بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پرسشنامه

پرسشنامه حاوي مجموعه اي از سئوالات است که پاسخ گو به گونه اي کتبي به آنها پاسخ مي دهد.

ابزاري که در آن سئوالات بصورت کتبي ارائه مي گردد و واحد پژوهش پاسخها را خود مي نويسد

اسلاید 2 :

Methods of
Data Collection:

  • There are usually 4 methods involved:

1.Questionnaires

(it may be used in all kinds of research either experimental or non-experimental but it is one of most specific tools in surveys.)

1.Interviews

2.Observation

3.documents

اسلاید 3 :

مواقع بکارگيري

  • دانش Knowledge
  • نگرش يا طرز تفکرAttitude
  • عملکردPractice

اسلاید 4 :

مرحله 1- توصيف آنچه قصد "اندازه گيري" آن را داريد.

در مورد آنچه قصد اندازه گيري آن را داريد،  بسيار شفاف عمل كنيد. اين مرحله احتمالاً دشوارترين مرحله در مراحل تهيه پرسشنامه است. تا هنگامي كه آگاهي و مهارتها و رفتارها يا نگرشهايي را كه قصد داريد افراد، خود را در برابر آنها مورد ارزيابي قرار دهند، مشخص نكرده ايد، به هيچ وجه قادر به طراحي سؤالات پرسشنامه نخواهيد بود. اگر بتوانيد آنچه را كه قصد اندازه گيري آن را داريد با جزئيات كامل توصيف كنيد، قادر به اندازه گيري آن نيز خواهيد بود.

اسلاید 5 :

مثال :اندازه گيری تفکر استراتژيک

تعريف: داشتن انديشه هاي بلند مدت و طراحي هدفهايي با مقياس وسيع

شاخصهاي رفتاري

  فعاليتها و وظايف روزمره را با چشم اندازهاي بلند مدت مرتبط مي سازد.

 هدفهاي بلند مدت و با مقياس وسيع را طراحي مي كند.

 برنامه هاي عملياتي براي تحقق مقاصد بلند مدت پايه ريزي مي كند.

 مقاصد و پروژه هاي بلند مدت سازماني را پايه ريزي مي كند.

 ميزان تاثيرپذيري سياستها، فرآيند و روشهاي كنوني را از توسعه آينده سازماني بررسي مي كند.

 برنامه هاي اضطراري براي مسائل  و اتفاقات احتمالي را تهيه مي كند.

 استراتژيهاي (راهبردهاي) اقتصادي را طراحي مي كند.

 تهديدها و فرصتهاي بلند مدت را مشخص مي كند.

 در مورد ارائه يك ديدگاه از وضعيت مطلوب سازمان در آينده، با ديگران مشاركت مي كند.

 ميزان انطباق اهداف كوتاه مدت با اهداف بلند مدت را بررسي مي كند.

 براي تحقق هر چه بهتر اهداف بلند مدت، در طراحي سازمان تجديد نظر مي كند.

اسلاید 6 :

مرحله 2- تصميم گيري در باره شكل پرسشنامه

چك ليست (فهرست بازبيني)

عبارات دوتايي

انتخاب اجباري

باز- پاسخ

برای کسب اطلاعات بيشتر در مورد شکل پرسشنامه و نحوه نمره دهی و تفسير نمرات می توانيد به کتاب

((مجموعه پرسشنامه برای مربيان روابط انسانی- ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ترجمه: يوسفی – چنگيز- جعفری)) مراجعه کنيد.

اسلاید 7 :

راهنماي پاسخگويي:  در اين پرسشنامه 12 عبارت درباره کار تيمي وجود دارد. روي خطي که در کنار هر عبارت وجود دارد با مراعات صداقت کامل، پاسخ خود را مرقوم فرماييد. درباره هر عبارت،  مشخص فرماييد  تيمي که شما در آن عضو هستيد کم يا بيش چه تمايلاتي از خود بروز مي دهد. لطفاً از شماره کلمات زير براي پاسخگويي استفاده کنيد.

.1به ندرت

.2گهگاهي

.3مکرراً

.4تقريباً هيچگاه – خيلي به ندرت

.5تقريباً هميشه – خيلي زياد

____ 1- تمايل داريم اهداف تيم را همانگونه که اعلام و قرائت مي شود، بپذيريم، با اين پيش فرض که درک مشترکي داريم.

____ 2- از روش ثابتي پيروي نمي کنيم، درباره روش کار، در خلال انجام کار، به توافق مي رسيم.

____ 3- نقشهاي مشخصي را براي اعضاء تيم در نظر مي گيريم (مانند: مدير جلسه، وقت نگهدار، منشي جلسه و چيزهايي از اين قبيل).

____ 4- مايليم با توافق روي قواعدي،  اطمينان پيدا کنيم که همه چيز براساس نظم پيش مي رود (مثلاً اينکه هر کسي براي صحبت کردن وقت بگيرد يا قطع کلام ديگران به حداقل برسد و مواردي از اين قبيل).

____ 5- مدير تيم،  دموکراتيک و همکارانه عمل مي کند.

____ 6- ما از آگاهي لازم براي انجام کار برخورداريم و نمي گذاريم موضوعي بيش از حد وقت تيم را بگيرد.

____ 7- تمايل داريم ايده هاي زيادي در گروه خلق شوند، اما بسياري از اين ايده ها به دليل عدم توجه گروه و يا رد شدن آنها از سوي بعضي افراد گروه، از دست مي روند.

____ 8- همه ما باور داريم که مسئوليت مشترکی در قبال موفقيت و يا شکست تيم داريم.

____ 9- ما روش مشخصي براي توافق در مورد هدفها و برنامه ريزي جهت انجام وظايف داريم.

____ 10- رهبر تيم (مدير جلسه) همان گونه که در حفظ نظم کوشش مي کند، در انجام وظايف گروه هم همکاري مي کند.

____ 11- ما از کارکردن با هم لذت مي بريم. اين همکاري ضمن مولد بودن، نشاط آور است.

____ 12- رهبر تيم (مدير جلسه) با تذکر نکات لازم، تضمين کننده حفظ قواعد، پرهيز از مشاجرات و قطع کلام افراد است.

اسلاید 8 :

مرحله 3- ساختن سؤالات پرسشنامه

اين مرحله خلاقانه ترين مرحله است. بزرگترين چالش،  بكارگيري كلماتي در عبارات پرسشنامه است كه ارزشهاي مورد قبول شما برآن سايه نيفكنده باشد.

آشكار كردن همه آن چيزي كه مورد قبول شما مي باشد. در خلال سؤالات پرسشنامه و به دست آوردن پاسخهاي جذاب و مطلوب شما، كار ساده اي است. از ان اجتناب کنيد

هنگامي كه درصدد ساختن عبارات پرسشنامه هستيد،  بهترين توصيه اين است كه عبارات را كوتاه و مختصر بسازيد. هر چه مختصرتر ، بهتر. توجه مدام به فهرست تشريحي كه در مرحله اول تهيه كرده ايد كمك كننده است. به سادگی ممکن است از هدف پرسشنامه دور شويد، زيرا وسوسه نوشتن سوالات ماهرانه اما غير مرتبط، زياد است.

اسلاید 9 :

مرحله 4- طراحي سيستم نمره گذاريv. بهترين توصيه به شما اين است كه اين كار را ساده بگيريد.

 

اگر افراد در هنگام اجراي پرسشنامه اي كه شما طراحي كرده ايد، زياد سؤال مي كنند و يا نياز به كمك دارند، مطمئن باشيد كه سيستم نمره گذاري پيچيده اي، برگزيده ايد.

 

اسلاید 10 :

مرحله 5- آزمايش نمونه اوليه

وقتي سؤالات پرسشنامه را طراحي كرديد و روش نمره گذاري را مشخص نموديد، پرسشنامه را در يك گروه نمونه آزمايش كنيد. به چند دليل، اين مرحله يك مرحله مهم و ضروري است. اين دلايل عبارتست از:

 مشخص شدن مدت زمان تكميل پرسشنامه.

مشخص شدن سؤالات و ابهامات افراد در مورد دستورالعمل تكميل پرسشنامه، سؤالات پرسشنامه، و روش نمره گذاري آن.

 بدست آوردن داده هاي خام براي تحليل هاي آماري.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید