دانلود فایل پاورپوینت مدیریت مالی و اجاره دارایی ها

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت مالی و اجاره دارایی ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت مالی و اجاره دارایی ها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هر نوع دارایی که قابل خرید باشد . عملاً قابل اجاره کردن نیز هست . اجاره قراردادی بین مالک دارایی ( موجر ) و طرف وی ( مستاجر ) برای استفاده از دارایی در مقابل پرداخت اجاره در فواصل زمانی معین است تا قبل از سال ۱۹۶۰ تعداد معدودی از دارایی ها اجاره داده می شد.

اما در سالهای اخیر حجم و طیف دارایی های اجاره ای افزایش قابل توجهی یافته است. علاوه براجاره دارائیهایی مانند کامپیوتر ،‌لوازم اداری ، وسیله حمل و نقل و ماشین آلات ، در حال حاضر تجهیزات پزشکی و ابزارهای کنترل آلودگی نیز اجاره داده می شوند. در ایلات متحده ی آمریکا ، در حدود    تجهیزات جدید واحد های تولیدی اجاره ای است.

اسلاید ۲ :

مقدمه :

هر قرارداد اجاره، دو طرف دارد : موجر و مستاجر . اگر مالک برای خرید دارایی به منابع مالی نیاز داشته باشد ، باید این منابع را وام بگیرد. گاهی اوقات نیز بانک سرمایه گذاری ترتیب تهیه دارایی را می دهد. از نظر پولی، کارخانه ها مهمترین اجاره دهندگان تجهیزات تولیدی اند. در حدود نیمی از تجهیزات اجاره داده شده، در ایالات متحده ی آمریکا     تجهیزات اجاره داده شده متعلق به بانکهاست

اسلاید ۳ :

انواع اجاره:

.۱اجاره عملیاتی

.۲اجاره مالی

.۳فروش واجاره دارائی

.۴اجاره با خدمات کامل

.۵اجاره با اهرم مالی

اجاره عملیاتی :
اجاره ی عملیاتی ، اجاره ای است کوتاه مدت برای درصدی از عمر مفید دارایی است. اجاره بلند مدتی که درآن اجاره  کننده یا مستاجر مجاز است در هر زمان دلخواه قرارداد اجاره را فسخ کند نیز اجاره ی عملیاتی خوانده می شود. جاره دهنده ممکن است براساس مفاد قرارداد ، خدماتی مانند تعمیر و نگاهداری ، بیمه و مالیات دارایی را نیز انجام دهد. اجاره عملیاتی غالباً به اجاره هایی نیز اشاره دارد که براساس قواعد حسابداری ، در اجاره سرمایه ای طبقه بندی نمی شوند.

اسلاید ۴ :

اجاره ی مالی:
اجاره مالی، تعهد میان مدت یا بلند مدت اجاره کننده و اجاره دهنده است. اگر دارایی مورد نظر ، تجهیزات باشد ، مدت اجاره معمولاً نصف عمر مفید مورد انتظار آن دارایی خواهد بود. هر چند که تعمیر و نگاهداری یا عرضه سایر خدمات در اجاره مالی معمولاً به عهده اجاره دهنده نیست ، اما اجاره دهنده می تواند در صورت توافق خدمات مزبور را نیز عرضه کند. جاره دهنده تجهیزات ، غالباً واحد تولیدی ، شرکت مالی یا بانک تجاری است. روش کلی این است که اجاره کننده ، دارایی مورد نظر را تعیین می کند و در مورد قیمت فروش آن با تولید کننده توافق می نماید. سپس اجاره دهنده ، به دنبال شرکت مالی یا شرکت متخصص در اجاره یا بانک تجاری ای می رود که به خرید دارایی و اجاره دادن آن تمایل دارد. میزان اجاره معمولاً به شکلی تعیین می شود که بازده مناسبی برای سرمایه گذاری شرکت اجراه دهنده ایجاد نماید.

اسلاید ۵ :

۳٫ فروش و اجاره ی دارایی:
  شرکت می تواند دارایی خود را به شخص یا شرکت دیگری بفروشد و سپس از آن را از خریدار اجاره کند . از این طریق ، شرکت می تواند منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کرده و از دارایی مورد نظر همچنان استفاده نماید . فروش و اجاره دارایی معمولاً از طریق اجاره مالی صورت می گیرد . این نوع اجاره ، غالباً شامل حق تجدید اجاره یا خرید دارایی در آخر دوره ی اجاره است .

اجاره با خدمات کامل :
در این نوع اجاره ، موجر خدمات تعمیر و نگاهداری ، بیمه ی دارایی و پرداخت عوارض یا مالیات آن را نیز تقبل می کند .

اجاره با اهرم مالی:
در اجاره با اهرم مالی یا اجاره ی شخص ثالث ، علاوه بر موجر و مستاجر ، وام دهنده ای نیز وجود دارد . موجر بخشی از قیمت خرید دارایی را از وام دهنده وام گرفته و اصل و فرع این وام را با بخشی از درآمد از اجاره ، پرداخت می کند .

اسلاید ۶ :

حسابداری اجاره:

 بر اساس دستور العمل هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده ی آمریکا ( FASB شماره ۱۳ ) مستاجر ، باید اجاره را به عنوان اجاره ی عملیاتی ویا اجاره سرمایه ای تلقی کند . در اجاره ی سرمایه ای ، بخش عمده یا کل مزایا و مخاطرات مالکیت دارایی به مستاجر منتقل می شود . اگر اجاره ی مورد نظر سرمایه ای نباشد ، اجاره ی عملیاتی خواهد بود . اگر یک یا چند شرط زیر برآورده شود ، از نظر مستاجر ، اجاره ی سرمایه ای برقرار است :

.۱بر اساس قرارداد اجاره در پایان دوره ی اجاره ، دارایی به مستاجر انتقال یابد .

.۲بر اساس قرارداد اجاره ، مستاجر حق خرید دارایی را داشته باشد .

.۳مدت اجاره برابر یا بیش از ۷۵ درصد عمر مفید دارایی باشد.

.۴در آغاز دوره ی اجاره ، ارزش فعلی اجاره ی پرداختی برابر با بیش از ۹۰ درصد قیمت جاری بازار دارایی باشد .

اسلاید ۷ :

اگر اجاره ی مورد نظر ، سرمایه ای باشد ، باید در تراز نامه ی مستاجر ارزش فعلی اجاره ی پرداختی به عنوان دارایی به طرفیت تعهدات اجاره سرمایه ای منعکس گردد. این مسئله در جدول آمده است .

اسلاید ۸ :

تحلیل اجاره با خرید:

مزایای خالص خرید دارایی به وسیله ی شرکت ، ارزش فعلی خالص آن است . دارایی مورد نظر تنها هنگامی باید خریداری شود که ارزش فعلی خالص آن مثبت است . اجاره ی دارایی ، بدیلی برای خرید به منظور بهره برداری از آن است . برای تعیین اینکه خرید یا اجاره ی دارایی ، به نفع شرکت است، ارزش فعلی خالص حاصل از خرید آن، مقایسه گردد، و بدیلی انتخاب شود که ارزش فعلی خالص آن بالاتر است .

دارایی مورد نظر تنها در صورتی باید خریداری شود که ارزش فعلی خالص آن ، بزرگتر از ارزش فعلی خالص حاصل از اجاره ی آن باشد . باید ارزش فعلی خالص جریان نقدینه ی حاصل از اجاره ی دارایی تحلیل اجاره یا خرید دارایی شامل مراحل زیر است :

.۱محاسبه ی ارزش فعلی خالص جریان نقدینه ی دارایی در صورت خرید ، تصمیم در مورد خرید دارایی است .

.۲محاسبه ی ارزش فعلی خالص جریان نقدینه ناشی از اجاره ی دارایی .

.۳مقایسه ی ارزش فعلی خالص بندهای ۱ و ۲ و انتخاب بدیلی که بالاترین ارزش فعلی خالص را دارد . شایان ذکر است که ارزش فعلی خالص بدیل انتخابی ، در هر حال باید صفر یا مثبت باشد .

اسلاید ۹ :

روابط مربوطه برای محاسبه ارزش فعلی خالص خرید عبارتند از:

( مالیات)- ( هزینه های سرمایه ای ) – ( هزینه های جاری)-(درآمد ) = ( خرید ) CF

( هزینه های سرمایه ای ) – ( هزینه های جاری ) – ( درآمد ) = ( خرید ) CF

[(استهلاک- هزینه های جاری – درآمد)   ]- 

     در معادله،     نرخ مالیاتی است که در درآمد مشمول مالیات شرکت (سود ) ضرب می شود. 

اسلاید ۱۰ :

( مالیات)- ( اجاره) – ( هزینه های جاری)-(درآمد ) = ( اجاره ) CF

( اجاره ) – ( هزینه های جاری ) – ( درآمد ) = ( اجاره ) CF

[(اجاره- هزینه های جاری – درآمد)   ]- 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 28 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد