بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نقش چربي در بدن

توليد انرژي(هر گرم از آن 9کیلوکالری كالري )

 

تأمين ويتامين‌هاي محلول در چربي ( A و D و K و E )

 

تأمين اسيدهاي چرب ضروري: اسيد لينولئيك و اسيد لينولنيك

 

محافظت از اعضاء بدن و حفظ حرارت بدن

 

بهبود طعم و مزه غذا

 

 

 

اسلاید 2 :

تعداد کربن هاي زنجيره

سه دسته  اسيد هاي چرب :

کوتاه زنجیر ) 6- 4 کربن(

 متوسط زنجیر ) 6-12 کربن(

 بلند زنجیر )بیش از 12 کربن(

تعداد پيوندهاي دو گانه

موقعيت پيوند دوگانه(سیس و ترانس)

 

چربي هاي با زنجيره اسيد چرب کوتاه تر يا پيوندهاي دو گانه بيشتر در درجه اتاق مايع هستند.

اسلاید 3 :

اسيدهای چرب سيس: در طبيعت به وفور و معمولاً جامد

 

اسيدهای چرب ترانس : در طبيعت نادر(استثناء :به مقدار کم در گوشت و فقط در حد 5 درصد در چربي لبنيات )

عمدتاً در اثر هيدروژناسيون اسيدهای چرب چند اشباع

اثر متابوليکي ترانس : شبيه اسيدهای چرب اشباع شده

اسلاید 4 :

  نارگیل-هسته پالم C12:0   لوریک

 پالم ها   C16:0پالمیتیک

اسید چرب غیر اشباع :

زیتون C18:1اولئیک

افتابگردان-سویا-گلرنگ C18:2لینولیئک

  کتانC18:3لینولنیک

اسلاید 5 :

صادرات به صورت فرآوری شده یا نیمه فرآوری شده :

پالم اولئین (جزء مایع )       پالم استئارین  (جزء جامد)

نسبت یکسان اسیدهای  چرب اشباع و غیر اشباع (50%)

نیمه جامد در دمای معمولی اتاق

حاوی مواد آنتی اکسیدانی طبیعی

(کاروتنویئدها ،توکوفرول ها،استرول ها ،فسفاتیدهاو ...)

خاصیت  ضد سرطانی وضد انعقادی خون

اسلاید 6 :

نسبت دو نوع اسيد چرب اشباع و غير اشباع تقربيا" يكسان

 

50 درصد اسيد چرب غیر اشباع بدون داشتن ترکیبات ترانس با تركيب:

اسيد اولئيك 37%

اسيد لينولئيك 10%

50 درصد اسيدهاي چرب اشباع :

عمدتا اسيد پالميتيك 44 %

 اسيد استئاريك 4.3%

 

اسلاید 7 :

کالری و ویتامین:

هر گرم روغن 9 کیلو کالری انرژی

شامل ویتامین هاي محلول در چربي مانند  A، D، E ،K

منبع غني پيش ساز ويتامين A به شكل كارو تنوئيد ها(رنگ مایل به قرمز به دلیل محتوای بتا کاروتن بالا )

 روغن تصفيه شده قرمز رنگ پالم در برخي از كشورها براي پيشگيري رفع كمبود ويتامينA  استفاده دارد.

اسید های چرب : اسید چرب اشباع عمده در روغن پالم اسید پالمیتیک

 

اسلاید 8 :

کلسترول:

روغن پالم مانند سایر روغن های گیاهی حاوي مقدار كمي پيش ساز كلسترول گياهي می باشد.

.(روغن پالم : 2.6-6.7 و پالم كرنل0.6-3.7   ميلي گرم)

رژیم های غذایی با محتوای بالای چربی، اسیدهای چرب اشباع منجر به افزايش غلظت بالای کلسترول در خون و به خصوص افزايش (LDL - كلسترول)

بيماري:

 مرکز علمی منافع عمومی (CSPI) و ساير مطالعات، مصرف بیش از حد اسید پالمتيك، باعث افزایش سطح کلسترول خون و بیماری های قلبی مي شود

نسبت هضم و جذب روغن پالم در بدن انسان شبیه به سایر روغن های خوراکی مصرفی و بیشتر از 97 درصد است.

 

اسلاید 9 :

اسیدهای چرب ترانس :ترانس در فرآیند هیدروژناسیون روغن های گیاهی و تبدیل آن به روغن جامد بوجود می آيد

در روغن پالم طبیعی اسید چرب ترانس وجود ندارد.

 

خواص آنتي اكسيداني :

وجود آن ها در روغن های گیاهی باعث پایداری روغن می شود

مقدارآن طی فرآیند تصفیه ی روغن کم می شود

سطح آنتي اكسيدانهاي طبيعي (توكوفرول ها) در انواع پالم 150-1500 ( میلی گرم / کیلوگرم) و در پالم كرنل260 ( میلی گرم / کیلوگرم)

 

اسلاید 10 :

سال 1374 : روغن یارانه ای مصرف خانوار 97% روغن جامد و 3%مایع

 

سال 1380 : استفاده  از روغن نباتی جامد در حدود 80%

 

سال1386: روغن نباتی جامد 60% و  روغن مایع 40 %

 

سال1386 :ميزان دريافت انرژي ازاسيد چرب ترانس ايران : 4.2%

 

سال 1389 : استفاده ازروغن نباتی نيمه جامد در خانوارهای شهر تهران 45%

سال 1391: ميزان دريافت روغن ااز رژيم غذايي روزانه 46 گرم

(بر اساس گزارش سبد مطلوب 35 گرم روزانه)

سال 1392: استفاده  از روغن  نیمه جامد کمی بیش از 50%

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید