بخشی از مقاله

خواص دارو ها

ضد انگل خارجي
[Bayticol E. C] % 6 Flumethrine بطري يك ليتري – زمان پرهيز از مصرف ندارد – در دام آبستن و شيرده بي خطر است. يك ليتر/ 1200 – 2000 ليتر آب
[Baytical pouron] 1 % Flumethrine بطري يك ليتري – روي خط طولي در حد فاصل شانه و دم در پشت دام بپاشيد – روي بطري بشر مندرج دارد
كند ، جرب و شپش

در صورت بلع محلول ديازپام تزريق شود. براي دام آبستن و شيرده بي خطر است زمان پرهيز از مصرف ندارد.
پودر محلول در آب Trichlorofen گاو Ml 10 – 8 – اسب 8 – 3 ميلي ليتر گوساله – كره – گوسفند Ml 5 – 2 ، آنتي دوت سولفات آتروپين 1%
تهيه محلول 15% - gr 15 پودر + 10 ليتر آب تهيه محلول 2% - gr 60 پودر + 3 ليتر آب درجه حرارت آب نبايد بيش از 4 درجه سانتيگراد باشد.
گوشت 2 هفته شير 3 روز – اسپري حمام – محلول 15% - سمپاشي دام و جايگاه بعد از 5 روز تكرار شود – محلول 2% بعد از 5 روز تكرار شود.
Iver mectine

Ml1 براي هر 50 كيلوگرم
داروهاي سوء هاضمه
Blo trol – ضد نفخ گازي و كفي – خوردن جفت – ترشح بزاق و يال ml 120 – خوراكي – گاو ml 30 – 20 گوسفند ml 10 – 5 با كمي آب مخلوط به دام بخورانيد – در صورت نياز 10 ساعت بعد تكرار شود – اين دارو بهتر است همراه آنتي هيستامين مصرف شود – از طريق لوله معدي يا تزريق داخل شكمبه

10% Dimeticonيا Dimiphen و يال ml 100 ضد نفخ گاو : ml 200 – 100 گوسفند و بز : ml 75 – 30 در صورت لزوم تكرار شود ml 30 دارو با ml 100 آب مخلوط شود – پرهيز از مصرف ندارد.
Indigestive powder – پودر سوء هاضمه – گاو 2 بسته در روز گوسفند و بز بسته در روز – در صورت لزوم 24 ساعت بعد تكرار شود بسته بندي : ساشه هاي gr50
Ruminotoric ‌‌‌‌‌ ‌‌‌]اشتها آور[ در بي اشتهايي انباشتگي مي توان با آب و غذا مخلوط كرد گوشت 24 ساعت و شير منع مصرف ندارد . يك ساشه 15 گرمي براي هر 300 – 200 كيلوگرم در گاو و اسب . گوسفند و بز: ساشه براي هر 60 – 40 كيلوگرم – در دو نوبت اين مقدار به حيواني خورانيده شود.

آنتي هيستامين
Antihistamin حيوانات بزرگ cc2 – 1 براي هر 50 كيلوگرم IV,IM – محل تزريق ماساژ داده شود.
Promethaazine Hcl آمپول ml10 گوشت و شير : 2 روز IM، گاو 20 – 50 ميلي ليتر . گوساله 6 – 2 ميلي ليتر ، اسب : 20 – 5 ميلي ليتر و سگ و گربه 2 – 5 /0 ميلي ليتر .
Triplenamine و يال 100 و 50 ميلي ليتري – IM
Ml 10 براي 250 كيلو گرم تا سه بار قابل تكرار است – گوشت و شير : 2 روز

ضدا نگل داخلي
Albendazole بولوس mg600 و mg152 و سوسپانسيون خوراكي 5/2% يا mg25 در هر ml براي از بين بردن كرم هاي دستگاه گوارش – ريه و كرم هاي پهن و كپلك ، گوسفند و بز گاو
Botalex يا Buparvaquon تزريقي – در عضله گردن بهتراست انجام شود – هر ml حاوي mg50 مي باشد . در هر منطقه در عضله گردن نبايد بيش از ml 10 تزريق شود – و يال cc40 يك بار كفايت مي كند ولي در صورت لزوم 48 تا 72 ساعت بعد تكرار شود.

Parvaquone و يال cc50 و cc 100 شير 14 روز و گوشت 28 روز
Cc 1 براي هر kg15 در عضله گردن
Febantel قرص mg 100 وسيع الطيف يك بار استفاده شود.
منع مصرف ندارد.

Fenbendazol (syrop) ظروف پلاستيكي يك ليتري- 5/2% وسيع الطيف
گوسفند و بز: 10-5 ميلي گرم/kg
گاو اسب 10-5/7 ميلي گرم/kg
در آبستني مصرف مي شود- گوشت: 7 روز شير: 3 روز

S.C- 1% Ivermectine
در پشت شانه دام و يال ml 50-
گوشت: 28 روز شير: 21 روز
Levamisole Hcl قرص mg 50 يا gr powder 5

وسيع الطيف- هر گرم حاوي 1000 ميلي گرم مي باشد- يا هر ساشه را در ml 150 يا 5/2 استكان آب گرم حل نموده و به حيوان بخورانيد. هر ساشه براي 200 كيلوگرم استفاده مي شود.
در ميش آبستن يك بار 6 هفته پيش از زايش و يك بار در زمان از شير گرفتن برده خورانيده مي شود- در بره ها هر 3-2 هفته از سن 4 هفتگي به بعد بخورانيد- در ابتداي بهار و اوايل پاييز به كل گله خورانده شود.
براي حيوانات آبستن و شيري و بره هاي شيرخوار مي توان بدون نگراني خورانده شود.
گوشت: 3 روز شير: در دوره شيردهي مجاز نمي باشد.

Mebendazole- بولوس gr 1 يا mg 1000 وسيع الطيف - يا هر بولوس براي 50 كيلوگرم.
در يك ماه اول آبستني مصرف نشود.
Praziaquantel – قرص mg 50- روي كرم هاي پهن مؤثر .
Niclosamide- بولوس 1250 ميلي گرمي- در دام آبستن استفاده مي شود.
گوسفند و بز: يك بولوس براي 15 كيلوگرم وزن بدن. گوساله: يك بولوس/ kg20
8-6 هفته بعد تكرار شود.

Sulfaclozine 30درصد- 100 گرم پودر را در يك ليتر آب حل نموده و - درمان كوكسيديوز و تك ياخته هاي ميكروبي بره و گوساله از محلول 10%- بسته بندي: ساشه هاي 100 گرمي.
Triclabendazole بولوس 250 ميلي گرم- ضد فاسيولا- شير 7 روز- گوشت: 29 روز
گوسفند و بز ، گاو
EQutte هر گرم حاوي mg 500 پيرانتل پاموات – اسب يك بار در 8-6 هفتگي و بعد اسبهاي بالغ درمان شود.

Oxytocine – در دام آبستن نبايد مصرف شود چون باعث سقط مي شود- و يال ml 10 و هر ml شامل 10 واحد- IV-IM-S.C
خروج شير: گوسفند: Iu 20-5 گاو: Iu 20-10 اسب: Iu 20-10 سگ: Iu 10-2
مامايي: گوسفند: Iu 50-30 گاو: Iu 100-75 اسب: Iu 150-75 سگ: Iu 25-5
Cloprostenol Sodium ويال ml 20 تزريقي- هر ml حاوي 250 ميلي گرم- گوشت گاو 24 ساعت و گوشت گوسفند: 4 روز شير: 4 ساعت
ml محلول تزريقي (500 ميكروگرم) فاصله تزريقي- 12-10 روز به صورت IM- در دام آبستن مصرف نشود
Ostradiol Benzoate ويال ml حاوي 2 ميلي گرم، S.C, IM

گاو: ايجاد فحلي و ضعف عمل لوشئال mg 5 همراه گنادوتروپين مصرف شود.
موميايي و له شدگي جنين- جفت ماندگي 10-5 ميلي گرم و تكرار درمان 3-2 بار در هفته
متريت و پيومتر: 25-20 ميلي گرم و همزمان اكسي توسين 50 واحد مصرف شود تكرار درمان يك هفته بعد. گوسفند و بز: در عدم فحلي mg 5/1 و تكرار دو روز بعد- فحلي خفيف mg 1-5/0
Predef 2x ويال ml 100-50- هر ml حاوي 2 ميلي گرم

گاو: mg 20-10 و در صورت لزوم 24 ساعت بعد تكرار
اسب: mg 20-5 و در صورت لزوم 24 ساعت بعد تكرار
برطرف كننده درد و لنگش- تورم مفاصل- عفونت فوق حاد

Progesterone
گوشت تا 60 روز- شير مانعي ندارد- ويال ml 10- هر ml حاوي 25 ميلي گرم مي باشد.
گاو: 125-100 ميلي گرم روزانه گوسفند: 15-10 ميلي گرم
ماديان: 150-100 ميلي گرم سگ: 10-50 ميلي گرم
[prostaglandine] PG F2a
ويال ml 10- هر ml حاوي 75 ميكروگرم
گاو: ml 2 اسب: ml 1

در دوران بارداري سقط مي دهد- گوشت: 24 ساعت شير: منع مصرف ندارد

روش هاي درمان:
روش اول: ساعت بعد تلقيح 90و72 11 روز بعد تكرار mlPG 5
روش دوم: بعد از تشخيص فحلي دام تلقيح مي شود 11 روز بعد تكرار mlPG 5
روش سوم: بعد از تشخيص فحلي دام تلقيح مي شود mlPG 5

داروهاي متفرقه
0/1% Atropoine
ويال ml 10 هر ml حاوي يك ميلي گرم- پيش بيهوشي S.C و در همه حيوانات 03/0 تا 1/0 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم- در مسموميت: در تمام دامها - در دام هاي به شدت مبتلا اين مقدار به صورت تزريق آرام IV از محلول 2% و بقيه S.C زرده شود.
Furesemide 5% ويال ml 10 – هر ml حاوي mg 50 دارو مي باشد. IV ,IM – گاو يك تا دو بار در روز به فاصله 24-12 ساعت.
اسب: يك تا دو بار در روز به فاصله 8-6 ساعت

در ادم پستان: 10 و 8 و 6 ميلي ليتر در سه روز تزريق مي شود.
Nefroson: ضد مسموميت غذايي و دارويي و شيميايي.
پيشگيري: 5/0-1 گرم/ 1000 ليتر آب درمان: 2-1 گرم/1000 ليتر آب و تا سه روز پاكتهاي 100 گرمي
Flunixin Meglumin 5%
ويال 50 و 100 ميلي ليتري- گوشت: 7 روز شير: 3 روز
گاو هر 45 كيلو 2 ميلي ليتر اسب: هر 45 كيلوگرم يك ميلي ليتر

در زمان شود هر 12-6 ساعت 200 ميلي گرم / kg
(Phenyzene) 20% Phenyle butazone
ويال 100 و 50 ميلي ليتري- اسب روزانه 2 بار و به مدت 5-3 روز
گاو گوسفند: روز اول و روزهاي بعد
سگ: به صورت IV و آهسته به مدت 3 روز.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید