بخشی از مقاله

اطلاعات سوختگی

ما تحقیقاتی راجع به سوختگی انجام دادیم که قبل از وارد شدن به محاسبات آماری لازم است مختصری راجع به آن شرح دهیم.
همانطور که می دانیم سوختگی به آسیب دیدگی ای بر اثر عوامل گرمازا می گویند که باعث ضایعاتی مثل قرمزی، ورم، تاول، مردگی نسوج و ... می شود.
طبق تحقیقات ما سوختگی افراد، ناشی شده از این عوامل می توانند باشند:

- سوختگی بر اثر برخورد با حرارت (مانند برخورد با شعله آتش، بخار آب و ...)
- سوختگی بر اثر برق گرفتگی
- سوختگی بر اثر تماس با مواد شيميايی (سوختگی با اسيد)

البته انواع ديگری از سوختگی ها نيز وجود دارند مانند سوختگی ناشی از اشعه خورشيد و ...
راجع به شدت سوختگی افراد می توان گفت که معمولا سوختگی يا سطحی است (عموما سطح رويی پوست آسيب می بيند)، يا عمقی است (معمولا احتياج به عمل جراحی دارد).پ

اطلاعات سوختگی (۲)
طبق بررسی هایی که در مورد سوختگی و انواع آن انجام دادیم، فهمیدیم که عموما معالجهُ سوختگی چند مرحله دارد که توجه به هر مرحله ممکن است در نوع آمارگیری ما را تحت تاثیر خود قرار دهدش
مرحله اول : مرحلهُ‌‌ سوختگی در روزهای اول
مرحله دوم : مرحلهُ عفونت پس از روزهای ابتدایی
مرحله سوم : عوارض سوختگی که ممکن است در چندین ماه بعد نمایان شود.

در یکی از مجلات پزشکی خواندیم که در سوختگی های بیش از 30% سطح بدن احتمال مرگ و میر وجود دارد و تقریبا 80% تلفات در سوختگی های وسیع، در مدت دو روز اول اتفاق می افتد.

طبق گفته ی یکی از پرستاران بخش نواحی سوختگی، مرگ و میر ناشی از سوختگی در اطفال و بزرگسالان (بسته به سنشان) متفاوت است. اگر طفلی بتواند چند روز اول را تحمل کند، معمولا به طور کامل شفا می یابد زیرا پیوند های پوستی در آنها خیلی سریع اتفاق می افتد. این در حالی است که مرگ و میر ناشی از سوختگی در اشخاص مسن بیشتر به علت عوارض قلبی است.
پس پرواضح است که در آمارگیری تلفات ناشی از سوختگی حتما باید اطفال و افراد مسن را از یکدیگر تفکیک کرد

اطلاعات سوختگی (۳)
در راستای گسترش این تحقیق ، سوالات زیر مطرح می گردد تا با سوال از مسئولین بخش سوانح سوختگی به نتایج جامع تری دست یابیم.
- اصولا وضع آسیب دیدگان سوختگی از لحاظ موقعیت اجتماعی چگونه است؟
- چه عواملی در افزایش و یا کاهش سوختگی اثر دارند؟
- وظایف رسانه های گروهی و وسائل ارتباط جمعی در راستای جلوگیری از بوجود آمدن این سوانح چیست؟
- نقش دولت در پذیرش هزینه آسیب دیدگان تا چه حد می تواند باشد؟
از رهنمودهای شما در ارتباط با ایراد سوالات فوق و طرح سوال جدید صمیمانه تشکر می کنیم.

اطلاعات سوختگی (۴)
لازم به ذكر است كه يك نكتهُ بسيار ريز در مورد سوختگي و نهايتاً ابتلاي به مرگ وجود دارد كه بي توجهي به آن ممكن است نمونهُ آماري و بررسي احتمال هاي مورد نظر را هر چه بيشتر نا اريب كند.
با بررسي وضعيت يك بيمار درگير با نكته فوق در روزهاي ابتدايي ممكن است به اين نتيجه برسيم كه قطعاً وضعيت او منجر به مرگ نمی شود اما كافيست پس از چند روز با پيشامد كوچكترين عفونت (بدليل تماس بسيار نزديك خون با سطح خارجي بدن) وضعيت بيمار وخيم شده و پس از چند روز منجر به فوت وي شود پس لازمست دقت داشته باشيم كه در بررسي آماري بايد وضعيت يك بيمار را در چندين مرحله بررسي كنيم .

هدف ما از اين پروژه
در این جا قصد داریم هدف اصلی مان را از ارائه ی این پروزه بیان کنیم و چنانچه توانستیم راهکارهای مناسبی را نیز ارائه دهیم.
هدف ما از ارائه ی این پروزه بررسی آماری آسیب دیدگی از سوختگی است و سعی ما بر این است که بین سوختگی و عوامل بوجود آورنده ی آن مانند موقعیت اجتماعی و موقعیت فرهنگی و موقعیت شغلی و جنسیت و ... روابطی بدست آوریم تا به کمک استفاده از آن روابط بتوانیم راهکارهای مناسبی را در راستای پیشگیری و درمان سوختگی ارائه کنیم.

آغاز جمع آوری اطلاعات
براي آمارگيري بدنبال بررسي اوضاع آسيب ديدگان هستيم و اينكه بعد از حادثه چه اتفاقي براي آنها افتاده است و براي جمع بندي اطلاعات و تعميم آنها نيازمند دانستن چگونگي آسيب ديدگي نيز هستيم.
با تحقيقاتي كه بر روي منابع موجود انجام داديم متوجه شديم كه دفاتر سازمان آتش نشاني فقط محل حادثه، نوع فعاليت محل، علت وقوع حادثه و تعداد آسيب ديدگان را ثبت كرده است و در ضمن متوجه شديم كه موارد ثبت شده در بيمارستان سوانح و سوختگي فقط يك ديد كلي از وضعيت بيمار را ميدهد بنابراين درصدد برآمديم كه علاوه بر جمع آوري اطلاعات از بيمارستان يك سري تحقيقات نيز خودمان بطورمستقيم از حادثه ديدگان در بيمارستان انجام دهيم .

به اين منظور كار خود را در جهت تهيه يك پرسشنامه كه اطلاعات جامعي در مورد وضعيت عمومي بيمار و اطلاعات وي از سوختگی به ما بدهد، آغاز كرديم.
در اين يك هفته بعلت امتحانات فقط وقتمان را صرف تعيين راهي براي جمع آوري نمونه گيری هايمان انجام داديم، چون هيچگونه آماري براي انجام تحقيق مورد نظر در دست نداشتيم با توجه به تجربياتي كه از مطالعات نخستين بدست آورده بوديم صفاتي را كه اندازه گيريشان بنظر مناسب ميآيد بصورت پرسشنامه زير تنظيم كرديم.

تاريخ مصاحبه : شماره پرسشنامه :
مصاحبه كننده :
1-مشخصات فردي آسيب ديده
نام :
جنس : زن£مرد£
سن : * ميزان تحصيلات :
شغل : * محل كار :
متوسط ميزان درآمد روزانه :
وضعيت تأهل : متأهل £مجرد £متاركه با همسر £فوت همسر £
شغل همسر : * محل كار :
متوسط ميزان درآمد روزانه :
تعداد افراد خانوار نفر * تعداد افراد تحت تكفل بيمار نفر.
اعتياد : دارد £ندارد £* نوع اعتياد : * ميزان مصرف :
آيا بيمار از بيمه درماني استفاده ميكند ؟بلي £خير £
چه كسي هزينه درمان را ميپردازد ؟
متوسط درآمد روزانه شخص مزبور :

ساير توضيحات ضروري :
2-وضعيت مسكن
آدرس محل سكونت :
وضع حقوقي محل سكونت : شخصي£اجاره اي£رهني£
اجاره بها : ريال در ماه.
تعداد اطاقهايي كه در اختيار خانواده شخص آسيب ديده است :
محل پخت غذا : آشپزخانه مجزا£اطاق نشيمن£ * ساير موارد :
وسيله پخت غذا : اجاق گاز£چراغ نفتي£ذغال و چوب£ * ساير وسايل :

وسيله تأمين حرارت زمستان خانواده : بخاري روباز£بخاري پوششي£بخاري گازي£شوفاژ£كرسي£منقل£ساير وسايل :
3-چگونگي حادثه
محل حادثه : منزل£محل كار£ * ساير جاها :
آدرس محل حادثه :
زمان وقوع حادثه :
دليل رخ دادن حادثه :

بي احتياطي£بي حفاظي وسيله£صرع£ناآشنايي با طرز كار وسيله£ساير دلايل :
شرح چگونگي حادثه :
نقاط آسيب ديده بدن :
درصد سوختگي بدن درصد * درجه سوختگي :
مدت درمان روز.
نوع سوختگي : شديد و عفوني£حاد£مزمن£
حادثه عمداً بوجود آمده£حادثه سهواً بوجود آمده£
در صورت عمدي بودن علت آن :
چگونگي حمل بيمار به بيمارستان :

4 – آموزش
بيمار روزانه چه مدت تلويزيون مشاهده ميكنيد؟ ساعت
بيمار روزانه چه مدت به راديو گوش ميدهد؟ ساعت
آيا بيمار آموزش پيشگيري از سوختگي ديده است ؟ بلي£خير£
از چه طريق : مطبوعات£تلويزيون£راديو£پوستر£ * ساير موارد را ذكر كنيد :
آيا بيمار آموزش درمان اوليهسوختگي ديده است ؟ بلي£خير£
از چه طريق : مطبوعات£تلويزيون£راديو£پوستر£ * ساير موارد را ذكر كنيد :

آيا بيمار قبلاً دچار سوختگي شده بود ؟ بلي£خير£ * زمان و چگونگي وقوع آنرا بيان كنيد :
مشکلات تکميل پرسشنامه
ابتدا تصمیم داشتیم این پرسشنامه را در مورد کلیه مراجعان بیمارستان تکمیل کنیم. اما مشکلاتی که در ذیل آمده، از جمله مواردی هستند که ما را در نیل به هدف فوق دچار مشکل کردند.
-غالبا در مراجعه به بیمارستان ، مسئولین ذیربط درخواست کارت شناسائی یا کارت خبرنگاری می کنند و در صورت عدم ارائه کارت و نداشتن آن، در پاسخ گوئی به سوالات طفره می روند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید