بخشی از مقاله

داروهاي بيهوشي
پروپوفول (Propofol) C12H18O
اسامي تجارتي: ديپريوان (Diprivan) كليموفول (Klimofol) ريكوفول (Recofol) در محلولهاي 1و2 درصد قابل دسترسي مي باشد محللو يك درصد براي تزريق وريدي و انفوزيون و محلول 2 درصد فقط براي انفوزيون مي باشد.


يك سيستم نو و متفاوت هم براي القا و نگهداري بيهوشي در بيماران بزرگسال وجود دارد سيستم انفوزيون هدفمند اين اجازه را مي دهد كه سرعت و عمق بيهوشي را با تعيين غلظت خونهي پروپوفول در هر فرد مشخص نمود.


موارد مصرف
بيهوشي و سديشن: پروپوفول يك داروي بيهوشي تزريقي است كه براي القا و نگهداري بيهوشي تجويز مي شود همچنين براي ايجاد اثر آرام بخشي در تستهاي تشخيصي، بيماران تحت جراحي با بي حسي موضعي و در بيماران تنفسي مسن كه پيش از سه روز در بخش مراقبتهاي ويژه بستري مي باشند مورد استفاده قرار مي ‌گيرد. وقتي در بيهوشي استفاده مي شود القاء بيهوشي و بازگشت بيمار سريع صورت مي‌گيرد. اثر ضد دردي ندارد و مكمل ضد درد ممكن است نياز باشد.
تهوع و استفراغ: تهوع و استفراغ بعد از عمل با پروپوفول كمتر از ساير بيهوش كننده ها مي باشد گزارشاتي هم در مورد اثرات ضد تهوعي اين داروها داده شده كه بيشتر بخاطر سديشن اين دارو مي باشد.


خارش: يكي از بيشمار داروهاي مورد مصرف در كنترل خارش است دوزهاي پائين‌تر از دز خواب آوري پروپوفول اثر ضد اخرش داشته ودر پيشگيري از خارش ناشي از تزريق اپي دورال و اينتراتكال مورفين موثر بوده و نيز خارش ناشي از صفرا و انتقال سيگنالهاي نخاعي خارش را مهار مي كند.
مقدار مصرف:
بچه هاي بالاي 3 سال 5/2 تا 5/3 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن براي ايجاد بيهوشي و 9 تا 15 ميلي گرم در ساعت براي نگهداري بيهوشي.
بزرگسالان 5/1 تا 5/2 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن براي ايجاد بيهوشي و 4 تا 12 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در ساعت براي نگهداري بيهوشي.


براي ايجاد بيهوشي در هر 10 ثانيه 40 ميلي گرم انفوزيون مي شود براي مثال در فرد 70 كيلويي بايد 105 تا 150 ميلي گرم پروپوفول را در طي حدود 40 ثانيه تزريق نمود در افراد مسن و ناتوان نصف اين مقدار بايد انفوزيون شود و براي بچه بالاي 3 سال كه مثلاً 20 كيلوگرم وزن دارد 50 تا 70 ميلي گرم طي حدود 20 ثانيه انفوزيون مي شود.
براي سديشن در مراحل جراحي و تشخيص انفوزيون اوليه 6 تا 9 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بمدت 3 تا 5 دقيقه توصيه مي شود.


عوارض جانبي:
در فراورده هايي كه از روغن كرچك بعنوان حامل استفاده مي كنند باعث ايجاد واكنشهاي اتافيلاكسي مي شود كه براي جلوگيري از بروز اين مشكل از روغن سويا بعنوان حامل استفاده مي كنند از عوارض ديگر درد در محل تزريق بخصوص اگر تزري وريدهاي كوچك صورت گيري مي باشد.
كه براي كاستن از اين درد بايد تزريق در رگهاي بزرگتر و يا همراه با ليگنوكائين صورت گيرد.
اپنه به مدت بيش از 60 ثانيه در 12 درصد بيماران ديده شده است.
عوارض قلبي عروقي شامل كاهش فشار خون و برادي كاردي، تشنج و حركات غيرارادي.
تب، بي رنگ شدن ادرار در مصرف طولاني مدت نيز گزارش شده است.


تهوع، استفراغ و سردرد در طي ريكاوري (برگشت بيمار) ممكن است اتفاق بيفتد.
در ماه مي 1989 كميته سلامت داروئي انگلستان 268 مورد از واكنش هاي داروئي به پروپوفول در 2 ميليون بيماري كه از اين ماده استفاده كرده بودند را بررسي نمود كه در بين آنها 37 مورد صرع 16 مورد حركات غيرارادي 10 مورد اپيتوتنوس 32 مورد واكنش انافيلالتيك و 13 مورد ايست قلبي و 8 مورد تأخير در برگشت بيمار مشاهده شد.


در سال 1992 در مورد خطزرات استفاده از پروپوفول بعنوان آرامبخش كودكان بخش مراقبتهاي ويژه تحقيقاتي در امريكا صورت گرفت (در انگليس براي اين مورد منع مصرف وجود دارد البته براي ايجاد اثر آرامبخشي در بيماران تنفسي مسن و همچنين ايجاد بيهوشي در كودكان بالاي سه سال منع مصرفي در انگليس وجود ندارد).


در گزارش آمده است كه 66 مورد عوارض عصبي، قلبي، كليوي. هيپرليپيدمي، هپاتومگالي و اسيدوز متابوليك و 5 مورد مرگ و مير مشاهده شده است. همچنين 170 مورد تشنجات تاخيري در بيماران تحت عمل سرپايي مشاهده شد.
اثر روي سيستم قلبي عروقي
مهمترين اثر سيستم قلبي عروقي افت فشار سيستولي دياستولي تا حدود 20 تا 30 درصد است. تاكي كاردي جبراني كه بعد از افت فشار دهليزي در ساير بيهوشي دهنده‌هاي تزريقي ايجاد مي شود در پروپوفول ديده نشده است.


پروپوفول مقاومت عروقي سيستميك، برون ده قلبي، جريان خون قلب و نياز قلب به اكسيژن را كاهش دهد و برادي كاردي در كساني كه با آنتي موسكارينها درمان شده‌اند ديده شده است.
علي رغم عوارض مضعف قلبي عروقي پروپوفول در دوز 5/1 تا 5/2 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن تغييرات غيرقابل قبولي در سيستم هاي قلبي عروقي سالم ايجاد نمي كند با اين وجود در بيماران قلبي بايد با دقت مصرف شود. در بچه هايي كه در اتاق مراقبتهاي ويژه براي ايجاد اثر آرام بخشي از پروپوفول استفاده مي كند عوارض قلبي برادي ارتيمي و نارسايي قلبي مشاهده شده است.


اثر روي چربيها مصرف طولاني مدت سبب افزايش منوي گليسيريد مي شود و در يك بيمار سبب پانكراتيت تكروز دهنده شده است.
عفونت: بين ژانويه 1990 و فوريه 1993، 62 مورد عفونت بعد از جراحي در 7 بيمارستان امريكا كه مربوط به شرايط نامناسب نگهداري پروپوفول بود گزارش شد.
انفوزيون بصورت اسپتيك انجام نشده بود و سرنگ مصرف شده در پمپ انفوزيون براي چند بيمار مصرف شده بود.


پروپوفول در شكل امولسيون چربي دانه سويا فرموله شده است بدون اينكه پرزوايتون در آن بكار برده شده باشد اگرچه در امريكا در حال حاضر از كند كننده رشد باكتري (دي سديم ادتات) در فرآورده استفاده مي شود.
احتياط:
در بيماراني كه آلرژي دارند، در بيماران هيپووولمي، صرعي، مبتلا به اختلالات متابوليسم چربي نبايد تجويز شود در برخي مواقع تشنجات با تأخير ديده شده است كه بايد مراقب اين مسئله در جراحيهاي سرپايي بود. در بچه هاي زير 3 سال و اعمال سزارين نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان پروپوفول با ساير مضعف هاي CNS شامل داروهايي كه قبل از عمل مصرف مي شود ممكن است اثر سرنشين، بيهوشي و مضعف قلبي عروقي پروپوفول را افزايش دهند.
دز پروپوفول بايد وقتي با نيتروز اكسايد يا بيهوشي دهنده‌هاي هالوژنه مصرف مي‌شود كاهش داده شود اگرچه پروپوفول اثر بلوك كننده‌هاي عصبي عضلاني را تقويت نمي كند.


برادي كاردي و اسيستول بعد از تجويز پروپوفول با اتراكوريوم و سوك متونيم اتفاق افتاده است.
فارماكوكنتيك:
از مدل 3 جزئي پيروي مي كند بعد از تزريق يك دوز بولوس توزيع 2 فازي ديده شده است. فاز اول نيمه عمر 2 تا 4 دقيقه دارد.
در ادامه فاز توزيع آهسته با نيمه عمر 30 تا 60 دقيقه وجود دارد. متابوليسم بارز پروپوفول در فاز دوم صورت مي گيرد.
پايان يافتن اثر بيهوشي بعد از يك تزريق بولوس يا انفوزيون نگهدارنده بستگي به ميزان توزيع مجدد از مغز به ساير بافتها و كليرانس متابوليك دارد.


پروپوفول بيش از 95 درصد به پروتئين پلاسما باند مي شود و بصورت متابوليت كونزدكه از ادرار دفع مي شود نيمه عمر حذف از 3 تا 12 ساعت است كه با طولاني شدن زمان مصرف افزايش مي يابد. پروپوفول از سه جفت عبور كرده در شير توزيع مي شود.
Ref. Martindale 32
ترجمه: دكتر بهرام قهرماني فرد

گزارش مجمع عمومي و انتخابات هيئت مديره انجمن داروسازان كرج
در تاريخ 10/7/82 و با حضور 116 نفر از داروسازان كرج:
جلسه مجمع عمومي جهت استماع گزارش عملكرد هيئت مديره انجم و نيز برگزاري انتخابات جهت تعيين هيئت مديره جديد برگزار گرديد كه در نهايت اعضاء هيئت مديره بدين ترتيب انتخاب گرديد.
1- دكتر محمد مهدي دامغانيان 2- دكتر جمشيد ساماني 3- دكتر محمدباقر متولي زاده اردكاني 4- دكتر احمد مظلومي 5- دكتر سيد مجتبي ديانت 6- دكتر كامبيز علي پور پرويزيان 7- دكتر سيامك بقاي.


اعضاء علي البدل هيئت مديره
1- دكتر بهرام قهرماني فرد
2- دكتر كريم آژير
بازرس اصلي: دكتر ابوالقاسم سيد احمدنيا
بازرس علي البدل: دكتر عباس بيداد
دراينجا گزارش عملكرد انجمن داروسازان كرج(79-82) به حضور تقديم مي‌گردد.

بنام خدا
گزارش عملكرد يا دفاعيه

در سرد دفاع از عملكرد خود نمي باشيم كه به چشم نمي آيد و شرح آن به پيش شما بزرگواران كه به حق جزء معتمدين مردم قرار گرفته ايد ران ملخ به پيش سليمان بردن است، فقط گزارشي است از شرح ماوقع.
با هزاران اميد كاسه ماست در دريا فرو كرديم ولي دوغ نشد كه اگر مي شد چه مي‌شد. كمر همت براي ساخت خانه دارد ساز بتيم تا هم زميني را كه با زحمت فراوان هيئت مديره هاي قبلي تهيه شده بود از دست ندهيم و هم پايگاهي باشد براي پرتابهاي بعدي بسوي جايگاهي رفيع براي داروسازان كرجي كه بدليل عدم توانايي ساخت توسط خود انجمن در آن زمان، با پيمانكار قرار داد بستيم تا شراكتي اين كار به سرانجام رسد كمه برخورديم به موارد پيش بيني نشده در قرارداد از جمله لزوم تغيير كاربري از خدماتي درماني به تجاري و نيز تغيير قوانين شهرداري و لزوم پرداخت مبلغ بيست ميليون تومان براي اخذ جواز ساخت و كار متوقف ماند كه اميد است با توجه به افزايش بنيه مالي انجمن در اثر فعاليتهاي اقتصادي صورت گرفته اين آرزوي جامعه داروسازي كرج با مجري گري خود انجمن داروسازان كرج محقق شود.


از سوي ديگر تلاش كرديم براي تاسيس تعاوني انجمن داروسازان كرج كه باز در پيچ و خمهاي اداري گير كرديم و از آنجائيكه قوانين ماهر روز تغيير مي كند و اطلاع رساني سييستم هاي اداري ما ضعيف مي باشد و چنين تلاشهايي معمولاً در تسلسل باطل قرار مي گيرد ما هم دور خود چرخيديم يك بار خواستيم مجوز تعاوني توليدي توزيعي بگيريم بعد از رفت و آمدهاي فراوان گفتند مي شود دوباره از نو طرح توجيهي جديدي براي تعاوني توزيعي ارائه كرديم و اين كارها در طي اين مدت توسط گروههاي مختلف انجام شد به مصداق ضرب المثل گر تو بهتر مي زني بستان جابجايي هايي صورت گرفت ولي نشد كه نشد. اما ما در طي اين مدت بيكار ننشستيم و اين خطر را به جان پذيرفتيم و قبل از تاسيس تعاوني فعاليتهاي اقتصادي انجمن را كه امري اجتناب ناپذير بود و حالا كه به بار نشسته به ما حق خواهيد داد كه چاره‌اي جراين نداشتيم را بدون سرمايه اوليه و با دست خالي شروع كرديم حرف و حديث زيادي در زمينه توزيع داروهاي تك نسخه اي توسط انجمن هست

و خواهد بود نقد و انتقاد را به جان مي خريم و ادعا نمي كنيم كه بدون نقص بوده ايم اما آنچه براي ما اهميت دارد نتيجه عملي است كه حاصلي جز دسترسي آسانتر و سريعتر بيماران و داروخانه داران به داروهاي ضروري و همچنين ايجاد يك پشتوانه مالي مناسب علاوه بر همياري دوستان براي اجراي بهتر و سريعتر خواسته هاي شما عزيزان و عملي شدن طرحها و برنامه هاي اين هيئت مديره و هيئت مديره هاي بعدي نداشته است. مهم چرخيدن اين چرخ است نه كساني كه چوب لاي اين چرخ مي گذارند و نه كساني كه احياناً زير اين چرخ له شده و مي شوند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید