بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

طبق نظروي كارآفرين نيروي محركه وموتور توسعه اقتصادي مي باشد . وي مشخصه

كارآفرين رانوآوري مي داندوفرايندكارآفريني را“تخريب خلاق“

(Creative Destruction) مي نامد .

بعبارت ديگر ويژگي تعيين كننده در كارآفريني همانا انجام كارهاي جديد و يا

ابداع روشهاي نوين در انجام كارهاي جاري است .

روش نوين همان “ تخريب خلاق “ مي باشد . از نظروي نوآوري در هر يك از زمينه هاي ذيل كارآفريني محسوب مي شود .

- ارائه كالاي جديد

- ارائه روشي جديد در فرايند ها

- گشايش بازاري تازه

- يافتن منابع جديد

- ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در صنعت

اسلاید 2 :

كارآفرين نيروي محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش وی عبارتست از نوآوری يا ایجاد تركيب هاي تازه از مواد.

عامل متمايز کننده مديرو كارآفرين ، مخاطره پذيري است.

 

اسلاید 3 :

كارآفرينان در واقع ارزش ها را تغيير مي دهند و ماهيت آنها را دچار تحول مي نمايند.

كارآفرينان يك ويژگي مشترك دارند و آن اينكه مخاطره پذيرند.

كارآفرينان براي فعاليت خود به سرمايه نياز دارد، اما لزوما سرمايه گذار نيستند.

كساني كه بتوانند به درستي تصميم گيري نمايند، مي توانند كارآفرين باشند.

 

اسلاید 4 :

دوره اول قرون 15 و 16 ميلادي

صاحبان پروژههاي بزرگ

دوره دوم ( قرن 17 ميلادي

بازرگانان، صنعتگران و ديگر مالكان خصوصي

دوره سوم( قرون 18و 19 ميلادي

فردي كه مخاطره   می کند

دوره چهارم ( دهههاي مياني قرن بيستم ميلادي

نوآوري  به عنوان جزء اصلي تعاريف كارآفريني

دوره پنجم(دوران معاصر از اواخر دهه 1970 تاكنون

كارآفريني به عنوان تسريعكننده سازوكار  شکل گیری شرکتهای SME

اسلاید 5 :

كارآفريني مستقل

كارآفريني سازماني

سازمان های كارآفرين

 

اسلاید 6 :

کارآفرینان سازمانی به وجود آورنده پروسه نوآوری در سازمان و پیشتاز و حامی ( champion ) توسعه محصولات جدید هستند و گاهی از ابتدای ایده تا انتهای نوآوری ( انتشار تجاری محصول ) را خود شخصاً اجرا و یا نظارت می کند.

شومپیتر، ترکیب جدیدی از وسائل تولید و اعتبار را بنگاه اقتصادی ( enterprise ) می نامد و ره کس که چنین وظیفه ای را انجام می دهد کارآفرین می داند، چه درون سازمانی و چه به صورت مستقل و آزاد. به عبارت دیگر کارآفرین کسی است که با معرفی محصولات و خدمات جدید، ایجاد شکلهای جدیدی از سازمان، یا بهره برداری از مواد اولیه جدید، وضع ( نظم ) اقتصادی موجود را به هم می ریزد.

اسلاید 7 :

کار آفرین سازمانی : شخصی که در سازمانی بزرگ به عنوان کار آفرین فعالیت می کند و با تولید و معرفی محصولات، خدمات و پروسه های جدید، شرکت را برای کسب رشد و سود بیشتر توانمند می سازد.

نقش کارآفرینان سازمانی، که روی دیگر سکه کار آفرین است، نقشی نسبتاً نو می باشد. کارآفرینان بیشتر به ایده های نو، تعیین استراتژی، طراحی فرآورده، معرفی تکنولوژی نوین و راه انداختن کار می پردازند؛ از آن به بعد بنا به سرشت این افراد که نسبت به سیستمهای منظم کار بی حوصله اند و به جزئیات توجهی ندارند، به عهده کارآفرینان سازمانی ( کار سازان ) است که بیشتر متوجه محیط درونی سازمان، فرآیندهای کارآمد، همسازی نیروی انسانی با وظایف، آموزش و برپایی حواشی و راهنما ها باشند؛ کسانی که تمام ترتیبات لازم برای برپایی و اداره سیستم منظم عملیات و کار را به عهده دارند. معمولاً سازمانها پس از دستیابی به نوآوریهای لازم از نقش کار آفرین به نقش کارساز ( entrepreneur) یا کار آفرین سازمانی تغییر جهت می دهند و دوباره به هنگام نیاز به نوآوری، به کار آفرینی باز می گردند.

اسلاید 8 :

-کارآفرینان گرایش دارند تا سازمان را به خاطر پی گیری و اجرای ایده ای ترک کنند.

-کارآفرینان، تحقیقات بازارشان را خودشان انجام می دهند ( بصیرانه)

-کارآفرینان تصمیم گیران خوبی هستند، حتی در شرایطی که اطلاعات کافی وجود ندارد، ترسی از تصمیم گیری ندارند.

-ارتباطات کارآفرینان اغلب غیررسمی و مخالف سلسله مراتب سازمانی است.

-کارآفرینان نمی توانند به راحتی از کنار مسائل و مشکلاتی که می بینند بگذرند، چون حلال مشکلات ( prob em so ver ) هستند.

-کارآفرینان ارتباط شان با افرادی که خوب کار می کنند، بسیار خوب و نزدیک است.

-کارآفرینان به منابع، تکنولوژی، افراد و دانش سازمانها به منظور توسعه محصول و... احتیاج دارند، همینطور به اعتماد و حمایت آنها برای ادامه و سعی بیشتر

-پیوند کارآفرین با سازمان به ندرت اتفاق می افتد ( حتی در سازمانهای کارآفرین)، چون در واقع آنها با ایده ها، کارشان، و آرمانشان ( vision) پیوند می خورند.

اسلاید 9 :

مفهوم: از اوائل دهه هفتاد، محققان صحبتهایی راجع به کارآفرینان سازمانی و مستقل به میان می آورند. اما از سال 1985 که پینکات از ترکیب واژه های entrepreneurship و intra، واژه intrapreneurship را ابداع کرد، کارآفرینی درون سازمانی رسماً تعریف و در ادبیات کارآفرینی وارد شد. پینکات می گوید: کارآفرینی درون سازمانی فرآیندی است که کارآفرینان سازمانی از طریق آن سبب تغییر می شوند و کورن وال و پرلمن معتقدند که کارآفرینی درون سازمانی پروسه ای است که از آن طریق محصولات، فرآیندها و ایده های جدید در سازمان به اجرا گذاشته می شود و توسعه می یابند. او می افزاید پروسه کارآفرینی درون سازمانی به کلی با پروسه کارآفرینی مستقل فوق دارد و تفاوت در وضعیت محیطی ( context) آنها برای هر یک مزیتها و اشکالاتی به وجود می آورد. اساساً کارآفرینی درون سازمانی و به الطبع کارآفرینان سازمانی، در سازمانهایی که شرایط و بستر سازمانی کامل و مناسبی برای کارآفرینیوجود نداشته باشد، مورد تحسین مدیریت قرار نمی گیرند و خوشایند آنها نیستند.

اسلاید 10 :

آسان‌سازي

آمادگی براي تغيير

عيني کردن نقش و تأثير چشم‌انداز در زندگی اجتماعی 

شناخت موانع چشم‌انداز

تأمین منابع مورد نیاز براي تحقق اهداف چشم‌انداز

روش‌هاي اجرايی کردن چشم‌انداز

ایجاد شرایط بهبود براي اجرا و پایش چشم‌انداز

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید