whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت کسب وکار و تجارت الکترونیک

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کسب وکار و تجارت الکترونیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کسب وکار و تجارت الکترونیک قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

کسب و کارالکترونیک ،تجارت الکترونیک وظهوربنگاه دیجیتال

درجائ که اطلاعات بدون وقفه ازیک بخش سازمان به بخش دیگروازسازمان بسوی مشتریان،

تامین کنندگان وشرکای بازرگانی خودجریان می یابدایجادیک  زیرساخت  فن آوری اطلاعات

ضروری است ،لذاشرکت به طور فزاینده ای نیازمندچنین  زیرساختی  می باشند تا کارآمدترو

رقابت آمیزباقی بمانند.

فن آوری اینترنت وبنگاه دیجیتالی:

اینترنت به سرعت درحال تبدیل شدن به زیرساخت اصلی تجارت الکترونیک است زیرا به

موسسات بازرگانی راه آسان تروکم هزینه تری رابرای پیوندباافرادوموسسات دیگر پیشنهاد

می کنند  اینترنت  بدون توجه به  اینکه  سازمانها از چه  سیستم رایانه ای یاسکوی فناوری

اطلاعاتی استفاده می کنند مجموعه ای جهانی وباکاربری آسان ازفناوری ها واستانداردهای

فناوری برای همه سازمانها فراهم می کنند.

شرکای تجاری بطورمستقیم وبدون واسطه ها ورویه های چندمرحله ای غیرکارا باهمدیگر

درارتباطند.وب سایت ها درتمام ۲۴ساعت شبانه روزدردسترس مشتریان ومصرف کنندگان

هستند.فن آوری اطلاعات به شرکتها کمک میکند تاهزینه های مبادله خودرا به طورچشم –

گیری کاهش دهند.

اسلاید ۲ :

مدل های جدیدکسب وکاروگزاره های ارزشی:

درگذشته دریافت اطلاعات درباره محصولات وخدمات ارتباط تنگاتنگی بازنجیره ارزش فیزیکی آن

محصولات وخدمات داشت ،اگریک  مصرف کننده می خواست  اطلاعاتی  درباره  ویژگیهاو قیمت

وموجود بودن یک  یخچال یا یک  خودرو بدست  آورد مجبور بودازفروشگاه خورده فروشی که آن

محصول می فروخت  بازدید کند ،هزینه خرید مقایسه ای بسیار بالابود،زیرامردم مجبوربودندکه به

طورفیزیکی ازیک فروشگاه به فروشگاه دیگر بروند اینترنت این رابطه راتغییر داده است هرزمان

که مصرف کننده ارتباط الکترونیکی برقرارکرد اطلاعات مربوط به محصولات وخدمات مستقیما

وفورا خودبه خود به سوی اوجریان می یابد.

 

اسلاید ۳ :

مدل های کسب وکار اینترنتی:

اینترنت به شرکتها کمک می کند تاراههای جدید مانندافزودن ارزش افزوده به محصولات وخدمات به ایجاد

وجذب سود بپردازند.

برخی ازمدلهای کسب کاراینترنتی عبارتنداز:

۱٫فروش محصولات فیزیکی به طورمستقیم به مصرف کننده ویا کسب وکارهای فردی (ویترین مجازی)

۲٫اطلاعات محصول،قیمت گذاری وموجود بودن آن برای افرادوموسسات بازرگانی فراهم می کند.با تبلیغات

یاازراه هدایت کردن خریداران وفروشندگان ،سودسهام راافزایش می دهد(کارگزاراطلاعات )

۳٫کاربران ازطریق پردازش آنلاین تراکنش فروش .درپول وزمان صرفه جویی می کنند(کارگزارمبادله)

۴٫یک محیط دیجیتالی فراهم می کند که خریداروفروشنده می توانند ازانجا بازدیدکنندوجست جو،قیمت گذاری

محصولات رانمایش دهند(بازارآنلاین)

۵٫ازطریق تهیه محتوای دیجیتالی مانند خبرهای دیجیتالی،موسیقی،تصویرها،یافیلم های ویدویویی برروی وب

درامدایجادمی کنند.(تامین کننده محتوا)

۶٫خدمات آنلاین رابرای افرادوموسسات بازرگانی فراهم می کند(تامین کننده خدمات آنلاین)

۷٫محل ملاقات آنلاین رادجائی فراهم می کندکه مردم دارای علاقه های مشابه می توانند ارتباط برقرارکرده

واطلاعات سودمندی رابیابند.(جامعه مجازی)

۸٫نقطه اولیه ورودبه وب راهمراه بامحتوای تخصصی وخدمات دیگر تامین می کند.(درگاه)

 

اسلاید ۴ :

تجارت الکترونیک:

اگرچه بیشترمبادلات تجاری هنوزازطریق مجاری مرسوم انجام می گیرد اما شمارمصرف کنندگان وموسسات

بازرگانی که درحال استفاده ازاینترنت برای تجارت الکترونیکی هستند روبه افزایش است.

طبقه بندی تجارت الکترونیک:

برای طبقه بندی مبادلات الکترونیکی راه های زیادی وجود دارد.یکی از آن ها توجه به ماهیت کسانی است

که درمبادلات تجارت الکترونیک مشارکت دارند.

۱٫تجارت الکترونیک موسسه بامصرف کننده(B2C)شامل خرده فروشی محصولات و

خدمات به خریداران منفردمانند ارائه خدمات بانکها به مشتریان

۲٫تجارت الکترونیک موسسه باموسسه(B2B)شامل فروش خدمات ومحصولات بین

موسسه ها مانندارایه خدمات بانکها بایکدیگر

۳٫تجارت الکترونیک مصرف کننده بامصرف کننده(C2C)شامل فروش مستقیم مصرف

کنندگان به مصرف کنندگان

اسلاید ۵ :

خرده فروشی مشتری محور:

اینترنت برای شرکت ها مجاری جدیدی جهت برقراری ارتباط وتعامل فراهم می آورد.شرکت ها می توانند

ازوب برای تامین مستمر اطلاعات ،خدمات وپشتیبانی استفاده کنند وتعامل مثبتی با مشتریان ایجادکنند،تا

روابط بلندمدت وتکرارخریدها راتشویق کنند.

فروش مستقیم ازطریق وب:

تولیدکنندگان می توانند محصولات وخدمات خود رابه طورمستقیم به مشتریان بفروشند وواسطه هائی

همچون توزیع کنندگان یافروشگاههای خرده فروشی راکناربگذارند.

اینترنت درحال شتاب بخشیدن به واسطه زدائی وایجادفرصتها برای انواع جدید واسطه ها درصنایع دیگر

است .

اسلاید ۶ :

بازاریابی تعاملی وشخصی سازی:

بازاریاب ها از ویژگگی های تعاملی صفحات وب برای جلب توجه مصرف کنندگان باکسب اطلاعات مفصل

درباره ذائقه ها وعلایق آنهابرای بازاریابی تک بهتک استفاده می کنند.

وب سایت هامنبع عظیمی ازاطلاعات مفصل درباره رفتار،اولویت ها ،نیازها والگوهای خریدمصرف کنندگان

هستند وشرکتها می توانند ازآن برای ارائه تبلیغات ،محصولات ،خدمات وقیمت گذاری مناسب استفاده کنند.

ارتباطات وارائه محصول رامی توان به دقت باتک تک مشتریان سازگارکرد،بنگاهها می توانندوب سایت های

شخصی سازی شده منحصربه فردی ایجادکنندکه محتوا یاآگهی های تبلیغاتی رابرای محصولات وخدمات مورد

علاقه ویژه هرکاربرنمایش داده شود ،تجربه مشتری راارتقا بخشیدوارزش افزوده ایجادکنند،

با استفاده ازفن اوری شخصی سازی وب ،بازاریابها باهزینه های بسیار پائین به مزایای استفاده از فروشندگان

منفرد دست می یابند.

اسلاید ۷ :

سلف سرویس مشتری:

وب ودیگر فن آوریهای شبکه درحال مطرح کردن رویکردهای تازه ای ازارایه خدمات به مشتری هستند

شرکت های  زیادی  از وب سایت ها و پست الکترونیک برای پاسخ گویی به پرسش های مشتری یادادن

اطلاعات سودمند به آنها استفاده می کنند.

شرکت ها  درحال پی بردن به کاهش  قابل توجه هزینه ها ازطریق  برنامه های کاربردی سلف سرویس 

مشتری مبنی بروب هستند.

تجارت الکترونیکی موسسه باموسسه:

امروزه حدود۸۰درصدازتجارت الکترونیک موسسه باموسسه برمبنای سیستم اختصاصی تبادل داده های

الکترونیکی (EDI)صورت می گیرد.تبادل تراکنش به طورخودکارازیک سیستم اطلاعات به سیستمی دیگر

ازطریق یک شبکه انتقال داده می شوند(سفارش خرید،صورتحساب،بروشورها،خریدها،تبادلات،پردازشها…)

اسلاید ۸ :

شبکه صنعتی خصوصی:

اکسترانت های موسسه باموسسه ای هستند که برهماهنگی مستمر فرایند کسب وکاربین شرکت ها ومدیریت

زنجیره تامین تمرکزدارد.

یک شبکه صنعتی خصوصی که بعنوان یک تبادل خصوصی هم شناخته می شود،یک بنگاه راباتامین کنندگان

توزیع کنندگان ودیگرشرکای کلیدی کسب وکارخود برای کارآمدساختن مدیریت زنجیره تامین ودیگر فعالیت

های همکاری پیوندمی دهد.

بازارگاه شبکه ای:

بازارگاه های آنلاینی هستندکه درآنجا چندین خریدارمی توانند با استفاده ازیک سیستم درخواست قیمت

پیشنهادی ازچندین فروشنده خرید کنند.

اسلاید ۹ :

سیستم های پرداخت درتجارت الکترونیک:

۱٫کارت اعتباری

۲٫پول نقد دیجیتالی

۳٫کیف پول الکترونیکی

۴٫سیستم پرداخت دیجیتالی ترازانباشته

۵٫سیستم پرداخت ارزش اندوخته

۶٫سیستم پرداخت نظیربه نظیر

۷٫چک های الکترونیکی

۸٫سیستم پرداخت وارائه صورت حساب الکترونیکی

اسلاید ۱۰ :

– کارت اعتباری کارتی که مبلغ خریدتوسط بانک صادرکننده تامین وپرداخت می شود.

– پول نقددیجیتالی پول ارائه شده به صورت الکترونیکی است که بیرون ازشبکه عادی پول(اسکناس ،سکه،

چک،کارت اعتباری) جریان داردوبه کاربران نرم افزارمشتری داده می شودومی توانند پول رابا یک کاربر

دیگر،پول الکترونیکی دراینترنت یا بایک خرده فروش پذیرنده پول نقد مبادله کنند.

-کیف پولهای دیجیتالی باحذف نیازخریداران به ورود مکرراطلاعات کارت اعتباری ونشانی خوددرهربار

خرید،پرداخت بهای خریدانجام شده در وبراکارآمدترمی سازد.یک کیف پول دیجیتالی به طور ایمنی اطلاعات

کارت اعتباری وشناسائی دارنده کارت راذخیره کرده وآن اطلاعات رادرپیشخوان صندوق یک سایت تجاری الکترونیک ذخیره می کند.

-سیستم های پرداخت دیجیتالی ترازانباشته ،کاربران راقادرمی سازد تا ریزپرداخت هاوخریدهای روی وب

 رابا انباشتن مقدار بدهی برروی کارت اعتباری خود یاقبض تلفن به صورت دوره ائی پرداخت کنند.

-سیستم پرداخت ارزش اندوخته مشتریان راقادر می سازدتا پرداخت های آنلاین آنی به بازرگانان وافراد

دیگررابراساس ارزش اندوخته دریک حساب دیجیتالی انجام دهند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 19 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد