بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

گفتار اول : دیدگاههای مختلف درباره نوجوانی و جوانی

lاز دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه این گفتاربتواند

lالف) دیگاه روان شناسان مختلف را درباره فرایند رشد وتکامل و تقسیم آن به مراحل مختلف بیان کرده و آنها را مقایسه نمایند

lب) دیدگاه روان شناسان تعلیم و تربیت را درباره ویژگیهای دوران نوجوانی و جوانی بیان کرده و سنین مربوط به هر یک را به درستی متذکر گردد.

اسلاید 2 :

رشد 

برخی از روان شناسان رشد و تکامل انسان را فرایند منظم و مستمری می دانند که همانند آب رودخانه از نقطه ای شروع و به هدفی ختم می گردد.

اسلاید 3 :

طبقه بندی درباره نوجوانی

استانلی هال

نوجوانی از 14 تا 18 سالگی وجوانی از 18 سال به بالا

فیزیولوژیستها

نوجوانی از 12 تا 14 یا 15 سالگی در پسران و 11 تا 13 سالگی در دختران

 

اسلاید 4 :

گزل

نوجوانی دوره دبیرستانی و جوانی پیش از سالمندی

اریکسن

نوجوانی12 تا 20 سالگی وجوانی 20 تا 24

اسلاید 5 :

طبقه بندی اسلام

پیامبر بزرگوار اسلام رشد کودک را در سه مرحله می داند:

1 هفت سال اول زندگی: سیدی و آقایی فرزند

2 هفت سال دوم زندگی: فرمانبرداری و اطاعت

3 هفت سال سوم زندگی: مصاحبت و ملازمت

اسلاید 6 :

تاریخچه مطالعه نوجوانی

افلاطون

اولین فردی که درباره نوجوانان وجوانان اظهارنظر کرده

ارسطو

مطالعه جسمی و فیزیولوژیکی نوجوانان

روسو

دوران بلوغ { تولد ثانوی}

اسلاید 7 :

هربارت

اهمیت سنین 10 تا 17 سالگی

استانلی هال

پدر جنبش مطالعه و تحقیق کودک ونوجوان

لوین

بی سر و سامانی روانی در نوجوانی

اسلاید 8 :

حدود سن نوجوانی مشخص نیست اما بر حسب فرهنگ و با توجه به شرایط اقتصادی واجتماعی نوجوانی از دوازده سالگی شروع و در هيجده سالگی خاتمه می پذیرد و جوانی از هيجده سالگی آغاز و تا حول و حوش سی سالگی ادامه می یابد.

 

اسلاید 9 :

اهمیت نوجوانی و جوانی از دیدگاه اسلام

در اسلام از نوجوانی و جوانی به عنوان منزل قوت و نیرومندی یاد شده که بین ضعف ایام کودکی و ناتوانی دوره پیری قرار گرفته است .

اسلاید 10 :

اولیای گرامی اسلام نوجوانی و جوانی را در ردیف بزرگترین نعمت های الهی در زندگی بشر شناخته برای نمونه حضرت علی (ع) می فرمایند : دو چیز است که قدر و قیمتشان شناخته نیست مگر از دست بروند یکی جوانی و دیگری تندرستی .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید