دانلود فایل پاورپوینت مسائل با ارضاء محدودیت

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مسائل با ارضاء محدودیت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مسائل با ارضاء محدودیت قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مسائل ارضاء محدودیت :
(Constraint Satisfaction Problem- CSP)
نوع خاصی از مسئله است که حالات توسط مقداردهی به مجموعه‌ای از متغیرها تعریف می‌شوند و آزمون هدف مجموعه‌ای از محدودیت‌ها را به آنها اختصاص می‌دهد که متغیر ملزم به پیروی از آنها هستند.
محدودیت‌های یکتا
محدودیت‌های دودویی
محدودیت‌های مطلق (کامل)
محدودیت‌های اولویت‌دار

اسلاید ۲ :

فصل پنجم: مسائل با ارضاء محدودیت – ادامه
ارضای محدودیت (CSP) چیست؟
مجموعه متناهی از متغیرها: X1 , X2 , … , Xn
مجموعه متناهی از محدودیتها: C1 , C2 , …, Cm
دامنه های نا تهی برای هر یک از متغیرها: DX1,DX2,…,DXn
هر محدودیت Ci زیرمجموعه ای از متغیرها و
ترکیبهای ممکنی از مقادیر برای آن زیرمجموعه هاست

اسلاید ۳ :

۸ variables Xi, i = 1 to 8
Domain for each variable {1,2,…,۸}
Constraints are of the forms:
Xi = k  Xj  k for all j = 1 to 8, ji
Xi = ki, Xj = kj |i-j| | ki – kj|
for all j = 1 to 8, ji

اسلاید ۴ :

انتسابی که هیچ محدودیتی را نقض نکند، انتساب سازگار نام دارد
انتساب کامل آن است که تمام متغیرها در آن باشد
راه حل CSP یک انتساب کامل است با توجه به اینکه تمام محدودیتها را برآورده می کند
بعضی از CSPها به راه حلهایی نیاز دارند که تابع هدف را بیشینه کنند

اسلاید ۵ :

متغیرها: WA, NT, Q, NSW, V, SA, T
دامنه: {آبی، سبز، قرمز} = Di
محدودیتها: دو منطقه مجاور، همرنگ نیستند (محدودیت دودویی)
WANT, WASA, NTSA, NTQ, SAQ, SANSW, SAV,QNSW, NSWV
مثال: WA ≠ NT یعنی عضو های (WA,NT) برابر :
{(قرمز,سبز),(قرمز,آبی),(سبز,قرمز)، (سبز,آبی),(آبی,قرمز),(آبی,سبز)}

اسلاید ۶ :

حالت اولیه: انتساب خالی{} که در آن، هیچ متغیری مقدار ندارد
عملگر: انتساب یک مقدار به هر متغیر فاقد مقدار، به شرطی که با متغیرهایی که قبلا مقدار گرفتند، متضاد نباشند
آزمون هدف: انتساب فعلی کامل است؟
هزینه مسیر: هزینه ثابت برای هر مرحله

اسلاید ۷ :

۱- فرمول بندی افزایشی
با استفاده از این فرمول بندی، هر یک از الگوریتم های جستجوی فصل های ۳ و ۴ می توانند CSP را حل کنند.

۲- فرمول بندی حالت کامل
با استفاده از جستجوهای محلی مسئله را حل کنند.

اسلاید ۸ :

۱- فرمول بندی افزایشی
با استفاده از این فرمول بندی، هر یک از الگوریتم های جستجوی فصل های ۳ و ۴ می توانند CSP را حل کنند.

۲- فرمول بندی حالت کامل
با استفاده از جستجوهای محلی مسئله را حل کنند.

حالت اولیه: انتساب خالی{} که در آن، هیچ متغیری مقدار ندارد
عملگر: انتساب یک مقدار به هر متغیر فاقد مقدار، به شرطی که با متغیرهایی که قبلا مقدار گرفتند، متضاد نباشند
آزمون هدف: انتساب فعلی کامل است؟
هزینه مسیر: هزینه ثابت برای هر مرحله

اسلاید ۹ :

در صورتی که از جستجوی سطحی استفاده شود گاهی با مشکلاتی مواجه می شویم.
فاکتور انشعاب در سطح بالا nd می باشد و در سطح بعد (n-1)d است در عمق n با n متغیر با انتساب داریم که در نتیجه تعداد گره های برگی برابر با n!dn خواهد بود.
در نتیجه زمانی برابر با O(n!dn) خواهیم داشت.
(d تعداد مقادیر در دامنه و n تعداد متغیرها) گرچه با خاصیت تعویض پذیری فقط dn در عمق n، انتساب کامل وجود دارد.
۲- فرمول بندی حالت کامل
در حالت ابتدایی n انتساب به n متغیر داریم که ممکن اسـت محدودیتها را ارضاء نکند با استفاده از جستجوی محلی به دنبال حالتی پیش می رویم که انتساب کامل باشد.

اسلاید ۱۰ :

یک جست و جوی عمقی است.
انتخاب مقادیر یک متغیر در هر زمان و عقبگرد در صورت عدم وجود مقداری معتبر برای انتساب به متغیر
یک الگوریتم ناآگاهانه است
برای مسئله های بزرگ کارآمد نیست.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 45 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد