بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :.

هدف نهائی درس

بازشناسی و دستیابی به مجموعه ای از اطلاعات و راهکارهای تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت بر پایه آموزه های طب اسلامی و سنتی همزمان با بهره گیری از دستاوردهای گذشته و حال بشر

اسلاید 2 :

مفهوم سلامت از دیدگاه بقراط، ابن سینا، سازمان جهانی بهداشت، و نگاه نو به تعریف WHO با بهره گیری از اندیشه اسلامی

- تعادل میان اخلاط اربعه

- تعادل میان کیفیات (فاعله و منفعله) در بدن

- تعادل کار اعضاء و اندامها

- تعریف WHO: رفاه جسمی، روانی، اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و معلولیت

- تعریف اصلاحی: تعریف WHO در محدوده هماهنگ با نظام اعتقادی

- منشأ تفاوت در 2 تعریف اخیر: 1- هویت انسان                 لائیسم Biopsychosocial

                                        2- هدف آفرینش

                                                                                                            تئیسم Spritobiopsychoscocial

اسلاید 3 :

مفهوم سلامت از دیدگاه بقراط، ابن سینا، سازمان جهانی بهداشت، و نگاه نو به تعریف WHO با بهره گیری از اندیشه اسلامی

- تعادل میان اخلاط اربعه

- تعادل میان کیفیات (فاعله و منفعله) در بدن

- تعادل کار اعضاء و اندامها

- تعریف WHO: رفاه جسمی، روانی، اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و معلولیت

- تعریف اصلاحی: تعریف WHO در محدوده هماهنگ با نظام اعتقادی

- منشأ تفاوت در 2 تعریف اخیر: 1- هویت انسان                 لائیسم Biopsychosocial

                                        2- هدف آفرینش

                                                                                                            تئیسم Spritobiopsychoscocial

اسلاید 4 :

- حفظ الصحه یا بهداشت: (در حالت بهی نگاه داشتن)

- حفظ الصحه: تأمین و حفظ سلامت (مسئولیت جوامع جهانی تا سال 2000 میلادی)

- حفظ الصحه: تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت : WHO (2000 میلادی)

 حضرت امام سجاد علیه السلام:

  .... و عافنی عافية کافية، شافية، عالية، نامية تولد فی بدنی العافية، عافية الدنيا و الاخرة....(دعای 23- صحیفه سجادیه)

اسلاید 5 :

مفهوم و دامنه سلامت در نگاهی دوباره به چند اثر مهم در طب سنتی

علی بن عباس مجوسی اهوازی: الصحه حالٌ للبدن تتم بها الافعال التی فی المجری الطبیعی

ابن نفیس: الصحه و هی هیئهٌ بدنیه، تکون الافعال بها، لذاتها سلیمه و المرض هیئهٌ مضادهٌٌ لذلک

ابن سینا: الاعتدال الذی للانسان له عرضٌ(Range) و له فی الافراط و التفریط حدان ...

علی بن عباس مجوسی اهوازی : والصحه اعتدال البدن

ضرورت توجه به وضعیت متداول و عادی در تعریف سلامت

علی بن عباس مجوسی اهوازی: ینبغی ان یستعان فی سائر ابواب حفظ الصحه بالنظر فی العادات .... لانها اذا طالت مدتها، صارت کالشیئی الطبیعی

اسلاید 6 :

اشکال مختلف حفظ الصحه از دیدگاه صاحب هدایه المتعلین

1- حفظ الصحه (مطلق):  هر کسی را مزاجی بود صحی ورا بر آن مزاج خویش نگاه داری به چیزهائی که شامل او بوند باز اگر معتدل نبود نگاه دارند و اگر خواهند تا به اعتدال بازآرند، اندک اندک از آن مزاج او، به مزاج معتدل باز آرند بدان تدبیرها که خلاف مزاج این کس بود.

2- السیاسه فی الحفظ: و این تدبیر تن های ضعیف بود چون تن ناقهان و پیران و زنان آبستن

3- التقدم بالحفظ: و این آن بود که علاماتی پدید آید به تندرستان که اگر در نیابند بیماری ها افتد و چون پیش از آنکه نالنده گردند اندر یافته اند از آن بیماری ها ایمنی افتدشان

اسلاید 7 :

ضرورت بهره گیری از طب اسلامی، طب سنتی، طب عامیانه و دانش روز

در دستیابی به مطلوب

- دانش روز محصول هزاران سال تلاش در شناسائی و کنترل بیماریها

- نوآوریهای علمی و ضرورت بهره گیری از آنها

اسلاید 8 :

اصول شیوه زندگی بر پایه آموزه های اسلامی

- هدفمندی حیات آدمی و جهت گیری کمالی

- پاکیزگی جسم و جان

- تغذیه متعادل از طیبات

- سلامت روانی و معنوی

- سلامت روابط اجتماعی و مراقبت متعهدانه از سلامت محیط زیست و انسانها

- بهداشت فردی(بهداشت اندام ها، فونکسیون ها، خواب کافی، رفتار جنسی سالم، اجتناب از خبائث و محرمات، پرهیز از رفتارهای خطر آفرین، .... )

- پیشگیری مسئولانه از بیماری ها و حوادث

    - درمان بموقع

اسلاید 9 :

نگاه مجدد به عناوین حفظ الصحه در طب سنتي

- تعریف صحت و مرض و حالات بینابینی

- شرایط لازم برای تحقق حفظ الصحه: (آگاهی و دسترسی، آسایش جسمی روانی، توان اقتصادی، خودداری از افراط و تفریط، ...)

- مسئولیت پزشک در حفظ الصحه

اسلاید 10 :

سته ضروریه زیر بنای بحث حفظ الصحه در طب سنتی

تدبیر اهویه: (فصول، اقالیم، باد، رطوبت، خشکی، سرما، گرما، گرد و غبار، ... مواد حساسیت زا، بخارات مزارع، بخارات مزارع باقلا، شاهدانه، گیاهان ردیه، باران، حشرات، کوه، دشت)

سخن حضرت امام رضا علیه السلام:

ان قوی النفس تابعه لمزاجات الابدان و مزاجات الابدان تابعه لتصرف الهواء فاذا برد مره، و سخن اخری، تغیرت بسببه الابدان و الصور، فاذا استوی الهواء و اعتدل، صارالجسم متعدلاً ...

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید