دانلود مقاله طراحی نمایشگاه دائمی اتومبیل ایران

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

طراحی نمایشگاه دائمی اتومبیل ایران

مقدمه
کشور ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی درگذشته و حال همواره پلی بود میان شرق و غرب، مبادلات بازرگانی از شرق به غرب و بالعکس می‌بایستی درعرصه کشور ما انجام می شد و به همین جهت است که راه ابریشم از ایران می گذشت. نتیجه این مبادلات تنها موارد اقتصادی نبود بلکه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری درزمینه‌های فرهنگ، هنر و تمدن را درپی داشت، که شاید نظیرآن را درکشورهای دیگر نتوان یافت. اما هرگز ما هنری را مستقیماً تقلید نکرده ایم بلکه برآن افزوده و یا زشتیهای آنرا کاسته ایم.
اولین وسیله نقلیه موتوری که توسط نیروی بخار حرکت می کرد در سال ۱۷۶۹ بوسیله یک مهندس فرانسوی (Gugnot) ساخته شد و با تلاشهای فراوان بعد از آن

سرانجام درسال ۱۸۸۳ اولین اتومبیل احتراقی توسط دایملر (Daimler) به ثبت رسید. درسال ۱۲۸۳ شمسی، اولین اتومبیل یا کالسکه بخار به وسیله ناصرالدین شاه قاجار به تهران آورده شد. اولین اتومبیل های سواری دارای اطاقهای کروکی، شبیه اطاق درشکه بودند و گلگیرهایی مانند گلگیر درشکه داشتند که روی چرخها برگردان شده بود.

در اوایل سال ۱۲۸۴ شمسی، تعداد اتومبیل هائی که توسط اعیان و شاهزادگان به تهران آورده شده بود به بیست دستگاه می رسید.
دراواخر سال ۱۳۸۴ شمسی، تعداد اتومبیل های موجود در کشور شش میلیون برآورد شده. طبق آمار رسمی وزارت صنایع سالانه بیش از شصدهزار اتومبیل فقط توسط کارخانجات داخلی برتعداد وسایل نقلیه کشور افزوده می شود.

آنچه به عنوان اولین نکته قابل بررسی است، تمجید از نیازسنجی دقیقی است که دراین برهه از زمان صورت پذیرفته است. شاید دراین روزها که بحث معماری روز ایران داغ است، فکرکردن و طراحی کردن برای بناهای شاخص که به حتم علاوه برشخصیت منطقه ای دارای پتانسیل تأثیرگذاری شهری وبلکه فراتر از آن را نیز دارد، بسیار مشکل تر شده باشد.
سایت مجموعه نمایشگاه دائمی اتومبیل ایران که در تقاطع اتوبان یادگارامام و خیابان آزادی قراردارد، درمحلی که از گذشته دفترنمایندگی کارخانجات اتومبیل قرار داشته و درواقع مکانی هویت مند است. لذا پس از بازدید سایت متوجه عدم تأثیرپذیری خاصی از ساختمانها اطراف مجموعه برای طراحی شدیم. همانطور که اشاره شد ساختمان درنظرگرفته شده، آنچنان شاخص و سرآمد می باشد که تأثیرگذاری آن بیش از تأثیرپذیری آن است.

من این دو حرف نوشتم چنان که غیرندانست

توهم زروی کرامت چنان بخوان که تو دانی

سعی ما براین است تا دراین مقاله هرچند به صورتی مختصر به ۳ نکته شاخص درطراحی بپردازیم.
 عوامل تأثیر گذار برطراحی حجم.
 عوامل شکل دهنده پلان
 طراحی پوسته ها و نماد ورودی.

طراحی حجم :
آنچه مهمترین ایده و مشغولیت فکری در طراحی مجموعه نمایشگاه دائمی اتومبیل ایران محسوب می شد طراحی حجمی شاخص که گویای فضای کالبدی خود باشد، و توان بیان هویتی در خور نمایشگاه اتومبیل را داشته باشد.

ساده ترین ایده که می توان از ماشین و به عبارت بهتر حرکت ماشین داشت، حرکت و یا چرخش است. اما چگونه می توان این ایده، یعنی حرکت را به نمایش کشید. پس از به تصویر کشیدن گزینه های مختلف و ارائه ایده های گوناگون و بحث کشیدن مزایا و معایب هریک از این کانسپت ها و ازهمه مهمتر ایجاد تطابق و همخوانی با دستور نقشه موجود، سعی در طراحی سطوح شده و حفظ متراژها شد. حرکت که صحبت از آن بسیار شد و سعی در بیان آن در طرح بود، با چرخاندن سطح کلی پلان مقدور

نبود. به علت عرض کم در پلان مجموعه چرخش کامل سطح امکان پذیر نبوده و به همین جهت با چرخش حداکثر دو گوشه ها کناری درضلع جنوب غربی و شمال غربی این حرکت که در واقع به چرخش تعبیر می شود با حداکثر قدرت خود به نمایش کشیده شده است. وجود چرخش خود علتی برایجاد طره درطبقات فوقانی شده که در بخش سازه به تفسیر به آن پرداخته شده است. درهر طبقه درگوشه ها به میزان ۲۵، پیشروی وجود دارد که نهایتاً با ۷۵/۲ متر طره در طبقه ۱۲ اداری همراه است.
این فرم هندسی درواقع ایده اصلی طبقات فوقانی بوده تا ایده های ذکر شده را جوابگو باشد.

طراحی پلان
درطراحی پلان مهمترین فاکتور تأمین تعداد واحد اداری مورد درخواست در دستور نقشه بوده است. پس از بررسی های انجام گرفته تأمین ۴ واحد اداری در هر طبقه ملزم به ایجاد راهرویی باریک و دسترسی نامناسب به یکی از واحدها در هر قسمت از پلان می شد. که نهایتاً واحدهای اداری دو بلکس درنظر گرفته شدند. درطبقه پائین این واحد ها قسمت نمایشگاهی وعرضه محصولات واحدها درنظر گرفته شدند و در طبقه بالا واحدهای اداری اعم از فضای انتظار مراجعین و فضای منشی و قسمت اداری، اتاق جلسات و اتاق مدیریت منظور گردیده است. استفاده از خطوط نرم در طراحی پلان در درجه اول درفضای راهروها و ارتباطات افقی ودر درجه دوم حدفاصل بین

واحدهای اداری جزء ایده های اصلی بوده است. پویایی وتحرک و درعین حال لطافت فضایی حاصل از خطوط فرم منظور شده، در طراحی پلان‌ها می باشد. پلکان گرد برای کاهش مساحت اشغال شده توسط فضای ارتباطی در نظر گرفته شده است. راهروی اصلی برای دسترسی هریک از واحد ها به صورت پلی معلق که از دو طرف فضای خالی دارد ودر واقع ارتباط بعدی با فضای نمایشگاهی زیرین را برقرار می کند، توسط قابهای نمایشی که از ستونهای اطراف برخواسته است، پوشانده شده است فضای ارتباطی اصلی عمودی شامل پلکان و آسانسورهای انسان و آسانسور باربر (که به منظور جابجایی ماشین نیز به کار می رود) در مرکز فضای اداری قرارگرفته تا دسترسی را به طور متعادلتری امکان پذیر نماید.

طراحی پوسته ها
مهمترین پوسته طراحی شده برای بنا پوسته منحنی رو به غرب است. این پوسته به دو جهت طراحی گردیده است. درابتدا شکست نور غرب و فراهم نمودن نورمناسب برای جبهه وسیعی از ساختمان.
دوماً طراحی پوسته به شکل کلی بنا وجهه و تصویر بعدی مناسب که مورد تقاضا بوده است، جواب مناسبی داده است.
درطراحی نما سعی برآن شده بجز پوسته که درجهت غربی قرارگرفته از حجم اصلی عدول نکنیم و نمای کامپوزیت شیشه و آلومینیوم پیشنهاد مابرای به نمایش کشیدن نمایی نوین و درعین حال تکنولوژیک می باشد.

از این گفتار سعی برآن شده تا حداکثر اختصار رعایت شود تا از حوصله خارج نشود و درعین حال نکات ضروری تحلیل گردد و هرچند به نظر می رسد گویایی کلام و ایجاد جلسات دفاعیه روش مناسبتری برای تحلیل دقیق و ریز بینانه تر طراحی های انجام گرفته باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد