دانلود فایل پاورپوینت مروری بر فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان

PowerPoint قابل ویرایش
61 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مروری بر فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مروری بر فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مروری بر فرهنگ های لغات نشان دهنده تنوع معانی واژه عملکرد است. به نظر می‌رسد منطقی است که ابتدا برگزیده ای از تمام این معانی ضمنی ارائه شود و از تجمیع آنها بتوان یک تعریف قابل استفاده برای عملکرد ارائه داد:   عملکرد، نتیجه یک عمل است (ارزش قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌شود). عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است. عملکرد، نتایج مقایسه با انتظارات است. عملکرد، نیل به دستاورد ها توسط فرد، تیم، سازمان یا فرآیند است.
اندازه گیری عملکرد اندازه گیری عملکرد فرآیند کمی سازی اثر بخشی و کارایی فعالیت های گذشته می باشد.
ارزشیابی عملکرد
فرایند مطلع کردن افراد از چگونگی انجام کارشان را ارزشیابی عملکرد می نامند

اسلاید ۲ :

ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد کارکنان طی دوره ای معین می پردازد.
فرایند رسمی آگاه کردن کارکنان از تشخیص نتایج مثبت و منفی عملکردشان را ارزشیابی عملکرد کارکنان می نامند.
ارزیابی عملکرد کارکنان عبارتست از اندازه گیری عملکرد کارکنان از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد.
ارزشیابی عملکرد به عنوان یک ارزیابی دوره ای، رسمی و اغلب مکتوب ازعملکرد شغلی کارکنان است که ممکن است برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

اسلاید ۳ :

اصل بنیادی برای استفاده از ارزشیابی عملکرد به حداکثر رسانیدن کارایی کارکنان است از طریق شناسایی و سرمایه گذاری بر تواناییهای آنان.

اسلاید ۴ :

چه چیزی ارزشیابی شود؟
چگونه ارزشیابی شود؟
چه کسی / کسانی ارزشیابی می کند؟
برای چه منظوری ارزشیابی می شود؟
چه موقع ارزشیابی صورت می گیرد؟

اسلاید ۵ :

– سطوح مدیریتی(مقامات مافوق)
– همکاران
– مرئوسان
– مشتریان/ ارباب رجوع

اسلاید ۶ :

۱- اولین و مهمترین هدف، آگاه ساختن کارکنان از نحوه کار کردن، انجام دادن وظایف و مسئولیتها و رفتارهای آنان است
۲- تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان
۳- ایجاد یک نظام منطقی تشویق و تنبیه
۴- ایجاد شیوه صحیح نقل و انتقالات و ترفیعات
۵- تهیه طرحهای پرداخت بر اساس بهره وری
۶- طراحی صحیح مشاغل

اسلاید ۷ :

۷- رفع نارسایی های مربوط به شیوه های نیرویابی، جذب و گزینش
۸- ایجاد عدالت استخدامی
۹- تقویت نظام ارتباطی میان مدیران و کارکنان در سازمان

اسلاید ۸ :

۱- بررسی میزان تحقق اهداف و استراتژی ها
۲- بررسی موثر بودن فرآیندها و راهکارهای اجرائی
۳- کنترل فعالیت ها
۴- انعکاس وضعیت سازمان به مدیران جهت تصمیم گیری
۵- دقیق بودن استنباط های مورد نظر در سازمان بر اساس شواهد آماری
۶- مقایسه درونی وضعیت سازمان با دوره های گذشته
۷- بازده عملکرد مدیران و دست اندرکاران
۸- تحلیل محیط داخلی سازمان و شناخت قوت ها و ضعف های عملکرد
۹- زمینه سازی طراحی نظام انگیزش عملکرد کارکنان
۱۰- آگاهی یافتن مدیران از اثر بخشی تصمیمات اخذ شده قبلی
۱۱-زمینه سازی برای تخصیص و کنترل بودجه

اسلاید ۹ :

تعیین سیستم مناسب افزایش حقوق و پاداش بر مبنای معیارهای عملکرد
تعیین ترفیعات و نقل و انتقالات بر مبنای نشان دادن نقاط قدرت و ضعف کارکنان
تعیین کارکنانی که بر مبنای عملکردشان باید بازخرید یا از خدمت منفصل شوند
تعیین نیازهای آموزشی و روشهای ارزشیابی به وسیلۀ تشخیص نقاط ضعف
ترویج ارتباط اثربخش درون سازمانی به وسیلۀ ایجاد تبادل نظر بین سرپرستان وزیر دستان
رعایت قوانین و مقررات دولتی به عنوان معیار اندازه گیری برای معتبر بودن معیارهای اشتغال

اسلاید ۱۰ :

۱- معیارهای کاری
شرایطی که برای موفقیت آمیز بودن کار لازم است

۲- معیارهای اخلاقی
صفات و خصوصیات خوب انسانی

۳- معیارهای ارزشی
ریشه در جهان بینی انسان دارند

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 61 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد