دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر سهام عادی

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر سهام عادی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر سهام عادی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

.۱مفهوم حقوق درآمد  و حق کنترل توسط سهامداران

.۲حق حفظ نسبت سهام و نقش موثر آن وحمایت از سهامداران

.۳حقوق بازرسی دفاتر شرکت. پسماند .انتقال سهام . مسولیت محدود .

.۴مفهوم رای اکثریت در رای انباشته .

.۵اثر خالص فروش سهام جدید برتر از قیمت سهام شرکت بعد از انتشارات حق تقدم شرکت را مشخص کنید

اسلاید ۲ :

حقوق و امتیاز سهامداران
حق سهامداران از سود شرکت،حق باقیمانده یا حق مازاد خوانده می شود، یعنی آنچه بعد از بعد از پرداخت سهم سایر سرمایه گذاران از سود باقی می ماند متعلق به سهامداران می باشد.

درآمد:

درشرکتها نحوه برخورد با سود سهامداران به دوطریق انجام می شود:

qشرکت سود سهامداران را به شکل سود سهام پرداخت می کند.

qکل سود و یا قسمتی از آن را پس از کسر مالیات جهت برنامه های بعدی بنگاه ذخیره میکنند که این عمل موجب افزایش ارزش سهام شرکت می شود.

اسلاید ۳ :

 

تعداد سهام منتشره  ۱۰۰۰۰۰۰ قطعه

قیمت هر سهم        ۱۰۰۰ ریال

سود شرکت         ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

سود توزیع شده     ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال

 ۶۰۰۰۰۰۰۰ = ۴۰۰۰۰۰۰۰ – ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ = سود توزیع نشده

 ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰   X 1000000 = ارزش اولیه سهام

سود توزیع نشده = سود انباشته

 ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰ = ارزش کل سهام با احتساب سود انباشته

 ۱۰۶۰ ریال = ۱۰۰۰۰۰۰  / ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰ = قیمت جدید سهام

اسلاید ۴ :

 1. ۲. حق کنترل:

   سهامداران شرکت اعضای هیئت مدیره را انتخاب میکنند و آنها مدیران شرکت را انتخاب میکنند. مدیریت شرکت وکالتنامه های برای سهامداران ارسال میکند تا سهامداران حق رای خود را به مدیریت واگذار کند. سهامداران میتوانند حق رای خود را به اشخاص دیگر واگذار کنند (این استثناء است و قاعده نیست) سهامدارانی که رای میدهند اعضا هیت مدیره را انتخاب میکنند. سهام عادی به دو گروه سهام با حق رای وسهام بدون حق رای تقسیم میشود که غالباً ارزش سهام نوع دوم در بازار کمتر از سهام با حق رای است.

اسلاید ۵ :

 1. ۳. حق حفظ نسبت سهام :

   منظوراز این عبارت  این است که سهامداران موجود حق دارند برای حفظ سهم مالکیت شرکت، سهام تازه انتشاریافته شرکت را خریداری کنند.این حق، حق قانونی است اما ممکن است در برخی کشورها یا برخی از ایالات آنها . تنها در صورتی حق قانونی سهامداران تلقی میشود که در اساسنامه شرکت آمده باشد.

مثال:

    اگر شرکت نیکان دارای یک میلیون سهم عادی باشد و تصمیم داشته باشند تا ۲۰۰۰۰۰ سهم جدید انتشار دهند و آقای محمدی یکی از سهامداران که در حال حاضر دارای ۱۲۵۰۰۰ سهم می باشد، در صد ایشان از سهام جدید چقدر می باشد.

۱۲٫۵% =  X 100(1000,000/ 125,000 ) = در صد فعلی مالکیت آقای محمدی

۲۵۰۰۰ =  x 200,000 12.5% = در صد آقای محمدی از سهام جدید

اسلاید ۶ :

حق حفظ نسبت سهام عامل مهم حمایت کننده از سهام داران است. بدون وجود این حق مدیریت شرکت میتواند سهام انتشار بدهد و به افراد مورد نظر خود بفروشد. از این طریق کنترل شرکت را در اختیار افراد مورد نظر خود قرار دهد. اگر سهام اضافی به قیمتی کمتر از قیمت جاری بازار به سهامداران جدید فروخته شود.

 1. حق بازرسی دفاتر شرکت :

سهامداران حق دارد از مدیریت شرکت اطلاعات مربوط به عملیات را درخواست کند، این حق محدود است و ارائه اطلاعات به سهامداران زمانی میسر است که مطمئن گردیم به موقعیت رقابتی شرکت لطمه وارد نخواهد شد.

اسلاید ۷ :

 1. ادعا در مورد داراییها هنگام ورشکستگی:

   بستانکاران (صاحبان ممتاز) بر سهام داران عادی تقدم دارند .آگر شرکت نتواند اصل وفرع بدهی خود را به بستانکاران پرداخت کند. کنترل شرکت از سهامدران به بستانکاران انتقال مییابد. داراییهای شرکت به فروش میرسد و طلب بستانکاران پرداخت میشود.

 1. حق انتقال سهام :

   یکی از مزایای شرکتهای سهامی این است که سهامدارا ن میتواند به راحتی مالکیت خود را به سرمایه گذارها دیگری انتقال دهد. این کار به اجازه مدیریت و سهامداران نیاز نیست. البته در مورد شرکتهائی که سهام آنان در بورس اوراق بهادار معامله می شود این کار از طریق کارگزار صورت میگیرد.

 

اسلاید ۸ :

 1. ادعا در مورد داراییها هنگام ورشکستگی:

   بستانکاران (صاحبان ممتاز) بر سهام داران عادی تقدم دارند .آگر شرکت نتواند اصل وفرع بدهی خود را به بستانکاران پرداخت کند. کنترل شرکت از سهامدران به بستانکاران انتقال مییابد. داراییهای شرکت به فروش میرسد و طلب بستانکاران پرداخت میشود.

 1. حق انتقال سهام :

   یکی از مزایای شرکتهای سهامی این است که سهامدارا ن میتواند به راحتی مالکیت خود را به سرمایه گذارها دیگری انتقال دهد. این کار به اجازه مدیریت و سهامداران نیاز نیست. البته در مورد شرکتهائی که سهام آنان در بورس اوراق بهادار معامله می شود این کار از طریق کارگزار صورت میگیرد.

 

اسلاید ۹ :

 1. مسولیت محدود:

   برخلاف شرکت هایی با مالکیت انفرادی یا مشارکت ها، سهامداران مسئول بدهی های شرکت نمی باشد و مسئولیت سهامدار تنها به سرمایه ای است که برای خرید سهام صرف کرده محدود می باشد زیرا بر اساس قانون شرکتها، شرکت یک شخصیت حقوقی متمایز است.

 1. رای سهامداران:

    برای انتخاب اعضای هیت مدیره غالباً  قاعده رای اکثریت حاکم است. هر سهم به مالک آن یک حق رای میدهد. یعنی اگر فردی دارای ۱۰۰ سهم باشد میتواند در مجمع عمومی سالانه ۱۰۰ رای بدهد. دو روش برای رای گیری وجود دارد که عبارتند از:

 • قاعده رای اکثریت
 • روش رای انباشته

اسلاید ۱۰ :

روش رای اکثریت:

   در این روش حق انتخاب از گروه اقلیت سلب می شود وهر سهامدار باید به هر داوطلب عضو هئیت مدیره بطور جداگانه  رای بدهد.

روش رای انباشته :

    سهامدار میتواند به میزان تعداد سهام خود ضربدر مقدار اعضای هیت مدیره رای دهد.

شرکت سهامی تهران دارای ۵۰۰۰۰ سهم عادی است واعضای هئیت مدیره شرکت ۷ نفر است. اگر رای گیری به روش رای انباشته انجام شود برای انتخاب دو عضو چند سهم لازم است؟ (نیمسال اول ۸۸-۸۷) و (نیمسال اول ۸۹-۸۸)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 17 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد