بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سابقه :
 
 • نقش تجديد نشر منابع در پيشبرد اهداف رويکرد نوين به طب سنتی
 • تصحيح نسخ و ترجمه آنها
 • افزايش منابع و دسترسی علاقمندان در کتابخانه های مختلف در سراسرکشور

اسلاید 2 :

    • کتب جامع و امهات کتب طبی
 • کتب طب قرآن و معصومين عليهم السلام
 • اصول و مبانی طب سنتی
 • علوم پايه طب سنتی
 • تاريخ پزشکی
 • اخلاق و آداب پزشکی

اسلاید 3 :

    • فهرست ها
 • گياه شناسی پزشکی
 • منابع نوين قابل بهره گيری در خصوص مسائل طبی و داروسازی سنتی
 • پژوهش های جديد و تطبيقی
 • دائره المعارف های پزشکی سنتی
 • لغت نامه های طبی

اسلاید 4 :

     • ترجمه کتب طبی
 • کتب طبی و علوم پايه پزشکی دوره انتقال طب سنتی به طب کلاسيک
 • طب عاميانه و اتنو مديسين
 • طب منظوم
 • نشانه شناسی و اسباب و علل بيماری ها
 • معالجات

اسلاید 5 :

    • مفردات داروئی
 • مرکبات و قرابادين ها
 • ابدال الادويه
 • فارماکوپه های کشورهای مختلف (مواد طبيعی)
 • تدابير حفظ الصحه
 • شرح کتب طبی و شرح موجزهای طبی
 • ملخصات طبی و موجزها

اسلاید 6 :

     • رسائل تخصصی و تک نگارها
 • رسائل طبی ويژه شرايط غير عادی و سفرها
 • کتب طبی اختصاصی
 • بياضات و مجربات طبی
 • کتب طبی مجدول
 • مناظرات پزشکی
 • کتب طنز و متفرقات طبی

اسلاید 7 :

فهرست مجموعه کتاب هاي انتشارات ويژه

موسسه مطالعات تاريخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل

(1384)

 (دوره اول)

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید