بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • اهداف
 • در پایان آموزش، دانشجویان باید بتوانند:

یک تعریف ساده و کاربردی از پزشکی مبتنی بر شواهد ارايه دهند.

ضرورت استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد را با ارايه دلایل توضیح دهند.

فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد را شرح دهند.

یک سؤال بالینی قابل پاسخ دادن تنظیم کنند

اسلاید 2 :

 • تعاریف پزشکی مبتنی بر شواهد
 • یک رویکرد منظم برای یافتن، ارزیابی نقادانه و کاربرد شواهد پژوهشی در هدایت تصمیمات مراقبت‌های بهداشتی
 • استفاده خردمندانه، آشکار و مستدل از بهترین شواهد موجود برای تصمیم‌گیری درباره بیماران منفرد
 • کاربرد بهترین شواهدی که در منابع علمی پیدا می‌شود برای حل مشکل یک بیمار به طوری که به بهترین مراقبت ممکن برای هر بیمار منجر شود

اسلاید 3 :

 • تعاریف پزشکی مبتنی بر شواهد (ادامه)
 • تلاش برای ارتقای اطلاعاتی که براساس آن تصمیمات بالینی گرفته می‌شود
 • جستجو، ارزیابی نقادانه و کاربرد یافته‌های پژوهش‌های معاصر به عنوان اساس تصمیم‌گیری بالینی
 • ادغام بهترین شواهد پژوهشی با دانش تخصصی و ارزش‌های بیمار

اسلاید 4 :

 • تعاریف پزشکی مبتنی بر شواهد (ادامه)
 • استفاده آگاهانه و هدفمند از اطلاعات حاصل از پژوهش‌ها در تصمیمات مربوط به ارايه مراقبت‌ها به بیماران
 • یک رویکرد حل مشکل است که از بهترین شواهد توام با تخصص بالینی برای هدایت تصمیمات بالینی استفاده می‌کند.
 • پیوند و ادغام پژوهش‌های بالینی با طبابت بالینی

اسلاید 5 :

nclinically relevant research

nUnbiased research

nReproducible research

noften from the basic sciences of medicine

nespecially from patient centered clinical research

اسلاید 6 :

nWe mean the ability to use our clinical skills and past experience to rapidly identify each patient’s unique health state and diagnosis, their individual risks and benefits of potential interventions, and their personal values and expectations.

اسلاید 7 :

nWe mean the unique preferences, concerns and expectations each patient brings to a clinical encounter and which must be integrated into clinical decisions if they are to serve the patient.

اسلاید 8 :

nWhen these three elements are integrated, clinicians and patients form a diagnostic and therapeutic alliance which optimizes clinical outcomes and quality of life

n

اسلاید 9 :

 • تعریف مختصر و گویای از پزشکی مبتنی بر شواهد
 • استفاده از شواهد علمی در تصمیم‌گیری‌های بالینی.

اسلاید 10 :

Read 19 new articles per day which appear in medical journals

19 x 2 hrs (Critical Appraisal) = 38 hrs per day

Davidoff F et al. (1995)

EBM; A new journal to help doctors identify

the information they need. BMJ 310:1085-86.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید