بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف ساده :


كسب وكار در حقيقت چيزي جز برقراري ارتباط با افراد نيست وافراد ميتوانند 24ساعت شبانه روز به راحتي بدون صرف هزينه در محيط وب باشند وهمچنين با وارد شدن بر گستره جهاني تجارت ميتوانند با كمترين وكوچكترين امكانات در هر نقطه از جهان به آن بپيوندند.

اسلاید 2 :

1- كسب و كار الكترونيك
كسب و كار الكترونيك تعاريف متعددي دارد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود:

- كسب و كار الكترونيك وسيله اي است كه به استفاده كنندگان آن امكان رسيدن به مشتريان موثر و كارآمد را فراهم مي سازد؛
- كسب و كار الكترونيك توانايي هدايت تجارت از طريق شبكه هاي الكترونيك نظير اينترنت و شبكه جهاني است.

-
2.تجارت الكترونيك

تجارت الكترونيك، به مجموعه فعاليتهايي اطلاق مي گردد كه مستقيماً به وسيله ارتباطات الكترونيكي (شبكه اي) پشتيباني مي شود.

اسلاید 3 :

2.تفاوت كسب و كار الكترونيك و تجارت الكترونيك

كسب و كار الكترونيك به مفهوم كلي شامل به كارگيري فناوريهاي جديد براي برقراري ارتباطات زنجيره اي بين سازندگان، فروشندگان، عرضه كنندگان و به طور كلي ارائه دهندگان كالا و خدمات از يك سو و خريدار و مصرف كننده و يا به طور كلي مشتري از سوي ديگر است ولي تجارت الكترونيك به هر شكلي از نقل و انتقالات در تجارت اطلاق مي شود كه در آن طرفين، بيشتر از طريق الكترونيكي با يكديگر در تماس هستند تا از طريق نقل و انتقالات فيزيكي. به عبارت ديگر، تجارت الكترونيك زيربخشي از كسب و كار الكترونيك در سازمانها است،

اسلاید 4 :

   انواع كسب و كار الكترونيك

كسب و كار الكترونيك بسته به اينكه طرفهاي معامله سازمانها يا افراد باشند به انواع زير

تقسيم مي شوند. در اينجا روابط بر مبناي اهداف تجاري شكل مي گيرد.

1- شركت با مصرف كننده    Business-to-Consumer              =  B2C 

2- شركت با شركت Business-to-Business                             =  B2B       

3-مصرف كننده با مصرف كننده      Consumer-to Consumer = C2C         

4- شركت با دولت     Business-to-Government                     =  B2G

5- دولت با مصرف كننده             Government-to-Consumer  =   G2C     

6- شركت با كاركنان                    Business-to-Employment  =  B2E 

7- شخص با شخص                              Person-to-Person  =  P2P 

8- مصرف كننده با شر كت            Consumer-to-Business  =  C2B 

اسلاید 5 :

كسب و كار الكترونيك به عنوان يكي از زير مجموعه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالايي را تجربه كرده است. به طوري كه رويكرد سياست اكثر موسسات تجاري در پذيرش و به كارگيري كسب و كار الكترونيك در جهت ورود به بازارهاي جهاني و جذب مشتريان جديد موثر و كارا در اين راستاست. اما به كارگيري كسب و كار الكترونيك در فعاليتهاي تجاري نيازمند توجه به يك سري عوامل درون زا و برون زا ی   تاثيرگذار بر آن است. به طوري كه توجه بنگاههاي تجاري به اين عوامل و برنامه ريزي در جهت استفاده مطلوب از فناوري كسب و كار الكترونيك ضمن آنكه موفقيت بهره برداري از آن را تضمين خواهد كرد، زمينه رشد بنگاههاي استفاده كننده را نيز فراهم مي كند.


اسلاید 6 :

همانگونه كه در شكل ( 1) مشاهده مي شود ملاحظات بين المللي كه شامل صادرات، واردات فنــــاوري و... است در تعامل با كسب و كار الكترونيك، اثرتقويت كننده بر يكديگر دارند. در اين حالت بنگاه در سطح بين المللي با پذيرش كسب و كار الكترونيك واردات و صادرات خود را برمبناي اصول استاندارد كسب و كـــــار الكترونيك شكل مي دهد. از طرف ديگر قرار گرفتن كالا و خدمات در فضاي تجارت الكترونيكي موجب حذف فاصله بين مبدا و مقصد كالاها و خدمات مي گردد و تغييرات اساسي در بازارهاي هدف به وجود مي آورد. موفقيت در اين فرايند، منوط به مديريت كارا و حرفه اي اسـت. مديريت حرفـه اي با درك و شناخت از فضاي ارتباطات بين المللي، شيوه هاي كسب و كار الكترونيك را متناسب با ملاحظات بيـــن المللي تطبيق مي دهد.

اسلاید 7 :

فواید ويژگيهاي  تجارت الكترونيكي :

نزديك شدن ارتباطات؛

دستيابي به بازارهاي جديد؛

افزايش ميزان فروش و سود؛

حذف هزينه هايي مانند تهيه كاغذ، چاپ، بروشور و كاتالوگ؛

كاهش هزينه هاي معاملاتي و تداركاتي؛

بهبود مديــريت بر روابط مصرف كننده، عرضه كننده و كاركنان؛

كاهش آلودگي محيط زيست، ترافيك و ازدحام.

اسلاید 8 :

معايب كسب و كار الكترونيك


-مسئله امنيت، امكان ورود به سيستم هاي شما از طريق آدرس پست الكترونيكي، سايت شبكه و دستيابي به اطلاعات مالي و غيره؛
-اختلال در برنامه كاري در صورت خرابي سيستم؛
-از دست دادن كنترل؛
-مشكلات و هزينه هاي به روز بودن با فناوريهايي كه به سرعت پيشرفت مي كنند.

اسلاید 9 :

براي اجراي يك تجارت الكترونيك موفق طراحي يك بازار الكترونيك امري ضروري و حياتي به نظر مي رسد در يك بازار الكترونيكي توليدات با توجه به نظر مشتريان تعريف مي گردد و اصطلاحات لازم نيز با توجه به نظر مشتريان صورت مي گيرد اين نظر سنجي از مشتريان يا مصرف كنندگان ازطريق اينترنت و با سرعت مناسب دريافت و پردازش مي گردد در حاليكه در بازار سنتي جايگاهي ندارد و به هيمن دليل است كه اجناس توليد شده شايد ماهها در انبار ها مي ماند تا به مرور زمان مشتريان نسبت به خريد آنها اقدام كنند .

اسلاید 10 :

مزاياي بازارهاي الكترونيك كه باعث موفقيت سريع تجارت الكترونيك شده است :
**مشتري مي تواند از طريق اينترنت نظريات ديگر مشترياني كه قبلاً از كالاي مورد نظر استفاده كرده اند را مشاهده و انتخاب هوشمندانه اي بنمايد.
**خريد از فروشگاه و سايت تجارت الكترونيك و بازار الكترونيك در تمام ساعات شبانه روز و تمام ايام هفته امكان پذير مي باشد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید