بخشی از مقاله

غلامحسين ساعدي

سالشمار غلامحسين ساعدي
تولد ، 24 دي ماه ، نام پدر : علي اصغر نام مادر طيبه 1314
تولد برادر ، 26 آذر ماه 1316
تولد خواهر و ورود به دبستان بدر 1322
ورود به دبيرستان منصور 1329
آغاز فعاليت سياسي 1330
مسئوليت انتشار روزنامه‏هاي فرياد ، صعود ، جوانان آذربايجان و انتشار مقالات در اين روزنامه‏ها 1331


بعد از كودتا مخفي و در شهريور دستگير شد و چند ماه در زندان بسر برد 1332
ورود به دانشكده پزشكي تبريز 1334
همكاري با مجله سخن 1335
رهبري جنبش دانشجويي و اعتصابات دانشگاه تبريز ، آشنايي و دوستي با صمدبهرنگي ، بهروز دهقاني ، مفتون اميني ، كاظم سعادتي ، مناف ملكي 1337
فارغ التحصيل دانشكده پزشكي و گذراندن پايان نامه‏اي به نام « علل اجتماعي پيسكو نوروزها » در آذربايجان كه بعد از ماهها بحث و جدل با اكراه پذيرفته شد. 1340


مسافرت به تهران و اعزام به خدمت سربازي ، طبيب پادگان سلطنت آباد به صورت سرباز صفر ، افتتاح مطب شبانه‏روزي به اتفاق برادرش دكتر علي اكبر ساعدي در دلگشا و همكاري با كتاب هفته و مجله آرش ، آشنايي و دوستي با احمد شاملو ، جلال آل احمد ، پرويز ناتل خانلري ، رضا براهني ، محمود آزاد تهراني ، سيروس طاهباز ، محمد نقي براهني ، رضا سيد حسين ، بهمن فرسي ، به آذين ، اسماعيل شاهرودي ، جمال مير صادقي. 1341


ورود به بيمارستان رواني «روزبه» جهت اخذ تخصص بيماريهاي اعصاب و روان 1341
آشنايي و همكاري با دكتر مسعود مير بها و دكتر حسن مرندي ، همكاري با مؤسسة تحقيقات و مطالعات اجتماعي مذاكره با دولت وقت به اتفاق جلال آل احمد ، رضا براهني ، سيروس طاهباز براي رفع سانسور از اهل قلم و مطبوعات ، تشكيل هسته اصلي كانون نويسندگان ، همكاري با مجله‎هاي جهان نو، فردوس ، خوشه، نگين ، و جنگ‏هاي ادبي 1346
انتشار مجله الفبا با همكاري نويسندگان معتبر آن زمان توسط نشر امير كبير كه مجموعاً 6 شماره به چاپ رسيد. 1353

دستگيري توسط ساواك در سمنان و انتقال به زندان قزل قلعه و بعد اوين كه مدت يكسال را در سلول انفرادي ‏گذراند و شكنجه شد . پيش از اين بارها توسط ساواك وشهرباني دستگير و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود كه يك بار منجر به بستري شدنش در بيمارستان جاويد شد و نگارش «تاتار خندان»در زندان در دهه پنجاه ضمن فعاليت سياسي با عده‏ي زيادي از مبارزان راه آزادي ارتباط دارد كه تا پايان عمرش ادامه پيدا مي‏كند و آزادي از زندان 1354 ترجمه برخي از آثارش به زبانهاي روسي ، انگليسي ، آلماني ، سخنراني در شبهاي شعرانجمن گوته به عنوان «شبه هنرمند» كه در سال 1357 توسط انتشارات امير كبير در


كتاب «ده شب » به چاپ رسيد . 1356
سفر به امريكا بنا به دعوت انجمن قلم آمريكا و ناشرين آمريكايي ، ايراد سخنراني‏هاي متعدد و عقد چند قرار داد براي ترجمه كتابهايش با ناشر معروف «راندم هاوس»1 1357
سفر به لندن در پائيز همان سال و همكاري با احمد شاملو در انتشار روزنامه فرهنگي ـ سياسي «ايرانشهر» بازگشت در اواخر همان سال 1357
انتشار مقالات سياسي و اجتماعي در روزنامه‏هاي كيهان ، اطلاعات ، آيندگان ، تهران مصورو روزنامه‏هاي ديگر . 1358
سفر به پاريس و ازدواج با خانم بدري لنگراني 1360
در طول اين سالها اقدام به انتشار مجله الفبا (چاپ پاريس) كرده و چندنمايشنامه به نامهاي «اتللو در سرزمين عجايب»، «پرده‏داران آيينه افروز » و چند فيلمنامه به نام‏هاي «دكتر اكبر» و «رنسانس» و با همكاري داريوش مهرجويي فيلمنامه «مولوس كورپوس» براساس داستان «خانه بايد تميز باشد» را نوشته است و بسياري مقالات و داستان و نمايشنامه‏ها كه ناقص مانده است . 1364-1361
فوت در روز دوم آذر ماه و دفن درگورستان پرلاشز2 پاريس در كنار صادق هدايت.1364


زبان نوشتاري ساعدي
از نظر شيوه نگارش آثار ساعدي چيزي بين زبان معيار يا رسمي و عاميانه مردم كوچه و بازار است واژه‏هاي عاميانه‏اي چون كپر ، گپ زدن ، شاشيدن، چمباتمه، گاهي واژه‏هاي بيگانه از زبان آدمهاي روشنفكر داستاني او جاري مي‏شود آهنگ گفتگو بيشتر تهراني است حتي روستائيان آذربايجان نيز تهراني حرف مي‏زنند نمايشنامه «چوبدستهاي ورزيل» و «عزاداران بيل» . تكرار از ديگر نقصهاي كار ساعدي است موضوع‏هاي تكراري در نوشته‏هاي ايشان زياد است مثلاً وصف بيمارستان در عزاداران بيل، واهمه‏هاي بي‏نام نشان، گور گهواره تا حدودي شبيه به هم است

.
ساعدي گاه براي توصيف يك موضوع حاشيه مي‏رود، زياد مي‏نويسد. مطلب را كش مي‏دهد بطوريكه خواننده خسته مي‏شود مثلاً، صحنة مردن گاو مشدي حسن در عزاداران بيل و صحنه قرار گرفتن صالح احمد و چند نفر ديگر در ترس و لرز چون در برخي موارد بناي كاربر زياده نويسي است، جمله‏هاي سست و گاه نادرست نيز نوشتة ساعدي را در سطح عادي جاي مي‏دهد چند نمونه از اين جمله‏ها :


اسلام: نه اين آهن نيستش اين يه چيز ساده نيستش1
حذف فعل بي‏مورد : عباس و موسرخه آمدند خانة مشدي حسن پاياخ هم پشت سرشان
بگو كه وسواسش نگيره3
(حالا نمي‏خواهي چيزي براي ما بدي)1


اين تكرارها و اطناب‏ها و سستي‏هاي لفظي برخي نوشته‏هاي ساعدي را به صورت گزارش در مي‏آورد. بيشتر داستانهاي «شب نشيني با شكوه» 1349 از اين دست است. بطور مثال در داستان «مراسم معارفه» در همين مجموعه ساعدي عوض و بدل شدن رئيسان اداره‏اي را در شهري كوچك و سخنراني كليشه‏اي آنها و يكي از كارمندان را در اوصافي كه به گزارش بيشتر همانند است شرح مي‏دهد.


آنچه كه در آثار هدايت و آل احمد بعنوان يك سبك خاص و مشخص مي‏بينيم در آثار ساعدي نيست او مي‏كوشد تا به سبك ويژه‏اي دست پيدا كند اما نتوانسته است خود را از كليشه‏ها و جمله‏هاي معمولي و درازنويسي رها سازد.
اما در برخي از نوشته‏هايش به شيوه‏اي تازه دست مي‏يابد (ده لال بازي – ما ‏نمي‏شنويم – خانه روشني – واهمه‏هاي بي‏نام و نشان)
اين شيوه در آثار نمايشي او بيشتر نمايان است.


آثار نمايشي او سرآغازي است در كارهاي نمايشنامه نويسي معاصر و آنچه كار او را با اهميت مي‏كند اينكه او خود را در مقابل رويدادهاي اجتماعي مسئول مي‏داند و آنها را به صحنه داستان و نمايش مي‏آورد. مسئوليت از ديدگاه ساعدي و ديگر واقع‏ گرايان دادن شعارهاي سطحي نيست بلكه تجسم زندگاني اجتماعي مردم و رويدادهاي روستا و شهر است و در اين زمينه ساعدي به خوبي خود را نشان مي‏دهد و نماينده خوبي بر اين نوع از
ادبيات است.
د)رئاليسم ساعدي
جامعة داستانهاي غلامحسين ساعدي جامعه‏اي است نامتعادل ، ناسالم و نابسامان . جامعة روستائيان مضطرب و شهريان بيمار ، با آدمهايي از همة طبقات و اقشار ، اعم از متوسط و پايين ، كارمند بازنشسته ، اداري جوان ، روشنفكر سرخورده ـ پيرزن بي‏پناه و دهاتي وحشت زده ، كه همه و همه در فقر و جهل ، درماندگي و بيهودگي ، غفلت و عطلت ، خرافات و طلسمات درگير و

غوطه‏ورند . آدمهايي گيج و منگ بي‏برنامه و بي‏حوصله در بيمارستانهايي با نام «خانه» و «اداره» كه بيماران آن روز به روز رواني تر مي‏شوند تا آنجاكه گريزگاه ناگريز آنها ديوانگي و خودكشي است جامعه‏اي علي‏الظاهر«واقعي» و رئاليستيك كه اگر پر از ترس و هول و وهم و اضطراب و گاه همراه با دگرگوني و دگرديسي ديده مي‏شود ، در حقيقت از «ديد» نويسنده روانپزشكي است كه نمي‏تواند آنچنان نبيند و اگر براي بيان اين همه نابساماني گاه ناچار از تمايل و توسل به فرا واقع و تمثيل و

نماد مي‏شود، از همين روست و نيز از همين روست كه رئالسيم ساعدي بر خلاف رئالسيم ديگر نويسندگان واقع‏گرا تا آخر در خط واقعي خود حركت نمي‏كند. گاه به سوررئالسيم مي‏رسد و گاه از سمبولسيم سر در مي‏آورد . و بعضاً آنچنان طبيعي ، كه اين دگرگوني‏ها ما را شگفت‏زده هم نمي‏كند و در نهايت ، به نويسنده روان پزشك حق مي‏دهيم كه در كاوش درون آدمها اين چنين واقعيت و خيال را در هم آميزد . زيرا در واقع آدمهاي چنين جامعة بيماري ، جز هم اينان كه در داستانهاي ساعدي

مي‏بينيم ، نمي‏توانند بود . جامعه‏اي كه حتي روستاييانش نيز هميشه در اضطراب و اضطرار به سر مي‏برند . با اين تفاوت كه اضطراب اينان نه فردي، كه زاييده وحشت از حملة ناگهاني دشمن بيروني اعم از گرازها و آدمهاست . تا آنجا كه در همين روستا هم ، ما مي‏توانيم دگرگوني طبيعي يك روستايي را در حد يك دگرديسي و مسخ بنگريم و هيچ تعجب نكنيم اگر «مشهدي حسن» با از دست دادن «گاو»ش كه همه زندگي‏اش وابسته بدوست خود به هيات «گاو» درآيد. كه اين مسخي است برخلاف نوع اروپايي‏اش كاملا طبيعي و منطقي ، كه صرفاً از رابطة مياني روستايي با گاو و از يك اتفاق واقعي نشأت مي‏گيرد.1
غلامحسين ساعدي نويسنده با قدرتي است كه در تجزيه و تحليل زندگي اجتماعي نقش مهمي دارد. اما در آثار وي جاي طنز را حسرت و خشم گرفته است . ساعدي براي نشان دادن آثاري رواني ـ اجتماعي خشونت جامعه بر ارواح مردم كوچك، از مرزهاي تثبيت شده واقع‏گرايي در مي‏گذرد و به نوعي ‏سور رئالسيم يا رئالسيم وهم آلود مي‏رسد . در فضاي غمگنانه داستانهايش حوادث

واقعي چنان غير عادي مي‏نمايند كه هراس انگيز مي‏شوند ، به طوري كه گاه به نظر مي‏رسد نويسنده علت مسائل و مشكلات اجتماعي را در ماوراء الطبيعه مي‏جويد . در اين نوع داستانها ساعدي براي رسيدن به نتايج تمثيلي با كمك عوامل ذهني و حسي اغراق آميز فضايي مشكوك و ترسناك مي‏آفريند . ساعدي نخستين نمايشنامه‏‏ها و داستانهايش را از سال 1334 در مجلات سخن ، صدف و آرش به چاپ رساند . هنوز دهه چهل فرا نرسيده بود كه در زمينة نمايشنامه نويسي چهره‏اي سرشناس شد . نمايشنامه‏هايش را با نام «گوهر مراد » مي‏نوشت . مهمترين داستانهايش را از سالهاي 1340 به بعد منتشر كرد.
تصاوير سهمناك از ملال ، ترس و آسيب‏هاي رواني ، نخستين مجموعه داستان سا

عدي ، شب نشيني باشكوه (1339) را مي‏سازد . تمام داستانهاي اين كتاب به ادبار زندگي كارمندان جزء بازنشسته اختصاص دارد . اين داستانها كه در فضايي سهمگين مي‏گذرند ، ابعاد گوناگون مخاطراتي را كه اين قشر اجتماعي با آن مواجه است ، به تصوير مي‏كشند.1


معرفي آثار
داستانها سال
1.مفتش ، مجله معلم امروز ، تبريز 1326
2. نخود آش (چاپ نشده) 1332
3.آفتاب و مهتاب ، سخن ، شمارة 2 ، دوره ششم 1334
4. پيگماليون ، مجله سخن، تهران 1335
5. مرغ انجير ، مجله سخن 1335
6. خانه‏هاي شهرري ، تبريز 1336
7. شكايت اسفند 1337


8. شبان فريبك ، مجله صدف 1337
9. خانه برف ، انديشه و هنر 1337
10. ظهر كه شد ، مجله معلم امروز 1337
11. تنديسة جاويد ، مجله معلم امروز ، تبريز 1338
12. شب نشيني باشكوه ، مجموعه دوازده داستان ، امير كبير تهران 1339
13. مانع ، آتش (چاپ نشده ) 1341
14. عروسي ، آرش ، شماره 3 1341


15. دو برادر ، آرش 1341
16. قدرت تازه ، كتاب هفته شماره 26 1341
17. عزا داران بيل ، هشت داستان پيوسته ، نيل تهران 1343
18.دنديل ، چهار داستان ، جوانه تهران 1345
19. مهدي ديگر ، دفترهاي زمانه 1346
20. واهمه‏هاي بي‏نام و نشان ، شش داستان ، نيل تهران 1346
21. ترس و لرز 6، داستان ،زمان تهران 1347
22. بازي تمام شد ، الفبا جلد 1 1352
23. گور وگهواره ، سه داستان ، آگاه تهران 1356
24. ماسه‏هاي بادي ، دفترهاي زمانه 1357
25. واگن سياه ، كتاب جمعه شمارة اول 1358
26. ساندويج، كتاب به نگار تهران 1368


27. صداخونه ، مجله كلك 1369
28. پادگان خاكستري ، مجله كلك 1369
29. شكسته بند ، داستان بلند (ناتمام )
30. اسكندر و سمندر در گردبار (چاپ نشده )
31. بوسه عذرا (چاپ نشده )
32. خانه بايد تميز باشد (چاپ نشده )
33. جوجه تيغي (چاپ نشده )

 


نمايشنامه‏ها سال
1. ليلاج‏ها ، مجله سخن 1336
2. قاصدكها ، مجله صدف 1337
3. خانه برف، نمايشنامه تكه پرده‏اي (چاپ نشده )
4. ميمونه خاتون ، در سه تابلو ، مجله معلم امروز تبريز 1337
5. (خرمن سوزهاـ باران ـ پرندگان در طويله ـ گربه‏ها) 1338
6. كاربافك‏ها در سنگر ، كتابفروشي تهران ، تبريز 1339
7. كلاته، گل ، تهران 1340
8. بامها و زيربامها ، امير كبير 1340
9. گرگها، آرش 1341
10. عروسي ، آرش 1341
11. خانه‏ها را خراب كنيد ، آرش ، شماره 7 ، تهران 1342
12. از پا نيفتاده‏ها ، مجله آرش شماره 6 1342
13. چوب بدستهاي ورزيل ، مرواريد تهران 1344
14. بهترين باباي دنيا ، شفق ، تهران 1344
15. مقتل ( چاپ نشده ) بخشهايي از آن در شماره 4 و 5 ماهنامه تكاپو چاپ شده است 1372
16. پنج نمايشنامه از انقلاب مشروطيت، اشرفي تهران 1345
17. آي بي‏كلاه ، آي با كلاه ، نيل تهران 1346
18. خانه روشني ، پنج نمايشنامه ، اشرفي ، تهران 1347
19. ديكته و زاويه دو نمايشنامه ، نيل 1347
20. پرواربندان ، نيل ، تهران 1348
21. توپ ، اشرفي ، تهران 1348


22. واي بر مغلوب ، نيل ، تهران 1349
23. جانشين ، نيل ، تهران 1349
24. چشم در برابر چشم ، امير كبير تهران 1350
25. رمان ناتمام بي اسم (چاپ نشده ) 135
26. عاقبت قلم فرسايي ، مجموعه دو نمايشنامه ، آگاه ، تهران 1354
27. مرگ و ريشة دربه‏دري ، الفبا ، جلد ششم ، تهران 1354
28. ماه عسل، امير كبير ، تهران 1357
29. خياط افسون شده ، مجله آدينه ، 1367
30. غريبه در شهر ، اسپيرك ، تهران 1369
31. ماه در معبد، به نگار ، تهران 1372
32. ضحاك ، به نگار، تهران 1377
33. پرندگان در طويله ، تهران 1378فيلمنامه‏ها سال
1. فصل گستاخي ، نيل، تهران 1348
2. گاو، آگاه، تهران 1350
3. عافيتگاه، اسپرك، تهران 1367
4. مولوس كورپوس با همكاري داريوش مهرجويي (براساس خانه بايد تميز باشد ) (چاپ نشده)
5. دايره مينا (چاپ نشده )


6. دكتر اكبر (چاپ نشده)
7. رنسانس (چاپ نشده )
داستانهاي كوتاه
1. گمشدة لب دريا ، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، تهران 1348
2. كلاته نان، انتشارات امير كبير ، تهران 1353
3. كلاته كار، امير كبير ، تهران 1357
4. يكي يك دونه ، مجله الفبا

تحقيقات ، تك نگاري‏ها، مقالات
1. ايلخچي ، موسسه تحقيقات و مطالعات اجتماعي 1342
2. خياو يا مشكين شهر ، مؤسسه تحقيقات و مطالعات اجتماعي 1344
3. اهل هوا ، مؤسسه تحقيقات و مطالعات اجتماعي 1345
4. تئاتر امروز ايران در شهرستانها ، روزنامه اطلاعا ت 28 مهر 1348
5. قرا داغ ( چاپ نشده ) 1349
6. تئاتر مستند ، ويژه سينما و تئاتر 1351
7. وقتي هفته اي هشت روز باشد ، ويژه سينما و تئاتر 1352
8. طرح پيشنهادي براي تهيه يك گزارش كامل از تبريز ( از امروز تبريز ) با جلال آل احمد، گاهنامه سهند ، تبريز
9. ساو جبلاغ (چاپ نشده )
لال بازيها سال
1. شهادت، تهران 1341
2. لال بازيها ، نشر پيام ، تهران 1342
3. ده لال بازي ، ده نمايش پانتوميم ، آرش ، تهران 1342
4. در انتظار ، نمايش پانتوميم ، آرش تير ماه 1344
متفرقه‏ها
1. كتاب زمان ، ويژه تئاتر ، ج 3 ، تهران 1348
2. كتاب الفبا ، شش جلد ، مجله ادبي ، تهران ـ پاريس 1356ـ1352
3. كتاب جمعه ، سال اول ، شماره 6 ، ويژه صمد بهرنگي 1357

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید