بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

خود ارزیابی و کسب آمادگی

برای موفقیت در در بازار کسب و کار باید با اصول بازاریابی و فروش محصولات آشنایی داشته باشیم.کسب سود که یکی از مهمترین اهداف یک کسب و کار است٬جز با فروش محصول به مشتریان و دریافت بهای آن میسر نمی شود. گام نخست برای کمک به توسعه کارآفرینی٬تزریق دانش مدیریت به کسب کارهای کوچک است.چه بسیار افرادی که با انگیزه های فراوان وارد دنیای کسب و کار می شوند و کسب و کار جدیدی را راه اندازی می کنند ولی بعد از مدتی٬به دلیل ناتوانی در رقابت٬وپیدا نکردن بازار مناسب برای کالاها و خدمات خود٬با دلسردی و نا امیدی٬کسب و کار خود را تعطیل می کنند.عدم توجه به دانش مدیریت٬یکیاز عوامل اصلی شکست این افراد به شمار می آید.

 

اسلاید 2 :

شناسایی و ارزیابی فرصت

   اصولا قبل از انجام هر گونه فعالیتی در رابطه با طرح ریزی یک واحد صنعتی،باید محصول یا محصولات مشخصی را جهت تولید در آینده انتخاب کرد.در این مرحله ابتدا برای انتخاب محصول بهینه لازم است تا تعدادی از محصولات قابل تولید را با یکدیگر مقایسه کرده و پس از تعیین بهترین محصول جهت تولید،به جمع آوری اطلاعات اولیه بیشتری در مورد بازار آن محصول پرداخت. بازار هر محصول بستگی به میزان عرضه آن محصول(مقدار تولیدات داخلی بعلاوه واردات) و نیز میزان تقاضای آن محصول(مقدار صادرات و مصرف داخلی)دارد.پس از براورد تقریبی این دو کمیت و همچنین تخمین قیمتی مناسب برای حال و آینده محصول،نوبت آن است که سهمی از بازار را که در آینده توسط تولیدات واحد صنعتی مورد نظر تحت پوشش قرار میگیرد،براورد کرده و از این طریق برنامه ای را برای تولیدات و فروش آینده خود در نظر گرفت.

اسلاید 3 :

نوآوری و ایده یابی

در این مرحله لازم است که اطلاعات بیشتری راجع به محصول مورد نظر جمع آوری شود.این اطلاعات بیشتر جنبه فنی داشته و عموما پس از جمع آوری،باید از دید فنی و طراحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. انجام یک تجزیه و تحلیل فنی دقیق و حساب شده ممکن است به تغییر شکل،جنس و یا نوع قطعات و اجزای بکارگرفته شده در محصول بیانجامد و نهایتا محصول جدیدی را با خصوصیات و ویژگی های بهتر پدید آورد.در این مرحله پس از تعیین طرحها و نقشه های دقیق قطعات محصول و نیز نحوه مونتاژ آنها بر روی یکدیگر،نوبت به آن میرسد تا این قطعات و اجزا را به 3 گروه اصلی به شرح زیر تقسیم کنیم:
-قطعاتی که مستقیما باید از بازار خریداری شوند.
-قطعاتی که برای ساخت به بیرون از کارخانه سفارش داده میشوند.
-قطعاتی که در کارخانه باید تولید شوند.
پس از دسته بندی این 3 گروه اصلی و کدگذاری آنها،با توجه به نرخ تولید براورد شده در مرحله قبل،نیاز سالانه به هر یک از قطعات را با احتساب میزان خرابی و دوباره کاری بدست آورد و به کمک این ارقام به محاسبه مقدار مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این تعداد از قطعات در طول سال خواهیم پرداخت.

اسلاید 4 :

تدوین طرح کسب وکار

خلاصه طرح

موضوع طرح :طرح تولید بیسکوئیت ساده ، میشکا و نان وشیرینی

نوع تولیدات: بیسکوئیت ساده ،میشکا و نان و شیرینی

تعداد شاغلین :15 نفر

 مشحصات سرمایه گذاری طرح : ارقام به میلیون ریال

سرمایه گذاری طرح : 4472

سرمایه گذاری ثابت : 3923/5

سرمایه در گردش :519/5

در آمد سالیانه : 5900

سود ویژه :1200

دوره بازگشت سرمایه : 3 سال

نرخ بازدهی سرمایه :32%

اسلاید 5 :

تدوین طرح کسب و کار....

ایجاد صنایع غذایی و تبدیلی در کشورهای در حال توسعه  موجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصولات کشاورزی است . ارزان بودن مواد خام ،ارزبری کم ،نیروی کار ارزان  و نیاز به سرمایه کم همگ ی از جمله عواملی است که ایجاد صنایع تبدیلی را توجیه پذیر می نماید  و موجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصولات کشاورزی می شود .

ساختار اقتصادی ایران به گونه ای است که بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی همواره از جایگاه ویژه ای در فرآیند  توسعه اقتصاد ،اجتماعی و سیاسی کشور برخوردار بوده است .

امکانات بالقوه ، وسعت اراضی قابل کشت، تنوع اقلیم،سهم قابل توجه جمعیت و اشتغال در مناطق روستایی ،معیار های برتری اقتصادی از جمله برتری نسبی سرمایه گذاری در این بخش و ارزش سرمایه داری ها و ساختار اقتصادی تولید و محرومیت زدایی استعداد این سرزمین را برای توسعه و رشد کشاورزی و راه اندازی صنایع تبدیلی و غذایی توجیه می کند .

اسلاید 6 :

3-ظرفیت تولید   300تن

4- متوسط قیمت فروش واحد:  17000000 ریال

5-فروش کل:  5100 میلیون ریال  

6- قیمت تمام شده هرواحد تولید:  123335000 ریال 

7- محاسبه نقطه سر به سر  

درصد نقطه سر به سر=100×{(هزینه متغیر تولید-فروش)/هزینه ثابت تولید}

49/6%=100×{(2323/5-5100)÷1377}

8- میزان فروش در نقطه سر به سر

فروش در نقطه سر به سر={(فروش کل/ هزینه متغیر)-1}/هزینه ثابت تولید

9- سود ناویژه : 1399/5=3700/5-5100 هزینه تولید-فروش کل

 

 

اسلاید 7 :

10-محاسبه سود ویژه

سود ناویژه                                                                                        1399/5

کسر میشود هزینه های عملیاتی

حقوق و دستمزد پرسنل اداری        (357)

هزینه اداری و فروش                      (51) 

هزینه های عملیاتی                  (408)

سود عملیاتی                                                                                    991/5

کسر می شود هزینه های غیر عملیاتی شامل:

استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله)                      (64/5)

سود ویژه قبل از کسر مالیات                                                         927

11-نرخ برگشت سرمایه :

32%    =2923/5+927=سرمایه گذاری ثابت +سود ویژه

12- دوره برگشت سرمایه : 3 سال

اسلاید 8 :

تامین منابع مالی مورد نیاز

   -تعیین هزینه های مواد اولیه و قطعات
-تعیین هزینه های حقوق و دستمزد
-تعیین هزینه های متفرقه تولید
-تعیین هزینه ساختمانها
-تعیین هزینه ماشین آلات تولیدی
-تعیین هزینه سیستمهای حمل و نقل
-تعیین هزینه تاسیسات
-تعیین هزینه لوازم اداری
حال با استفاده از جدول هزینه های بدست آمده به برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت و نیز هزینه های استهلاک پرداخته و به موازات آن هزینه های نقدی سال اول تولید، میزان سرمایه در گردش و نهایتا هزینه تسهیلات مالی مورد نیاز را براورد خواهیم نمود.در این مرحله از تجزیه و تحلیل مالی،به تدوین صورتها و نسبتهای مالی به شرح زیر خواهیم پرداخت:
-پیشبینی سود و زیان
-پیشبینی جریان نقدی
-پیشبینی ترازنامه
-پیشبینی خالص وجوه نقدی و تعیین نرخ جذاب بازگشت سرمایه
-تعیین هزینه های ثابت و متغیر و نیز نقطه سر به سر تولید
-پیشبینی نسبتها و شاخصهای مالی پروژه
-پیشبینی شاخصهای ملی پروژه

اسلاید 9 :

تاسیس و راه اندازی کسب و کار

     با استفاده از دانش فنی و همینطور روشهای متداول برای تولید محصولات،سعی در انتخاب بهترین روش ساخت برای تک تک محصولات در داخل کارخانه کرده و همچنین به کمک نمودار مونتاژ محصول و نیز تکنولوژی ساخت تعیین شده برای تولید تک تک محصولات،نمودار فرآیند عملیات را تدوین میکنیم. این نمودار شبیه نمودار مونتاژ است با این تفاوت که به جای هر یک از محصولات نمودار مونتاژ،شرح عملیات تولیدی آن محصول را به شکلی زنجیروار،عینا جایگزین میکنیم.
طرح ریزی بخشهای تولیدی:

در این مرحله قدمهای زیر به ترتیب برداشته خواهند شد:
-تعیین نوع عملیات تولیدی مورد نیاز برای محصولات و نهایتا تکمیل جداول مراحل ساخت محصولات
-تعیین نوع و تعداد ماشین آلات تولیدی،تجهیزات و وسایل کمکی مورد نیاز برای کلیه عملیات تولیدی
-تعیین زمان استاندارد برای انجام عملیات تولیدی
-تعیین ایستگاههای کاری،استقرار بهینه ماشین آلات و نهایتا بالانس خط تولید
-تدوین لیست ماشین آلات،تجهیزات و وسایل کمکی و همینطور نیروی انسانی مورد نیاز برای بخشهای تولیدی
-براورد مساحت اولیه مورد نیاز برای هر یک از بخشهای تولیدی
-تکرار کلیه عملیات فوق برای بخش مونتاژ محصول
-تعیین مشخصات ظاهری،مسیر و فرکانس حرکت مواد اولیه، محصولات در جریان ساخت و محصول نهایی
-تعیین واحد بار،نوع و تعداد وسایل حمل و نقل مواد اولیه، محصولات در جریان ساخت و محصول نهایی
-طرح ریزی انبار مواد اولیه،انبارهای موقت برای محصولات در جریان ساخت و انبار محصول نهایی
-تعدیل مساحت بخشهای تولیدی و مونتاژ با توجه به فضای مورد نیاز برای انبارمحصولاتدر جریان ساخت
-تدوین جدول(از-به) میزان حمل و نقل مواد ومحصولات بین انبارها به بخشهای تولیدی و مونتاژ

اسلاید 10 :

تاسیس و راه اندازی کسب وکار

-تعیین نوع و تعداد وسایط حمل و نقل مورد نیاز برای بخشهای فوق
-تجزیه و تحلیل جدول(از-به) و تعیین بهترین استقرار برای بخشهای تولیدی،مونتاژ و انبارها
طرح ریزی بخشهای غیر تولیدی:

اصولا بخشهای غیر تولیدی به دو گروه اصلی تقسیم میشوند:گروه اول بخشهای سرویس دهنده به پرسنل یا همان بخشهای اداری میباشد.گروه دوم بخشهای سرویس دهنده به تولید یا همان بخشهای پشتیبانی میباشند.
الف)طرح ریزی بخشهای سرویس دهنده به پرسنل(بخشهای اداری):اصولا طرح ریزی بخشهای غیر تولیدی کم اهمیت تر یا راحت تر از طرح ریزی بخشهای تولیدی نبوده و باید به هنگام برداشتن قدمهای زیر،دقت فراوانی مبذول داشت.
-بررسی و مطالعه روابط سازمانی درون کارخانه و نهایتا تعیین دپارتمانهای مالی، اداری و خدماتی مورد نیاز برای کارخانه مورد نظر.
-تهیه چارت سازمانی و تدوین شرح وظایف و ارتباطات قسمتهای مختلف طرح ریزی شده در بالا
-تعیین نیروی انسانی مورد نیاز برای بخشهای مالی و اداری
-تعیین لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای بخشهای مالی و ادری
-براورد مساحت مورد نیاز برای هر یک از بخشهای مالی و اداری
-تعیین استقرار بهینه برای بخشهای مالی و اداری
-تکرار مراحل فوق برای بخشهایی مثل:سلف سرویس،بهداری،حمام،دستشویی ،رختکن،سالن اجتماعات،نگهبانی و...
ب)طرح ریزی بخشهای سرویس دهنده به تولید(بخشهای پشتیبانی)
این بخشها عبارتند از:بخش تعمیرات مکانیک،تعمیرات برقی،آزمایشگاه،کنترل کیفیت،اطاق ابزار و تاسیسات برقی اصلی و اضطراری،تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و تهویه مطبوع،تاسیسات هوای فشرده و تاسیسات آب و فاضلاب
جهت طرح ریزی بخشهای یاد شده قدمهای زیر پیشنهاد میشود:
-بررسی و مطالعه نوع سیستم مورد نیاز در هر یک از بخشهای پشتیبانی(منظور بررسی تمرکز یا عدم تمرکز سرویس دهی این بخشها میباشد)
-تعیین لیست ابزار،تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در هر یک از این بخشها
-تعیین استقرار بهینه،ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در هر یک از این بخشها
-تعیین نیروی انسانی مود نیاز برای هر یک از این بخشها
-براورد مساحت مورد نیاز هر یک از این بخشها
-تعیین استقرار بهینه هر یک از این بخشها در کنار یکدیگر

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید