دانلود فایل پاورپوینت مروری بر آنالیز مودال

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مروری بر آنالیز مودال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مروری بر آنالیز مودال قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آشنایی و یاد آوری

—در دو دهه گذشته، آنالیز مودال به دانشی فراگیر با هدف تعیین، بهبود و بهینه سازی مشخصات دینامیکی سازه های مهندسی تبدیل شده است.

—طراحی امروزی سازه های پیچیده مکانیکی، هوایی و ساختمانی به گونه ای است که علاوه بر مقاومت بالا بایستی دارای وزن کم و قابلیت انعطاف زیاد باشند. به عنوان مثال، در صنعت خودروسازی تلاش زیادی صرف کاهش وزن بدنه شده است. به منظور کم کردن اثرات اینرسی حین ماموریت در سازه های فضایی، مانند آنتن های ماهواره ای، کاهش وزنی در حد چند گرم نیز حائز اهمیت فراوان است. این نیازهای جدّی در طراحی سازه های جدید، پتانسیل بروز ارتعاشات ناخواسته را در این سازه ها افزایش می دهد.

—از دیگر حقایق زندگی مدرن، تقاضای روزافزون برای سازه های ایمن و قابل اعتماد مطابق با ضوابط وضع شده توسط دولت ها و یا نیاز مشتری می باشد

اسلاید ۲ :

—مدل سازی کامپیوتری به تنهایی قادر به تعیین رفتار دینامیکی سازه نمی باشد، زیرا برخی خواص سازه مانند میرایی و یا خواص غیرخطی از قواعد معمول در مدل سازی پیروی نمی کنند. همچنین، اطلاعات فراتری برای مدل سازی به دلیل عدم قطعیت در شرایط مرزی، مورد نیاز می باشد

—پیشرفت های اخیر در تکنیک های تجربی باعث تکامل مقوله مدل سازی با استفاده از خواص تجربی، شده است. بخش مهمی از این تلاش، پیشرفت های حاصل شده در آنالایزرهای تبدیل دیجیتال فوریه بوده است. تکنیک های تجربی توسط آنالیز مودال رشد و تقویت یافته و در مقابل،  انگیزه ای قوی برای پیشرفت آنالیز مودال ایجاد کرده اند.

—

اسلاید ۳ :

Historical Developments

۱۹۴۷   Kennedy & Pancu

Describing the accurate determination of natural frequency and damping level in aircraft structures.

۱۹۶۳   Bishop & Gladwell

Explaining the theory of resonance testing.

۱۹۶۹   Salter

Non-analytical approach to the interpretation of measured data.

۱۹۷۰

Major advances in trancducers, electronics and digital analyzer.

۱۹۸۰

Many papers and advances in this period.

اسلاید ۴ :

Books

۱- D. J. Ewins, 2000, Modal testing theory and practice, 2nd edition, Research Studies Press Ltd.

۲- N. Maia, J. Silva, J. He, N. Lieven, R. Lin, G. Skingle, W. To, A. Urgueira, 1997, Theoretical and experimental modal analysis, Research Studies Press Ltd.

۳- W. Heylen, S. Lammens, P. Sas, 1998, Modal analysis theory and testing, KUL, Belgium.

۴- H. Natke, 1992, Fundamentals and advances in the engineering sciences, Friedr. Vieweg and Sons.

اسلاید ۵ :

Books (Cont.)

۵- Z. Fu, 1995, Vibration modal analysis and parameter identification, Mechanical Industry Publishing Co., People’s Republic of China

۶- K.G. McConnell, 1995, Vibration testing theory and practice, John Wiley & Sons.

۷- Dynamic Testing Agency (DTA), 1993, Handbook on modal testing.

۸- DTA, 2000, Primer on best practice in dynamic testing.

اسلاید ۶ :

Conferences

 

nInternational Modal Analysis Conference (IMAC), 1982-2001

nInternational Seminar on Modal Analysis (ISMA),    bi-annual, 1975-2000, KUL, Leuven, Belgium

اسلاید ۷ :

Journals

 

nThe international journal of analytical and experimental modal analysis, Society of experimental mechanics, USA

nJournal of mechanical systems and signal processing (MSSP), Academic press, UK

nJournal of vibration and control, Sage science press

nJournal of sound and vibration

اسلاید ۸ :

Models

nSpatial Model

Mass, Stiffness and damping matrices

n

nModal Model

Natural Frequencies, Modal damping and mode shapes

nResponse Model

Frequency response functions, FRFs (X/F)

اسلاید ۹ :

آنالیز مودال چیست؟

—آنالیز مودال، فرآیند تعیین خواص ذاتی دینامیکی یک سیستم در قالب فرکانس های طبیعی، ضرایب میرایی و شکل مودها و به کارگیری آنها به منظور ایجاد مدلی ریاضی از رفتار دینامیکی سیستم می باشد. این مدل ریاضی به مدل مودال سیستم و اطلاعات مربوط به مشخصات آن، داده های مودال نامیده می شوند.

—آنالیز مودال، هر دو مبحث تئوری و تجربی را در بر می گیرد. آنالیز مودال تئوری، بر اساس یک مدل فیزیکی از سیستمی دینامیکی شامل خواص جرمی، سختی و میرایی می باشد. این خواص ممکن است به صورت معادلات دیفرانسیل پاره ای موجود باشند.

—به کمک تحلیل اجزای محدود مدرن می توان تقریباً هر سازه دینامیکی خطی را گسسته سازی کرد و در نتیجه به طور قابل ملاحظه ای قابلیت و میدان کاری آنالیز مودال تئوریک  افزایش یافته است.

اسلاید ۱۰ :

تست مودال چیست؟

—تست مودال تکنیکی تجربی برای بدست آوردن مدل مودال یک سیستم ارتعاشی خطی نامتغیر با زمان می باشد. مبنای تئوری این تکنیک بر اساس رابطه بین پاسخ ارتعاشی در یک نقطه از سازه با تحریک در همان نقطه و یا نقطه ای دیگر، به صورت تابعی از فرکانس تحریک می باشد. این رابطه، که اغلب به صورت یک تابع ریاضی مختلط می باشد، تابع پاسخ فرکانسی و یا به طور خلاصه FRF نامیده می شود.

—انجام تست مودال شامل اندازه گیری FRF ها و یا پاسخ ضربه سازه است. اندازه گیری FRF می تواند به سادگی با اعمال یک نیرو (اندازه گیری شده) در یک نقطه از سازه در غیاب سایر نیروهای تحریک، و اندازه گیری پاسخ ارتعاش در یک یا چند نقطه از سازه انجام شود. روش های مدرن تحریک و پیشرفت های حاصل شده در تئوری آنالیز مودال، امکان اعمال مکانیزم های پیچیده تر تحریک را فراهم آورده است. تحریک می تواند در یک بازه فرکانسی دلخواه، سینوسی پلّه ای، گذرا، تصادفی و یا به صورت نویز سفید باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد