دانلود فایل پاورپوینت پروتئین حیوانی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پروتئین حیوانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پروتئین حیوانی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

این پاورپوینت شامل تصاویر می باشد و قابل گذاشتن در سایت نمی باشد 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 22 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلودمقاله مدلسازی ساختار سوم پروتئین پوششی ویروس کوتولگی گندم بر اساس توالی های همولوگ

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
 چکیده ویروس ویروس کوتولگی گندWheat dwarf virus متعلق به جنس Mastervirus و خانواده Geminiviridae می باشد که گیاهان تک لپه را مورد حمله قرار می دهد. ژنوم این ویروس DNA تک رشته به طول 2749نوکلئوتید و دارای 4 قاب خواندنی باز ORF شامل C1,C2,V1,V2 است. ORF V2پروتئین پوششی CP را کد می کند. پروتئین پوششی در این ویرو ...

دانلود مقاله بررسی کاربرد پوششهای خوراکی بر پایه پروتئین در بستهبندی مواد غذایی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
چکیده:امروزه بسته بندی در دستیابی به اهداف ایمنی و جلوگیری از ضایعات مواد غذایی نقش بسزایی دارد. با افـزایش هشـدارهای زیسـت محیطـی، توجه زیادی جهت استفاده از فیلم های بسته بندی زیست تخریب پذیر و سازگار با محیطزیست، تحت عنوان فـیلم هـا و پوشـش هـای خـوراکی شـده است. فیلمهای خوراکی، لایه نازکی از مواد طبیعی هست ...

دانلود مقاله ساختار و ویژگیهای فیزیکی ماست و نقش کنسانتره پروتئین آب پنیر در خصوصیات کیفی آن

word قابل ویرایش
3 صفحه
21700 تومان
چکیده: ماست یک نوع ماده جامد نرمی است و این شبکهها سیستمهاي پویایی وابستهاي هسـتند کـه مسـتعد بازسـازي سـاختمان خود میباشند، ویژگیهاي فیزیکی در دلمه هاي ماست با استفاده از یک مدل به صورت کیفی شرح داده میشود. از واکنشهـاي کازئین که تعادل بین جاذب ها را قوت میدهد (جاذبهاي آب دوست: پیوندهاي کازیین بوسیلهي گـروهه ...

دانلود مقاله شیوع پروتئینوری و هماچوری در غربالگری ادرار کودکان بدون علامت مدارس زاهدان

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
زمینه و هدف: یکی از روش هاي کشف زودرس بیماري ها غربالگري است پروتئینوري و هماچوري دو یافته غیر طبیعی ادرار هستندکهتوسط غربالگري ادرار مشخص می شوند و در پیشگیري از بیماریهاي مزمن کلیه اهمیت دارند هدف از این مطالعه تعیین شیوع این دو اختلال در کودکان 7 الی 15 ساله اي بودکه علائمی از بیماري کلیوي نداشتند.مواد و ر ...

دانلود مقاله تولید پروتئینهای نوترکیب با استفاده از کشت سلول و بافت گیاهی

word قابل ویرایش
50 صفحه
21700 تومان
چکیدهبیش از دو دهه است که گیاهان به منظور تولید پروتئین نوترکیبمورد استفاده قرار گرفته است. ولی تنها اخیراً توجه و تمرکز از سمت مطالعات پایه به سمت کارامدی و تجاری سازی این محصولات تغییر یافته است. توجهات عمیقی در زمینه تولید پروتئینهای دارویی قابل اعتماد، که بتواند آزمایشات، قوانین و نگرانی های موجود در رهاس ...

دانلود مقاله مطالعه برهمکنش داروها با پروتئین های آلبومین سرم انسانی ( ( HSA و هالوترانسفرین انسانی ( ( HTF

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:پروتئین یک ترکیب شیمیایی مهم در زندگی است و هدف بسیاری از درمان های دارویی در بدن انسان محسوب می شـود، از ایـن رو آگاهی از چگونگی پیوند دارو با پروتئین های پلاسما خون برای درک بهتر خصوصیات فارماکوکینتیک و فارماکودینامیـک دارو، حائز اهمیت است. پیوند دارو با پروتئین بر روی توزیع، دفع و برهمکنش دارو با باف ...

دانلود فایل پاورپوینت تعیین نیاز پروتئین و انرژی در فیل ماهی ( ( Huso huso با استفاده از مد لهای خطی و غیر خطی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بر اساس تقسیم نیاز کل به اجزای قابل اندازه گیری مانند  هضم پذیری، متابولیسم پایه، رشد و.. با کمک معادلات خطی و غیر خطی نیاز را نه بر اساس درصد مواد بلکه بر اساس میزان  نیاز روزانه بر اساس گرم یا ژول/ماهی/روز  اسلاید 2 : فیل ماهی با وزن اولیه تقریبا 10 ...

مقاله استفاده از کنستانتره و ایزوله پروتئین نخود و سویا در صنایع غذایی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از کنستانتره و ایزوله پروتئین نخود و سویا در صنایع غذایی چکیده در سالهای اخیر استفاده از منابع پروتئینی گیاهی به دلیل ارزان بودن در رژیم غذایی روزانه بیش از پیش توصیه می شود. همچنین با مصرف کمتر منابع حیوانی ، مقدار چربی اشباع مصرفی کاهش یافته و موج پیشگیری بیماریهای مزمن به ویژه قلبی- عروقی ، دیابت ...