دانلود مقاله زمین لرزه ها

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان

زمين لرزه ها

زمين لرزه تكان ناگهاني زمين مي باشد كه در اثر شكسته شدن يا جابجا شدن سنگهاي زير سطح زمين بوجود مي آيد . زمين لرزه ها مي توانند باعث فرو ريختن ساختمان ها و پل ها ، سقوط خطوط تلفن و آتش سوزي ، انفجار وريزش كوهها شوند . همچنين زمين لرزه ها مي توانند باعث ايجاد امواج بسيار عظيمي شوند كه سونامي ناميده شده و مي توانند مسافت زيادي را تا رسيدن به مناطق ساحلي و برخورد به اين منطقه ها طي نمايند . در زير مطالعاتي ارائه شده است كه شامل دستورالعمل هايي براي ايمني و آمادگي داشتن در برابر زلزله مي باشد . از آنجايي كه فنون پيشگيري از آسيب در ايالت هاي مختلف با يكديگر متفاوت است ، ازاينرو توصيه مي شود كه با اداره كنترل حوادث غير مترقبه ، سازمان بهداشت يا انجمن محلي سازمان صليب سرخ بين المللي آمريكا تماس حاصل نماييد .


قبل از زمين لرزه چه اقداماتي ميتوان انجام داد :
1ـ آشنايي با اصطلاحات مرتبط با زمين لرزه
• زمين لرزه ، يك تكان و لغزش ناگهاني بخشي از پوسته زمين مي باشد كه درپي يك سري لرزش ها اتفاق مي افتد .
• پس لرزه ، يك زمين لرزه با همان شدت يا شدتي كمتر كه پس از زمين لرزه اصلي رخ مي دهد .
• گسل ، جابجايي پوسته زمين در راستاي گسل ـ منطقه اي ضعيف كه در آنجا دو قطعه پوسته از هم جدا شده اند . در زمين لرزه هاي شديد ، پوسته تنها چند اينچ يا چند فوت حركت مي كند .


• مركز زلزله ـ منطقه اي از سطح زمين ، درست بالاي مبدأ يا خاستگاه زلزله
• امواج لرزه اي ـ ارتعاشاتي هستند كه از مركز زمين لرزه با سرعت هايي معادل چندين مايل درثانيه به سمت بيرون حركت مي كنند . برخي ازاين ارتعاشات مي توانند بعضي ساختمانها را چنان با سرعت تكان دهند كه باعث فرو ريختن آنها شوند .


• بزرگي ـ نشان مي دهد كه چه مقدار انرژي آزاد شده است . اين انرژي را مي توان با استفاده از ايستگاه ثبت اندازه گيري كرده و يا بوسيلة خطوط گرافيكي برحسب مقياس ريشتر نمايش داد . شدت زمين لرزه اي معادل 7 برحسب مقياس ريشتر نشان دهنده يك زمين لرزه بسيار قوي مي باشد . هر عدد صحيح در مقياس ريشتر نشان مي دهد كه ميزان انرژي آزاد شده تا 30 برابر افزايش يافته است . بنابراين زلزله اي به شدت 6 نسبت به زلزله اي به شدت 5 ، تقريباً 30 برابر قويتر مي باشد .
2ـ مواردي را در منزلتان پيدا كنيد كه مي تواند در موقع بروز زلزله ايجاد خطر كند .


• سيم كشي هاي برق خراب و خطوط گاز نشتي را تعمير كنيد .
• دستگاههاي آب گرمكن و دستگاههاي گازي را در محل استقرارشان محكم كنيد . ( اين دستگاهها داراي يك سيستم خودكار گاز مي باشند كه درموقعوقوع زمين لرزه به كار مي افتد .)


• اشيا سنگين يا بزرگ را در قفسه هاي پايين تر قرار دهيد . قفسه ها را محكم به ديوارها وصل كنيد اشيا بلند و بسيار سنگين را در محل استقرارشان محكم كنيد .
• غذاهاي نگهداري شده در بطري ، ظروف شيشه اي چيني و ديگر ظروف شكستني را در قفسه هاي پايين تر يا كابينت هايي كه درب آنها محكم بسته مي شوند نگهداري كنيد .
• وسايل روشنايي سقفي را محكم كنيد . ترك هاي گچي عميق درسقف يا ستون ساختمان را يافته و تعمير كنيد . توصيه هاي كارشناسانه را بخصوص درصورت مشاهدة علائمي از نواقص ساختاري ، بكار بريد .


• مطمئن شويد كه پي ساختمان كاملاً محكم مي باشد .
• براي جلوگيري از نشت آب يا گاز از لوله هاي ارتجاعي مناسب استفاده كنيد . وسايل ارتجاعي در برابر شكستگي مقاوم ترند .
3ـ بدانيد كه چه وقت و چگونه بايد آب ، برق و گاز را از شير فلكه يا كليد اصلي قطع نمود .
4ـ دستورالعمل هاي مقابله با زلزله را با اعضاي خانواده تان تمرين كنيد .


• در هر اتاق در زير يك ميز محكم و بادوام يا درمقابل يك ديوار تورفته ، مكان هاي امني را معين كنيد . با اجراي عملي اين دستورالعمل ها توسط خود و اعضاي خانواده تان ، آنها را به خوبي بياموزيد . نواحي خطرناك هر اتاق را شناسايي كنيد . اين نواحي شامل پنجره ها كه امكان فروريختن يا خرد شدن شيشه ها در آن وجود دارد ، قفسه هاي كتاب ومبلمان كه امكان افتادن آنها وجود دارد و روشنايي هاي سقفي كه امكان سقوط آنها وجود دارد مي باشد .
5ـ طرحي را جهت الحاق اعضاي خانواده به يكديگر در يك محل پس از وقوع طراحي كنيد . يك خط تلفن خارج شهري را در اختيار اعضاي خانواده قرار دهيد تا بواسطه آن بتوانند ديگران رادر جريان سلامت خود قرار دهند .


6ـ خط مشي هاي مربوط به اقدامات ايمني را بررسي كنيد . برخي آسيب ها و خسارات را مي توان بدون بيمه خاص زلزله پوشش داد . ازاوراق مهم شغلي و خانگي محافظت كنيد .
7ـ وسايل ضروري حياتي را براي حداقل سه روز آماده كنيد . يك كيف حاوي لوازم ضروري وقوع حوادث ناگوار را تهيه كنيد . ذخيره غذا و آب شرب را نگهداري كنيد . براي كسب اطلاعات بيشتر فصل “ تخليه ” و “ برنامه ريزي فوريتي و عملكردهاي ضروري در هنگام وقوع حوادث ناگوار ” را مطالعه كنيد .
در طول يك زمين لرزه چه اقداماتي بايد انجام داد ؟


تا زمان توقف لرزش در داخل ساختمان بمانيد البته بهتر اين است كه قبل از وقوع حادثه ازساختمان خارج شويد . بيشتر آسيب ها در طول زلزله زماني رخ مي دهد كه افراد در هنگام خارج شدن يا وارد شدن به ساختمان با اشياء در حال سقوط برخورد مي كنند .
1ـ ثابت در يك محل بمانيد ،خود را بپوشانيد و صبر كنيد !


با چند قدم خود را به نزديكي يك محل امن برسانيد .
تا زمان متوقف شدن لرزش ها در داخل ساختمان بمانيد و زماني كه مطمئن شديد خارج شدن از محل خطري را به دنبال ندارد ، از ساختمان خارج شويد .
2ـ اگر در داخل ساختمان هستيد ، خود را در زير يك ميز محكم و بادوام يا درمقابل يك ديوار داخلي مخفي كنيد و در همانجا بمانيد . خود را از شيشه ، پنجره ها ، دربهاي ساختمان يا ديوارها ، وسايل روشنايي يا مبلمان دور نگه داريد . اگر در تخت خواب هستيد در همانجا بمانيد و با استفاده از بالش از سرخود محافظت كنيد ، مگر اينكه در زير يك وسيله روشنايي سنگين كه احتمال سقوط آن وجود دارد قرار داشته باشيد .


3ـ اگر يك ميز يا نيمكت در نزديكي شما وجود ندارد ، صورت و سرتان را با دستانتان پوشانده و بصورت چمباتمه در يك گوشه از ساختمان بنشينيد . تنها زماني مي توان از چهارچوبهاي در بعنوان پناهگاه استفاده نمود كه آنها در نزديكي شما قرار داشته و اينكه بدانيد اين چهارچوب ها بوسيلة ديوارهاي حمال نگهداري شده اند .
4ـ اگر در خارج از ساختمان هستيد ، همانجا بمانيد . از ساختمان ها ، تيرهاي چراغ برق خيابان و سيم كشي ها فاصله بگيريد .
در طول وقوع زلزله خونسردي خود را حفظ كرده و در داخل ساختمان بمانيد . بيشترين آسيب ها در طول يك زمين لرزه زماني اتفاق مي افتد كه افراد درهنگام خروج از ساختمان و يا وارد شدن به آن با ويرانه هاي در حال سقوط برخورد مي كنند .


5ـ اگر در يك اپارتمان يا ساختمان چند طبقه زندگي مي كنيد دستورالعمل هاي زير را مد نظر داشته باشيد .
• به زير يك ميز رفته و در آنجا بمانيد و از پنجره ها و ديوارهاي بيروني فاصله بگيريد .
• در داخل ساختمان بمانيد ( بيشتر آسيب ها زماني اتفاق مي افتد كه افراد در هنگام فرار كردن با اشيا يا ويرانه هاي در حال سقوط برخورد مي كنند .
• توجه داشته باشيد كه احتمال خروج برق و شيوع سيستم هاي آب پاش وجود دارد .
• از آسانسورها استفاده نكنيد .


6ـ اگر در اماكن عمومي شلوغ هستيد :
• در همانجايي كه هستيد بمانيد . به سمت دربهاي خروجي هجوم نبريد .
• از قفسه هاي بلند ، كابينت ها و قفسه هاي كتاب كه حاوي اشيايي است كه احتمال سقوط آنها وجود دارد ، فاصله بگيريد .
• از يك شيء بعنوان سپر ، جهت حفاظت از سرو صورتتان در مقابل شيشه و ويرانه هاي در حال سقوط استفاده كنيد .
• توجه داشته باشيد كه سيستم برق را قطع كرده و سيستم هاي آب پاش و زنگ هشدار آتش سوزي را روشن كنيد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 24 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله دلیل پیدایش زمین لرزه

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان
دلیل پیدایش زمین لرزهطبق آخرین بررسیهای به عمل آمده، سطح کره زمین از 12 صفحه برزگ به نام Plate تشکیل شده است که این صفحات ساکن نبوده و جابجا می شوند و در طی جابجایی خود به همدیگر نیرو وارد کرده و این نیروها بتدریج در کناره ها یا داخل این صفحات انباشته شده و در نهایت به صورت زمین لرزه آزاد می گردد. دلیل حرکت ا ...

مقاله در مورد مقاله جامع زمین لرزه

word قابل ویرایش
254 صفحه
44700 تومان
پيشگفتارعلم مهندسي زلزله در ابتدا قرن بيستم زاده شد و در انتهاي آن به كمال رسيد. شرايط بارگذاري زلزله در سال 1908 در ايتاليا بر اساس قضاوت مهندسي شكل گرفت و خيلي زود در ساير كشورهاي لرزه‌خيز پذيرفته و اجرا شد. علم ديناميك سازه‌ها اگرچه در قرن نوزدهم شكل گرفت و در اوايل قرن بيستم به صورت جدي و كاربردي در طراحي ...

دانلود پاورپوینت چگونگی تاثیر زمین لرزه ( زلزله ) بر روی ساختمان های بتن مسلح

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :nکلیات:n1- ساختمان های بتن مسلح : ساخت این نوع ساختمان ها در مناطق شهری رواج یافته است.و بتن مسلح از دو ماده بتن و میلگردهای فولادی تشکیل شده است.از این رو به دلیل شکل پذیر بودن هر دو آنها،می توان ساختمان های بتن آرمه را به شکل های دلخواه در آورد.و آن تشکیل شده از اعضای افقی (تیر ها و دال ها)و عمودی ...

دانلود مقاله شناسایی گسلهای پنهان لرزه زا به کمک شواهد ریختزمین ساختی و مغناطیسی در منطقه آرینشهر شرق ایران

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چكيدهدر تاريخ 19 اسفند سال 1386 در منطقه آرينشهر واقع در 45 كیلومتري شمال بیرجند زمینلرزهاي به بزرگي ML=5/1 به وقوع پیوست. در مدت هشت روز بعد از رخداد لرزه اصلي بیش از 100 پس-لرزه به ثبت رسیده است. ابتدا گسل سده با روند N76 به عنوان سرچشمه اين زمینلرزه معرفي شد. اما توزيع پس لرزهها در گسترهاي بیضوي شكل به وق ...

مقاله بررسی خطر زمین لرزه در تله کابین شهرستان رامسر با GIS

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی خطر زمین لرزه در تله کابین شهرستان رامسر با GIS چکیده - استان مازندران یکی از مناطق زلزله خیز ایران با گسلهای فراوان می باشد. وجود فعالیت های تکتونیکی و تغییر شکل بلوک جنوبی دریای خزر که همانند پوسته اقیانوسی عمل می کند لرزه خیزی استان را تقویت می کند تله کابین رامسر، ساختگاه مورد بررسی در غربی ترین نق ...

مقاله کاربرد آمار دبی جریان و رسوب در بررسی اثر زمین لرزه بر رسوبزایی حوزه آبخیز سفید رود

word قابل ویرایش
3 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کاربرد آمار دبی جریان و رسوب در بررسی اثر زمین لرزه بر رسوبزایی حوزه آبخیز سفید رود مقدمه اطلاعات مقدار حمل مواد توسط رودخانه ها در بررسی نرخ و الگوي فرسایش، اثر عوامل طبیعی و انسانی و مدیریت حوزه هاي آبخیز به کار می روند. پدیده هاي ماشه اي همچون زمین لرزه و بارش هاي شدید باعث حساس شدن مناطق بالادست و وقوع ...

مقاله ارزیابی آسیب پذیری سازه ها و تجهیزات شبکه برق در مقابل زمین لرزه

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی آسیب پذیري سازه ها و تجهیزات شبکه برق در مقابل زمین لرزه ”مطالعه موردي عملکرد سازهها و تجهیزات پست 230/400 کیلوولت تهرانپارس در زلزله محتمل شهر تهران “ واژههاي کلیدي : زلزله،پستهاي فشار قوي،ساختمان کنترل،دژنکتور،ترانسهاي قدرت،جریان و ولتاژ -1چکیده تاسیسات شبکه برق بدلیل مصرف گسترده انرژي الکت ...

مقاله زمین ساخت جنابا و برآورد خطر زمین لرزه در منطقه ی سبزواران

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
زمین ساخت جنابا و برآورد خطر زمین لرزه در منطقه ی سبزواران چکیده گسل های راستالغز قاره ای به عنوان عناصر مهم دگرشکلی در قارهها شناخته می شوند و می توانند زلزله های بزرگی را ایجاد نمایند. نمونه ای از این سامانه های گسلی، سامانه های گسلی سبزواران - جیرفت می باشند که در زون گذار میان سیستم های زاگرس، مکران و ا ...