دانلود فایل پاورپوینت فرآیند بررسی پرونده های آموزشی متقاضیان گواهینامه نوع دوم

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فرآیند بررسی پرونده های آموزشی متقاضیان گواهینامه نوع دوم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فرآیند بررسی پرونده های آموزشی متقاضیان گواهینامه نوع دوم قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- تشکیل پرونده آموزشی متقاضی شامل موارد ذیل جهت ارسال به کمیته راهبری آموزش وتوانمندسازی  سازمان دامپزشکی کشور

 • مدارک هویتی متقاضی (تصویر شناسنامه و کارت ملی )
 • دو عدد عکس پرسنلی
 • تصویر مدرک تحصیلی یا گواهینامه نوع دوم پایه یا مدارک همتراز
 • تصویر برابربا اصل احکام کارگزینی مربوط به سالهای دوره های آموزشی طی شده (از سال ۱۳۷۹ به بعد ) توسط متقاضی

(ضروری است احکام کارگزینی توسط امور اداری محل خدمت متقاضی امضاء و مهر گردد)

 • تصویر برابربا اصل گواهینامه های آموزشی طی شده (از سال ۱۳۷۹ به بعد ) توسط متقاضی

(ضروری است گواهینامه های آموزشی توسط رئیس کمیته اجرایی آموزش وتوانمندسازی اداره کل دامپزشکی استان امضاء و مهر گردد.)

اسلاید ۲ :

 

 • فرم تکمیل شده درخواست گواهینامه نوع دوم توسط متقاضی (فرم ۱ ضمیمه فرآیند اجرایی گواهینامه نوع دوم)
 • شناسنامه آموزشی تآ یید شده متقاضی براساس سامانه فراگیران آموزش کارکنان
 • خلاصه پرونده آموزشی تآ یید شده متقاضی براساس فرم خلاصه پرونده  آموزشی صدور گواهینامه نوع دوم

(جایگزین فرم شماره ۲ ثبت مشخصات دوره های آموزشی و تطبیق آن با احکام کارگزینی متقاضی گواهینامه نوع دوم

 • جدول تکمیل شده بررسی پرونده آموزشی متقاضی گواهینامه نوع دوم توسط کمیته اجرایی
 • فرم تکمیل شده مشخصات کارکنان واجد شرایط دریافت گواهینامه نوع دوم مهارتی و تخصصی (فرم ۳ ضمیمه فرآیند اجرایی گواهینامه نوع دوم)
 • فرم تکمیل شده مشخصات کارکنان واجد شرایط دریافت گواهینامه نوع دوم تخصصی – پژوهشی سطح ۱و۲ (فرم ۴ ضمیمه فرآیند اجرایی گواهینامه نوع دوم )
 • صورتجلسه کمیته اجرایی بررسی پرونده آموزشی متقاضی گواهینامه نوع دوم

 (ضروری است برای هر متقاضی فرم صورتجلسه به صورت مجزا تنظیم گردد.)

 • یک نسخه از کتاب (تالیف یا ترجمه ) چاپ شده ، چکیده مقاله و صفحه فهرست مجله ای که مقاله در آن چاپ شده ، جهت استفاده از امتیاز کتب تالیفی یا ترجمه کاربردی و مقاله مندرج در جدول عوامل امتیاز آور فعالیتهای علمی وحرفه ای اعطای گواهینامه نوع دوم

 ( چنانچه متقاضی ، کمبود ساعات آموزشی خود را از طریق فعالیتهای علمی و حرفه ای جبران نموده است.)

اسلاید ۳ :

 

 • ضروری است رنگ پوشه های پرونده های متقاضیان گواهینامه نوع دوم مهارتی سبز ، تخصصی آبی ، تخصصی _ پژوهشی سطح ۱ قرمز و تخصصی _ پژوهشی سطح ۲ زرد باشد.
 • ضروری است کلیه مدارک متقاضی از سمت راست به چپ به ترتیب تاریخ (از سال ۱۳۷۹ به بعد ) با گیره پایدار تنظیم گردد.
 • ضروری است برای هر پوشه بر چسبی شامل نام ، نام خانوادگی ، مقطع تحصیلی و استان محل خدمت متقاضی تهیه گردد.

اسلاید ۴ :

 

 ۲ – تهیه وتنظیم پرونده آموزشی الکترونیکی متقاضیان واجد شرایط مورد تآ یید کمیته راهبری برای اعطای گواهینامه نوع دوم ( مهارتی و تخصصی ) وجهت ارسال به سازمان دامپزشکی کشور

  پرونده آموزشی الکترونیکی شامل : شناسنامه ، کارت ملی ، عکس متقاضی ، مدرک تحصیلی یا گواهینامه نوع دوم پایه یا مدرک همتراز ، احکام کارگزینی ، گواهینامه های آموزشی گذرانده شده ، شناسنامه آموزشی تایید شده ، خلاصه پرونده  آموزشی تآ یید شده و گزارش تایید شده فعالیتهای معادل سازی شده با ساعت آموزشی

 

۳ –اطلاع رسانی به متقاضیان دارای مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس ودکتری عمومی دامپزشکی برای دریافت گواهینامه نوع دوم تخصصی – پژوهشی سطح ۱ و ۲  جهت شرکت در آزمون جامع سازمان دامپزشکی پس از اعلام اسامی افراد واجد شرایط مورد تآ یید کمیته راهبری ، کمیته علمی  سازمان دامپزشکی کشور

 

اسلاید ۵ :

 

۴ – ارسال طرح تحقیقی یا پایان نامه متقاضیان دارای مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس برای دریافت گواهینامه نوع دوم تخصصی – پژوهشی سطح ۱ و ۲ پس از اعلام اسامی افراد واجد شرایط (کسب حد نصاب نمره ۷۰% آزمون جامع) به سازمان دامپزشکی کشور

۵-ارسال دو خدمت برجسته الزامی متقاضیان دارای مدارک تحصیلی فوق لیسانس دکتری عمومی دامپزشکی برای دریافت گواهینامه نوع دوم تخصصی – پژوهشی سطح ۲ پس از اعلام اسامی افراد واجد شرایط (کسب حد نصاب نمره ۷۰% آزمون جامع) به سازمان دامپزشکی کشور

 

قابل به ذکر است طرح تحقیقی یا پایان نامه متقاضیان دارای مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس ودکتری عمومی دامپزشکی  برای دریافت گواهینامه نوع دوم تخصصی – پژوهشی سطح ۱ و ۲ و دو خدمت برجسته الزامی متقاضیان دارای مدارک تحصیلی فوق لیسانس برای دریافت گواهینامه نوع دوم تخصصی – پژوهشی سطح ۲ پس از تایید کمیته علمی به سازمان دامپزشکی کشور ارسال خواهد شد.

اسلاید ۶ :

 

 ۶– تهیه وتنظیم پرونده آموزشی الکترونیکی متقاضیان واجد شرایط مورد تآ یید کمیته راهبری برای اعطای گواهینامه نوع دوم (تخصصی – پژوهشی سطح ۱ و ۲ ) توسط اداره کل دامپزشکی استان محل خدمت متقاضی ( در استانها ) جهت ارسال به سازمان دامپزشکی کشور

  پرونده آموزشی الکترونیکی شامل : شناسنامه ، کارت ملی ، عکس متقاضی ، مدرک تحصیلی یا گواهینامه نوع دوم پایه یا مدرک همتراز ، احکام کارگزینی ، گواهینامه های آموزشی گذرانده شده ، شناسنامه آموزشی تایید شده ، خلاصه پرونده  آموزشی تآ یید شده ، گزارش تایید شده فعالیتهای معادل سازی شده با ساعت آموزشی ، گزارش تایید طرح تحقیقی برای گواهینامه های تخصصی – پژوهشی سطح ۱و۲ ، گزارش تایید شده خدمات برجسته برای گواهینامه های تخصصی – پژوهشی سطح۲،کارنامه آزمون جامع برای گواهینامه های تخصصی – پژوهشی سطح ۱و۲

اسلاید ۷ :

ساعت آموزشی مورد قبول دوره های عمومی وشغلی( تخصصی)/مدیران در یکسال آموزشی به تفکیک مقاطع گواهینامه نوع دوم

اسلاید ۸ :

 

 • کل ساعات آموزش طی شده توسط متقاضی ، برای اخذ گواهینامه نوع دوم (مهارتی ، تخصصی ، تخصصی-پژوهشی سطح۱ و ۲ ) می تواند صرفا با دوره های آموزشی شغلی تکمیل گردد.
 • برای اخذ گواهینامه نوع دوم مهارتی میزان حداقل ۸۰۰ ساعت آموزشها بایستی شغلی باشد.
 • دوره های آموزش شغلی نباید کمتر از ۵۰ درصد کل آموزشهای شغلی و مدیران باشد.

اسلاید ۹ :

صورتجلسه کمیته ……………………مورخ………………….

جناب آقای/سرکار خانم  …………………….واجد شرایط اخذ گواهینامه نوع دوم ………………………………بر اساس شرایط و ضوابط تعیین شده در نظام آموزش کارمندان دولت موضوع بخشنامه شماره………………..مورخ……………………می باشد.

تأیید اعضای کمیته اجرایی  آموزش و توانمندسازی استان 

نام و نام خانوادگی  اعضاء سمت                                                            امضاء

…………………………………….                                                                  ………………………………….    

………………………………………                                                                …………………………………

…………………………………….                                                                  …………………………………    

……………………………………….                                                               ………………………………….  

………………………………………………                                                       ………………………………..

اسلاید ۱۰ :

متمم دستورالعمل فرایند اجرایی اعطای گواهینامه نوع دوم براساس نظام آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 21 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد