بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

طرح آموزش هاي كارآفريني برنامه ريزي شده از طرف وزارت كار

     شامل آموزشهاي BP خلاقيت و ...

 

اهميت SME ها

اسلاید 2 :

برخي آمار مربوط به SME ها در آمريكا

95% از كسب و كارها در آمريكا از نوع كوچك هستند

45% از حجم كل تجارت در آمريكا توسط كسب و كارهاي كوچك است

51% از كل نيروي كار در كسب و كارهاي كوچك است

 

اسلاید 3 :

اهداف پروژه

بررسي اثر آموزشهاي كارآفريني ارائه شده در ميزان تمايل به دريافت وام فراگيران

 

بررسي اثر آموزشهاي كارآفريني ارائه شده در عوامل موثر بر تقاضاي وام فراگيران

 

بررسي اثر آموزشهاي كارآفريني ارائه شده در كاربرد مصرف وام دريافتي

اسلاید 4 :

شرح موضوع

روش انجام كار

–پيش آزمون- پس آزمون

–تعداد نمونه ها 43 نفر در ابتداي شروع دوره و 52 نفر در انتهاي دوره

–محل جمع آوري نمونه ها

شبكه پژوهش و فناوري استان اصفهان

موسسه بانوان كارآفرين

–نمونه پرسشنامه

اسلاید 5 :

بخش اول پرسشنامه

 

نام شركت

نام و نام خانوادگي

موضوع فعاليت شركت

سن

جنسيت   

تحصيلات

تجربه كار مفيد

تلفن

آدرس

اسلاید 6 :

بخش دوم پرسشنامه

ميزان تمايل شما نسبت به دريافت وام چه ميزان است .

خيلي زياد

زياد

متوسط

كم

بسيار كم

اسلاید 7 :

بخش سوم پرسشنامه

تا چه ميزان عوامل زير در تقاضاي وام شما موثر ميباشند.

سهولت وصول وام

نرخ بهره پائين

سقف مبلغ وام قابل دريافت

داشتن برنامه براي راه اندازي شركتي جديد يا توسعه شركت موجود

وجود تيم كاري توانمند در شركت يا وجود تجربيات ارزشمند حرفه‌اي در شما

وجود بازار خوب جهت شروع فعاليت يا توسعه فعاليتها

وجود امكانات و تجهيزات خوب جهت توسعه فعاليتها در شركت

اسلاید 8 :

بخش چهارم پرسشنامه

موارد مصرف تقاضاي وام شما چيست ؟

استخدام افراد حرفه اي

خريد مكان براي شركت يا فضاي كارگاهي

خريد تجهيزات جديد

پرداخت بدهيهاي ايجاد شده

اسلاید 9 :

ويژگي نمونه هاي مورد برر سي

از نظر جنسيت هم جنس مذكر هم از جنس مونث

 

از نظر دامنه سني از سن 24 سال تا 65 سال

 

از نظر تجربه كاري از افراد بي تجربه و تازه كار تا افراد با تجربه اي

اسلاید 10 :

اعتبار پرسشنامه ها

ضريب

Cronbach's A pha و بيشتر بودن اين ضرايب از 70%

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید