دانلود فایل پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مقدمه:

انگیزش عبارت است از حالت درونی که انسان را به انجام فعالیت خاصی ترغیب میکند.

انگیزه را همان نیاز، خواسته ، تمایل یا نیروی درونی میدانند که افرادرا برای انجام کار راغب میسازد.

برخی نیز معتقد هستنند ” هر عملی که فرد انجام میدهد در اثر وجود انگیزه یا نیازی است که محرک وی برای انجام آن عمل است ”

بنابراین میتوان گفت که دو عامل شکل دهنده رفتار انسان عبارتنند از ” انگیزه ” و ” هدف ”

به همین دلیل ” انگیزش  کارکنان برای انجام وظایف سازمانی” و ” همسو سازی اهداف آنان با اهداف سازمان“ از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 توضیح:

  رفتار آدمی تحت تاثیر انگیزه های وی ،برای رسیدن به اهدافی معین شکل میگیرد

اسلاید ۲ :

 نظریه پردازی در مورد انگیزش:

نظریه ها در دو دسته عمده، تحت عنوان ” نظریه های تبیین کننده فرا گرد انگیزش“ و نظریه های تبیین کننده عوامل انگیزش ” مطالعه میشوند.

برخی از نظریه های تبیین کننده عوامل ایجاد کننده انگیزه:

۱-  نظریه سلسله مراتب نیازها

۲-  نظریه عوامل بهداشت روانی و انگیزاننده ها

۳- نظریه x و  y

برخی از نظریه های تبیین فراگرد انگیزش:

۱– نظریه تقویت و اصلاح رفتار

۲- نظریه انتظار

۳- نظریه هدف گذاری

اسلاید ۳ :

 نظریه سلسله مراتب نیازها

این نظریه توسط آبراهام مزلو ارائه شده است که معتبرترین نظریه های ارائه شده در مورد ” نیازهای انسانی ” است

نیازهای اساسی انسان عبارتتند از:

۱-نیازهای جسمانی اولیه ( نیاز به غذا،پوشاک،مسکن وغیره…)

۲- نیازهای ایمنی(نیاز به ثبات و رهایی از ترس و نگرانی )

۳- نیازبه احترام(حرمت و مقام و موقعیت)

مزلو دو نیاز و تمایل دیگر را در انسان نیز شناسایی و مطرح کرد:

۱- نیاز به دانستن و فهمیدن(شناخت و درک پدیده ها)

۲- نیاز های زیبایی شناختی(نیاز به زیبایی و نظم)

به همین ترتیب با ارضای نسبی هر سطح از نیازهای مذکور نیازهای سطح دیگر مطرح میشود.

حتی اگر همه نیازها ارضاءشوند باز هم اغلب میتوان انتظار داشت که نارضایتی و بی قراری تازه ای به وجود آید.مگر آنکه فرد به انجام کاری مشغول باشد که آن کار برای شخص او مناسب باشد.

اسلاید ۴ :

به نظر مزلو این سلسله مراتب آنقدر هم انعطاف ناپذیر نیست.

موراد ذیل نیز به مثابه چند استثنا قابل تامل هستنند:

۱- چنین به نظر میرسد که برخی افراد،نیاز به احترام از نیاز به محبت اهمیت بیشتری دارد.

۲- برخی افراد به طور ذاتی خلاق و مبتکرند و نیاز به خود شکوفایی در آنها از هر نیاز دیگری مهمتر است.

۳- ممکن است سطح اشتیاق برخی از افراد به طور ثابت در حدی پایین باقی بماند.برای مثال،افرادی که دچار بیکاری مداوم میشوند ممکن است اگر فقط بتوانند غذای کافی به دست آورند بقیه عمررا با رضایت کامل بگذرانند.

۴- برخی از افراد به خاطر محروم بودن از محبت کافی در نخستین ماههای زندگی به طور کلی توان و تمایل مهر ورزیدن ومحبوب بودن را برای همیشه از دست میدهند و با نوعی بیماری روانی مواجه میشوند که حاکی از فقدان دائمی نیازهای عاطفی است.

اسلاید ۵ :

۵-هنگامی که یک نیاز در مدت زمانی نسبتا طولانی ارضاء گردد ارزش آن برای فرد کمتر از ارزش واقعی آن به نظر میرسد.

۶- اگر شخصی از ارضای دو نیاز محروم گردد از میان آن خواستار نیازی است که اساسی تر است

۷- نیازهایی که به آرمانها،ارزشها و باورهای عالی اجتماعی و نظایر آنها مربوط میشود.

۸- افراد زمانی مبادرت به انجام عملی خاص میکنندکه انتظار تحقق نتیجه معینی را داشته باشند.

اسلاید ۶ :

درهر لحظه اززمان ممکن است برای هر انسان یکی از نیازهای اساسی اهمیت بیشتری بیابد در چنین حالتی ارضای ان نیاز محرک
اصلی رفتار فرد مورد نظر خواهد بود

—نیازهای اساسی انسان {الف}             

نیازبه زیبایی شناسی ونظم

نیاز به دانستن وفهمیدن

نیاز به خود شکوفایی

نیاز به احترام

نباز به تعلق ومحبت

 

—                                       نیازهای اساسی انسان {ب}                          

نیازهای جسمانی وزیستی اولیه

نیاز به ایمنی وتامین

نیاز به تعلق وعشق ومحبت

نیاز به احترام

نیاز به خود شکوفایی

اسلاید ۷ :

نظریه برابری:

در این نظریه ضمن تاکید بر اهمیت احساس عدالت کارکنان نسبت به منصفانه بودن رفتار سازمان با آنها،چنین ادعا

 میشود که اگر کارکنان احساس کنند با آنان ناعادلانه برخورد شده است ،برانگیخته میشود تا عدالت را برقرار سازند.

در ویرایش جدید نظریه برابری که به وسیله آدامز ارائه شده است چنین اظهار میشودکه افراد ” دریافتی خود“ را با

”دریافتی دیگران از سازمان“ مقایسه میکنند.

نظریه برابری از این حیث که رهنمود مشخص و معینی  برای برقراری عدالت ارائه نمیکند مورد انتقاد قرار گرفته است.

ارزش عمده نظریه برابری برای مدیران در آن است که این نظریه اهمیت ”فراگردهای مقایسه اجتماعی“ را برجسته میسازد و تاکید میکند که افراد همواره خود را در متن جامعه در مقایسه با دیگران ارزیابی میکنند.از این رومدیرانی که برای برخورد با مسئله ”احساس بی عدالتی“ از راه حلهای موقت استفاده میکنند،با مشکلات جدی مواجه میشوند.

اسلاید ۸ :

نظریه x  و نظریه  y

مک گریگور در نظریه ای دوساحتی در مورد انسان،برداشتها ،طرز تلقیها و نگرشهای مدیران را درموردانسان به دو گروه تقسیم کرده است و برای اجتناب از پیش داوری به دو گروه  x  و  y مشخص کرده.

مفروضات نظریه x  :

۱- بیشتر انسانها ذاتا تنبل و از کار بیزارند.

۲- بیشتر انسانها از قبول مسئولیت گریزان اند و ترجیح می دهند که تحت هدایت دیگری قرار گیرند.

۳-برای انگیزش انسانها باید از مشوقهای مادی و اقتصادی و ایجاد امنیت استفاده کرد.

۴- قابلیت خلاقیت و نوآوری برای حل مسائل فقط در تعدادی از افراد یافت میشود که به مشاغل مدیریت و رهبری میپردازند.

۵- بیشتر مردم باید تحت کنترل و دقیق قرار گیرند.زیرا معمولا افراد از علاقه کافی برای کار برخوردار نیستنند.

اسلاید ۹ :

 مفروضات نظریه y عبارتنند از:

۱- کار به طور طبیعی مانند بازی است.

۲-معمولا افراد مسولیت پذیرندو با اشتیاق به دنبال پذیرش مسئولیت هستنند.

۳-اگر افراد به کار خود علاقمند باشند به طور مناسبی برانگیخته میشوند.درواقع احساس رضایت درونی بهترین پاداش برای افراد است و شیوه خود کنترلی موثرتر از کنترل توسط دیگران است.

۴- قابلیت خلاقیت و نوآوری برای حل مسائل به طور طبیعی بین جمعیت انسانها توزیع شده است.

۵- کنترل را میتوان به خود افراد واگذار کرد.درواقع شیوه خود کنترلی موثرتر از کنترل توسط دیگران است.

نکته:مدیران با توجه به مفروضاتی که در مورد انسان دارند به هدایت کارکنان میپردازند و سبکی را برای رهبری انتخاب میکنندکه متناسب با مفروضات مذکور باشد.

اسلاید ۱۰ :

 نظریه تقویت و اصلاح رفتار:

در این نظریه دو نوع رفتار از هم متمایز میشوند:

رفتارهای واکنشی(غیر ارادی)

رفتارهای کنشی(ارادی)

در نظریه تقویت تاکید میشود که باید رفتارهای ارادی انسانهارا مورد توجه قرار داد.

باید رفتارهای ارادی و مفید را تقویت نمود و رفتارهای بی فایده و مضر را تضعیف کرد یا آنها راحذف نمود.

در این نظریه توجه ویژه ای به مفاهیم تقویت و تنبیه میشود.

منظور از تقویت: عملی است که احتمال تکرار یک رفتار را افزایش میدهد.مانند قدردانی از کودکان به خاطر استفاده از جمله های مودبانه در مکالمه روزمره.

منظور از تنبیه:عملی است که احتمال تکرار یک رفتار را کاهش میدهد.مبرای مثال اگر کسی بر اثر تماس با یک بخاری داغ دچار سوختگی شود احتمال اینکه دوباره به آن دست بزند کاهش مییابد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 19 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد