بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----


اسلاید 1 :


مفاهیم کلی حقوق

.1معنی واژه حق.


.2معنی واژه حقوق.


.3نیروهای سازنده حقوق (عوامل اقتصادی-اخلاق و مذهب –آرمانهای  سیاسی و اجتماعی).


.4هدف قواعد حقوقی :عدالت – امنیت – نظم – رفاه و آسایش.


.5اوصاف قائده حقوقی :الزامی بودن حقوق،حقوق و ضمانت اجراء ، وسایل اجبار قوائد(کیفر متجاوزان- اجرای مستقیم قائده – بطلان اعمال حقوقی – مسئوولیت مدنی).


.6کلی بودن حقوق.


.7حقوق نظام اجتماعی است.


اسلاید 2 :


شاخه های علم حقوق

.1حقوق عمومی  و  حقوق خصوصی؛


.2حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین المللی یا خارجی .

اسلاید 3 :


شعبه های حقوق خصوصی

حقوق مدنی:حقوق اتباع -در برابرحقوق عمومی – حقوق خصوصی – درایران قانون مدنی مصوب 1307 شمسی است که در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است (حقوق تجارت و حقوق کار) بعد از توسعه جامعه حقوق تجارت مستقل شد.


حقوق تجارت : مجموع قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می کند.درحقوق تجارت تشریفات خاص اسناد تجارتی و مقررات ورشکستگی با قواعد مدنی تفاوت دارد.

اسلاید 4 :


بخش های قانون تجارت

(1تاجر وشرکت های بازرگانی.


(2اسناد و معاملات تجارتی.


(3ورشکستگی.

اسلاید 5 :


شاخه های حقوق تجارت

حقوق دریایی : قواعد حاکم بر کشتیهای بازرگانی و حمل ونقل- مقررات تجارت –قانون خاص تجارت دریایی 194 ماده در سال 1343 – حقوق هوایی:حمل ونقل هوایی – قواعد مربوط به حمل وبین المللی بار و مسافر ومسئوولیت متصدی ناشی از پیمانهای بین المللی.

حقوق دریایی با حقوق دریاها متفاوت است.

اسلاید 6 :


قانون تجارت

به تقلید از قانون تجارت 1808 بلژیک و فرانسه تدوین شده است.


غالب قواعد مربوط به اعمال تجارتی است.

در حقوق تجارت نیز قواعد حقوق عمومی نفوذ کرده:قوانین کیفری مربوط به مجازات تاجر ورشکسته به تقلب و تقصیریا قوائد مربوط به تجارت خارجی وبسیاری از قواعد مربوط به بانکداری و صرافی وثبت شرکتها و بیمه شرکتها و بیمه کارگران.


اسلاید 7 :


اوصاف حقو ق تجارت

تسهیل گردش ثروت با انجام امور صنفی و تجارتی.

اصل سرعـت لازمه و ویژگی تجارت است برای سرعت بخشیدن به گردش سرمایه ها.

آزادی ادله (خلاف حقوق مدنی) : برای اثباط تعهدات ،تشریفات سبک در انعقاد قراردادها :قرارداد شفاهی ؛تلفنی؛؛دفاتر تجارتی،فاکتورها؛شهود وغیره.

اسناد تجارتی از تشریفات ساده ای تبعیت می کند:برات سفته،چک، اوراق بهادار از قبیل سهام،اوراق قرضه، قبوض انبار و شناسایی یا قبول کالادر روی کشتی که در حال حمل دریایی است.

شدت عمل در مورد تاجر یا شرکتهای تجارتی بدهکار

اسلاید 8 :


اوصاف حقوق تجارت

مداخله دولت در امور تجارتی :ح.ت. تابع سیاست اقتصادی دولت و تحول آن است برای حمایت از مصرف کننده و حفظ منافع عمومی .
ح.ت تحت تاثیر حقوق عمومی :کنترل ارز وتجارت خارجی؛کنترل بانکها؛ وتوزیع اعتبار؛کنترل حمل و نقل زمینی،هوایی و دریایی،جیره بندی برخی از محصولات و کالاها؛تدوین قوانین جزایی برای تقلب و گرانفروشی و قوانین مالیاتی ،ملی کردن...


وحدت حقوق تجارت :قوانین تجاری درسطح بین الملل درحال متحدالشکل است:مانند قراردادهای حمل و نقل با راه آهن ؛قراردادهای حمل ونقل هوایی قراردادهای اسناد تجاری وحمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی؛ادبی؛هنری و قوانین اتاق بازرگانی بین المللی.


اسلاید 9 :


مفهوم حقوق تجارت

مجموع قواعدی است حاکم بر تعدادی از روابط تجارتی و اقتصادی تجار و بنگاه های تجارتی که برای فعالیت و ادامه کار آنها ضروری می باشد.


موضوعات خاص اعمال تجاری : اهلیت برای انجام تجارت ؛ثبت نام تجار در دفتر تجارتی ؛نگهداری دفاترتجارتی؛مقررات راجع به شرکتهای تجارتی یا اسناد تجاری و ورشکستگی و...

موضوعات قراردادهای تجاری :قراردادراجع به حق کسب یا پیشه، اجاره تجارتی، بیع و رهن تجارتی ومقررات راجع به دلایل و صلاحیت دادگاهها.


اعمال تجاری : منظور از عملیات حقوقی است که تجار خواه بین خود و خواه بین مشتریان انجام می دهند .حقوق تجارت بیشتر حاکم بر اعمال است تا شخص (تاجر یا غیر تاجر).


اسلاید 10 :


منابع حقوق تجارت

(1قانون : قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 (600 ماده) واصلاحیه آن در 24 اسفند 1347 در 300 ماده بجای ماده 21 تا 94 قدیم.

vقانون تجارت شامل  موضوعات  زیر است :

تجار و معاملات تجاری.
دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.
شرکتهای تجارتی.
اسناد تجارتی.
اسناد در وجه حامل.
دلالی.
حق العمل کاری.
قرارداد حمل ونقل.
قائم مقام تجارتی و نمایندگان تجارتی.
ضمانت.
در ورشکستگی.
در ورشکستگی به تقصیر و به تقلب.
در اعاده اعتبار.
اسم تجارتی.
شخصیت حقوقی.
مقررات نهایی.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید