بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آيا در زير پوسته زمين همه جا مواد مذاب وجود دارد؟

خير فقط در بخش هايي از داخل زمين ديده مي شود.

نحوه پيدايش سنگ هاي آذرين بيروني و دروني

سرد شدن مواد مذاب در داخل و سطح پوسته زمين

ساخت هاي مختلف مواد مذاب پس از سرد شدن در داخل زمين

1-باتوليت

 
2-لاكوليت


3-سيل

 
4-دايك

اسلاید 2 :

باتوليت چیست؟

باتوليت ها بزرگترين و وسيع ترين توده هاي آذرين عمقي اند مانند كوه الوند در همدان به عمق بين 10تا 30كيلومتر  .

بلور سنگ هاي تشكيل دهنده باتوليت ها درشت است يا ريز؟چرا؟

دانه درشت زيرا مواد مذاب در زمان طولاني  و بسيار كند در داخل زمين متبلور شده اند  .

چگونه باتوليت ها در سطح زمين ظاهر مي شوند؟

در اثر فرسايش قسمت هاي بالايي باتوليت

اسلاید 3 :

لاكوليت چيست؟

لاکولیت‌ها ، توده‌های نفوذی عدسی شکلی هستند .

دايك چيست؟

دایکها توده‌های نفوذی لایه‌ای شکل‌اند که طبقات مجاور خود را قطع می‌کنند و غالبا در اثر نفوذ ماگما در شکاف سنگها به وجود می‌آیند.

سيل چيست؟

سیل‌ها ، توده‌های لایه‌ای شکلی هستند که موازی سطح طبقات متبلور شده اند.

اسلاید 4 :

-تشابه:هر دو از سرد شدن و متبلور شدن مواد مذاب به وجود آمده اند.

تفاوت:سيل بطور افقي است و دايك به شكل عمودي متبلور شده اند.

اسلاید 5 :

وضعيت مواد در حالت ذوب

1-نظم و ترتیب ساختمان بلورین از بین می رود.


2-حجم ماده بیشتر شده و در نتیجه چگالی مایع کمتر از چگالی جامدی است که از آن به وجود می آید.

وضعيت مواد در حالت تبلور

در حالت تبلور ،عکس پدیده ذوب رخ می دهد.

1-با کاهش دمای ذوب ،یون ها به یکدیگر نزدیک تر می شوند .

2- حرکت آزادنه خود را تقریبا از دست می دهند.

اسلاید 6 :

نحوه ايجاد ماگما

ذوب سنگ هاي پوسته زمين و يا گوشته طي فرايند بسيار پيچيده

عوامل موثر بر ذوب سنگ ها

1-افزايش دما


2-وجود فشار


3-وجود مواد فرار مانند آب

نقش افزايش دما در ذوب سنگ ها

پيوندهاي يوني را  در كاني ها سست  و از هم جدا مي كند و موجب ذوب سنگ ها مي شود.

اسلاید 7 :

نقش فشار در ذوب سنگ ها

بر خلاف دما هر چه فشار كمتر شود سنگ ها زودتر به ذوب نزديك تر مي شوند.فشار زياد موجب استحكام پيوندهاي شيميايي كاني ها شده و مانع ذوب سنگ ها مي شود.

نقش آب در ذوب سنگ ها

با افزايش فشار بخار آب در كاني ها موجب جدا شدن پيوندهاي يوني در كاني ها شده و موجب ذوب سنگ ها مي شود.

اسلاید 8 :

ذوب ناقص چيست؟

در فرايند ذوب بعضي از كاني ها زود تر ذوب مي شوند(زود گداز)

 و بعضي ديگر ديرتر ذوب مي شوند(ديرگداز)

 در نتيجه بعضي از كاني ها ذوب نمي شوند و يا ديرتر ذوب مي شوند.

اسلاید 9 :

نوع كاني هاي سنگ هاي آذرين به چه عاملي بستگي دارد؟

تركيب شيميايي و نوع كاني ها

انواع سنگ هاي آذرين بر اساس شكل ظاهري

1-سنگ های اسیدیر

1-پرسيليس


2-ظاهري روشن دارد به علت وفور كوارتز و فلدسپات

2-سنگ های بازیک م خیلی بازیک

1-كم سيليس

 
2-تيره هستند به علت وفور كاني هاي
آهن و منيزيم دار

اسلاید 10 :

ویزگی های سري واكنشي بوون bowen

1-وقتي ماگماي داغ شروع به سرد شدن مي كند در دماهاي متفاوت كاني هايي با تركيبات گوناگون به وجود مي آيد.

2-بيشتر ماگماها تركيبات بازالتي دارند.

3-نخستين كاني هايي كه از سرد شدن ماگما حاصل مي شود پلاژيوكلاز كلسيم دار و اليوين است.

4-از تجمع اين دو كاني(اليوين و پلاژيوكلاز) سنگ بازالتي (گابرو) به وجود مي آيد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید