بخشی از مقاله

از قند چه مي دانيد؟

از پوسيدگي دندان و افزايش اندازه دور كمر تا ديابت ، عاملي كه به عنوان مقصر اصلي شناخته مي شود قند است.
با اين وجود اكنون قند در صف مقدم يك علم جديد به نام تغذيه قندي به عنوان ماده اي
شفابخش در نظر گرفته مي شود.
بيش از 200 تركيب قندي كه از لحاظ علمي ساكاريد نام دارند به طور طبيعي در گياهان
هستند و 8 مورد آنها براي سلامت انسان ضروري اند.
دو نوع از اين ساكاريدها به نام گالاكتوز و گلوكز ، معمولا در غذاهايي كه مي خوريم
يافت مي شوند.


گالاكتوز قند شير است و گلوكز قندي است كه روي ميز مي گذاريد و همچنين از تركيبات موجود در ميوه ها و دانه هاست.
هر دو قند گالاكتوز و گلوكز در بدن شكسته شده و به عنوان سوخت مصرف مي شوند.
در حالي كه بدن از ديگر مواد مغذي ، عمدتا چربي ها ، مي تواند به عنوان منبع انرژي
مصرف كند ، مغز تقريبا منحصرا بر گلوكز براي تقويت فعاليت متابوليك روده تكيه دارد.


شش قند ضروري ديگر در دوره اي از تاريخ زندگي بشر بخشي از رژيم غذايي روزانه او
محسوب مي شده چرا كه پيشينيان ما از گياهان تغذيه مي كردند.99 درصد رژيم غذايي نوع انسان متشكل از سبزيجات ، ميوه ها ، جوانه ها ، دانه ها و
لگوم ها بوده است.اما امروزه بسياري از انواع قندها از غذاي ما حذف شده كه علت آن روي آوري ما به غذاهاي فرآيند شده اي است كه با قند تصفيه شده توليد مي شوند (ماده اي كه چاي و قهوه را شيرين مي كند و در نوشيدني ها آب ميوه ها ، كيك ها و نان موجود است).
مشكل تنها اين نيست كه اين قند جايگزين ديگر قندهاي ضروري شده بلكه از منبع گياهي
اش جدا شده و همراه با آن ارزش غذايي اش نيز گرفته شده است.


بدن نيازمند قندهايي است كه بدن به قندهايي كه از رژيم غذايي حذف مي شوند براي
كاربردهاي خيلي استراتژيك مثلا پوشش تقريبا همه سلول هاي بدن نيازمند است.
اين قندها در بدن به هم تبديل نمي شوند. به محض هضم شدن با پروتئين ها و چربي ها
تركيب مي شوند تا تركيباتي را به وجود آورند كه به سلول ها اجازه مي دهند با يكديگر
ارتباط برقرار كنند و هيچ يك از انواع سلول ها به اندازه سلول هاي مغز با يكديگر


ارتباط ندارند.براي مثال گليكوپروتئين ها گيرنده هايي را مي سازند كه نوروترنس ميتورهايي مانند سروتونين را به سطح سلول هاي عصبي متصل مي كنند.
مواد غذايي قندي نيز نقش مهمي در حالت هاي استرس زا دارند. بيش فعالي پاسخ استرس به نظر مي رسد مكانيسم اصلي افسردگي باشد.
گيرنده فاكتور رهاكننده هورمون كورتيكوتروپين كه يك فعال كننده كليدي پاسخ استرس در سراسر بدن است ، يك گليكوپروتئين است.
عملكرد نامناسب گيرنده فوق به عقيده بسياري از محققان نقص اصلي است كه در افسردگي و اختلالات اضطرابي دخالت دارد.


گالاكتوز به ويژه در آرايش گالاكتوليپيدها شركت مي كند و گالاكتوليپيدها اجزاي اصلي غشاي سلول هاي عصبي هستند. همچنين بر سياست غشا و تسهيل نقل و انتقالات غشايي نقش دارند.پيشگامان علم پزشكي اكنون در حال آزمايش كاربردهاي درماني مواد غذايي قندي مختلف هستند كه از رژيم غذايي روزانه ما حذف مي شوند.مطالعات اوليه نشان داده اند استفاده از مكمل هاي غذايي قندي در افزايش حافظه ، عملكرد بهتر مغز و كمك به كنترل پاسخ استرس مفيدند.اين غذاها همچنين آلرژي ها را كاهش مي دهند و علايم آرتريت ، ديابت ، لوپوس و
بيماري كليه (در حيوانات) را فرو مي نشانند.برخي آزمايشگاه ها در صددند روش هايي براي استفاده از تركيبات قندي در بهبود تاثير داروهاي مورد مصرف بر عليه آنمي ، ايدز و سرطان بيابند.منابع طبيعي مواد مغذي قندي در اطراف ما موجودند اما اين قندهاي مغذي ممكن است


شيرين نباشند و اكثرا بي مزه هستند.مانوز يكي از هشت ساكاريد ضروري است و در كلم ، بروكلي و جوانه ها موجود است. به نظر مي رسد اين قند در ساختار سلول هاي عصبي نقش داشته باشد.فوكوز قند ديگري است كه به ويژه در اتصالات سيناپسي بين سلول هاي عصبي فعال است.


اين ماده در قارچ و جوانه ها يافت مي شود. گزيلوز نيز مخمر ، جو و گندم سياه وجود دارد.تا زماني كه بهتر دريابيم چگونه خود را با انتخاب مناسب آنچه مي خوريم درمان كنيم ، اين داروهاي شيرين را مي توان در مكمل هاي پودري گرفته شده از منابع گياهي يافت. به هر حال بهترين انتخاب شما همواره مصرف انواع غذاهاي فرآيند نشده است.


قندهای شناخته شده:
قندها در طبيعت انواع بسياری دارندو هرفردی بايد از ارزشهای غذايی واقعی گروههای قندی مطلع بوده و اثرات مهم اين گروه مواد را بر متابوليسم بدن خود بداند. قند معمولی سکوروز نام دارد.قند شير لاکتوز و قند ميوه ها فروکتوز است. ما می توانيم نام بسياری از قند ها را بدانيم و به راحتی به خاطر اوريم زيرا نام شيميايی قندها اصولا به پسوند ((اوز))ختم می شود.این قندها شامل:گلوکز(دکستروز),فروکتوز(لوولوز),لاکتوز و مالتوز می باشند. قندها و يا کربو هيدراتها انواع ديگری نيز دارند ,در واقع اينها الکل های قندی مانند سوربيتول,زايليتول و مانيتول می باشند.فروکتوز و الکلهای قندی در مقابل سوکروز و يا ساير کربوهيدراتها تاثير کمتری روی سطح گلوکز خون دارند.استفاده بالای فروکتوز می تواند باعث افزايش سطح چربی خون شود.سوکروز بسته به فرم و نحوه توليد ان نامهای متفاوت دارد:مولاسز,قند چغندر, قند قهوه ای, قند نيشکر, قند قنادی ,قند پودر شده ,قند خام و قند توربيناد...همه اساسا قند معمولی می باشند و تاثير يکسانی بر سطح گلوکز خون می گذارند.نکته ای که در اين رابطه مهم است اينکه بسیاری از مردم دنيا در اثر مصرف بالا و بی رويه قند به بيماری (ديابت)يا مرض قند مبتلا هستند بنابراين به ناچار مجبورند که از قند استفاده نکنند.اما امروزه اين مشکل نيز با بوجود امدن شيرين کننده های کم کالری نيز حل شده است و ديابتی ها نيز می توانند از قند استفاده کنند.


شيرين کننده های کم کالری:
این مواد جزو مواد غذایی مجاز می باشندو باعث می شوند که غذا طعم شيرين داشته باشد و در عين حال فاقد کالری بوده و سطح قند خون را افزايش نمی دهد.اداره کل غذا و دارو(FDA)و انجمن ديابت امريکا( A.D.A)استفاده از اين نوع شيرين کننده ها را مفيد و مطمئن اعلام کرده است.
1)ساخارين(saccharin):از این شيرين کننده می توان برای شيرين کردن غذاهای سرد و گرم استفاده نمود.مقادير بالای اين شيرين کننده می تواند سبب بروز سرطان در موش های صحرايی شود اما مطالعات و تحقيقات نشان می دهد که اين قند در انسان باعث بوجود امدن سرطان نمی شود.


2)اسپارتام(aspartame):این شیرین کننده بسيار شيرين است و امروزه در نوشابه های رژيمی از اسپارتام استفاده می شود.افرادی که مبتلا به بيماری فنيل کتونوری(PKV)می باشند از موادی که حاوی فنيل الانين است نبايد استفاده کنند و چون در اسپارتام فنيل الانين وجود دارد اين گونه افراد مجاز به خوردن اين شيرين کننده نيستند.لازم به ذکر است که حرارت بالا می تواند از شيرينی اسپارتام بکاهد.
3)ساکرالوز(sucralose):جديدترين شيرين کننده کم کالری است که جايگزين مناسبی برای شکر است.همچنين در بسیاری از شيرينی ها و مواد غذايی به کار می رود.
اين مواد در افراد ديابتی و کسانی که وزن بالايی دارند سبب می شود تا انان کالری مصرفی خود را کاهش دهندو بدنی سالم را همراه با يک برنامه غذايی مناسب پرورش دهند


کربوهیدراتها ، منبع مهم غذایی
بدین ترتیب کربوهیدراتها ، منبع مهم غذایی‌اند. کربوهیدراتها همچنین به عنوان واحدهای سازنده چربیها و نوکلئیک اسیدها عمل می‌کنند. سلولز ، نشاسته و قند معمولی ، کربوهیدرات می‌باشند. از آنجا که این ترکیبات چندین گروه عاملی دارند به چند عاملی موسومند. مانند گلوکز و بسیاری از اجزا سازنده ساده ، کربوهیدراتهای پیچیده دارای فرمول عمومی هستند.


نام و ساختار کربوهیدراتها
ساده‌ترین کربوهیدراتها ، قندها یا ساکاریدها هستند. با افزایش طول زنجیر ، تعداد کربنهای با مراکز فضایی افزایش می‌یابند و بدین ترتیب تعداد زیادی دیاسترومر امکانپذیر می‌شوند. خوشبختانه برای شیمیدانها عمدتا یکی از چند انانیتومر امکانپذیر ، اهمیت دارد. قندها ترکیبات پلی هیدروکسی کربونیل‌اند، از این رو می‌توانند همی استالهای حلقوی پایداری ایجاد کنند ، بدین ترتیب ساختارهای اضافی و تنوع شیمیایی برای این ترکیبات پدید می‌آید.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید