بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اولویتهای الف:

در فناوری: هوافضا - اطلاعات و ارتباطات – هسته ای( شکافت و گداخت)- نانو و ميكرو - نفت و گاز – زیستی (بیو) - آب و خاک.

در علوم پايه و كاربردي: ریاضیات گسسته و تر یکبیاتی(رمزنگاری - کدگذاری - کاربرد در کامپیوتر)

- جبر – مبانی ریاضیات - منطق ریاضیات - نظریة اعداد - مادة چگال – شیمی آلی و معدنی – صنایع شیمیایی و داروئی - مطالعة بیماریهای همراه با شرایط زمین شناختی - بررسی جنبه های ملکولی، ژنتیکی، بیوشیمیایی، بیوفیزیکی، بیوتکنولوژیکی و زیست محیطی گیاهان، جانوران و میکرو ارگانیسمهای تامین کنندة غذا، دارو و سلولهای بنیادی - سلولهای بنیادی و پزشکی مولکولی - گیاهان دارویی -کاهش آلودگی هوا - بازیافت و تبدیل انرژی - انرژی های نو و تجدید پذیر - احیاي فناوریهای بومی- نرم افزارهای صنایع فرهنگی.

اسلاید 2 :

در علوم انساني و معارف اسلامي: مطالعات قرآن و حديث - کلام اسلامی - فقه تخصصي - اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، حقوق، علوم تربيتي، مطالعات زنان و خانواده و مدیریت مبتنی بر مبانی اسلامی – فلسفه هاي مضاف متكي بر حكمت اسلامي - فلسفة ولایت و امامت – اخلاق کاربردی و حرف های اسلامی - سیاستگذاری و مدیریت علم، فناوری و فرهنگ - زبان و ادب فارسی به عنوان زبان علم.

در سلامت: مديريت اطلاعات و دانش سلامت - دانش پیشگیری و ارتقای سلامت با تأکید بر بیماریهای دارای بار  بالا و معضلات بومی - الگوهای شیوة زندگی سالم منطبق با آموز ههای اسلامی - استفاده از الگوهای تغذیه بومی.

در هنر: حكمت و فلسفه هنر - هنرهاي اسلامي، ايراني- هنرهاي مرتبط با انقلاب اسلامي و دفاع مقدس - اقتصاد هنر - فیلم و سینما- رسانه های مجازی با تأکید بر انیمیشن و بازیهای کامپیوتری - معماري و شهرسازی اسلامي، ايراني - موسیقی سنتی و بومی ایران – ادبیات، شعر و داستان نویسی - طراحي هنری ايراني – اسلامي(لباس، فرش و...).

اسلاید 3 :

اولويتهاي ب:

در فناوری: لیزر- فوتونیک - زیست حسگرها - حسگرهای شیمیایی - مکاترونیک - اتوماسیون و روباتیک - نی مرساناها - کشتی سازی- مواد نوتر یکب - پلیمرها - اکتشاف و استخراج مواد معدنی - پی شبینی و مقابله با سیل و زلزله - پدافند غیرعامل؛

در علوم پايه و كاربردي: آنالیز (آنالیز تابعی و همساز - معادلات دیفرانسیل - سیستم های دینامیکی و احتمال) - هندسه - توپولوژی- زلزل هخیزی در کشور و اطلاع رسانی به جامعه در مورد اهمیت علوم زمین شامل: زمین شناسی، ژئوفیزیک، هواشناسی و اقیانوس شناسی - تأمین منابع جدید غذا و دارو از گیاهان، جانوران و میکرو ارگانیسمها - ایمنی زیستی - بیو انفورماتیک - جنب ههای ژنتیکی ژن درمانی – سنتز تر یکبات جدید و نانو با کاربرد صنعت، داروئی، پزشکی و الکتروشیمی - اپتیک - فیزیک انرژیهای بالا و ذرات بنیادی - محاسبات کوانتومی و اطلاعات کوانتومی - نانو فیزیک - نجوم و یکهان شناسی - فیزیک اتمی و شتابگرها - ژنتیک - علوم شناختی و رفتاری - سیستمهای نرم از جمله فازی - حفظ و احیای ذخایر ژنتیک؛

اسلاید 4 :

اولويتهاي ب:

در فناوری: لیزر- فوتونیک - زیست حسگرها - حسگرهای شیمیایی - مکاترونیک - اتوماسیون و روباتیک - نی مرساناها - کشتی سازی- مواد نوتر یکب - پلیمرها - اکتشاف و استخراج مواد معدنی - پی شبینی و مقابله با سیل و زلزله - پدافند غیرعامل؛

در علوم پايه و كاربردي: آنالیز (آنالیز تابعی و همساز - معادلات دیفرانسیل - سیستم های دینامیکی و احتمال) - هندسه - توپولوژی- زلزل هخیزی در کشور و اطلاع رسانی به جامعه در مورد اهمیت علوم زمین شامل: زمین شناسی، ژئوفیزیک، هواشناسی و اقیانوس شناسی - تأمین منابع جدید غذا و دارو از گیاهان، جانوران و میکرو ارگانیسمها - ایمنی زیستی - بیو انفورماتیک - جنب ههای ژنتیکی ژن درمانی – سنتز تر یکبات جدید و نانو با کاربرد صنعت، داروئی، پزشکی و الکتروشیمی - اپتیک - فیزیک انرژیهای بالا و ذرات بنیادی - محاسبات کوانتومی و اطلاعات کوانتومی - نانو فیزیک - نجوم و یکهان شناسی - فیزیک اتمی و شتابگرها - ژنتیک - علوم شناختی و رفتاری - سیستمهای نرم از جمله فازی - حفظ و احیای ذخایر ژنتیک؛

اسلاید 5 :

اولویتهای ج:

در فناوری: اپتوالکترونیک – شبکه های مخابراتی - امنیت شبکه - کاتالیستها - مهندسی پزشکی - آلیاژهای فلزی - مواد مغناطیسی- سازه های دریایی - حمل و نقل ریلی - ایمنی حمل و نقل - ترافیک و شهرسازی - مصالح ساختمانی سبک و مقاوم - احیا و بهره برداری مراتع و جنگلها؛

در علوم پايه و كاربردي: کاربرد ریاضیات در علوم و فناوری )آمار - آنالیز عددی - تحقیق در عملیات - نظریة کنترل و بهینه سازی- ریاضیات مالی و صنعتی - زیست ریاضی) آموزش تاریخ و فلسفة ریاضی(با تأکید بر تاریخ ریاضیات اسلامی، ایرانی) - مخاطرات همراه با عوارض زمین زاد و بشرزاد - توجه ویژه به ارزش افزودة مواد خام، نفت، گاز و مواد معدنی با توجه به ذخائر عظیم کشور و صادرات مواد با ارزش افزوده - فرآوری و استحصال و تلخیص مواد آلی، معدنی و سیلکونی - فیزیک سیستمهای پیچیده - پلاسما - ریاضیات غیرخطی - تحقیق در عملیات - بیوفیزیک - بیوشیمی - شیمی سبز - سیلیکونها - علوم مرتبط با نقشه های زمین شناسی - مخاطرات زیست محیطی- تغییرات اقلیمی - نر م افزارهای چند رسانه ای – اقیانوس شناسی و بهره گیری از منابع دریایی - کاهش تنشهای زیستی و غیرزیستی - بهره برداری از تنوع زیستی در تولید ارقام و گونه های مناسب - بهینه سازی الگوی کشت منطقه ای – جامعه شناسی زیستی؛

اسلاید 6 :

در سلامت: تولید داروهای جدید و نوترکیب - سیاستگذاری و اقتصاد سلامت - تقويت ارتباطات بين علوم پايه با باليني - مقابله با انواع اعتیاد - ایمنی غذایی - امنیت غذایی؛

اسلاید 7 :

عناوین دوره آموزشی

آشنايي با مفهوم فناوري و اهميت آن در توسعه ي اقتصادي كشور

آشنايي با مفهوم قابليت هاي فناوري و روش هاي ارزيابي آن

آشنايي با روش تدوين نقشه راه فناوري هاي راهبردي و نوين در حوزه مهارت هاي پيشرفته

آشنايي با اسناد بالادستي مرتبط در حوزه فناوري هاي راهبردي و نوين

آشنايي با دلايل ضروت راهبردي نمودن فناوري هاي خاص در كشور

نگاهي به تجارب ساير كشورها در خصوص فناوري هاي راهبردي و نوين

شناسايي مزاياي توسعه منابع  انساني و فناوري هاي راهبردي و نوين در قابليت هاي فناورانه كشور

اسلاید 8 :

منابع انساني علم و فناوري

منابع انسانی علم و فناوری: هر كس كه به طور موفق، تحصيل در مقطع بعد از دبيرستان را به اتمام رسانده است ( يا در حرفه اي مرتبط با S&T كار مي كند) اطلاق مي شود؛ بطور دقیق تر، افراد داراي حداقل مدرك تحصيلي رسمي در سطح دانشگاهي در رشته هاي علوم طبيعي يا مهندسي (يا افراد شاغل در حرفه اي مرتبط با S&T را در برمي گيرد).

كلمه " منابع انساني " مترادف با كلمه " كاركنان " يا واژه قديمي شده" نيروي انساني" است.

اسلاید 9 :

 دامنه HRST

آن دسته از منابع انساني كه بالقوه به توليد، پيشبرد، اشاعه و بكار گيري نظام مند دانش علمي و فني اختصاص يافته اند، اطلاق می شود.

 دو نظام شناسایی HRST

.1نوع حرفه: افرادي كه در سطوح مناسبي از فعاليتها علمي و فني به كار مشغول اند.

.2مدرك تحصيلي: افراد داراي تحصيلات رسمي كه براي اين نوع فعاليت مناسبند.

اسلاید 10 :

منابع انساني علم و فناوري

داده هاي در مورد حرفه به جنبه عرضه يا بهره گيري ارتباط دارد.

مثال: " چه تعداد افراد در واقع به عنوان HRST كار مي كنند".

داده هاي در مورد تحصيلي رسمي بيشتر زماني مفيد است كه جنبه عرضه را بررسي مي كنيم.

مثال: « چه تعداد از افراد به طور بالقوه براي كار در S&T در
دسترس اند؟».

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید