دانلود مقاله بررسی عملکرد کمپلکس - 3هیدروکسی - - 2متیل - - 4پیرون با رادیو ایزوتوپ ایندیوم 111 - به عنوان عامل تصویربرداری هسته ای

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

مالتول -3)هیدروکسی--2متیل--4پیرون) به طور طبیعی ترکیبی غیر سمی و یک افزودنی متداول غذایی است. بسیاری از فلزات مهم زیستی کمپلکس های پایداری با مالتول تشکیل می دهند . پایداری آنها از آسانی حذف پروتون و رفتار به عنوان آنیون یک کی لیت فلزی دودندانه ناشی میشود. کمپلکس های مالتول فراوانی وجود دارد که در اقدامات پزشکی استفاده شده است. برای نمونه کمپلکس تریس (مالتولاتو)گالیوم (+3) در درمان رشته های سلولی بافت لنفاوی استفاده شده است که در برابر نیترات گالیوم پایدار است و اخیرا مطالعات مالتولات گالیوم به عنوان عامل توانای درمان برای سرطان کبد و سرطان های مربوط به معده وروده انجام شده است.

مالتولات گالیوم در محلول های آبی با pH=5-8 پایدار است و حلالیت قابل توجهی در آب و چربی دارد. به هر حال کمپلکس مالتولات نشاندار شده با ایندیوم درمنابع نوشتاری گزارش نشده است . خواص داروشناختی جالب ناشی از کمپلکس های مالتولات مثل حلالیت در سرم، دفع سریع ،تومور خواهی و تشکیل کمپلکس های محتمل با فلزات مختلف باعث شد نظر توسعه عامل تصویر برداری تومور با به کار بردن ) SPECT توموگرافی محاسبه شده نشر فوتون) با اتصال ایندیوم 111 به یک لیگاند آنیونی مناسب مثل تریس ( مالتولاتو )ایندیوم 111 تحقیق شود.[6-1] (شکل ( 1

857


شکل -1 ساختار تریس مالتولاتو ایندیوم

قسمت تجربی

تولید ایندیوم 111 در موسسه تحقیقات کشاورزی ، پزشکی و صنعتی (AMIRS) سیکلوترون ) 30Mev سیکلوترون - 30 ، ( IBA با استفاده از کادمیم طبیعی Cd(p,x) In111 انجام شد. سولفات کادمیم طبیعی با خلوص 95% از شرکت مرک آلمان تهیه شد. سفادکس G-50،استات سدیم ،ترکیب بافر فسفات ومتانول از شرکت شیمیایی سیگما-آیدریچ خریداری شد.

رادیو کروماتوگرافی توسط کاغذ واتمنو یا ورقه های لایه ای نازکC18، با بکار بردن اسکنر کروماتوگرافی لایه ی نازک (فرانسه وپاریس(Bioscan AR2000 انجام شد.HPLCتجزیه ای برای تعیین فعالیت ویژه توسط Shimadzu-Lc10AT مجهز به سیستم دو آشکارساز ،آنالیزور جریان برق ( packand 150 (TRو (Shimadzu) uv-visible با بکار بردن پر کننده ستون C18 واتمن (250×4.6mm) (شرکت واتمن -آمریکا )انجام شد. نتایج بر مبنای پیک 172kevبرای 111In بود.

تهیه مالتولات ایندیوم-111

2 ml محلول اسیدی ایندیوم کلرید (111MBq,3 mci) به یک ظرف بوروسیلیکاتی 3 میلی لیتری منتقل شد و برای خشک شدن با به کار بردن گاز N2 در دمای50 -60œ C حرارت داده شد. 50 میکرولیتراز محلول نمک مالتولات سدیم در اتانول مطلق (5mg/ml) به ظرف محتوی گالیوم اضافه شد و با افزودن بافر استات با pH=5,5 به حجم 450 میکرولیتر واکنش ادامه پیدا کرد. مخلوط در دمای 45œC برای 25 دقیقه رفلاکس شد. محلول فعال برای خلوص رادیوشیمیایی توسط ITLC,HPLC بررسی شد. محلول نهایی سپس از میان یک صافی 0,22ʽm عبور داده شد و pH بین 5 تا5.7 تنظیم شده بود.


858


بحث و نتیجه گیری

رادیونشاندار کردن

به خاطر درگیری سه گروه مالتولات اطراف هسته ایندیوم در ساختار کمپلکس، کمپلکس تریس (مالتولاتو ) ایندیوم 111 خاصیت چربی دوستی بیشتری دارد. سیستم کروماتوگرافی برای شناسایی ترکیب نشاندار از کاتیون ایندیوم آزاد به کار برده شد . با به کار بردن مخلوط استات آمونیوم %10و متانول با نسبت 1:1 ،ایندیوم آزاد در مبدا کاغذ به صورت یک پیک تک باقی می ماند در حالیکه ترکیب نشاندار شده به Rf بالاتر 0,57 مهاجرت می کند.(شکل (2


شکل -2سمت راست : ITLC کلرید ایندیوم و سمت چپ: مالتولات ایندیوم در مخلوط استات آمونیوم %10 و متانول با نسبت 1:1 به عنوان فاز متحرک روی کاغذ واتمن شماره . 2

همان طور که مطالعات ITLC تولید ترکیب نشاندار شده را تایید کرد مطالعات HPLC وجود انواع نشاندار را با به کار بردن UV و آشکارسازهای جریان برق را نشان داد. ترکیب شوینده در ) 6,9 Min آشکارساز جریان برق) مرتبط به پیک) 6,5 Min آشکارساز (UV خاصیت چربی دوستی بیشتر کمپلکس را نسبت به ایندیوم کلراید نشان می دهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله تهیه و تولید رادیوداروی Anti - CD20 نشاندار شده با رادیوایزوتوپهای درمانی جهت کاربرد در سرطان سیستم لنفاوی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
مقدمه:درمان مولکولی هدفمند یک استراتژی کاربردی با موفقیت کلینیکی را در درمان سرطان به وجود آورده است. درمان ایمونولوژیکی با استفاده از مونوکلونال آنتی بادی یک روش درمانی هدفمند به سمت آنتی ژن توموری می باشد . 1 مزیت اصلی رادیو ایمونو تراپی این است که آنتی بادی قادر به ایجاد اثرات سیتوتوکسیک بر روی سلولهای سرط ...

رویکردهای پدافند غیرعامل و تأثیر آنها بر عملکرد آنهادر جنگهای آینده

اهمیت پژوهش با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، نوع و شکل مرزها، استقرار تأسیسات و منابع حیاتی و آسیبپذیر بودن این منـابع و همچنـین عـدم برقـراری تـوازن میـان تهدیـد و سامانه های دفاع عامل در کشور بیش از پیش اهمیت پـرداختن بـه پدافنـد غیرعامـل را روشن میسازد. با قبول این واقعیت کـه در حـال حاضـر، سـامانه پدافن ...

دانلود فایل پاورپوینت گزارش عملکرد ایمنی بیمار

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : جراحي ايمن *تایید بیمار ، موضع و پروسیجر صحیح:در بدو ورود به اتاق عمل انجام میشود *علامت گذاری ناحیه عمل: نامه جهت پزشکان جراح و مسئول اتاق عمل(قابل بهبود) *مکث قبل از برش جراحی : نامه جهت رئیس ومسئول اتاق عمل(قابل بهبود) *مانیتورینگ قلبی /فشارخون شریانی ...

دانلود فایل پاورپوینت عملکرد دولت نهم در بخش مخابرات کشور

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تلفـن ثابـت به رغم توسعه‌ي كمـي و كيفـي انـواع فناوري‌هاي مخابراتي، هنوز جايگاه خود را دارد و هـر روز پنجره‌هاي جديدي به سمت افق‌هاي روشن فــردا مي‌گشايد. امروزه خدمات ارزش افزوده اين وسيـله‌ي ارتباطي، نگاه بسياري از برنامه‌ريزان و متخصصــان را به خود جل ...

مقاله ضرورت و بررسی روش های استتار شناورهای سطحی و زیر سطحی در پدافند غیر عامل

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ضرورت و بررسی روش های استتار شناورهای سطحی و زیر سطحی در پدافند غیر عامل چکیده زمانی که کشورها در صلح هستند بهترین وقت برای انجام اقدامات پدافند غیر عامل می باشد که یکی از موارد آن استتار انواع مختلف شناورهای سطحی و زیر سطحی می باشد. در هنگام جنگ های نظامی، حوزه دریا از اهمیت ویژه ای برای حمله های مسلحا ...

مقاله بررسی اثرات رسوب بر عملکرد حرارتی بویلرهای بازیاب نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی اثرات رسوب بر عملکرد حرارتی بویلرهای بازیاب نیروگاه سیکل ترکیبی فارس چکیده با توجه به نیاز روز افزون بشر به انرژی الکتریکی از یک سو و نیز کاهش منابع انرژی فسیلی در جهان از سوی دیگر، نیاز به استفاده بهینه از منابع انرژی مورد توجه ج ...

مقاله رویکردهای پدافند غیرعامل و تأثیر آنها بر عملکرد آجا در جنگهای آینده

word قابل ویرایش
34 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** رویکردهای پدافند غیرعامل و تأثیر آنها بر عملکرد آجا در جنگهای آینده   چکیده هدف این مقاله، معرفی رویکردهای رایج پدافنـد غیرعامـل و تعیـین رویکـرد مناسب و تأثیر آن بر عملکرد آجا میباشد. در این پـژوهش کـه از نـوع کـاربردی است، از روشها ...

مقاله واکنش ارقام هسته دارها به فیتوپلاسمای عامل جاروک بادام

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
واکنش ارقام هسته دارها به فیتوپلاسمای عامل جاروک بادام چکیده جاروک یکی از بیماریهای مهم بادام در ایران و لبنان است. عامل این بیماری Candidatus Phytoplasma phoenicium و متعلق به گروه جاروک نخود کبوتر (16SrIX) میباشد. جهت مطالعه واکنش هستهدارها نسبت به این فیتوپلاسما، نهالهای دو ساله ارقام درختان میوه هستهدار ...