بخشی از مقاله

چکیده


در این تحقیق با ارزیابی چرخه عمر (LCA)1 به چگونگی تولید ، استفاده و در نهایت بازیافت لوح های فشـرده اشاره می شود. تکنولوژی لوح های فشرده یکی از سریعترین صنایع در حال رشد اسـت. لـوح هـای فشـرده در اوایل دهه 80 میلادی بدلیل توانایی آن ها برای ارائه عملکرد صوتی بهتر بیش از رسانه های ضبط مغناطیسـی محبوب شد. از آنجاکه عمر مفید این لوح ها محدود است ، به موازات تولید بیشتر آن ها ، مشـکلات دفـع لـوح های مستعمل خود نمایی می کند. خوشبختانه به واسطه وجود فلزاتی ارزشمند از قبیل آلومینیوم ، نقره ، مس و ... در لوح های فشرده ، بازیافت آن ها حائز اهمیت است.

در مقاله ابتدا به معرفی روش ارزیابی چرخه عمر پرداخته می شود؛ سپس این روش را در مورد چرخه عمر یک CD2 یا DVD3 از مرحله تولید ، استفاده و بازیافت یا دفع مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا انـواع روش هـای بازیافت آن ها بررسی خواهد شد.


کلمات کلیدی

ارزیابی چرخه عمر ، لوح فشرده ، استفاده مجدد ، بازیافت ، دفع


نکات برجسته پژوهش

• معضلات زیست محیطی CD یا DVD

• ارزیابی چرخه عمر CD یا DVD
• روش های بازیافت CD و .DVD


* vafajoo@azac.ac.ir

1 Life Cycle Assessment 2 Compact Disc 3 Digital Video Disc


-1 مقدمه

بیش از یک دهه از قرن بیستم گذشته است و تقریبا در تمام خانه ها چندین نوع وسیله الکترونیکی از جمله رایانه ، تلفن همراه ، تلویزیون و به تبع آن لوح های فشرده وجود دارد.در ایران با وجود چهار میلیون قطعه زباله رایانه ای، قانون مدونی درباره بازیافت و امحای این قطعات وجود ندارد. از آنجاکه دفن یا سوزاندن زباله های الکترونیکی مشکلات زیست محیطی ایجاد می کند؛ پسماند های ناشی از قطعات رایانه ای و دستگاه های الکترونیکی با توجه به خطرهایی که دارند باید بصورت جداگانه و با روش های علمی حمل و سپس بازیافت یا دفع گردند.[1]
ارزیابی چرخه عمر (LCA) یک رویکرد برای ارزیابی سیستم های صنعتی است که امکان تخمین اثرات زیست محیطی ناشی از همه مراحل چرخه حیات محصول را از طریق زیر فراهم می آورد:

• گردآوری یک فهرست از ورودی های انرژی و مواد انتشار یافته به محیط زیست

• ارزیابی اثرات بالقوه زیست محیطی
• تفسیر نتایج برای کمک به تصمیم گیری

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید