دانلود مقاله دانه ذرت جهت تغذیه دام , طیور و آبزیان

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان

دانه ذرت جهت تغذيه دام , طيور و آبزيان
0 - مقدمه
دانه ذرت يكي از انواع دانه‏هاي غلات است كه به واسطه فراواني نشاسته در آن ارزش غذايي نسبتا زيادي دارد و از اين رو در جيره خوراكي دام و طيور و آبزيان به عنوان ماده اوليه انرژي‏زا به مقدار زياد مورد استفاده قرار ميگيرد . ذرت علاوه بر نشاسته داراي مواد مغذي ديگري مانند مواد پروتئيني , چربي , ويتامين و املاح نيز مي‏باشد .

1 - هدف
هدف از تدوين اين استاندارد , تعيين ويژگيها , درجه بندي , بسته بندي , نشانه گذاري , نمونه برداري , روش‏هاي آزمون و انبارداري دانه ذرت جهت تغذيه دام و طيور و آبزيان مي‏باشد .
2 - دامنه كاربرد
اين استاندارد در مورد دانه ذرت كه براي تغذيه دام , طيور و آبزيان مصرف مي‏شود , كاربرد دارد .

3 - تعريف
دانه ذرت از گياه Zea. Mäis از خانواده غلات (Graminea) بوده و داراي ارقام مختلفي است كه مهمترين آنها به شرح زير مي‏باشد :
3 - 1 - ذرت دندان اسبي (Zea. Mäis indentata) كه Dent Corn نيز ناميده مي‏شود .
3 - 2 - ذرت آردي ( نرم ) (Zea. Mäis amylacia) كه Flour Corn نيز ناميده مي‏شود .
3 - 3 - ذرت مومي (Zea. Mäis Ceratina) كه رقمي از ذرت دندان اسبي است و Waxy corn نيز ناميده مي‏شود .
3 - 4 - ذرت خشن (Zea. Mäis indurata) كه Flint Corn نيز ناميده مي‏شود .
3 - 5 - ذرت شيرين (Zea. Mäis Sacchrata) كه Sweet Corn نيز ناميده مي‏شود .
3 - 6 - ذرت آجيلي (Zea. Mäis Everata) كه Pop Corn نيز ناميده مي‏شود .

4 - واژه‏ها و اصطلاحات
4 - 1 - دانه‏هاي انواع ديگر ذرت :
دانه‏هاي انواع يا ارقام ديگر ذرت به دانه هايي گفته مي‏شود كه از لحاظ نوع و رقم غير از ذرت مورد نظر باشد .
4 - 2 - دانه‏هاي ساير غلات :
به دانه هايي از قبيل گندم , جو , يولاف ( جودوسر )، ارزن , چاودار , برنج , ذرت خوشه‏اي و غيره گفته مي‏شود .
4 - 3 - بذر علف‏هاي هرز :
بذر علف‏هاي هرز , بذرهاي مختلفي هستند كه در مزارع يافت مي‏شوند و ممكن است با ذرت مخلوط گردند .

4 - 4 - مواد خارجي :
به هر گونه موادي غير از ذرت اطلاق مي‏شود مانند خاك , خاشاك , كلش , شن , تكه‏هاي فلزات , فضله پرندگان و جوندگان , حشرات و بقايا و اندام‏هاي بدن آنها و نظاير آن .
4 - 5 - آفات :
عبارتست از كليه عوامل زنده كه در صحرا , جنگل , مزارع و باغات به طور مستقيم يا غير مستقيم به محصول صدمه زده و موجب كاهش ارزش كمي و كيفي ذرت مي‏گردد .

اين آفات عبارتند از حشرات , كنه‏ها , قارچ‏ها , باكتري‏ها و غيره در هر يك از مراحل رشد است كه از ذرت تغذيه نموده و يا روي آن رشد و نمو مي‏كنند .
4 - 6 - آفت زدگي :
عبارت است از آثار ناشي از عمل آفات كه با چشم مسلح يا غير مسلح , بر روي دانه ذرت قابل رؤيت مي‏باشد . اين آثار به صورت حفره‏هاي محل تغذيه حشرات و كنه‏ها , قارچ‏ها , كپك‏ها , فضولات و پوسته لارو بوده كه با پوكي و كم وزني و تغيير وضع ظاهري دانه قابل تشخيص مي‏باشد .
4 - 7 - شكستگي :
حالتي است كه در اثر ضربه , فشار , كوبيدن و جدا كردن دانه‏هاي ذرت از چوب بلال ( ذرت ) به صورت تركيدگي و خردشدن نمودار مي‏شود .
4 - 8 - رطوبت اضافي :
ميزان آب موجود در دانه ذرت است كه با جدا كردن آن تغييري در ماهيت و كيفيت ذرت پيدا نشود .
4 - 9 - وزن حجمي ( وزن مخصوص) :
وزن حجم معيني از ذرت بر حسب هكتوليتر است .
4 - 10 - دانه‏هاي صدمه ديده در اثر حرارت :
شامل دانه هايي است كه در اثر حرارت دستگاه خشك كن تغيير رنگ و ماهيت داده‏اند .
4 - 11 - دانه‏هاي صدمه ديده در اثر اتواكسيداسيون :

به دانه هايي اطلاق مي‏شود كه به نحوي از هنگام برداشت تا مصرف در نتيجه خود سوزي صدمه ديده و تغييرات رنگ و ماهيت داده باشد .
4 - 12 - مانده سموم :
عبارت است از ميزان باقيمانده سمومي كه پس از عمليات مبارزه با آفات صحرائي و انبارداري در دانه ذرت باقي مانده باشد .
5 - ويژگيها
5 - 1 - ويژگيهاي فيزيكي :
5 - 1 - 1 - رنگ :
دانه ذرت بر حسب گونه 1 و ارقام 2 مختلف بوده و داراي رنگ‏هاي زرد , سفيد , قرمز و بنفش مي‏باشد كه دانه زرد آن مصرف بيشتري داشته و سرشار از كارتنوئيد 3 و گزانتوفيل‏ها 4 است كه پيش ساز ويتامين A بوده و رنگ زرد مطلوبي را در پوست طيور و زرده تخم مرغ بوجود مي‏آورد .
5 - 1 - 2 - بو :
دانه ذرت بايد داراي بوي طبيعي مخصوص به خود باشد .

5 - 1 - 3 - وزن حجمي :
اندازه دانه ذرت بستگي به گونه و رقم آن دارد ولي به طور كلي وزن حجمي بر حسب درجه نبايد از 60 كيلو گرم در هكتوليتر كمتر باشد .
5 - 1 - 4 - دانه‏هاي سالم ( درسته) :
دانه ذرت بايد درسته باشد به طوري كه ميزان دانه‏هاي شكسته در نمونه از حد مندرج در جدول درجه بندي بند 7 تجاوز نكند .
5 - 1 - 5 - خلوص :
در يك محموله ذرت دانه‏ها بايد حتي الامكان از يك رقم باشد به طوري كه ميزان دانه‏هاي ساير انواع ديگر غلات , بذر علف‏هاي هرز , مواد خارجي و دانه‏هاي آفت زده بيش از حد مجاز مندرج در بندهاي 6 و 7 اين استاندارد نباشد . ميزان مجاز مانده سموم در مواد غذايي حد مجاز باقيمانده سموم نبايد از حدي كه آفات و بيماري‏هاي گياهي تعيين مي‏كند , بيشتر باشد .
5 - 2 - ويژگيهاي شيميايي :
ويژگيهاي شيميايي ذرت بايد مطابق جدول شماره 1 باشد .

يادآوري : تركيب اسيدهاي آمينه مهم موجود در ذرت معمولا به شرح زير است :

6 - ناپذيرفتني‏ها
6 - 1 - وجود آفات انباري زنده در هر يك از مراحل رشد به هر مقدار
6 - 2 - وجود قارچ , كپك و ميكروارگانيسم‏ها بيش از حد مجاز ( استاندارد شماره 3207 تحت عنوان استاندارد ويژگيهاي بهداشتي و ميكروبيولوژي مواد اوليه تهيه خوراك طيور و دان آماده )
6 - 3 - وجود سموم حاصله از قارچ‏هاي سمي ( مايكوتوكسين‏ها ) به خصوص سموم آفلاتوكسين كه مقدار كل اين سموم بيش از 30 P.P.b. 5 نبايد باشد ( استاندارد شماره 2359) .

6 - 4 - وجود بوي غير طبيعي
6 - 5 - وجود سموم شيميايي بيش از حد مجاز
يادآوري 1: تا تدوين استاندارد ميزان باقيمانده سموم شيميايي نبايد از حدي كه موسسه بررسي آفات و بيماري‏هاي گياهي تعيين مي‏كند , بيشتر باشد .
يادآوري 2: مصرف دانه ذرت بذري كه با مواد شيميايي ضدعفوني شده است و معمولا داراي رنگي غير از رنگ طبيعي دانه ذرت مي‏باشد ( صورتي روشن تا تيره ) بهيچوجه مجاز براي مصرف خوراك دام نيست .
7 - درجه بندي
دانه ذرت بر اساس درصد رطوبت , مواد خارجي , شكستگي , ارقام ديگر ذرت , صدمات ناشي از حرارت و درصد ساير غلات و حداكثر دانه گياهان سمي و وزن حجمي به دو درجه تقسيم مي‏شود ( مطابق جدول شماره 3)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیور

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیورمقدمه :يك راهنما براي توليد موفق، غذاي مناسب براي گاو است. هزينه غذا بيشترين بهايي است كه براي نگهداري گاو بايد پرداخت. فهم مراحل هضم نشخواركنندگان و غذاي اصلي آن ها، نيازمند غذا دادن و مديريت خوب است.در سال شش زمان كليدي وجود دارد ...

دانلود مقاله آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان

word قابل ویرایش
50 صفحه
23700 تومان
آرد استخوان براي تغذيه دام و طيور و آبزيانويژگيهاي آرد استخوان براي تغذيه دام و طيور آبزيان مقدمهآرد استخوان يكي از منابع تامين كلسيم و فسفر در تغذيه دام و طيور و آبزيان است . نظر به اينكه آرد استخوان در داخل كشور توليد ميشود لذا با توجه به اهميت تغذيه اي و بهداشتي كه دارد تجديد نظر در استاندارد آن ضروري مي ن ...

مقاله در مورد سبوس گندم جهت تغذیه دام - طیور و آبزیان ( ویژگیهای و روشهای آزمون

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي م ...

مقاله در مورد خوراک دام و طیورو آبزیان اندازه گیری منیزیم به روش بیناب سنجی جذب اتمی روش آزمون

word قابل ویرایش
26 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
خوراك دام و طيورو آبزيان ـ اندازه گيري منيزيم به روش بيناب سنجي جذب اتمي ـ روش آزمونآشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانمؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف ...

دانلود مقاله آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان

word قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
ويژگيهاي آرد استخوان براي تغذيه دام و طيور آبزيان مقدمهآرد استخوان يكي از منابع تامين كلسيم و فسفر در تغذيه دام و طيور و آبزيان است . نظر به اينكه آرد استخوان در داخل كشور توليد ميشود لذا با توجه به اهميت تغذيه اي و بهداشتي كه دارد تجديد نظر در استاندارد آن ضروري مي نمود.اگر آرد استخوان بروش پخت تهيه شود اصطل ...

دانلود مقاله دانه ذرت جهت تغذیه دام

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دانه ذرت جهت تغذيه دام , طيور و آبزيان 0 - مقدمه دانه ذرت يكي از انواع دانه‏هاي غلات است كه به واسطه فراواني نشاسته در آن ارزش غذايي نسبتا زيادي دارد و از اين رو در جيره خوراكي دام و طيور و آبزيان به عنوان ماده اوليه انرژي‏زا به مقدار زياد مورد استفاده قرار ميگيرد . ذرت علاوه بر نشاسته داراي مواد مغذي ديگري ...

دانلود مقاله تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیور

word قابل ویرایش
24 صفحه
21700 تومان
تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیورمقدمه :يك راهنما براي توليد موفق، غذاي مناسب براي گاو است. هزينه غذا بيشترين بهايي است كه براي نگهداري گاو بايد پرداخت. فهم مراحل هضم نشخواركنندگان و غذاي اصلي آن ها، نيازمند غذا دادن و مديريت خوب است.در سال شش زمان كليدي وجود دارد ...

مقاله استفاده از محصولات جانبی کشاورزی و ضایعات زراعی در تغذیه دام و طیور

word قابل ویرایش
4 صفحه
27700 تومان
استفاده از محصولات جانبی کشاورزی و ضایعات زراعی در تغذیه دام و طیور چکیده : با توجه به اینکه بیش از 60 درصد هزینه پرورش مربوط به بخش تأمین خوراک دام میباشد و اهمیت تولید خوراک دامی از محصولات کشاورزی با توجه به کمبود منابع کشاورزی از جمله زمین زراعی و منابع آب، دو چندان میشود. یکی از روشهای مدیریتی نوین به ...