بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه
ابزارهای استاندارد ی جهت ساختن یک Web Site تجارت الکترونیکی وجود دارد .
شما نیز جهت متمایز ساختن سایت خود قدم اول را با انتخاب نرم افزاری مناسب بردارید. از آنجایی که اینترنت یک زمینه فعالیت پویا وبا قابلیت انعطاف بالا را جهت تبادل کالا وخدمات واطلاعات مابین کمپانی ها ومشتریان و… فراهم کرده است ،کمپانی های تجاری همگی به این ابزار روی آورده اند تا به بازار فروش گسترده تری دست یابند .

اسلاید 2 :

تاریخچه
تجارت الکترونیکی ازسال ۱۹۷۰ هنگامیکه شرکتهای بزرگ اقدام به تهیه شبکه های خصوصی کامپیوتری بین خود جهت تبادل اطلاعات تجاری بین شرکا وتولید کنندگان خود کردند پدید آمد.
این عمل به نام EDI تبادل اطلاعات الکترونیک معروف شد .این انتقال اطلاعات که بصورت ساده شده وتحت استانداردهای لازم EDI ما بین شرکتهای تجاری صورت می گرفت مسایل اداری سنتی بر کاغذ ووجود نیروها ی انسانی در این بخشها را بطور چشم گیری کاهش داد.
درحال حاضر نیز در حدود ۹۵% از هزار شرکت بدلیل کاهش هزینه هاوبالا بردن راندمان کار از EDI استفاده می کنند. در واقع پایه واساس تجارت الکترونیک EDI بوده وهست !

اسلاید 3 :

ادامه
امروزه تماسهای تجاری بر روی اینترنت که بواسطه تجارت الکترونیکی است رو به افزایش گذاشته است .بطور مثال با آمدن EDI بر روی اینترنت این امکان را برای شرکتها بوجود آورده است تا سیستمهای قدیمی مربوط به شبکه های خصوصی خود را جمع نموده وپول آنها را پس انداز نمایند وبا سرمایه گذاری وگسترش برروی زنجیرهای جدید تجاری به دادوستدهای بیشتری در این زمینه نایل آیند.سایر شرکتها نیز به سادگی معاملات خود را ،از آنجاییکه نیازی به رعایت کردن استاندارد های لازم برای EDI در محیط وب نیست ،بر روی وب منتقل کرده اند.

اسلاید 4 :

نقش دولت الکترونیک در بخش اشتغال
( بررسی وضعیت موجود و مطلوب در کشورهای درحال توسعه وتوسعه یافته)
واژه های کلیدی: دولت الکترونیک، اشتغال
چکیده:
دولت الکترونیکی، حاصل استفاده از فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات ICT است که با پیاده
کردن آن در سطح دولت، از نظر کارایی و اثربخشی سیستم های دولتی و نحوه خدمات رسانی
تغییراتی شگرف تجاری ایجاد می شود که رضایت مردمی را در سطح وسیعی به دنبال خواهد داشت.
در این نوشتار با تشریح این مفهوم جدید جهانی، سعی شده است اهمیت دولت الکترونیکی و اجتناب
ناپذیر بودن آن در جامعۀ اطلاعاتی، اهمیت پاسخگویی به نیازهای مردمی، اهمیت دیدگاه مردم نسبت
و بالعکس و نهایتاً فرایند ایجاد دولت الکترونیکی (e-commerce) به دولت و توسعه تجارت الکترونیکی
و مشکلات به کارگیری آن در بخش های مختلف را تشریح نمائیم . همجینن در مقاله ا شاره به بحث ا
در کشورها ی توسعه یا فته و در حا ل توسعه ICT شتغا ل و نقش ان در مقو له
را در اشتغال کاملا کارساز ( IT ) می شو د .بنا براین در عصر اطلاعات می توان نقش فناوری اطلاعات
قلمداد کرد.

اسلاید 5 :

ارزش دولت الکترونیکی چیست؟
دولت الکترونیکی فرصتهایی را فراهم می سازد تا کیفیت خدمات ارایه شده به شهروندان بهبود یابد و آنها
قادر باشند در هر دقیقه یا ساعت (به جای استانداردهای روز و هفته ) به خدمات یا اطلاعات دسترسی پیدا
کنند. شهروندان، مؤسسه های تجاری، سازمان های محلی باید بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان باتکیه بر اطلاعات دریافتی گزارش تهیه کنند و کارکنان دولت نیز باید بتوانند کار خود را به طور مؤثر و کارا.(Mitchell (همانند کارکنان مؤسسه های بازرگانی) انجام دهند

اسلاید 6 :

محورهای اساسی ایجاد دولت الکترونیکی عبارت اند از:
1. ارتباط دولت بادولت و سایر نهادهای حاکمیت که شامل مکانیزه کردن فعالیت های دستگاههای دولتی و
برقراری ارتباط بین دستگاهها با یکدیگر و با سایر نهادهای حکومتی است.
2. ارتباط دولت با مردم که شامل اطلاع رسانی و ارائۀ خدمات است.

اسلاید 7 :

تأثیر تحولات ساختاری اقتصاد بر مفهوم اشتغال
فناوری اطلاعات، فرصت های شغلی نامحدودی در اختیار دولت ها و ملت ها قرار داده است، فرصتی که اگر به آن پرداخته نشود به زودی از دست خواهد رفت . بنابراین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعۀ مخ تلفی سرمایه گذاری کلان در این بخش نموده اند، و میزان رشد قابل ملاحظه و شایانی هم بدست آورده اند که از و تعدادی از کشورهای در حال توسعه از جمله مالزی، هندوستان، سنگاپور، چین، OECD جمله کشورهای می توان نام برد که در جداول زیر میزان سرمایه گذاری های آنها را ن شان میدهیم . این نکته در جامعۀ ما با نرخ رشد بیکاری بالا و نیز متخصص نبودن حدود 7% بیکاران اهمیت ویژه ای دارد . روشن است که در صورت فقدان یک برداشت درست از مفهوم اشتغال در اطلاعاتی شدن لحظه به لحظۀ جامعۀ جهانی، روز به روز بر خیل بیکاران جامعه افزوده خواهد شد و بحران های اجتماعی توسعه خواهد یافت.

اسلاید 8 :

تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان ها
هر حوزۀ عمده در تاریخچه کسب و کار شکل های ویژه ای از سازمان ها را در بردارد . در ابتدا ساختارهای
عمودی غلبه داشتند و اینک سازمان های شبکه ای، دارایی و فناوری را بین افراد متعدد سازمان از بالا به
پایین و برعکس مرتبط می سازند . این سازمان ها بر اساس اصولی مانند کارآفرینی، خودسازمانهی و مالکیت
کارکنان بنا شده است . این شکل سازمانی در آینده در شرایطی که خلاقیت و یادگیری زیاد مورد نیاز باشد،
به کار خواهد رفت.

اسلاید 9 :

اشتغال مهمترین چالش دولت در برنامۀ چهارم
در فصل بازار کار و سیاست های اشتغال، گزارش اقتصادی و نظارت برعملکرد سا ل دوم برنامۀ سوم توسعه،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضعف های بازار کار را به شرح زیر بر شمرده است:
1. بالا بودن عرضۀ نیروی کار و پایین بودن فرصت شغلی موجود؛
2. بالا بودن نرخ بیکاری؛
3. بالا بودن سهم اشتغال بخش غیر رسمی در بازار کار؛
4. عدم تعادل جنسی و سنی در بازار کار؛
5. عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار متخصص؛
6. بالا بودن هزینۀ مبادله در بازار کاراز لحاظ تأثیرهای منفی نهادهای غیر اقتصادی؛
7. عدم تبیین چشم اندازی روشن به منظور برون رفت از وضع موجود.

اسلاید 10 :

کارآفريني در کسب و کار جديد
کارآفريني و کارآفرين، واژه‌هايي هستند که مفهوم آنها در يک صد سال گذشته براي مردم آشکار شده است. بنابراين عمر کارآفريني در دنيا کمتر از يک سده است. تعداد کارآفرينان جهان نيز بسيار محدود است. چند نفر در دنيا آقاي هوندا (بنيانگذار موتورهاي هوندا)، يا بيل گيتس (رهبر مايکروسافت) يا ديويد فيلو (رهبر گوگل) يا جري يانگ (موسس ياهو) مي‌شوند؟
اگرچه نمونه‌هاي اين افراد در حوزه‌هاي مختلف زياد است، اما قطعاً تعداد کارآفرينان دنيا به اندازه تعداد مشهورترين فوتباليست‌هاي جهان نيست. چرا که کارآفرين شدن مخصوصاً در حوزه ديجيتال، افراد بزرگ با پشتکار و دانش بالا مي‌طلبد و نيازمند خلاقيت ديجيتالي و هنر، تواماً با يکديگر است. اين خصيصه در بسياري از انسان‌ها، به صورت بالقوه وجود دارد، اما بالفعل کردن آن رنج بسيار مي‌خواهد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید