دانلود فایل پاورپوینت نگاهی بر سیستم های صف متوالی به روش شبیه سازی فازی

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نگاهی بر سیستم های صف متوالی به روش شبیه سازی فازی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نگاهی بر سیستم های صف متوالی به روش شبیه سازی فازی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 
یک (TQS) دنباله ای از ایستگاه های کاری یا سرورهاست که ممکن است بین این ایستگاه ها، بعضی بافرها یا اتاقهای انتظارباشد.
زمان پردزش ایستگاه ها برای افراد مختلف ، متفاوت است.
زمان پردازش ایستگاه ها از یک تابع تصادفی با پارامتر ᶿ)) پیروی می کند.
هدف بهینه سازی ،کاهش زمان پردازش سیستم است.
عوامل ترغیب کننده،محدودیت سرمایه و میل به بهترین تخصیص سرمایه به ایستگاه ها است.
تابع تصادفی و پارامتر های مربوطه اش از طریق یک نمونه ی تصادفی و با کمک روش های آماری برای ایستگاه ها تخمین زده می شود.
اولویت سرمایه گذاری را به ایستگاه هایی می دهیم که آشفتگی آنها تاثیر بیشتری بر کارآیی سیستم دارد.
تعیین ایستگاه ها از طریق آنالیز حساسیت مبتنی بر مفهوم مسیر بحرانی صورت می گیرد.
(TQS) ها را میتوان به عنوان سیستم های فازی تصادفی مورد مطالعه قرار داد.
 
 

اسلاید 2 :

فرضیات مسئله ی (TQS)
هیچکدام ازایستگاه ها دریک زمان واحد به بیش از یک نهاد خدمت ندهد.
شکستن برای ایستگاه ها مجاز نیست.
سرمایه ی کل ثابت و مشخص است.
یک رابطه ی خطی بین سرمایه گذاری و زمان پردازش وجود دارد.
 

اسلاید 3 :

تعیین تعداد اشخاص وارده به سیستم به عنوان ملاک توقف شبیه سازی
 
تخمین                با استفاده از نمونه ی تصادفی.
 
محاسبه ی مسیر بحرانی.
 
تعیین ایستگاهی که پارامتر آن باید بهینه شود.
محاسبه ی ماکسیمم مقدار آشفتگی              با استفاده از آنالیز حساسیت.
 
تعیین سرمایه گزاری  برای ایستگاه انتخاب شده        .
 
اگر جمع سرمایه گزاریها کمتر ازسرمایه ی کل باشد
 
 

اسلاید 4 :

1000 نفر درچرخه ی کاری سیستم حضور دارند؛ با شبیه سازی این تعداد مشخص شده که بعد از ورود 320 نفر،سیستم برای اولین بار موقتا خالی میشود.
با شبیه سازی دوباره ی این320نفر مسیر بحرانی شنا سایی میشود.
تعیین ایستگاهی که باید بهبود یابد:

اسلاید 5 :

با بکار گیری الگوی مورد استفاده در روش شبیه سازی معمولی نتایج بصورت اعداد فازی حاصل میشود:

اسلاید 6 :

این مقاله، بهینه سازی مسائل (TQS)،را مد نظر قرار داده است. برای این منظور ، دو رویکرد شبیه سا زی معمولی و فازی را ،با کمک یک الگوی پیشنهادی ، اتخاذ، و ”تغییرات کل زمان پردازش نسبت به کل سرمایه“را بعنوان شاخص اندازه گیری،جهت ارزیابی کارایی دو رویکرد ارائه کرده است. درنهایت این نتیجه حاصل شد،که خروجی روش فازی نمیتواند بدتر از روش معمولی باشد. چرا که داده های روش معمولی،از نوع ترد بوده و ضمنا این داده ها ترکیبات خاصی از داده های فازی اند.گذشته از این امتیاز ،با توجه به ابهام و عدم قطعیت داده ها ، رویکرد شبیه سازی فازی ، مدل واقعی تر است و نتایج قابل اعتماد تری را به ما میدهد.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 28 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله مقایسه دقت مدلهای خبره و روشهای تجربی در شبیهسازی تبخیرتعرق مرجع

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مقایسه دقت مدلهای خبره و روشهای تجربی در شبیهسازی تبخیرتعرق مرجع چکیده در این مطالعه قابلیت عملکرد روش برنامهریزی بیان ژن 1(GEP) و مدل درختی M5 به عنوان روشهای هوشمند و معادلات تجربی ریچی و هارگریوز-سامانی در تخمین تبخیرتعرق مرجع (ET0) ما ...

مقاله استخراج شباهت معنایی بوسیله سیستم استنتاج فازی در خلاصه سازی متن

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** استخراج شباهت معنایی بوسیله سیستم استنتاج فازی در خلاصه سازی متن چکیده: یک رویکرد انسانشناختی در خلاصهسازی متن بوسیله استخراج شباهتهای معنایی جملهها با استفاده از سیستم استنتاج فازی ارائه شده است. برای ایجاد یک خلاصه تعدادی ویژگی از متن ...

مقاله مطالعه تجربی و شبیه سازی اجزای محدود فرآیند نوزینگ لوله با روش هیدروفرمینگ

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مطالعه تجربی و شبیه سازی اجزای محدود فرآیند نوزینگ لوله با روش هیدروفرمینگ چکیده فرآیند نوزینگ لوله١ یکی از فرآیندهای شکل دهی انتهای لوله است که در حال حاضر توسط روشهای آلتراسونیک٢ ، شکل دهی در دمای بالا٣ ، پرس کاری معمولی و قالب با پلاگ داخلی٤ انجام می شود. در این پژوهش امکان استفاده از روش هیدروفرمینگ در ...

مقاله بررسی و شبیه سازی فرآیند ازدیاد برداشت نفت سنگین با استفاده از روشهای حرارتی با کمک نرمافزار CMG

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی و شبیه سازی فرآیند ازدیاد برداشت نفت سنگین با استفاده از روشهای حرارتی با کمک نرمافزار CMG چکیده تقاضای روز افزون جهانی برای نفت و فرآوردههای آن و کاهش تولید طبیعی از مخازن نفت سبک و در نهایت افزایش قیمت نفت در چند سال اخیر باعث توجه روز افزون به روشهای تولید از مخازن نفت سنگین و بسیار سنگین شده است ...

مقاله شبیه سازی عددی الگوی جریان جتی متقارن در سیستمهای مایع - مایع از یک نازل

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شبیه سازی عددی الگوی جریان جتی متقارن در سیستمهای مایع - مایع از یک نازل چکیده: در این مقاله به بررسی عددی هیدرودینامیک جت های متقارن مایع - مایع پرداخته شده است. روش VOF ور نحو ہ انجام محاسبات عادی برای تشریح پاکیاکہ جت منتقارن ورمعادلات ...

مقاله شبیه سازی بهینه روش فازی در جهت یابی سیگنال های محیط ( VHDL Base )

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شبیه سازي بهینه روش فازي در جهت یابی سیگنال هاي محیط (VHDL Base) خلاصه یکی از موارد پر کاربرد در حوزه مخابرات تجاري و نظامی، تعیین جهت سیگنال هاي محیط و یا به عبارت دیگر DOA(Direction of Arrival) است. در این راستا روش هاي متعددي ارائه ش ...

مقاله شبیه سازی پروفیل خاک به روش اجزای گسسته و بررسی رفتار شیار بازکن یک بذرکار بیخاکورزی در زمان حرکت در پروفیل طراحی شده

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شبیه سازی پروفیل خاک به روش اجزای گسسته و بررسی رفتار شیار بازکن یک بذرکار بیخاکورزی در زمان حرکت در پروفیل طراحی شده چکیده طراحی بهینهی ادوات خاکورز، ازجمله ادوات مورد استفاده در خاکورزی اولیه، ثانویه و حتی کـل سـامانههـایی کـه در ماشینهای مورد استفاده در کشاورزی با خاک به منظور برش آن، در تمـاس هسـتند؛ ...

مقاله کنترل اینورتر پنج سطحی سه فاز متصل به شبکه به روش فازی برای سیستم های انرژی خورشیدی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کنترل اینورتر پنج سطحی سه فاز متصل به شبکه به روش فازی برای سیستم های انرژی خورشیدی خلاصه این مقاله پیرامون کنترل اینورتر کلمپ (NPC) پنج سطحی سه فاز برای سیستم های PV متصل به شبکه می باشد. ردیابی نقطه حداکثر توان (MPPT) قادر به استخرا ...