بخشی از مقاله

استاندارد سازی در نت
استانداردهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات روشهای اندازه گیری میزان فرسایش (فعالیت روزمره نت) و بازگرداندن تجهیزات به شرائط اولیه (تعمیر) را مشخص می نمایند.برای هر یک از فعالیتها، استانداردی جداگانه تعریف می گردد.روشهای انجام فعالیتهای نت شامل دستورالعملها و متدها و زمانهای لازم برای بازرسی، تعمیرات و سایر فعالیتهای مرتبط با نت می باشند.

انواع استانداردهای نت شامل :
• استانداردهای بازرسی ( برای اندازه گیری میزان فرسایش و تعیین محدوده های مجاز)
• استانداردهای تعمیر ( برای بازگرداندن تجهیزات به شرائط اولیه)
• استاندارد تعمیرات اساسی ( برای جلوگیری از فرسایش)
• روشهای نت ( نشان دهنده روشها و زمانهای اجرای نت)

استانداردهای بازرسی :
این استانداردها شامل روشهای بازرسی تجهیزات می شوند.به عبارت دیگر، این استانداردها شامل تکنیکهای اندازه گیری و تعیین دامنه و میزان فرسایش تجهیزات می شوند.این استانداردها ، اطلاعاتی نظیر محلها و قسمتهایی که باید بازرسی شوند، متد ها، وسائل اندازه گیری مورد نیاز و ابزار و مواد لازم را به همراه عکسها و نمودار ها و دامنه ها ی گویا ، ارائه می دهند.

استانداردهای سرویس :
این استانداردها، روشهای انجام سرویسهای فنی و خدمات روزمره روی دستگاه ها را نشان می دهد که شامل تمیز کاری ، روانکاری ، تنظیم و تعویض قطعات و .... می باشند.

استانداردهای تعمیر :
شرائط و روشهای انجام عملیاتهای تعمیر، نظیر لوله کشی، تراشکاری، عملیات برقی و .... را بصورت دستورالعمل استاندارد تعیین می کند.
در اینجا نمونه ای از دستورالعمل استاندارد تعمیر در نت آورده می شود.
دستورالعمل استاندارد ساعت زدن شافت

1- خاموش کردن دستگاه تراش.

2- باز كردن فكهاي سه نظام جهت قراردادن يك سر شفت داخل آن.
3- قراردادن يك سر شفت داخل فك دستگاه تراش.
4- قرار دادن نوك مرغك دستگاه تراش بر مركز مقطع شفت و محكم كردن آن.
5- بستن فكهاي سه نظام .

6- قرار دادن قسمت پايه ساعت بر روي سطح ثابتي از دستگاه تراش.
7- قرار دادن نوك ساعت بر نقطه‌اي از محيط شفت در تماس با ياتاقان‌ها و صفر كردن عقربه ساعت.
8- حركت دادن سه نظام ( شفت) حول محور خود و يادداشت نمودن تغييرات عقربه ساعت در هر 90o از محيط شفت.
9- انجام عمليات فوق در نقاط ديگر از شفت در تماس با ياتاقان، ايمپلر و ....
10-در صورت نياز انجام عمليات تراشكاري و يا پرداخت بر روي شفت در صورتيكه تغييرات ابعادي ياداشت شده از مقدار مجاز بيشتر باشد .

در يك سازمان يا واحد صنعتي، سيستم نت تا چه سطحي و با چه كيفيتي بايد استقرار يابد ؟
قطعاً سيستم نت استقرار يافته در مرحله اجرا متناسب با سطحي كه براي آن در نظرگرفته شده هزينه هايي را به خود اختصاص خواهد داد(هزينه نيروي انساني متخصص، ابزار و تجهيزات ، هزينه هاي روانكاري ، سرويس و ....)

اگر در تحليل هزينه هاي سازمان مشاهد گردد كه هزينه هاي صرف شده جهت نگهداري و تعميرات پيشگيرانه افزايش يافته اند قطعاً نتيجه آن كاهش هزينه هاي تعميرات اضطراري خواهد بود و برآيند آن در مجموع كاهش سر جمع كل هزينه ها است. پس هزينه هاي نت تا سطحي مشخص هزينة مفيد و اثربخش تلقي مي گردند.اما نكته اينجاست كه هر سازماني متناسب با ساحتار تجهيزات خود و مكانسيم و پيچيدگي آن, سطح سيستم نت مطلوب خود را طراحي و مستقر مي نمايد.براي مثال صنعتي كه نجهيزات خاص در اختيار دارد و خرابي آنها هزينة گزافي را متحمل مي نمايد( مثلا نياز به تامين قطعات يدكي گران قيمت از خارج از كشور و يا نياز به حضور نيروي متخصص تعمير از شركت سازنده پيش مي آيد) پس خرابي در اين مجموعه، هزينة بسيار بالايي را تحميل خواهد كرد. حال اگر اين سازمان سيستم نت خود را در سطح بالاتري پياده كند( استفاده از تجهيزات مدرن و پيشرفته بازرسي، نصب مدارهاي خود كنترلي بر تجهيزات بعنوان بازرسي مكانيزه و دائم، درخواست آناليزهاي مختلف همچون ارتعاش سنجي ، مهندسي صدا ، ترموگرافي ، آناليـز روغن ، كاهش دوره هاي سرويس و روانكاري ، افزايش تعداد بازرسي ها و … كه سرمايه گذاري ثابت و جاري بالاتري را طلب مي كند) باز هم برآيند هرينه هاي نت به نسبت هزينه هاي تعميرات براي آن صنعت معقول و مفيد خواهد بود اما واضح است چنين سطحي از نت براي سازماني كه داراي تجهيزاتي با قابليت تعميرپذيري آسانتر و در دسترس تر است‏ و امكان تعمير بعد از خرابي با استفاده از نيروهاي تعمير دردسترس و قطعات يدكي موجود امكان پذير باشد مقرون به صرفه نخواهد بود.

جهت تعيين سطح نت مطلوب هر سازمان بر اساس آناليز هزينه ها و مطابق نمودار زير عمل مي نمايند:

نمودار 1 – مقايسه كاهش هزينه هاي تعميرات با ارتقاء سطح نت و تعيين سطح مطلوب نت بر اساس آناليز هزينه ها.

2 total cast 1
هزينه

سطح سيستم نت

1- *ميزان خرابي و تعميرات اضطراري كه هزينه هاي آن با ارتقاء سطح نت كاهش مي يابد.
2-* سطح نت پياده شده كه هزينه هاي آن متناسب با كيفيت و ارتقاء سطح خدمات نت افزايش مي يابد.
3- *نقطه بهينه كه سطح نت مطلوب را بر اساس آناليز هزينه ها و نقطه كمينه در هزينه كل مشخص مي نمايد.
در فعایتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه هزینه های زیر رایج است :
الف – هزینه دستمزد که مربوط به کارکنان داخلی آن سازمان است و یا مربوط به کنتراکتها و قراردادهای جانبی است.
ب – هزینه لوازم یدکی که با افزایش درجه نت افزایش می یابد.
ج – هزینه توقف ماشین آلات.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید