دریافت گواهینامه نوع دوم مهارتی و تخصصی (فرم ۳ ضمیمه فرآیند اجرایی گواهینامه نوع دوم)
 • فرم تکمیل شده مشخصات کارکنان واجد شرایط دریافت گواهینامه نوع دوم تخصصی – پژوهشی سطح ۱و۲ (فرم ۴ ضمیمه فرآیند اجرایی گواهینامه نوع دوم )
 • صورتجلسه کمیته اجرایی بررسی پرونده آموزشی متقاضی گواهینامه نوع دوم

 (ضروری است برای هر متقاضی فرم صورتجلسه به صورت مجزا تنظیم گردد.)

 • یک نسخه از کتاب (تالیف یا ترجمه ) چاپ شده ، چکیده مقاله و صفحه فهرست مجله ای که مقاله در آن چاپ شده ، جهت استفاده از امتیاز کتب تالیفی یا ترجمه کاربردی و مقاله مندرج در جدول عوامل امتیاز آور فعالیتهای علمی وحرفه ای اعطای گواهینامه نوع دوم

 ( چنانچه متقاضی ، کمبود ساعات آموزشی خود را از طریق فعالیتهای علمی و حرفه ای جبران نموده است.)

اسلاید ۳ :

 

 • ضروری است رنگ پوشه های پرونده های متقاضیان گواهینامه نوع دوم مهارتی سبز ، تخصصی آبی ، تخصصی _ پژوهشی سطح ۱ قرمز و تخصصی _ پژوهشی سطح ۲ زرد باشد.
 • ضروری است کلیه مدارک متقاضی از سمت راست به چپ به ترتیب تاریخ (از سال ۱۳۷۹ به بعد ) با گیره پایدار تنظیم گردد.
 • ضروری است برای هر پوشه بر چسبی شامل نام ، نام خانوادگی ، مقطع تحصیلی و استان محل خدمت متقاضی تهیه گردد.

اسلاید ۴ :

 

 ۲ – تهیه وتنظیم پرونده آموزشی الکترونیکی متقاضیان واجد شرایط مورد تآ یید کمیته راهبری برای اعطای گواهینامه نوع دوم ( مهارتی و تخصصی ) وجهت ارسال به سازمان دامپزشکی کشور

  پرونده آموزشی الکترونیکی شامل : شناسنامه ، کارت ملی ، عکس متقاضی ، مدرک تحصیلی یا گواهینامه نوع دوم پایه یا مدرک همتراز ، احکام کارگزینی ، گواهینامه های آموزشی گذرانده شده ، شناسنامه آموزشی تایید شده ، خلاصه پرونده  آموزشی تآ یید شده و گزارش تایید شده فعالیتهای معادل سازی شده با ساعت آموزشی

 

۳ –اطلاع رسانی به متقاضیان دارای مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس ودکتری عمومی دامپزشکی برای دریافت گواهینامه نوع دوم تخصصی – پژوهشی سطح ۱ و ۲  جهت شرکت در آزمون جامع سازمان دامپزشکی پس از اعلام اسامی افراد واجد شرایط مورد تآ یید کمیته راهبری ، کمیته علمی  سازمان دامپزشکی کشور

 

اسلاید ۵ :

 

۴ – ارسال طرح تحقیقی یا پایان نامه متقاضیان دارای مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس برای دریافت گواهینامه نوع دوم تخصصی – پژوهشی سطح ۱ و ۲ پس از اعلام اسامی افراد واجد شرایط (کسب حد نصاب نمره ۷۰% آزمون جامع) به سازمان دامپزشکی کشور

۵-ارسال دو خدمت برجسته الزامی متقاضیان دارای مدارک تحصیلی فوق لیسانس دکتری عمومی دامپزشکی برای دریافت گواهینامه نوع دوم تخصصی – پژوهشی سطح ۲ پس از اعلام اسامی افراد واجد شرایط (کسب حد نصاب نمره ۷۰% آزمون جامع) به سازمان دامپزشکی کشور

 

قابل به ذکر است طرح تحقیقی یا پایان نامه متقاضیان دارای مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس ودکتری عمومی دامپزشکی  برای دریافت گواهینامه نوع دوم تخصصی – پژوهشی سطح ۱ و ۲ و دو خدمت برجسته الزامی متقاضیان دارای مدارک تحصیلی فوق لیسانس برای دریافت گواهینامه نوع دوم تخصصی – پژوهشی سطح ۲ پس از تایید کمیته علمی به سازمان دامپزشکی کشور ارسال خواهد شد.

اسلاید ۶ :

 

 ۶– تهیه وتنظیم پرونده آموزشی الکترونیکی متقاضیان واجد شرایط مورد تآ یید کمیته راهبری برای اعطای گواهینامه نوع دوم (تخصصی – پژوهشی سطح ۱ و ۲ ) توسط اداره کل دامپزشکی استان محل خدمت متقاضی ( در استانها ) جهت ارسال به سازمان دامپزشکی کشور

  پرونده آموزشی الکترونیکی شامل : شناسنامه ، کارت ملی ، عکس متقاضی ، مدرک تحصیلی یا گواهینامه نوع دوم پایه یا مدرک همتراز ، احکام کارگزینی ، گواهینامه های آموزشی گذرانده شده ، شناسنامه آموزشی تایید شده ، خلاصه پرونده  آموزشی تآ یید شده ، گزارش تایید شده فعالیتهای معادل سازی شده با ساعت آموزشی ، گزارش تایید طرح تحقیقی برای گواهینامه های تخصصی – پژوهشی سطح ۱و۲ ، گزارش تایید شده خدمات برجسته برای گواهینامه های تخصصی – پژوهشی سطح۲،کارنامه آزمون جامع برای گواهینامه های تخصصی – پژوهشی سطح ۱و۲

اسلاید ۷ :

ساعت آموزشی مورد قبول دوره های عمومی وشغلی( تخصصی)/مدیران در یکسال آموزشی به تفکیک مقاطع گواهینامه نوع دوم

اسلاید ۸ :

 

 • کل ساعات آموزش طی شده توسط متقاضی ، برای اخذ گواهینامه نوع دوم (مهارتی ، تخصصی ، تخصصی-پژوهشی سطح۱ و ۲ ) می تواند صرفا با دوره های آموزشی شغلی تکمیل گردد.
 • برای اخذ گواهینامه نوع دوم مهارتی میزان حداقل ۸۰۰ ساعت آموزشها بایستی شغلی باشد.
 • دوره های آموزش شغلی نباید کمتر از ۵۰ درصد کل آموزشهای شغلی و مدیران باشد.

اسلاید ۹ :

صورتجلسه کمیته ……………………مورخ………………….

جناب آقای/سرکار خانم  …………………….واجد شرایط اخذ گواهینامه نوع دوم ………………………………بر اساس شرایط و ضوابط تعیین شده در نظام آموزش کارمندان دولت موضوع بخشنامه شماره………………..مورخ……………………می باشد.

تأیید اعضای کمیته اجرایی  آموزش و توانمندسازی استان 

نام و نام خانوادگی  اعضاء سمت                                                            امضاء

…………………………………….                                                                  ………………………………….    

………………………………………                                                                …………………………………

…………………………………….                                                                  …………………………………    

……………………………………….                                                               ………………………………….  

………………………………………………                                                       ………………………………..

اسلاید ۱۰ :

متمم دستورالعمل فرایند اجرایی اعطای گواهینامه نوع دوم براساس نظام آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 21 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد