بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • 1. امید بخشی به مؤمنان و ایجاد روحیة مقاومت
 • 2. آمادگی مؤمنان برای ظهور
 • 3. هشدار به اهل معصیت و گناه برای توبه و بازگشت
 • 4. عمیق‌تر کردن ایمان به اصل ظهور در دل مؤمنان و زدودن شک از قلب تردید کنندگان.

                                           شناخت (صیحة آسمانی جبرئیل است یا شیطان)

 • 5. اتخاذ موضع صحیح حمایت (یمانی)

                                      مقاومت (سفیانی)

 • 6. شناخت مدعیان دروغین

اسلاید 2 :

                                                     برای ایجاد امید در همة زمان‌ها

 • 1. وقت ظهور معلوم نیست

                                                    زمینه سازی ظهور در همة زمان‌ها    

 • 2. تعیین وقت ظهور ممنوع است (استعجال هم باعث گمراهی است)
 • 3. امکان بداء در علائم وجود دارد.
 • 4. روایات علائم، حجم زیادی دارند لذا اظهار نظر در مورد آنها ساده نیست.
 • 5. مراد از فرج همیشه ظهور نیست.
 • 6. تطبیق علائم بر موارد بیرونی دلایل قطعی می خواهد لذا باید کاملاً علمی و با احتیاط عمل کرد.
 • 7. هر چند بعضی علائم امکان نمادین بودن دارد اما نمی‌توان این حکم را در مورد همه صادق دانست.

اسلاید 3 :

 • 1. علائم حتمی (محتوم) (در شش ماهة قبل از قیام واقع می‌شوند):
 • 1. سفیانی
 • 2. خسف بیداء
 • 3. یمانی
 • 4. قتل نفس زکیه
 • 5. ندای آسمانی
 • 2. علائم غیر حتمی (موقوف، مشروط) (امکان بداء در آنها وجود دارد):
 • سید حسنی
 • خروج پرچم های سیاه
 • دجال
 • خورشید و ماه گرفتگی
 • ...

اسلاید 4 :

 • 1. خلاف ظاهر حدیث است. زیرا ظاهر واژة محتوم، به معنای قطعی بودن است. هیچ قرینه‌ای هم بر ارادة خلاف ظاهر وجود ندارد.
 • 2. خلاف تقسیم علائم بر محتوم و موقوف است. هدف از تقسیم از بین می‌رود.
 • 3. اگر هیچ کدام از علائم قطعی نباشد راهی برای تأیید یا تکذیب مدعی مهدویت نخواهد بود و با وجود این همه روایت علائم هیچ کدام راه‌گشا نخواهد بود.

اسلاید 5 :

 • 1. اشکال: محدود کردن قدرت خداوند.
 • پاسخ: امکان عقلی بداء وجود دارد و اختیار خداوند محفوظ است. اما طبق وعدة روایات در مقام عمل خداوند حتماً این کار را می‌کند.
 • 2. اشکال: منافات با همیشگی بودن احتمال ظهور (توقعوا الفرج صباحا و مساءً)
 • پاسخ: توقع به معنای انتظار است و انتظار یعنی آماده بودن. پس توقع به معنای وقوع آن در همان زمان نیست. بلکه منظور این است که همیشه آمادة ظهور باشید.
 • 3. اشکال: منافات با ناگهانی بودن ظهور (مَثَلُهُ مَثَلُ السَّاعَة...لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَة)
 • پاسخ: برای امری این چنین مهم، شش ماه فاصله ناچیز است و ناگهانی محسوب میشود زیرا آمادگی فراوانی می‌خواهد.
 • پاسخ مشترک برای اشکال دوم و سوم: الف) می‌تواند منظور از این کلمات (فرج، امر) مجموع علائم و خود قیام باشد. زیرا علائم حتمی فاصلة چندانی با قیام و ظهور ندارد. ب) برای حفظ روایات حتمی بودن برخی علائم از ظاهر این نوع روایات صرف نظر می‌کنیم.

اسلاید 6 :

 • 1. اگر سفیانی، نوعی هم باشد در مقابل امام مهدی4 شخص خاصی خواهد بود.
 • 2. نام حرب، عثمان و عنبسه برای او گفته شده ولی قابل اعتماد نیستند باید از اقداماتش او را شناخت. (در روایات أخوص و شامی نیز گفته شده)
 • 3. نسب: از نسل قریش و از بنی‌أمیه و از عقبة ابو‌سفیان است یعنی از نسلی که همیشه در مقابل اسلام ایستاده‌اند.
 • 4. قیافه: کبود چشم، سرخ روی (سفیدی که سرخی غالب است) چهره‌ای کریه و وحشت‌ناک.
 • 5. دین: مسلمانی که برای جلب حمایت غرب مسیحی می‌شود.
 • 6. زمان قیام: در ماه رجب و هم‌زمان با یمانی و خراسانی.
 • 7. مکان قیام: غرب، شام، وادی یابس

اسلاید 7 :

 • 8. اقدام‌ها:

– کودتا و پیروزی بر رقبا (اصهب و ابقع)

–تصرف پنج ناحیه (دِمَشق، حِمص، فِلَسطین، اردن، قِنِّسرین)

–جنگ قرقیسا (شهری در سوریه محل اتصال رود خابور و فرات) با یکی از اهل باطل، جنگی سخت که حیوانات آسمان و زمین از گوشت کشته شدگان سیر خواهند شد. سفیانی بعد از تلفات سنگین پیروز می‌شود.

–فرستادن لشگر به عراق (کوفه) که بعد از غارت آنجا توسط لشکر ایرانیان از بین می‌روند.

–فرستادن لشگر به مدینه (بعد از آگاهی ازحضور امام در آنجا)

–خسف بیداء در راه مکه و مدینه

–نبرد با امام در بیت المقدس و کشته شدن

 • 9. مدت : 15 ماه که شش ماه آن صرف کوتا وتصرف پنج ناحیه خواهد شد.
 • در روایات شیعه تعبیر سفیانی زیاد آمده است اما در روایات اهل تسنن بیشتر سخن از دجال است.
 • دجال اهل فریب و نیرنگ معرفی شده اما سفیانی با زور و تخریب حرکت می‌کند.

اسلاید 8 :

 • خسف یعنی فرو رفتن و پنهان شدن
 • بیداء سرزمینی است بین مکه و مدینه نزدیک جحفه
 • در مورد سپاهیان سفیانی واقع می‌شود.
 • این حادثه معجزه آسا و به فرمان خدا انجام می‌شود و مانند زلزله و رانش زمین نیست.
 • دو نفر از سپاه سفیانی باقی می‌مانند. یکی خبر به امام مهدی4 می‌برد دیگری به سفیانی.

اسلاید 9 :

 • جزئیات زیادی گفته نشده شاید به خاطر حفاظت ایشان و عدم برنامه ریزی دشمنان باشد.
 • نامش در روایات نیامده اما غیر روایات به حسن، حسین، جهجاه و شعیب بن صالح اشاره دارد.
 • القاب: یمانی، منصور، منصوریمانی، خلیفة یمانی، قحتانی ( بیشتر در روایات اهل تسنن)
 • از دعوت کنندگان به حق است و از موالیان حضرت علی7
 • مکان قیام: از یمن و صنعا قیام می‌کند.
 • زمان قیام: هم‌زمان با سفیانی و خراسانی قیام می‌کند و بهتر از هر دوی آنهاست به هدایت رهنمون می‌شود.
 • از نشانه های حتمی و متصل به ظهور است. البته بعضی حتمی بودن آن را نپذیرفته‌اند (مشرق موعود ش 1 مقاله نصرت‌الله آیتی)

اسلاید 10 :

 • ویژگی‌ها: هفتاد هزار نیرو دارد، درفش هدایت (رایة الهدی) به دست اوست. درگیری با سفیانی (در آوردن چشمان او)، قطعه قطعه کردنش یا شکست خوردن از سفیانی.
 • کمک کردن به او واجب است: هر که در مقابل او بایستد اهل آتش است. فتح روم، قسطنطنیه، هند، عکا به دست او انجام می‌گیرد.
 • افرادی در طول تاریخ تا زمان حاضر ادعای یمانی بودن کرده‌اند. (جدیدترین یمانی 12/9/84 در سایت شریف نیوز)
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید