دانلود فایل پاورپوینت مبانی مواد آلی با نگرشی نوین

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مبانی مواد آلی با نگرشی نوین توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مبانی مواد آلی با نگرشی نوین قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

جلسه اول:

فهرست مطالب

مقدمه
جایگاه مفهوم و قواعد رزونانس در شیمی آلی
اصول و قواعد رسم فرم های رزونانسی
چگونه می توان فرم های رزونانسی ارجح را تشخیص داد؟
خصلت اسیدیته و مفهوم رزونانس
خصلت بازیسیته و مفهوم رزونانس

اسلاید ۲ :

رزونانس، جابجائی الکترون های غیر مستقر می باشد و هنگامی پر رنگ تر جلوه می نماید که اربیتالهای غیر پیوندی پی مربوط به کربانیونها یا کربوکاتیونها در مجاورت پیوندهای چندگانه یا هترو اتم های دارای زوج الکترنهای غیر پیوندی موجود باشد.
اتم هائی که در رزونانس شرکت می کنند باید در یک صفحه قرار گرفته و اربیتال های رزونانس دهنده آنها موازی همدیگر قرار گیرند. به عنوان مثال در کاتیون تری متیل فنیل زیر کربن مرکزی و هر کدام از حلقه ها در یک صفحه اند ولی سه حلقه بنزن به دلیل ممانعت فضایی نمی توانند هر سه در یک صفحه باشند بنابر این، کاتیون کربن مرکزی نمی تواند همزمان با هر سه حلقه رزونانس داشته باشد.

اسلاید ۳ :

انرژی رزونانسی:

اختلاف بین انرژی محاسبه شده حالت مستقر (هر یک از فرم های رزونانسی) ، Ec و انرژی حالت واقعی مولکول (انرژی هیبرید رزونانس) ،Eh می باشد، که انرژی هیبرید رزونانس Eh همیشه کمتر از انرژی محاسبه شده برای هر یک از فرم های رزونانسی، Ec می باشد

رزونانسی در بعضی از ترکیبات موجب افزایش پایداری و به دنبال آن کاهش واکنش پذیری می گردد. مثلا در ترکیبی مثل بنزن، رزونانس موجب کاهش انرژی آن نسبت به هگزاتری ان شده است، در برخی موارد نیز (مثل ترکیبات آنتی آروماتیک) رزونانس موجب ناپایداری ترکیب می گردد. در موارد زیر رزونانس موجب ناپایداری می گردد:
حلقه شش تائی وسط در ترکیب شماره (۳) بدلیل عدم امکان رزونانس، دارای پیوندهای مستقر بوده و سیکلوهگزاتری ان است و بنزن نمی باشد (زیرا با رزونانس این حلقه، حلقه های چهارتائی آنتی آروماتیک می شوند).

اسلاید ۴ :

جابجا کردن یک جفت الکترون از یک اتم و دور کردن آن از دیگری منجر به جابجا شدن بار می شود:

۲٫ هنگام نوشتن فرم های رزونانسی مکانهای نسبی همهء اتم ها بدون تغییر می ماند.
به عنوان مثال، فرم (C) در شکل زیر غلط است زیرا در آن اتم ها جابجا شده اند.

۳٫ ساختمانهای رزونانسی معادل (هم ارز) سهم یکسانی در هیبرید رزونانسی دارند .

اسلاید ۵ :

۴٫ فلش هائی که فرم های رزونانسی را به هم مربوط می سازند، یک فلش دوطرفه می باشد. یعنی فلش هائی نیستند که بیانگر تعادل () باشند. زیرا در تعادل گونه های سمت راست و سمت چپ فلش ها همه وجود دارند، اما در اینجا هیچکدام از این فرم های رزونانسی وجود ندارند و فرم هیبریدی در واقع در بردارنده همه فرم های رزونانسی می باشد و هیبرید رزونانس است که وجود دارد.

نکته : هرچه تعداد فرم های رزونانسی بیشتر باشد، پایداری گونه و یا حدواسط بیشتر است. زیرا آنتروپی افزایش یافته و انرژی آزاد گیبس کاهش می یابد.
ΔG = ΔH – TΔS

۵٫ امکان دارد برای یک گونه (یون یا مولکول)، تمامی فرم های رزونانسی که می توان نوشت هم ارز نباشند، در اینصورت اگرچه همه فرم ها در ساختمان هیبریدی سهیم هستند ولی سهم فرم ارجح بیشتر است، و همهء فرم های رزونانسی سهم یکسان در ساختمان هیبریدی ندارند .

اسلاید ۶ :

۱٫ فرم های رزونانسی که در آنها همه اتم ها اکتت هستند و ماکسیمم پیوند کوالانسی وجود داشته باشد، فرم ارجح است.
به عنوان مثال فرم های شماره (۱) در مثال های زیر بدلیل اکتت بودن همه اتم ها و دارا بودن ماکسیمم تعداد پیوند در ساختار خود ارجح بوده و سهم بیشتری در فرم هیبرید رزونانسی دارند.
۲٫ ساختارهائی که دارای بار قرادادی کمتری باشند، پایدارترند. یا به عبارت دیگر ساختارهای رزونانسی که کمترین جدائی بار را داشته باشند، ارجح می باشند. به همین دلیل ساختمان های خنثی بهتر از فرم های دو قطبی می باشند، زیرا در اینگونه ساختارها جدائی بار وجود ندارد.

اسلاید ۷ :

ساختار(A) پایدارترین فرم رزونانسی است چون فاقد بار قراردادی است، فرم (C) نیز بدلیل اینکه اتم کلر دارای اربیتال d است، مشاهده می گردد. بنابراین اگر در این ترکیب به جای کلر، فلوئور داشته باشیم، فرم(C) مشاهده نمی شود.
۳٫ اگر تمام ساختارهای یک ترکیب بار قراردادی داشته باشند، پایدارترین آنها (کم انرژی ترین) ساختاری است که بار منفی روی اتم الکترونگاتیوتر و بار مثبت روی اتم الکتروپوزیتیوتر قرار داشته باشد.
بنابراین در مورد دوم ساختار (۱) از همه پایدارتر است زیرا بار قراردادی ندارد و از بین ساختارهای (۲) و (۳) نیز ساختار (۲) پایدارتر است، زیرا بار منفی روی اتم الکترنگاتیوتر قرار دارد.

اسلاید ۸ :

بطور کلی باید پایداری آنیون حاصل از جدا شدن پروتون (پایداری باز مزدوج) را در نظر گرفت. هر چه این آنیون به وسیله پخش بار پایدارتر شود، خصلت اسیدیته ترکیب بیشتر می باشد و واکنش برای تفکیک پروتون مساعدتر است.
مثال:
در مثال بالا قدرت اسیدی ترکیب (۲) بیشتر از ترکیب (۱) است، زیرا بار منفی تولید شده در ترکیب (۲) توسط رزونانس پخش و پایدار شده است .
اما در مثال بالا در اثر رزونانس بار منفی به اتم الکترونگاتیو (اکسیژن) منتقل می گردد و علاوه بر رزونانس، اثر القائی اتم الکترونگاتیو موجب افزایش قدرت اسیدی (۳) نسبت به ترکیب شماره (۲) در مثال فوق می گردد .

اسلاید ۹ :

در اثر جدا شدن پروتون های مشخص شده و رزونانس مربوطه بار منفی ایجاد شده با آروماتیک نمودن حلقه پنج عضوی پایدار می گردد. بنابراین قدرت اسیدیته این پروتون ها از پروتون های آلیلیک معمولی بیشتر است.

اسلاید ۱۰ :

اختلاف اسیدی دو ترکیب به خاطر آروماتیک شدن دی ان حلقوی بر اساس قاعده هوکل (۴n+2)πe می باشد. اگر چه تعداد ساختارهای رزونانسی برای هر دو یکسان است

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 24 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد