بخشی از مقاله

فناوری نانو در خدمت سرمایه گذاری


چكيده:
رشد و پویایی اقتصاد کشور با مشارکت عمومی تمامی اقشار جامعه امکانپذیر است ،ایجاد امکان سرمایه گذاری برای تمامی اقشار جامعه در بازار بورس اوراق بهادار،گامی درجهت افزایش مشارکت عمومی درتوسعه اقتصاد ملی است.فراهم آوردن امکانات لازم ازجمله تکنولوژی فناوری اطلاعات ونانو،باعث تسریع دررشد این گونه بازارها می شود. فناوری نانو با چشم انداز 15 ساله،یک فناوری انقلابی و متحول کننده و توان بخش بشمار می آید.


در این مقاله با نگاهی به حرکت جهانی به سمت توسعه فناوری نانو،زمینه های اصلی سرمایه گذاری در فناوری نانوذکر شده وبرآوردی ازبازاروهزینه های صورت پذیرفته این فناوری درزمینه تامین منابع مالی انجام می شود. دراین راستا به بیان نقش دولت در مقام تنظیم گر مشتری وپشتیبان پرداخته وچگونگی بازگشت سرمایه به شرکت های سرمایه گذاری بررسی خواهد شد.
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات ،توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری
مقدمه:
با گسترش روزافزون فناوري اطلاعات در همه بخش‌ها وسازمان‌ها ومشاهده آن در اكثر فعاليت‌ها،تحولات عظيمي درروش اجرايي كارها شده است. تغييرات سريع درفناوري

اطلاعات،گسترش همه جانبه سيستم‌هاي چندكاربره و تمايل سازمان‌ها به تهيه واجراي سيستم‌ها و نرم‌افزارهاي جديد، سبب شده است تا رايانه‌ها، خيلي ساده‌تروبيشتر از گذشته مورد استفاده قرار گيرند.پيشرفت‌هاي سريع درفناوري اطلاعات، روش‌هاي كسب وكار وانتشار اطلاعات مالي را متحول كرده است. فناوري اطلاعات روش انجام كار را كه از شكل كاغذي وسنتي بود به

صورت ديجيتال والكترونيكي تبديل كرده است و اين تغيير موجب كوتاهي زمان دسترسي به اطلاعات و نحوه تغيير مبادلات پولي و اطلاعاتي گشته است.امروزه رايانه در رأس هرم فناوري اطلاعات قرار داردوبه عنوان نگهدارنده و پردازنده اطلاعات دركليه رشته‌ها و شاخه‌هاي علمي، اجتماعي، خدماتي، تجاري، سياسي و ... كاربرد يافته و امكان تحليل سيستمي مجموعه‌هاي سازمان يافته را از ديدگاه‌هاي نو و با بررسي و ارزيابي روابط متقابل بين عوامل و متغيرهاي گوناگون فراهم آورده است.
رايانه چهار راه اصلي اكثر فناور

ي‌ها به شمار مي‌آيد و از دو بخش تشكيل شده است:
1) سخت‌افزار:سخت‌افزار عبارت است از تجهيزات فيزيكي كه وظايف داده پردازي الكترونيكي دريك سيستم را به عهده دارد و شامل واحد پردازش مركزي و پيراموني، ورودي، ستاده، ذخيره‌سازي و دستگاه‌هاي ارتباطي مخابراتي است بطوركلي بخش فيزيكي و قابل لمس يك سيستم


2) نرم‌افزار:نرم‌افزار دستورهاي تعريف شده‌اي است كه فعاليت‌ها و وظايف سخت‌افزار را كنترل مي‌كند. مجموعه دستورهايي

كه به يك رايانه مي‌گويد يك فعاليت يا وظيفه را چگونه انجام دهد برنامه رايانه ناميده مي‌شود. نرم‌افزارها به دو دسته تقسيم مي‌شوند 1- سيستمي 2- كاربردي
2-1) نرم‌افزار سيستمي د

ستورهاي برنامه كاربردي را تفسير كرده و مشخص مي‌كند كه سخت‌افزار چگونه آنها را انجام دهد و برنامه‌هاي كاربران را به وسيله ترجمه زبان ماشين، براي اجرا مهيا مي‌كند.
سه نوع نرم‌افزار سيستمي وجود دارد:الف:سيستم عامل ب:برنامه هاي كاربردي ج:نرم‌افزار ارتباطات
2-2) نرم‌افزاركاربردي نرم‌افزاري است كه براي اجراي يك وظيفه خاص وكمك به كاربردان نوشته مي‌شود. اين نرم‌افزارها كالاي كميابي هستند كه شركت‌ها جهت ط

راحي و توسعه آنها هزينه كلاني را مي‌نمايند تا از مزاياي اقتصادي آنها بهرمند شوند تا كنون نرم‌افزارهاي كاربردي مهمترين نرم‌افزارها براي عملیات مالی بوده‌اند و اين نرم‌‌‌افزارها عمليات حسابداري و پردازش اطلاعات وهمچنین تجریه و تحلیل صورتهای مالی را بطورمفيد انجام مي‌دهند.
سيستم ارتباط داده‌اي
شبكه‌هاي ارتباط داده‌اي، شبكه‌هايي هستندكه تعداد زيادي از كاربرها

را به يك برنامه و پايگاه داده‌ها مرتبط مي‌سازد و به دوشكل شبكه محلي و شبكه گسترده تقسيم مي‌شوند. شبكه محلي ارتباط بين سازمان وكاربراني كه در مجاورت يكديگر هستند (غالباً در يك ساختمان) را انجام مي‌دهد و شبكه گسترده يك منطقه جغرافيايي وسيع را پوشش مي‌دهد مثل شبكه گسترده جهاني كه توسط اينترنت به هم متصل هستند. اينترنت يك شبكه بين المللي از رايانه هايي هست كه به يكديگر وصل هستند. ابزارهايي كه اين رايانه را به هم وصل مي‌كند ستون فقرات اينترنت ناميده مي‌شود كه توسط بعضي از شرك

ت‌هاي سرويس دهنده حفظ و نگهداري مي‌شود. اينترنت نهايت استفاده از فناوري اطلاعات در حال حاضر مي‌باشد كه تأثير زيادي در تغيير روش كسب و كار گذاشته است و موجب كوتاهي زمان، دسترسي به اطلاعات و نحوه تغيير مبادلات پولي و مالي گشته است.
ICT وتأثيرآن برکاربران مالی:
توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات زندگي بشر امروز و عمليا

ت سازمان‌ها را تحت تأثير قرار داده است امّا درسازمان‌هاي امروز شايد كمتر فعاليتي به اندازه كاري كه کارشناسان مالی و سيستم اطلاعاتي مالی حسابداري انجام مي‌دهند از آثار و تبعات اين جهشهاي علمي و فني تأثير پذيرفته باشد. تمام كار حسابداران با داده‌ها و اطلاعات عجين است و نمي‌توان اثرگذاري شگرف تحولات ITC بر اين فعاليت‌ها را ناديده گرفت.تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات ک

ه به گسترش فزاینده سیستم های کامپیوتری پردازش اطلا

عات مالی انج

امید.در سال‌هاي اخير، خدمات مالي الكترونيكي چه به صورت لحظه ای ،چه از طریق تلفن همراه یا ابزارهای انتفال از راه دور و یا از طریق کارتهای هوشمند،گسترش سریعی یافته است،انقلاب خدمات مالی الکترونیکی بشدّت ساختار وطبيعت خدمات مالي را درسراسر جهان متحول نموده است. پيشرفت روز افزون فناوري علم دراین زمینه عامل ايجاد كننده وشتاب دهنده بخش مالي وخدمات مربوط به آن بوده وخدمات مالي الكترونيكي هر روز با شتاب بيشتري در حال گسترش است.
همراه با تحولات انجام شده در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران، بورس اوراق بهادار نيز از اين امر مستثني نبوده است و درتدوين و اجراي استراتژي‌هاي توسعه وپيشرفت خود، برنامه استفاده ازخدمات مالی ودادو ستد الکترونیکی اوراق بهادار را نی

ز بصورت علمی گنجانده است.فناوري نانو حوزه جديدي از فناوري و صنعت است كه بي‌شك مانند حوزه زيست فناوري و فناوري اطلاعات همه‌گير خواهد شد. بسياري از صاحب‌نظران و محققان، فناوري نانو را مساوي آينده دانسته‌اند و از آن به عنوان محور آينده جهان ياد مي‌كنند. بدليل تأثيرات اين تكنولوژي بر اكثر تكنولوژي‌هاي موجود، صاحب‌نظران بر

اين باورند كه متخصصان رشته‌هاي مختلف بدون گرايش به مباحث مقياس نانو در دهه‌هاي آينده فرصتي براي رشد نخواهند داشت و شكوفايي بسياري از تكنولوژي‌هاي مهم از جمله تكنولوژي اطلاعات و بيوتكنولوژي وابسته به‌ آن است.
شواهد موجود نشان مي‌دهدكه درآينده درصد بالايي ازبازارهاي محصولات مختلف، متكي برفناوري نانوخواهد بود.پيش‌بيني‌هاي بسياري در مورد حجم بازارصنايع مختلف متكي بر فناوري نانو انجام شده است ولي دركناراين پيش‌بيني‌ها، بايد پرسيده شود كه جايگاه كشورهايي كه به آن دسترسي ندارند، در بازارهاي آينده و اقتصاد جهاني چه خواهد بود؟با توجّه به اين كه سهم هر كشور يا بنگاه درزمان شكل‌گيري يك بازار تثبيت مي‌شود،زمان سرمايه‌گذاري براي رسيدن به جايگاه مناسب همين امروز است.قبل ازاينكه فرصتهای سرمايه‌گذاري برروي فناوري نانو را بشناسيم، لازم است بدانيم كه به كجا بايد نگاه كنيم. شناخت زمينه‌اي مؤثربراي سرمايه‌گذاري موجب تسهيل امور شده وامكان رقابت با سرمايه‌گذاراني كه درانتظارفرصتهاي تغييرپارادايم و پيشرفت در سطح مولكولي هستند را راحت‌تر مي‌كند.درسال‌هاي اخيرارتباط ميان سهامداران با بانك‌هاي اطلاعاتي شركت‌ها (پايگاه‌هاي داده‌ها) به يك واقعيت‌ عيني تبد

يل شده است.استفاده شركت‌ها ازمبادلات الكترونيكي داده‌ها به آنها اجازه مي‌دهد تا با انجام فعاليت‌هاي تجاري بدون استفاده ازمستندات كاغذي بگونه‌اي غيرمستقيم درزمان وپول صرفه‌جويي نمايند.براين اساس شركتهايي كه از طريق EDI مرتبط هستند بيشتر و بهتر قادرخواهند بود تا درچرخه‌ي فيزيكي كالا وخدمات شركت كنند.آنها قادرخوا

هند بود تا موجودي را بصورت بموقع توليد وتحويل نمايند ونياز به نگهداري موجودي ندارند.همچنين بانك‌ها وسرمايه‌گذاران مي‌توانند ازطريق EDI به يكديگر متصل باشند به نحوي كه بانك‌ها نيازهاي نقدينگي سرمايه‌گذاران را پيش‌بيني كرده و قابليت بازپرداخت آنها را ارزيابي نمايند. براين اساس بهاي (هزينه) تأمين سرمايه و ريسك نقدينگي مي‌تواند كاهش بيابد وهمچنین دسترسي به بانك‌هاي اطلاعاتي شركتهای، ديگر را خواهند داشت.این دلايل کافیست تا بگوئیم ضمن استفاده بهينه از فناوري‌هاي نو هميشه بايد آسيب‌هاي دركمين ومخاطرات را شناسايي ودرپي حذف وجلوگيري ازآنها باشیم امروزه فناوري جدید با ابزارهاي مختلف ازجمله رايانه، شبكه اينترنت وپست الكترونيك ودورنگار وغيره ،امکانی براي كاركنان فراهم كرده است كه مي‌توانند در بخش‌هايي از مشاغل مهندسي، طراحي، مالي و ... بدون اينكه در اداره حضور عيني داشته باشد، همان وظايف را در خانه، خود انجام دهند و نتايج كارهاي خود را از طريق سيستم‌هاي موجود به مراكز رايانه‌اي مورد نظر منتقل كنند.
پيشينه استفاده فناوري اطلاعات:
پيشينه استفاده ازنوآوري‌هاي فناوري دربازارهاي مالي به بيش از150 سال قبل برمي‌گردد. يعني زماني كه تلگراف درسال 1838 بوسيله ويل و مورس اختراع شد اين فناوري‌هاي ارتباطي به سرعت در بازارهاي نيويورك، فيلادلفيا و نيوارولئان، براي مبادله قيمت‌ها، به جاي مسافرت كردن با قطار و اسب مورد استفاده قرار گرفت.همگام با پيشرفت تكنولوژي و فناوري اطلاعات، استفاده از اين پيشرفت‌ها در بازارهاي مالي و بورس اوراق بهادار نيز گسترش يافت تا اينكه در سال 1971 براي اولين بار، يك سيستم اطلاعات رايانه‌اي با عنوان سيستم رايانه‌ا

ي انجمن معامله گران در آمريكا راه‌اندازي شد. اين شبكه رايانه‌اي، بين بازار سازان، معامله گران و كارگزاران ارتباط برقرار نمود به اين ترتيب كليه كارگزاران و معامله گران توانستند از قيمت پيشنهادي بازار سازان و قيمت معامله انجام شده، آگاه شوند و نقل و انتقال مالكيت، صدور چك و پرداخت وجه در يك لحظه با سيستم رايانه‌اي انجام گردد. پس از آن، شبكه ارتباط الكترونيكي موجب اتصال پايانه‌هاي رايانه‌اي پيشرفته به بورس‌ها و بازارهاي مالي گرديد

و هم اكنون نيز بازارهاي بورس از پيشرفته‌ترين وسايل ارتباطي جهت برقراري ارتباط با افراد و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به منظور سرمايه‌گذاري و خريد و فروش سهام استفاده مي‌كنند.
مزاياي داد و ستد الكترونيك سهام:
ايجاد و گسترش شبكه دادوستدالكترونيك در برگبرنده مزاياي بسياري است كه علاوه براينكه متوجه شركتهاي استفاده كننده ازاين شبكه‌ها مي‌شود، باعث رشد وتوسعه اقتصاد ملي كشورهاي استفاده كننده نيز مي‌گردد. مهمترين مزاياي استفاده از اين شبكه به شرح زير است:الف) با ايجاد شبكه‌هاي ارتباط الكترونيكي، بورس‌هاي بزرگي چون نيويورك، لندن، فرانكفورت، ژاپن و ... به يكديگر پيوند داده مي‌شوند و با ايجاد چنين بازار بزرگي، شركت‌هاي كوچك كم درآمد و ناشناخته مي‌‌توانند سهام خود را به طور مستقيم به خريداران عرضه نمايند و این یعنی تامین راحت منابع مالی برای شرک سرمایه پذیر و سهولت در سرمایه گذاری شرکت شرمایه گذار.
ب) شركت‌هايي كه به شبكه الكترونيك داد و ستد سهام مي‌پيوندند، مي‌توانند سهام خود را در سطح جهان و در طول شبانه روز عرضه و معامله كنند به عنوان

مثال شركت «وايوم» كره در دسامبر 1999 سهام خود را از طريق بورس كوسداك (سئول) به معرض فروش گذاشت. از آن زمان تاكنون كمپاني مذكور با 10 ميليون واحد افزايش، دارايي به ارزش 430 ميليون دلار كسب نموده و توانسته است به عنوان يكي از شركت‌هاي پيشرو كره در زمينه فعاليت‌هاي فناوري پيشرفته محسوب شود.


ج) شبكه‌هاي ارتباط الكترونيكي، اجراء سريع وارائه بهترين پيشنهادهاي خريد و فروش را ميسر مي‌سازد.بعبارت ديگر، معاملاتي كه با شبكه‌هاي ارتباط الكترونيكي درمقايسه با بازارسازان صورت مي‌گيرد، داراي متوسط اختلاف قيمت خريد و فروش كمتري است و اين اختلاف كم قيمت خريد و فروش در شبكه‌هاي ارتباط الكترونيكي ناشي از تفاوت‌هاي كم قيمت خريد و فروش مظنه شده درموقع انجام معاملات است.
د) كارمزدهاي ارزان: حق كميسيون معاملات اينترنتي بسيار كمتر از زماني است كه معاملات توسط مؤسسات كارگزاري به صورت سنتي انجام مي‌شود. در روش

سنتي، كارگزاري‌هايي كه به راهنمايي مشتريان مي‌پردازد مبالغي را به شكل كميسيون از آنها دريافت مي‌دارند. اين مبالغ در معاملات كلان بسيار گران تمام مي‌شود. در روش جديد (داد و ستد الكترونيك)، كارگزارها از چرخه معاملات حذف مي‌شوند و بنابراين هزينه معاملات كاهش مي‌يابد.
ﻫ) دسترسي يكسان به اطلاعات، هنگامي كه فعالان بازار از لحاظ جغرافيايي بسيار پراكنده و دور از هم باشند، مهمترين عامل موفقيت در انجام معاملات، دسترسي به اطلاعات است. شركت‌هايي كه دسترسي گسترده به اطلاعات را امكان‌پذير مي‌سا

زد؛ هم براي خود و هم براي بورس درآمدزا هستند.
و) از ديگر مزيت‌هاي شبكه‌هاي ارتباط الكترونيكي براي مشتركين، عبارتست از مذاكره از طريق اينترنت با متخصصين، دسترسي به دفتر سفارش شبكه‌هاي ارتباط الكترونيك (كه شامل اطلاعات مهم و به روز در زمينه قيمت‌ها است) حجم معاملات اوراق بهادار، نشاني مؤسسات كارگزاري و بازار سازان و شماره تلفن آنها و غيره یعنی داراء بودن حجم وسیعی از اطلاعات مهمترين تنگناي استفاده از داد و ستد الكترونيك سهامعلاوه بر مزاياي ذكر شده درمو

رد داد وستد الكترونيك سهام، اين روش داد و ستد خالي از تنگنا نمي‌باشد. مهمترين تنگناهاي استفاده از داد و ستد الكترونيك سهام،اعتماد فنی می باشد بزرگ‌ترين عيب داد و ستد الكترونيكي، ناتواني يك شبكه درايجاد امنيت كامل براي بهره‌برداران آن است.كامپيوترها علي‌رغم پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي به مفهوم واقعي،كامل وعالي نيستند. مشكلات بسياري دررابطه باكاركامپيوترها وجود دارد. از جمله،ايجاد اشكال در اتصال شبكه ترافيك متقاضيان براي ورود به يك سايت مشخص كه منجر به توقف فعاليت آن مي‌شود.بي‌گمان، يكي از مهمترين اهداف دربازار سرمايه فراهم ساختن امكان دسترسي برابر، آزادانه و آسان همگان ازاطلاعات برای همه افرادی که می خواهند سرمایه گذاری کنند و دستیابی به سیاست برخورداري از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري يكسان در بازار سرمايه ايران است.
كاربردهاي نانو درفناوري اطلاعات و ارتباطات:
قبل از پرداختن به کاربرد این فناوری توین تعریفی از فناوری را باید ارائه کنیم و این سلطان علم را بشناسیم ، فناوري نانو عبارت است از هنر دستكاري مواد در مقياس اتمي يا مولكولي و به خصوص ساخت قطعات و لوازم ميكروسكوپي.نانوفناوري در برگيرنده پژوهش ها و فناوري هايي است كه در گروه 100-1 نانو متر يعني مقياس اتمي ،‌ مولكول و ابر مولكولي انجام مي شود.اهميت ويژه نانو فناوري به دليل نقش آفريني و اثرگذاري گسترده آن در پهنه وسيعي از زندگي بشر است كه شامل پزشكي،‌ نجوم، فيزيك و ... مي شود.یكی از پیشوندهای مقیاس اندازه گیری در سیستم SI نانو به معنی یك میلیاردم واحد آن مقیاس است.برای مثال یك نانوم

تر معادل یك میلیاردم متر است. با توجه به اینكه یك سلول بدن بیش از صدها نانومتر است می توان به كوچكی این مقیاس پی برد. از آنجایی كه علوم نانو بخش وسیعی برگرفته از مباحث شیمی، فیزیك، بیولوژی، پزشكی، مهندسی و الكترونیك را در بر می

گیرد،‌گروه بندی آن بسیار پیچیده است.دانشمندان، علوم نانو را به چهار گروه شامل مواد (گروه اول)، مقیاسها (گروه دوم)، تكنولوژی الكترونیك، اپتوالكترونیك، اطلاعات و ارتباطات (گروه سوم) و بیولوژی و پزشكی (گروه چهارم) طبقه بندی كرده اند. این طبقه بندی باعث سهولت در بررسی این علوم شده است البته تداخل برخی از بخش ها در یكدیگر طبیعی است. برنامه های توسعه این تكنولوژی را به سه بخش كوتاه مدت (كمتر از پنج سال)، میان مدت( بین۱۵-۵ سال) و بلند مدت (بیش از۲۰ سال) تقسیم بندی شده است. مواد نانو (nonmaterial’s) قابلیت كنترل ساختار تشكیل دهنده مواد پیشرفته در ابعاد كوچك و كوچكتر،‌ در اندازه های میكرو و نانو را دارند(از فولادهای ساخته شده در اوایل قرن۱۹ تا انواع بسیار پیشرفته امروزی). هر قدر بتوانیم این مواد را در ابعاد ریزتر و كنترل شده ای تولید كنیم خواهیم توانست مواد جدیدی را با قابلیت و عملكردهای بسیار عالی به دست آوریم. تاكنون تعاریف متعددی از مواد نانو ارائه شده است اما در یك تعریف جامع می توان گفت موادی در این گروه قرار می گیرند كه یكی از ابع

اد اضلاع آنها از۱۰۰ نانومتر كوچكتر باشد. یكی از این گروهها"لایه ها" است. لایه ها یك بعدی هستند كه در دو بُعد دیگر توسعه می یابند مانند فیلم های نازك و پوششها، برخی از قطعات كامپیوتر جزو این گروه هستند.گروه بعدی شامل موادی است كه دارای دو بعد هستند و در یك بعد دیگر گسترش می یابند و شامل لوله ها و سیمها می شوند. گروه مواد سه بعدی در نانو شامل ذرات، نقطه های كوانتمی (ذرات كوچك مواد نیمه هادیها) و نظایر آنها می شوند. دو ویژگی مهم، مواد نانو را از دیگرگروهها متمایز می سازدكه عبارتند ازافزایش سطح

مواد و تاثیرات كوانتمی. این عوامل می توانند باعث ایجاد تغییرات و یا به وجود آمدن خواص ویژه ای مانند تاثیر درواكنشها، مقاومت مكانیكی و مشخصه های ویژه الكتریكی درمواد نانو شوند. همانگونه كه اندازه این موادكاهش می یابد، تعداد بیشتری از اتمها درسطح قرارخواهند گرفت. برای مثال،اتم های موادی به اندازه۳۰ نانومتر به میزان۵ درصد،۱۰ نانومتر به میزان۲۰ درصد و۳ نانومتر به میزان۵۰ درصد درسطح قراردارند. در نتیجه مواد نانو باذرات كوچكتر در مقایسه با مواد

نانو با ذرات بزرگتر دارای سطح بیشتری در واحد جرم هستند. با توجه به ازدیاد سطح در این مواد، تماس ماده با سایر عناصر بیشتر شده و موجب افزایش واكنش با آنها می شود. این عمل منجر به تغییرات عمده در شرایط مكانیكی و الكترونیكی این مواد خواهد شد. برای مثال سطوح بین ذرات كریستالها در بیشتر فلزات باعث تحمل فشارهای مكانیكی بر آن می شود. اگر این فلزات در مقیاس نانو ساخته شوند، با توجه به ازدیاد سطح بین كریستالها، مقاومت مكانیكی آن به شدت افزایش می یابد. برای مثال فلز نیكل در مقیاس نانو مقاومتی بیشتر از فولاد سخت ش

ده دارد. به موازات تاثیرات ازدیاد سطح، اثرات كوانتمی با كاهش اندازه مواد (به مقیاس نانو) موجب تغییر در خواص این مواد می شود (تغییر در خواص بصری، الكتریكی و جاذبه). موادی كه

تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرند ذرات كوانتمی، لیزرهای كوانتمی برای الكترونیك بص

ری هستند. همانگونه كه بیش از این گفته شد مواد نانو، به سه گروه یك، دو و سه بُعدی طبقه بندی شده اند. مواد نانوی یك بعدی: این مواد شامل فیلم های بسیار نازك و سطوح مهندسی است و در ساخت ابزار الكتریكی و شیمیایی و مدارهای الكترونیكی ساده و مركب كاربرد وسیعی دارند. امروزه كنترل ضخامت لایه ها تا اندازه یك اتم صورت می پذیرد و ساختار این لایه ها حتی در مواد پیچیده ای مانند روانكارها شناخته شده است. لایه های مونو كه قطر آنها به اندازه یك ملكول و یا یك اتم است، در علوم شیمی كاربرد وسیعی دارند. یكی از كاربردهای این لایه ها ساخت سطوحی است كه خود را بازسازی كنند.
نانو مواد:نانو مواد به دو دسته کلی تقسیم می شوند: نانو ذرات و مواد نانو ساختار(یا مواد نانو کریستال)و مواد نانو ساختار به نانوسیم ها و نانو لوله ها ، نانو لایه ها طبقه بندی می شوند.
مواد نانوی دوبعدی: به تازگی كاربرد مواد نانوی دو بعدی در تولید سیم و ل

وله ها افزایش یافته و توجه دانشمندان را به دلیل وجود خواص ویژه مكانیكی و الكترونیكی به خود جلب كرده است. در زیر به چند نمونه ساخته شده در این گروه اشاره می شود.
نانو لوله های كربنی : از رول كردن ورقهای گرافیتی یك یا چند لایه ساخته شده و قطر آنها چند نانو و طولشان چند میكرومتر است.ساختار مكانیكی این مواد مانند الماس بسیار سخت است اما در محورهای خود نرم و تاشو هستند.همچنین این مواد هادی الكتریكی بس

یار عالی هستند. نوع غیر عالی نانو لوله های كربنی مانند مولیبید یوم دی سولفاید پس از CNTs ساخته شده است. این مواد دارای ویژگی های منحصر به فردی همچون روانكاری، مقاومت در برابر ضربات امواج شوكها، واكنشهای كاتالیزی و ظرفیت بالا در ذخیره هیدروژن

و لیتیم هستند. لوله های مواد پایه اكسیدی مانند اكسید تیتانیم، برای كاربردهای كاتالیزی، كاتالیزرهای نوری و ذخیره انرژی به صورت تجاری به بازار عرضه شده اند.
نانو سیمها: این سیمها از قرار گرفتن ذرات بسیار ریز از مواد مختلف به صورت خطی ساخته می شوند. نانوسیمهای نیمه هادی از سیلیكون، نیترات گالیم و فسفات ایندیوم ساخته شده و دارای قابلیتهای بسیار خوب نوری، الكتریكی و مغناطیسی است و نوع سیلیكونی این سیمها می تواند بخوبی در یك شعاع بسیار كوچك بدون آسیب رسانی به ساختار سیم خم شود. این سیمها برای ثبت مغناطیسی اطلاعات در حافظه كامپیوترها، وسایل نانوالكترونیكی و نوری و اتصال مكانیكی ذرات كوانتمی به كار میروند.
بیوپلیمرها: انواع گوناگون بیوپلیمرها، مانند ملكولهای DNA ، در خودسازی نانوسیمها در تولید مواد بسیار پیچیده به كار می روند. همچنین این مواد دارای قابلیت اتصال نانو و بیوتكنولوژی برای ساخت سنسور و موتورهای كوچك هستند.
مواد نانوی سه بعدی: این مواد به آن گروه تعلق دارد كه قطری كمتر از۱۰۰ نانومتر داشته باشند. مواد نانوی سه بعدی در اندازه های بزرگتر ساختار متفاوتی داشته و طیف

وسیعی از مواد را در جهان تشكیل می دهند و صدها سال است كه به صورت طبیعی در زمین یافت می شوند. مواد تولید شده از عوامل فتوشیمیایی، فعالیت های آتش فشانها، مواد محترق از پختن غذا، مواد متصاعد از احتراق سوخت ماشین ها و مواد آلاینده تولید شده در صنایع جزو این گروه از مواد هستند. این مواد به علت رفتار متفاوت در واكنش های شیمیایی

و بصری بسیار مورد توجه قرار دارند. برای مثال اكسید تیتانیوم و روی كه بصورت شفاف و فرانما، جاذب و منعكس كننده نور ماورای بنفش در صفحات خورشیدی به كار می روند در ابعاد نانو هستند. این مواد كاربردهای بسیار ویژه ای در ساخت رنگها و داروها (به ویژه داروهایی كه تجویز آنها فقط برای یك عضو مشخص بدن و بدون تاثیر بر سایر اعضاست) دارند. از خاصیت جذب آنها می توان در باطری نیز استفاده کرد. مواد نانوی سه بُعدی شامل مواد بسیاری

می شود كه به چند نمونه از آنها اشاره می كنیم. كربن۶۰ (فوله رنس (Fullerenes) : در اوایل سال۱۹۸۰ گروه جدیدی از تركیبات كربنی بنام كربن۶۰، ساخته شد. كربن۶۰ ، كروی شكل، به قطر۱ نانومتر و شامل۶۰ اتم كربن است كه به علت شباهت ساختار مولكولی آن با گنبدهای كروی ساخته شده توسط مهندس معماری بنام بوخ مینستر فولر بنام نامگذاری شد. در سال۱۹۹۰ ، روش های ساخت كوانتم های كربن۶۰ با مقاومت حرارتی میله های گرافیتی

در محیط هلیم بدست آمد. این ماده در ساخت بلبرینگ های مینیاتوری و مدارهای الكترونیكی كاربرد وسیعی دارند.
ذرات كوانتمی: مطالعات در مورد ذرات كوانتمی در سال۱۹۷۰ شروع شد و در سال۱۹۸۰ این گروه از مواد نانوی نیمه هادی ساخته شدند. اگر ذرات این نیمه هادی ها به اندازه كافی كوچك شوند، تاثیرات كوانتمی ظاهر شده و می توانند میزان انرژی الكترونها و حفره ها را كاهش دهند. از آنجایی كه انرژی با طول موج ارتباط مستقیم دارد در نتیجه خواص نوری مواد بصورت بسیار حساس قابل تنظیم خواهد شد و می توان با كنترل ذرات، جذب یا دفع طول موج خاص در یك ماده را امكان پذیر ساخت. به تازگی با ردگیری مولكولهای بیولوژی با كنترل سطح انرژی این ماده، كاربردهای جدیدی از آن كشف شده است این مواد می توان صحبت از ابر قدرتی کردکه می توان با آن علاوه بر قدرت برتر هزینه ها را نیز کاهش داد.درحال حاضر استفاده از مواد نانو رو به افزایش است و به علت خواص بسیار ویژه آنها، تحقیقات در یافتن مواد جدید همچون گذشته ادامه دارد. اكثر افراد جامعه نانو تكنولوژي را ساختن اشياء در ابعاد كوچكتر مي دانستند اما اكنون بعد ازگذشت چند سال مفهوم آن براي افراد ملموس تر خواهد بود. چراکه مي توان توسط اين تكنولوژي بسياري از مشكلات روزمره بشر را حل كرد.


اين تكنولوژي نگاهي تازه به علوم از زواياي مرموز طبيعت مي باشد

. اين نگاه تازه به جهان هستي، تمدن بشر را متحول خواهد ساخت به طوريكه شايد بتوان"راه هزارساله را يك شبه پيمود"و به تعبيردقيقتر "نانوتکنولوژي بخشي ازآينده نيست بلکه همه آينده است". انسان در معرض يک انقلاب اجتماعي تسريع شده و قدرتمند است که ناشي از توانمندي توليد مواد، ابزارها و سيستمهاي جديد با در دست گرفتن کنترل در سطوح اتمي و استفاده از خواص آن است .
همانطور كه مي دانيد براي شكوفايي يك علم تنها پيشرفت جنبه تئوري كافي نيست بلکه براي گسترش يك تكنولوژي عوامل گوناگوني بايد مهيا شود تا بتوان به يك قطب صنعتي در زمينه آن تكنولوژي مبدل گشت.
از اين‌رو آزمايش¬ها و تحقيقات پيرامون نانوتکتولوژي از ابتداي دهه 80 قرن بيستم بطور جدي پيگيري شد، اما اثرات تحول آفرين، معجزه آسا و باورنکردني نانوتکنولوژي درروند تحقيق و توسعه باعث گرديدکه نظر تمامي کشورهاي بزرگ به اين موضوع جلب گردد و فناوري نانو را به عنوان يکي از مهمترين اولويتهاي تحقيقاتي خويش طي دهه اول قرن بيست و يکم محسوب نمايند .
بعد از دهه نودكه فن آوري اطلاعات هياهوي بسياري درجهان بپا نمود، درآغاز قرن بيست ويكم دانشمندان تمركز خود را بر روي فن آوري نويني معطوف كرده اند كه به عقيده عده اي آينده بشر را متحول خواهد ساخت.بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته و درحال توسعه (درحدود 30 كشور)، برنامه‌هايي را درسطح ملي براي پشتيباني از فعاليتهاي تحقيقات

ي وصنعتي نانوتكنولوژي تدوين واجرا مي‌نمايند. زيرا نانوتكنولوژي به عنوان انقلابي درشرف وقوع، آينده اقتصادي كشورها وجايگاه آنها درجهان را تحت تأثيرجدي قرار خواهد داد واين مسأ له دراين كشورها توسط صاحب‌نظران ومحققان تبيين‌شده وبراي مديران اجرايي به صورت يك امر شفاف و قطعي درآمده است.


تاریخچه نانو تکنولوژی دردنیا وایران:
كلمه نانو تكنولوژي اولين بار توسط نوريو تانيگوچي (Norio Taniguchi ) از دانشگاه علوم توكيو بكار برده شد . او اين كلمه را در ارتباط با " تكنولوژي محصولات براي دستيابي به دقت بالا و بهترين اندازه ها بعنوان مثال دقيق ترين و عالي ترين در حد يك نانو متر " بكار برد . نظريه نانو حدود 40 سال پيش دردنيا مطرح شد درسال 1959 "Richard Feynman"‌ دانشمند كوانتوم نظري ودارنده جايزه نوبل مطرح نمودكه اگر دانشمندان ترانزيستور‌ها را ساخته اند، ما با علم اتمي مي توانيم همين ترانزيستور ها را با مقياس بسيار كوچك بسازيم.
تلاش هاي اريك دركسلر طی دهه هاي 80 و 90 بسياررشد يافت وبه عنوان يك تكنولوژي نوين به بشر معرفي شد.دركشور ما نيز براي برخورداري از فن‌آوري‌هاي نوين تلاشهايي صورت پذيرفته است. درایران درسال 1362 ‌ با توجه به اهميت فن آوري روز دردنيا «دفتر بررسي ها ومطالعات علمي و صنعتي» را تأسيس ايران از جمله معدود كشورهاي پيشرو نانو تكنولوژي دردنياست كه تحقيقات در اين زمينه را آغاز نموده است ومي تواند با تحقيقات گسترده تر ومديريت هدفمند، يكي از قطب هاي مهم اين فن آوري متحول كننده بشري درقرن بيس

ت و يكم باشد.
پل مغناطیسی پیوند دهنده دنیای الکترونیک و مغناطیسی:
نانوذرات می توانند انقلابی درفناوری بوجود آورند.امروز نیازمند اسکوشش وتحقیقات بدست آمده،درچرخه تولید انبوه قرار گرفته و به بازار تجاری عرضه می شوند. برای مثال افزایش کارایی وسایل الکترونیکی با کاهش اندازه آنها، مانندکامپیوترهای بسیار پیشرفته ویا پیشرفت عظیم صنعت ارتباطات تنها با استفاده وسیع ازنانوتکنولوژی میسر شده است.فناوري نانويكي از آخرين دستاوردهاي علمي است.دردودهه اخیر، پیشرفتهای تکنولوژی و

سایل ومواد با ابعاد بسیارکوچک بدست آمده است وبه سوی تحولی فوق العاده که تمدن بشررا تا پایان قرن دگرگون خواهد کرد ، پیش می رود برای احساس اندازه های مادون ریز ، قطر موی سر انسان را که یک دهم میلیمتر است در نظر بگیرید ، یک نانومتر صدهزار برابر کوچکتراست ۹- ۱۰متر.تکنولوژی و مهندسی درقرن پیش رو با وسایل، اندازه گیریها وتولیداتی سروکار خواهد داشت که چنین ابعاد مادون ریزی دارنددرحال حاضر پروسه های در ابعاد چند مولکول قابل طراحی و کنترل است همچنین خواص مکانیکی ، شیمیایی ، الکتریکی ، مغناطیسی ، نوری و… مواد در لایه ها در حدود ابعاد نانومتر قابل درک و تحلیل و سنجش است . تکنولوژی درقرن گذشته در هرچه ریزتر کردن دانه های بزرگتر پیشرفت چشمگیری داشت ،تکنولوژی نو درقرن حاضر مسیر عکس را طی می کند . یعنی مواد مادون ریزرا باید ترکیب کرد تا دانه های بزرگتر کارآمد به وجود آ ورد .درست همان روشی که درطبیعت برای تولید کردن حاکم است . مجموعه های طبی

عی ، ترکیبی از دانه های مادون ریز قابل تشخیص با خواص مشابه و یا متفاوت با اندازه های در حدود نانو است .تغییر درفاصله بین اتم های ذرات و نسبت سطح به حجم زیاد درنانو ذرات تاثیر متقابلی درخواص ماده دارد.برای مثال ترکیبات کاربیدی و نیتریدی پراکنده شده دریک ماتریس آمورف سختی های قابل مقایسه و یا بالاتر از الماس درموردآنها گزارش

شده است.این تغییردرفاصله بین اتم های انرژی آزاد سطح پتانسیل شیمیایی را نیز تغییر می دهد. این امر درخواص ترمودینامیکی ماده (مثل نقطه ذوب)تاثیرگذار است. ملاحظه می شودکه نقطه ذوب با کاهش اندازه ذرات کاهش می یابد و نرخ کاهش ذوب دراندازه خیلی کوچک بسیار شدید است. اثرتحقیقات در فناوریهای مادون ریز هم اکنون در درمان بیماریها و یا دست یافتن به مواد جدید به ظهور رسیده است. موارد بسیاری در مرحله تحقیقات کاربردی وآزمای

شی است.اکنون ساخت رایانه های بسیار کوچکتر و میلیونها بارسریعتر در دس

تور کارشرکتهای تحقیقاتی قرار دارد. امروز سرعت حرف اول را دردنیای اقتصاد به خصوص بازارهای سرمایه ومعاملات بورس می زند.نانوتکنولوژی یاکاربرد فناوری درمقیاس یک میلیونیم متر، جهان حیرت انگیزی را پیش روی دانشمندان قرار داده است که درتاریخ بشریت نظیا خود به همراه آورده است: بشردر آستانه دستیابی به توانایی های بی بدیلی برای تغییرمحیط پیرامون خویش قرار گرفته است وجهان و جامعه ای که درآینده ای نه چندان دور به مدد این فناوری جدید پدیدارخواهد شد، تفاوت هایی بنیادین با جهان مالوف آدمی درگذشته خواهد داشت.یکی از موارد مهم کاربرد نانوتکنولوژی ساخت ترکیبات مرکب از چند ماده مختلف است. برای مثال با اس

تفاده از لوله، سیم و ذرات نانو محصولات چند منظوره ای تولید می شود که هم دارای خواص هر یک از عناصر تشکیل دهنده است و هم ساختار جدیدی با کاربردهای پیشرفته دارد.وقتی اندازه ذرات به نانومتر می رسد یکی از خواصی که تحت تاثیر این کوچک شدن اندازه قر

ار می گیرد تاثیر پذیری از نور و امواج الکترو مغناطیسی است. با توجه به این موضوع اخیراً چسب هایی از نانو ذرات تو لید شده اند که کاربرد های مهمی در صنایع الکترونیکی دارندساخت ابزارهای مغناطیسی از نانوکریستال های یوتریوم، ساماریوم و کوبالت خواص بسیار منحصر بفردی را با توجه به کوچک بودن ذرات کریستالها بوجود می آورد. این مواد در ساخت موتورها، ماشین های تحلیلی مانند MRI کاربرد وسیعی دارند. میکروپروسس ها، حافظه های کامپیوتر، دیسک های سخت، با استفاده از فناوری نانو می تواند اطلاعات بسیار زیادی را در خود جای دهند.همچنین استفاده از CNTs درساخت نمایشگرها با درخشش فوق العاده و مصرف انرژی و تشعشعات زیانبارکمتر وطول عمر بیشتر،نسل آینده نمایشگرهای پیشرفته را بوجود خواهد آورد.توسعه وسایل الکترونیکی قابل حمل مانند تلفن های همراه، دستگاههای ناوبری، کامپیوترهای کوچک و قابل حمل، سنسورهای کنترل از راه دور و نظایر آنها، نیاز به داشتن باطری های سبکتر با انرژی و دوام بیشتر را دو چندان ساخته است. مواد کریستالی نانو با استفاده از روش کاربرد ژلها در صفحات جداکننده باطریها می تواند انرژی بیشتری درمقایسه با باطریهای متداول امروزی ذخیره کند. باطریهای ساخته شده ازنانو کریستال های نیکل نیاز به شارژ مجدد را کاهش وذخیره انرژی در باطریها را درحد قابل توجهی افزایش داده است.نانولایه ها درپوششهای حفاظتی با افزایش مقاومت

درخوردگی وافزایش سختی درسطوح و فوتولیز وکاهش شیمیایی کاربرد دارد. نانو ذرات نیز به عنوان پیش ماده یا اصلاح ساز در پدیده های فیزیکی وشیمیایی مورد توجه قرار گرفته اند.در چند سال گذشته بازارچند میلیارد دلاری برپایه نانوتکنولوژی گسترش یافته اند. برای مثال در ایالات متحده ، IBM برای هد دیسکهای سخت ، یک سری حسگرهای مغناطیسی را ابداع کرده است . ساخت دیودهای نوری با استفاده از مواد نانو موجب می شود تا ۸۰درصد در هزینه برق صرفه جویی شود.نانوتکنولوژی ،مصرف جهانی انرژی را تا ۱۰ درصد کاهش داده ،باعث صرفه جویی سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار وهمچنین کاهش آلودگی هوا به میزان ۲۰۰ میلیون تن کربن

 

شودیعنی دوگام اساسی درزندگی وصرفه جویی اقتصادی دربلند مدت.همچن

ین فناوریهای نانو صنایع را قادر خواهد ساخت تا گوی سبقت را در جلب رضایت بازر از رقبا بربایند، در نتیجه امکان گسترده ای برای افراد درزمینه سرمایه گذاری وتامین مالی لازم فراهم خواهد آمد نانو تکنولوژی با ساخت حافظه غیر فرار مانندFRAM وMRAM که ازعوامل تقويت محاسبات سيارو تجریه وتحلیل ها بخصوص پیش بینی شاخص بورس و بازارهای سهام می باشد است، این تکنولوژی توانسته به رقابت با حجم فناوری Flash برخیزد علاوه بر این نانوتكنولوژي بزودي مي تواند درمديريت حرارتي واتصالات داخلي پرسرعت، به ميزان قابل توجهي كمك نمايد. درزمينه اتصالات داخلي پرسرعت مي توان ازنانو لوله ها استفاده نمود زيرا توانايي آنها درانتقال جريان ازمس خيلي بيشتر است


چه انتظاری باید از نانوتکنولوژی داشت :
این تکنولوژی جدید توانایی آنرا دارد که تاثیری اساسی برسرمایه گذاری دردهه های آینده بگذارد دوویژگی برجسته ذرات نانو یعنی سرعت وانتقال حجم بالای اطلاعات خدمت بزرگی است برای جامعه سرمایه گذاری، شرکتها با استفاده ازحافظه های قوی کامپیوتر های نسل جدید(با استفاده از فناوری نانو درساخت نرم افزارهایشان) وبا استفاده از فرمولها وروشهای مختلفی ازتجزیه وتحلیل اطلاعات مانند شبکه های عصبی به تجزیه وتحلیل اطلاعات مالی شرکتها وصنایعی که سهام خود را دربورس ارائه کرده اند پرداخته وبا پیش بینی شاخص بورس ،شاخص

سهام وشاخص صنعت مورد نظر راحتروسریعترسهام خود رادرمعرض فروش قرار دهند واین یعنی بردن گوی سبقت درمیدان رقابت وتامین مالی خواهد بود.از طرف دیگر سرمایه گذاری کاربران در بورس نیز نیازمند تجزیه وتحلیل صورتهای مالی و تخمین قیمت سهام می باشد. رياضي يك علم پايه است و گسترش فرمول هاي رياضي جديد بخش اصلي علم بوده و بعنوان يك علم پيچيده تر مي گردد و اكنون فرمول هاي سريعتري مورد نياز است . با توجه به قدرتمند تر شدن كامپيوتر ها در عصر جديد ، نرم افزار ها بايد بتوانند در راستاي آن قابل استفاده باشند . تاهمين اواخر فرمولهاي رياضي مورد نياز براي محاسبه خواص مولكول ها بسيار پيچيده بود . در 1970 جان پاپل و گروه پژوهشي او گاشين(Gaussian ) نرم افزاري مطرح كردكه قادربوداين مح

اسبات را سروسامان دهد .
امپراطوری ریزترین ذرات به وسیله نانومتر بایک میلیاردم متر حتی رویای دست یافتن بدان در تصور بشر نمی آمد؛ امیدواری بسیار نسبت به نانو به وجود آورده است.شناخت فناوري نانو به سادگي حاصل نمي‌شود. يكي از مشكلات عمده‌ي رو در روي صنعت سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز اين است، كه فناوري نانو هنوز در مرحله‌اي است كه بيشتر فناوري محسوب مي‌شود تا تجارت. مثلاً هم اكنون در عصر اينترنت، فهميدن فوايد استفاده از اينترنت براي صرفه جويي

در هزينه‌هاي بازار B2B (تجارت براي تجارت ) خيلي سخت نيست. ولي پي بردن به فوايد استفاده از نانولوله‌ها مثلاً براي مواد ساختاري نه تنها نيازمند شناخت انواع نانولوله‌ها و روش‌هاي توليد آنها است بلكه نيازمند ارزيابي فناوري نيز مي‌باشد. مجله‌ي Red Herring در ماه نوامبر سال 2001 پيش‌بيني كرد كه «بازنده‌هاي جهان نانو تكنولوژي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز و بانك‌هايي خواهند بود كه متكي به تجزيه و تحليل‌هاي علمي دقيقي در تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري خود نباشند».
حركت جهاني به سمت فناوري نانو
در سال 2004، 51 كشور دربرنامه‌هاي تحقيق و توسعه فناوري نانو سرمايه‌گذاري كرده‌اند. طي همين سال دولت‌ها، شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خطرپذير درسراسر جهان

بيش از6/8 ميليارد دلار صرف تحقيق وتوسعه نانوتكنولوژي خواهند نمود. بنابه گزارش Luxresearch تنها در سال جاري سرمايه‌گذاري مشابه در HGP خواهد رسيد. اين رقم

فقط براي تحقيق و توسعه نانو تكنولوژي به بيش از 6/4 ميليارد دلار مي‌رسد. تأثير فراوان نانوتكنولوژي بر‌آينده‌ي اقتصاد جهان و رقابت‌هاي منطقه‌اي ناشي از اثرگذاري گسترده‌ي آن بر تمامي صنايع اعم از شيميايي، نساجي، رايانه تا ذخيره‌ي اطلاعات، حمل و نقل انرژي، نيرو، ايمني و بهداشت است.
حدود 4000 پروژه‌ي تحقيقاتي در حال انجام‌اند كه تقريباً 40 درصد آنها در شركت‌ها و مؤسسات تحقيقاتي مشترك است. بيشترين افزايش نرخ سرمايه‌گذاري درزمينه‌هاي امنيتي، دفاعي و نظامي بوده است.سرمايه‌گذاري درحوزه صنايع خودرووهوش مصنوعي نيز آغاز شده است.
بررسي منابع تأمين مالي طرح‌هاي نانو
سرعت بخشيدن به توسعه فناوري نانو در كشور نيازمند سازوكارهاي تأمين مالي مناسب است. تأمين مالي فعاليت‌هاي مربوط به اين فناوري ازطريق مكانيزم‌هاي مختلفي قابل انجام است كه اين مكانيزم‌ها بستگي به شرايط و عوامل حاكم بر نظام اقتصادي هركشور دارد. به طور خلاصه منابع تأمين مالي طرح‌ها را مي‌توان به صورت زير دسته‌بندي نمود:


الف) دولت‌ها
ب) سرمايه‌گذاران خطرپذير
ج) سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه مشاركتي
د) سرمايه‌گذاري مشاركتي در پيشگامي تحقيقاتي فناوري نانو
ﻫ) فرشتگان كسب و كار
و)‌ مدل‌هاي انتقال فناوري و جوازدهي


دولت‌ها به عنوان كليدي‌ترين و مهمترين منبع تأمين مالي تكنولوژي‌هاي نوين شناخته مي‌شوند نقش دولت‌ها در ساختار بازار مالي، سرمايه‌هاي انساني، ايجاد فرصت‌ها، تشكيل مؤسسات پشتيبان و به كارگيري سياست‌هايي در جهت تشويق سرمايه‌گذار بسيار حياتي بوده و نقش پيشگامي را ايفا مي‌نمايندمبلغ كل هزينه دولتي نانوتكنولوژي در كشورهاي آسيا و اقيانوسيه در حدود 4/1 ميليارد دلار بوده است (اگر 100 ين ژاپن را معادل يك دلار در نظر بگيريم 70% آن به كشور ژاپن اختصاص مي‌يابد). سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي نيز در حال افزايش است. توجّه به اهميت نانو تكنولوژي، رشد صنعتي و تجاري را براي منطقه به ارمغان آورده است. دولت‌ها و شركت‌ها در كشورهاي پيشرفته‌اي نظير ژاپن، در استراتژي تحقيق و توسعه خود به طور ويژه روي تجاري سازي ميكرو و نانوتكنولوژي تمركز كرده‌اند.حال با توجّه به مطالب فوق و با توجّه به اينكه امروزه بيش از هر زمان ديگري تداوم و بقاي دولت‌ها به فناوري وابسته است؛ از اين رو ديده مي‌شود كه تقريباً در همه كشورها دخالت مستقيم دولت‌ها در توسعه فناوري رو به افزايش است. كمتر دولتي را در جهان اموز مي‌توان يافت كه بخواهد يا بتواند فناوري را كنار بگذارد يا ناديده بگيرد. در اين ميان فناوري نانو به دليل ويژگي‌هاي منحصر به فرد

ش، نيازمند توجّه بيشتري از سوي دولت مي‌باشد. حال بايستي در ايران نيز دولت نقش تعيين كننده‌اي در توسعه سرمايه‌گذاري از نوع خطرپذير ايفا نمايد. دولت مي‌تواند با استفاده از سياست‌ها و ابزارهاي تشويقي، محيط را براي فعاليت كارآفرينان تكنولوژيك مهيا نمايد همچنين مي‌تواند از طريق سياست‌هاي تشويقي سرمايه‌گذاران را ترمايه‌اي خطرپذير عبارتند از:توسعه بازار ثانويه،ماليات،حقوق مالكيت فكري،رفع موانع كارآفريني بطور كلي در تدوين چهارچوب فعاليت بازيگران سرمايه خطرپذير چهار هدف بايد مورد نظر باشد:1-سرمايه‌گذاران كارآفرينان تكنولوژيكي و صاحبان دانش فني2-شبكه‌سازي بين سرمايه‌گذار، كارآفرين و صاح

ب دانش فني3-ساز و كار تسويه و خروج از سرمايه‌گذاري براي كليه بازيگران اين نوع سرمايه‌گذاري4-طراحي بازار سرمايه ريسك‌پذير نياز به زير ساخت‌هايي دارد كه بايد در اولويت‌هاي سياست كلان دولت قرار گيرد.مداخله دولت از طريق ايفاي سه نقش مي‌بايست تحقق يابد:
1) دولت در مقام تنظيم‌گر: اين نقش در مجموعه اقداماتي نمايان است كه دولت از طريق تصويب لوايح قانوني در مجلس، تصويب آئين‌نامه‌ها، اجرا و نظارت براجراي آنها به عمل مي‌آورد.
به منظور ايفاي اين نقش، اقداماتي در بخش‌هاي زير بايد صورت گيرد:
قانون كار:اصلاح قانون كار براي توسعه كارآفريني و كاهش خطر راه‌اندازي شركت‌هاي جديد
تدوين قوانين خاص صندوق‌هاي تخصصي سرمايه‌گذاري در فناوري نانو
تدوين قانون جامع بازار سرمايه ايران و اصلاح قانون بازار بورس اوراق بهادار به منظور حضور شركت‌هاي نوپا


اعطاي معافيت‌هاي مالياتي و تسهيلات خاص به شركت‌هاي فعال در زمينه فناوري نانو
2) دولت در حكم مشتري و مصرف كننده: بايد گفت كه دولت، مشتري معمول و ساده نيست. دولت بايد بازارهاي كاملاً تازه‌اي ايجاد كند، بازاريابي را گسترش دهد، تقاضاي جديد را به عرضه و توليد جديد تبديل كند و يارانه‌هايي به محصولات مبتني بر فناوري نانو اختصاص دهد
3) دولت در مقام متعهد و پشتيبان: به منظور ايفاي اين نقش، دولت بايد موارد زير را تعهد نمايد:ايجاد فضاي فناوري نانو؛ هدف از ايجاد چنين فضايي، ايجاد انگيزه و ميل به نوآوري‌هاي علمي بين اقشار جامعه در تمامي جنبه‌هاي زندگي است وايجاد امنيت سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي
نتیجه گیری:


امروزه با گسترش رقابت وشکسته شدن مرزهای تجاری ،رشد و پویایی اقتصاد کشوردرگرو مسایل بسیاری قرار دارد. تامین مالی برای شرکتها ودولتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است،چراکه سرمایه شاهرگ اقتصاد وپویندگی هرکشوری سرمایه است. امکان دسترسی آسان و سریع به اطلاعات مالی وسرعت بالا درتجزیه وتحلیل آنها، جهت سبقت در این میدان هم برای سرمایه گذاران و هم برای سرمایه پذیران از ارزش خاصی برخورداراست است و آنچه که در دنیای سرمایه گذاری مهم است امپراطور دنیا شدن در

تسلط بر ریز ترین ذرات عالم است.
منابع:
افشاري، حامد. «آشنايي با سرمايه‌گذاران در حوزه فناوري نانو». دبيرخانه ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، 1383.مايه‌گذاري خطرپذير». نشر پاكنويس با همكاري بنياد توسعه فردا، 1383.
باسيل، آنتوان و ديگران. تدوين و اجراي سياست‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي. غلامحسين رهبري، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ اوّل 1373.
حنيفي، فرهاد. «سرمايه خطرپذير، ساختارها و كاركردها» بورس: شماره 31.
خداد حسيني، سيد حميد، فتحي، سعيد، الهي،‌ شعبان، (1385)، «طراحي الگوي تأثير فناوري اطلاعات بر سنجه‌هاي عملكرد مالي با رويكرد فراتحليل «بررسي‌هاي حساسداري و حسابرسي»، شماره 46، دانشگاه تهران.
جعفري دانش و پور پرتوي مير طاهر، نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه بازارهاي مالي، بورس، 39، 1382، 65-62.
رامني، مارشال بي‌واستين بارت، پال جان، (1387)، سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابدراي، سجادي، سيد حسين، اهواز، دانشگاه شهيد چمران، چاپ دوّم.
صالح آبادي، علي؛ كاظميان، مهدي. «روش‌هاي تأمين مالي و فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير با رويكرد اسلامي». اولين همايش ملي صنعت سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير: (28 و 29 مرداد 1383)، مجموعه مقالات (تهران: دانشكده مديريت دانشگاه تهران).
عرب مازار، محمّد، (1383)، «گزارش مالي در عصر تجارت الكترونيك»، همايش گزارشگري مالي و تحولات پيش روي آن، انجمن حسابداران خبره ايران،‌ تهران.
فرقاندوست حقيقي، ك. (1385)، «آثار كامپيوتر بر حسابرسي»، ماهنامه تجارت الكترونيك ورايانه، شماره 23 تهران.
نادري، مرتضي، «توسعه مالي و رشد اقتصا

دي». فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي ايران/ شماره 15 تابستان 1382/ صفحات 62-37.
همت‌فر، محمود، كوليوند، عباس، (1388)، سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري، تهران، انتشارات فرهنگ زبان.
Hellman, Thomas, “Developing a venture capital industry”. Presented in world development report study conference, Berlin, February 2000.
Beaumaster Suzanne, (1999), “Informatio

n Technology Implementation Issues: An Analysis”, Virginia, Blacksburg, Ph.D. Thesis, March 24.
Berndt Carsten Stahl, (2002), “Information Technology, Responsibility, and Anthropology”, Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید