بخشی از مقاله

هيچ چيز را نمي توان جايگزين وقت کرد . هيچ چيز ديگري قابليت آن را ندارد . مخصوصا در مورد روابط شخصي .
استفاده از وقت ضروري است . هر کاري نياز به صرف مقداري وقت دارد .
وقت براي به ثمر رساندن هر کاري لازم است . شما چطور از وقتتان استفاده مي کنيد ؟
مديريت زمان مهارتي است که مي توان آن را با انضباط و تمرين فرا گرفت .
مديريت زمان شما را قادر مي سازد که جريان وقايع را تحت کنترل بگيريد .
شما هميشه آزاديد که انتخاب کنيد چه کاري را اول انجام دهيد ، چه کاري را پس از آن انجام دهيد و چه کاري را اصلا انجام ندهيد .


مديريت زمان بيش از هر چيز به انضباط فردي ، خويشتن داري و تسلط بر نفس نياز دارد .
اکثر مردم سرگرم فعاليت هايي هستند که بيشتر آرامش بخشند تا هدفمند بنابر اين :
مدام از خود بپرسيد : آيا کاري که مشغول انجام آن هستم بيشترين بازده براي وقت صرف شده را دارد يا نه ؟
وقت ماده خام زندگي است شما چطور آن را عمل مي آوريد ؟


از کمبود وقت گله نکنيد شما تمام وقتي را که وجود دارد دراختيار داريد .
بهره وري بالا نتيجه بالا بردن کارايي وقت است . به اين ترتيب که فقط مهمترين کارها را انجام دهيد .
توانايي شما در به تعويق انداختن خوشي هاي کوتاه مدت تعيين کننده ميزان پيشرفت مالي شما در دراز مدت است .
ارزش هر چيزي را مي توان با مقدار وقتي که حاضريد صرف آن کنيد، اندازه گيري کرد .
انجام کاري که واقعا از آن لذت مي بريد رمز عملکرد عالي است .
جمع آوري هر ثروتي با فروش خدمات فردي ، يا در واقع وقت شخصي ، آغاز مي شود .
بدترين نوع هدر دادن وقت اين است که کارهايي را که اصلا نيازي به انجام دادنشان نيست به بهترين نحو ممکن انجام دهيم .


انجام کاري که واقعا از آن لذت مي بريد رمز عملکرد عالي است .
هر وقت مي بينيد کاري خيلي خوب پيش مي رود ، مي توانيد دو چيز ديگر را هم پيدا کنيد : يک آدم يک دنده و يک احساس وظيفه .
آيا در گذشته، خود را درگير کاري کرده ايد که اگر اطلاعات امروزتان را داشتيد، حاضر نمي شديد به آن تن دهيد ؟
هميشه از خودتان بپرسيد : با ارزش ترين استفاده اي که در حال حاضر مي توانم از وقتم بکنم چيست ؟


مديريت زمان وسيله اي است که مي تواند شما را از جايي که هستيد به جايي که مي خواهيد باشيد برساند .
اگر همين امروز يک ميليارد تومان برنده شويد ، چه کارهايي را به نحو ديگري انجام مي دهيد و چگونه زندگي خود را تغيير خواهيد داد ؟
اگر همين امروز به شما بگويند فقط شش ماه ديگر زنده ايد ، چه مي کنيد و وقت خود را چگونه صرف خواهيد کرد؟
چه روياهايي در سر داريد ؟ اگر هيچ محدوديتي نداشتيد ، دلتان مي خواست چه جور آدمي باشيد ؟ چه چيزهايي داشته باشيد ؟ و چه
کارهايي انجام دهيد ؟


اگر مطمئن بوديد شکست نمي خوريد ، جرات مي کرديد کدام آرزوي بزرگ خود را عملي کنيد ؟
وظيفه شخصي شما چيست ؟ آيا هماهنگ با آن زندگي مي کنيد ؟
يادگيري مداوم حداقل شرط لازم براي موفقيت در هر زمينه اي است که در آن فعاليت مي کنيد . هر روز چيز جديدي بياموزيد .
هر فعاليت يا عدم فعاليتي مستلزم انتخابي است بين آنچه بيشتر اهميت دارد و آنچه کمتر اهميت دارد .


قانون حذف گزينه ها مي گويد : انجام يک کار مستلزم صرف نظر از انجام کارهاي ديگري است .
اصل پاراتو مي گويد 80% از دست آوردهاي شما نتيجه 20% از فعاليت هاي شماست . 20% فعاليت هاي سازنده شما کدامند ؟
20% وقتي که صرف برنامه ريزي براي يک پروژه مي کنيد به اندازه 80% وقتي که صرف انجام تمام پروژه مي کنيد ارزش دارد
براي فعاليت هاي خود اولويت و ممنوعيت تعيين کنيد . چه فعاليت هايي را بايد رها کنيد تا بتوانيد براي کارهايي که حقيقتا مهم هستند
جاي بيشتري باز کنيد ؟


قانون حد توانايي مي گويد : هميشه براي انجام ضروري ترين کارها وقت کافي وجود دارد .
براي اولويت بندي کارها بايد نتايج هر کدام از آنها را در دراز مدت در نظر گرفت .
پاداش شما هميشه بر مبناي نتايجي که به دست مي آوريد تعيين مي شود ، از شما انتظار مي رود که چه نتايجي به دست آوريد ؟
چه کاري است که شما ، و فقط شما ، مي توانيد انجام دهيد و اگر خوب انجام شود يک دگرگوني واقعي به وجود مي آورد ؟
براي اينکه به کاري بيشتر بپردازيد بايد کار ديگري را کمتر انجام دهيد . چه کارهايي را بايد بيشتر و چه کارهايي را بايد کمتر انجام
دهيد ؟
با وقت خود مثل پول رفتار کنيد . چطور مي توانيد وقتتان را به بهترين نحو صرف کنيد تا بيشترين رضايت حاصل شود .


آرامش ذهني را بالاترين هدف خود قرار دهيد و وقت و زندگي خود را حول محور آن تنظيم کنيد .
پيشرفت هاي جزئي در استفاده بهتر از وقت مي تواند در مجموع منجر به دگرگوني هاي اساسي در زندگي شما شود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید