دانلود فایل پاورپوینت کارآفرینی پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کارآفرینی پروژه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کارآفرینی پروژه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

    تاریخچه و قانون تاسیس

۱۳۰۴ –  نخستین قانون اوزان و مقیاسها به تصویب مجلسین رسید .

۱۳۳۲ موسسه استاندارد در قالب یک اداره آزمایشگاهی به منظور کنترل کیفی کالاهای صادراتی آغاز بکار کرد .

۱۳۳۹ –  قانون ” اجازه تاُسیس موسسه استاندارد ایران “ در شش ماده به تصویب مجلسین وقت رسید.

۱۳۴۳ – آزمایشگاههای واقع در شهر صنعتی کرج (محل فعلی) ضمیمه شد و نام موسسه استاندارد ایران به ” موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران “ تبدیل یافت.

۱۳۷۱ –  قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجلس شورای اسلامی گذشت که جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی موسسه شد.

۱۳۷۶ اصلاحاتی در قانون موسسه استاندارد اعمال شد .

 

اسلاید ۲ :

    مرجعیت قانونی

 

تعیین , تدوین و انتشاراستانداردهای ملی ( رسمی ) به استثنای مواد دارویی

تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط ( به استثنای مواد دارویی )

اجرای سیستم بین المللی یکاها و کالیبره کردن وسایل سنجش

انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها

تاًیید صلاحیت شرکت ها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس), آزمایشگاهها , کارشناسان استاندارد و گواهی دهندگان نظامهای سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی

اعطای جایزه ملی کیفیت ایران

مرجعیت صنعت جوش

اسلاید ۳ :

     و از جمله ماموریت های :

مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی

انجام تحقیقات کاربردی به منظور تدوین استانداردهای ملی , بالا بردن سطح کیفیت کالاهای تولید داخلی , کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع

نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری

کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی و کنترل کیفیت کالاهای صادراتی به منظور حفظ بازارهای خارجی

 

آموزش مستمر مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی

 

اسلاید ۴ :

   ارکان موسسه

   شورای عالی استاندارد

 

ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از :

۱-  رئیس جمهور که ریاست شورای عالی رابر عهده دارد.

۲-  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۳- وزرای صنایع و معادن , بازرگانی , بهداشت , درمان و آموزش پزشکی , ارتباطات و فنآوری اطلاعات , جهاد کشاورزی , دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح , علوم , تحقیقات و فنآوری , کار و امور اجتماعی , مسکن و شهرسازی , نفت و نیرو

۴-  دادستان کل کشور

۵-  رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

۶-  رئیس موسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد

۷-  دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رئیس موسسه و به حکم رئس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می شوند .

 

   رئیس موسسه

       

  رئیس  موسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب شورای عالی و حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال انتخاب می شود .

اسلاید ۵ :

   اهم وظایف شورای عالی استاندارد

      جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یکبار به دعوت رئیس شورای عالی تشکیل میگردد که وظایف اصلی آن بشرح زیر است:

تعیین خط مشی و سیاست ها

تصویب چارت سازمانی و بودجه سالانه

تصویب آئین نامه های مالی ، اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات

تصویب اجرای استانداردهای اجباری

تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی ، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز

اتخاذ تصمیم در باره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی به سایر سازمانها

اتخاذ تصمیم در مورد همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و موسسات مشابه خارجی در چارچوب مقررات کشوری

اسلاید ۶ :

[   آزمایشگاههای موسسه

 • بالغ بر ۱۲۰ آزمایشگاه در ستاد کرج و نزدیک به ۳۰۰ آزمایشگاه در استان ها مستقر می باشد.
 • بالغ بر ۳۰ آزمایشگاه مستقر در مبادی ورودی و خروجی
 • آ‌‌زمایشگاه های احداث شده در استان های مرزی از جمله شهرهای : سرخس، خوی، گناوه، آستارا، جلفا ، دو غارون و بندر شهیدرجائی بندرعباس که نیاز به تجهیز دارند.
 • طرح های توسعه و ایجاد از جمله مجموعه آزمایشگاهی در فرودگاه امام خمینی و محور ترانزیتی چابهار

اسلاید ۷ :

۱- مراحل تدوین :

 • دریافت پیشنهادات از مراجع و مجامع علمی ، تخصصی . واحدهای تولیدی . خدماتی . انجمن های صنفی و مصرف کنندگان
 • تعیین الویت پیشنهادات با بررسی جوانب بهداشتی ، ایمنی ، محیط زیست و اقتصادی
 • تعیین دبیر
 • انجام تدوین در کمیسیونهای اولیه ، فنی و نهایی با مشارکت افراد صاحبنظر . متخصصین . اساتید دانشگاه . نمایندگان سازمانها و ارگانهای ذینفع و ذیربط
 • تصویب در کمیته های ملی استاندارد ذیربط مرکب از نمایندگان واحدهای تولیدی . مصرف کنندگان، اساتید دانشگاه . افراد صاحبنظر و متخصص
 • اعطای شماره ملی
 • انتشار

;

توضیح : در حال حاضر اساس و پایه استاندارهای ملی ، استانداردهای بین المللی ISO  ، IEC ، ITU و CODEX می باشد و در صورت عدم وجود استانداردهای مزبور از استاندارد کشورهای پیشرفته نظیر DIN  آلمان ، BS انگلستان و JIS ژاپن استفاده می شود .

   

اسلاید ۸ :

۲- عناوین کمیته های ملی :

     در حال حاضر بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد ۱۹ کمیته ملی تدوین استاندارد در ارتباط با رشته های مختلف تخصصی بشرح زیر ایجاد شده است :

  ۱- مهندسی برق و الکترونیک                                      

  ۲- مهندسی ساختمان و مصالح ساختمانی

  ۳- خوراک و فرآورده های کشاورزی

  ۴- پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف

  ۵- صنایع شیمیایی و پلیمر

  ۶- چوب و فرآورده های چوبی ، سلولزی و کاغذ

  ۷- مواد معدنی 

  ۸- اوزان و مقیاسها

  ۹- مهندسی پزشکی                                                      

  ۱۰- میکروبیولوژی و بیولوژی    

`

  ۱۱- اسناد و تجهیزات اداری

  ۱۲- چرم و پوست و پایپوش

  ۱۳- مدیریت کیفیت

        ۱۴- مکانیک و فلزشناسی

  ۱۵- مخابرات

       ۱۶- بسته بندی

  ۱۷- ایمنی وسایل سرگرمی وکمک آموزشی      کودکان

        ۱۸- رایانه و فرآوری داده ها

  ۱۹- خودرو و نیروی محرکه

 

اسلاید ۹ :

۳- ترکیب اعضاء کمیته های ملی :

 • نمایندگان موسسه استاندارد ( ۵ نفر )
 • نمایندگان تولید کنندگان ( ۵ نفر )
 • نمایندگان دستگاههای کاربر ( ۵ نفر )
 • نمایندگان مصرف کنندگان ( ۵ نفر )
 • اساتید دانشگاهها ( ۵ نفر )
 • صاحبنظران و متخصصین ( ۵ نفر )

;

توضیح : کمیته های ملی با حضور حداقل نصف + ۱ رسمیت یافته و با دو سوم آرا . پیش نویس تدوین ارائه شده به تصویب می رسد  .

اسلاید ۱۰ :

   مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی

۱- عضویت در کمیته های فنی و شورای سازمان بین المللی استاندارد  :(ISO)

۱۳۵۷ –

 • عضویت در ۴۶ کمیته فنی اصلی و فرعی بعنوان عضو فعال (P)
 • عضویت در ۱۰۶ کمیته فنی اصلی و فرعی بعنوان عضو ناظر (O)
 • دو بار عضویت در شورای ISO

 

۱۳۸۴

 

 • عضویت در۱۵۱ کمیته فنی اصلی و فرعی بعنوان عضو فعال (P)
 • عضویت در۱۲۲ کمیته فنی اصلی و فرعی بعنوان عضو ناظر (O)
 • عضویت در شورای ISO (در سال ۸۳ انتخاب گردید)

      

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 33 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد