دانلود مقاله انواع ایین ها در ادیان مختلف

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

انواع ایین ها در ادیان مختلف

مقدمه
شواهد تاریخی گواه بر آنست که بشر از آغاز خلقت گرایش به پرستش و پرستیدن داشته و اشکال تاریخی پرستش گواهی بر این مدعاست این باور گاه در شکل متعالی خود عبودیت خدا بوده و گاه در شکل بدوی پرستش اصنام و بتها و مظاهر طبیعی بعنوان نمادی از قدرت و یا خصوصیتی از خصایص مطلوب انسان که قصد نسبت آنها با به این نماد خدا ( رب النوع ) بعنوان عنصر ماوارء انسانی دارد.

این فرآیند انسان را به معرفتی رسانید تا بخواهد موجود متصور خویش را فراتر از هریک از آنچه از اجسام و کائنات و یا چهره های افسانه ای خود ساخته ببیند.
دین اولیه ایرانیان پرستش قوای طبیعت بوده منتهی نه در شکل بت پرستی بلکه با باوری متفاوت با سایر ملل. اعتقاد اینان به خدای بزرگ بنام میترا ، خدا خدایان یا خدای عام که همه مردم آن را می شناختند و به آن احترام میگذاشتند ، مبین این مسأله است.

چنانکه گفته شد انسان در تمام مراحل حیات خود سرشار از نوعی اعتقاد به نیرویی مافوق طبیعت است. درکنار آنچه که انسان برای خود در توجیه و تفسیر این باورها و اعتقادات کوشیده اند به نمونه هایی دیگری برخورد میکنیم که ظهور انسانهایی است با ادعای رسالت از سوی وجودی بنام خدا.

اندیشه دین مبتنی بر الله یا خدا محوری که اول آخر آن به ایمان به خدا ختم میشود، شکل متعالی پرستش است. این اعتقاد مستلزم تعریفی اولیه از اساس خلقت و آفرینش است و فهم این نکته که همه چیز تحت اراده و اختیار خداست که با حکمت و قدرت خود بر این جهان بزرگ فرمانروائی مطلق دارد.
دین در این نوع از اعتقاد عبارتست از مجموعه از تعالیم الهی که برای سعادت و خوشبختی انسان در این جهان و جهان پس از مرگ توسط انسانهای برگزیده به سایر نوع بشر تقدیم میشود.

انسانهایی برگزیده، سفیران الهی هستند. خدواند با علم و حکمت خود افرادی را که از نظر روحی دارای لیاقت بودند گزینش می نماید و دستورات خود را به او تعلیم میدهد تا به سایرین برساند. این فرد از حیث رفتار و کردار و گفتار مورد اعتماد است می نماید و صاحب خصوصیاتی است که وی را از دیگر مردمان برتری میدهد.

آئین میترا
آئین میترایی مربوط به دوره های نخستین مهاجرین آریایی تبار به فلات ایران و سرزمین هند است که موجب اشتراکات اعتقادی زیادی در مدت زمان طولانی مابین اقوام ایران و هند شده بود. این پیشینه تاریخی به دو هزار و چهارصد سال قبل از میلاد مسیح میرسد.
این آئین در سرزمین هند بنام میترا و در ایران به نام مهر شناخته میشد.
مهرپرستی یا میترائیسم از دین های باستانی ایرانیان بود که بر پایه ایزد ایرانی مهر و دیگر ایزدان بنیاد شده بود. مهر پرستی پیرامون سده های نخستین یا دومین پیش از زایش مسیح در سرزمینهای ایرانی پدید آمد.

اساس آئین مهر پرستی اعتقاد به خدای بزرگ بنام مهر است که سایر خدایان کوچکتر در خدمت او هستند.
بیشتر معابد میترایی در درون کوهها و در دهانه غارها بنا گذاشته میشد. ضمن اینکه اینان اول مهر، گاوی را با عزت و احترام در حالیکه آذین بسته بودند بعد از عزاداری قربانی نموده و از آن می خوردند تا از وجود معبود چیزی در میان وجود آنان باشد.

میترا پرستان معتقد به پاداش و کیفر اخروی بودند و به حیات جاودان اعتقاد داشتند. از این رو در انجام کارهای نیک رغبت زیادی از خود نشان میدادند.
آئین میترا مبتنی بر قداست آتش و سایر قوای طبیعت بود و روحانیان این آئین ، مسلط بر زندگی مردم و حاکم بر مصالح آنان بودند.
عدد هفت درآئین مهر پرستی مقدس است. درجات هفتگانه مهرپرستی به قرار زیر بود:
۱- کلاغ منسوب به عطارد
۲- همسر منسوب به زهره
۳- سرباز منسوب به مریخ
۴- شیر منسوب به مشتری
۵- پارسا منسوب به قمر
۶- پیک خورشید منسوب به مهرپیما
۷- پیر مرشد منسوب به زحل

آئین زرتشت
بیشتر محققین تولد زرتشت را در فاصله زمانی ۶۶۰ سال قبل از میلاد مسیح و در قسمت آذربایجان میدانند اگر چه برخی وی را متولد بلخ هم دانسته اند.
آئین زرتشت سرشار از اصول اخلاقی است و اساساً جمیع محققین براین عقیده اتفاق نظر دارند هر چند وی به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی هم توجه ویژه دارد.
از ویژگیهای بارز مذهب زرتشت نزدیک کردن پرستش از تعدد خدایان به توحید یا یگانه پرستی بود. هرچند در این مورد هم دو نظر وجود دارد و آن اشاره به اهورا مزدا و اهریمن در آئین زرتشتی است که دو قطب مخالف هم هستند و دائما با یکدیگر در جدال و نبرد میباشند. اما در عصر حاضر تلاش زیادی از سوی معتقدین به وی شده تا دین زرتشت را در ردیف مذهب خدای واحد بسان سایر ادیان الهی قرار دهند که عالی ترین نوع پرستش میباشد.

اهورامزدا از نظر زرتشت خدای ابدی و ازلی ست و صاحب صفاتی چون بصیر، علیم ، قادر و خردمند است. اهورامزدا قبل از آفرینش جهان ابتدا روح جاودانی یعنی هومن را خلف کرد و سپس این روح جاودان سایر پدیده ها را آفرید.
زرتشت از حیات عقبی و قیامت سخن گفته و مسئله آخرالزمان را در مفهوم کامل مطرح کرده است اعتقاد به بهشت و دوزخ در مذهب زرتشت وجود دارد و اینکه نیکوکاران به بهشت و ستمکاران به جهنم میروند هر چند بحث شفاعت و بخشش در این دین مطرح نشده است.
زرتشت از مصلح آخرالزمان نیز سخن گفته است:

در هزاره گرائی زردشتی ( Millennialism Zoroastrean) انتظار ظهور سه منجی از نسل زرتشت مطرح است. این منجیان یکی پس از دیگری جهان را پر از عدل و داد خواهند کرد.
۱- هوشیدر، ۱۰۰۰ سال پس از زرتشت.
۲- هوشیدر ماه، ۲۰۰۰ سال پس از زرتشت.

۳- سوشیانش ( یا سوشیانت )، ۳۰۰۰ سال پس از زرتشت که با ظهور او جهان پایان می یابد.
کتاب آسمانی زرتشتیان اوستا نام دارد که به معنای اساس و بنیان و متن است . این کتاب به خط و زبان اوستائی نوشته شده است که به ایران باستان تعلق دارد و با زبان پهلوی و سانسکریت هم ریشه است.

زرتشتیان و پژوهشگران بر این مسأله اتفاق دارند که اوستا در اصل بسیار بزرگتر بوده است که به عقیده برخی روی ۱۲۰۰۰ پوست گاو نوشته بود. اوستای کنونی دارای ۸۳۰۰۰ کلمه است و احتمالاً اصل آن دارای ۳۴۵۷۰۰ کلمه ( یعنی چهار برابر) بوده است.
آئین زرتشت در دورانهای بعد او دستخوش تغییرات شدیدی شد از جمله میتوان به بازگشت خدا دو گانه و تقدس آتش در حد پرستش و اعمال حاکمیت دینی توسط روحانیان زرتشتی اشاره کرد.

آئین مانی
مانی یا مانس، از پدر و مادری ایرانی الاصل زاده شده است.
در مورد محل تولد مانی اختلاف نظر زیاد است اما ابوریحان بیرونی محل تولد وی را ده مردینو(Mardinu) در ناحیه نهر کوتا (Nahr Kuta) در شمال بابل می نویسد. خود مانی هم در قطعه شعری می گوید:« طلبه ای شاکرم ، برخاسته از سرزمین بابل »

ر در دوازده سالگی پیام وحی را دریافت کرد و حامل پیام ، روح همزاد او بود.
این جامعه را ترک کن ، تو از جانبداران آن نیستی ، تو باید عادات و رسوم را منظم کنی و لذایذ را تحت تسلط درآوری.
بار دیگر، در ۲۴ سالگی وحی به وی نازل شد و این بار دستور یافت تا به تعلیم دین بپردازد. او نخست پدر و بعد بزرگان خانواده را به دین خود درآورد.
وی سپس با الهام از تعالیم مسیح ، روشی نوین را به مردمان عصر خود معرفی کرد که تلفیقی از زرتشت و بودا و مسیح بود. آغاز دعوت وی را در سن ۲۶ سالگی ذکر کرده اند.
مانی گرائی ترکیبی است از آیین های مسیحیت، بودایی و زرتشتی. مانی بر این عقیده است که جهان بر مبنای روشنایی و تاریکی است و از همین رو است که خوبی و بدی وجود دارد.

این آئین در ایران دوران ساسانیان مخصوصاً در دوره پادشاهی یکساله هرمز هواخواهان و پیروانی داشته است.
در نظر مانی رستگاری متحد ساختن تعالیم و آداب و رسوم قدیم است.
مانویان ، تحت تأثیر آیین زرتشت، سه اصل اخلاقی را رعایت می کردند و آن ها را سه مهر می نامیدند:
۱- مهر دهان ( پرهیز از گفتار زشت )
۲- مهر دست ( پرهیز از کردار زشت )
۳- مهر دل ( پرهیز از پندار زشت )
پیروان مانی گیاهخوار بودند و طبقات اول تا چهارم حق ازدواج و مال اندوزی نداشتند.
مانی معتقد است خدا و روان هر دو یکی هستند. زمانیکه انسان خلق شد، خداوند بخشی از وجود خود را با وی به زمین فرستاد که در نتیجه پلیدی ها به اسارت در آمد روزی خواهد رسید که این بخش از نور را خدا به سوی خود میخواند و انسان به مرحله اتحاد رسیده و رها خواهد شد.
از دید مانی انسان موظف است بخش روشنائی وجود خود را که در کالبد تن اسیر است تا می تواند آزاد کند یعنی از گسترش جهان مادی و پلیدی و زشتی های آن جلوگیری کند.
خدا در آئین مانی دوگونه است:
۱- خدای روشنائی ۲- خدای تاریکی
که در واقع تعبیری از اهورامزدا و اهریمن در دین زرتشت.
مانویان از هرگونه آزار و اذیت مردم و حیوانات پرهیز میکردند.
موسیقی نزد اینان یک امر ثواب و نیک است وآنرا هدیه ای الهی میدانستند.
مانویان در شبانه روز چهار نوبت نماز میخوانده و برای ادای نماز عملی بنام وضو داشتند و در نبود آب بر خاک تیمم میکردند.
مانویان صدقه را از امور واجب میدانستند.
کتابهای شاپورگان- انجیل زنده – گنجینه زندگی – رازها- دیوها- پراگماتیا از آثار مانی است.
مانی در سال ۲۷۶ در سن ۶۰سالگی به تحریک روحانیون متعصب زرتشتی توسط بهرام مصلوب شد و به قتل رسید.
پیروان مانی دو دسته اند:
۱- برگزیدگان: مردم بسیار نیکوکار بودند که ازدواج نمیکرده و گوشت نمی خوردند و فقط از ماهی استفاده میکردند.
۲- شنوندگان: که زندگی معمولی داشتند و ازدواج میکردند و از جمله وظایف آنان پرهیز از دروغگویی و مال پرستی بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 24 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد