بخشی از مقاله

گیاهان اپارتمانی


مقدمه
در ميان كرات منظومه شمسي كره اي وجود دارد كه قدرت خداوند در قالب حيات آشكار نموده است يك كره اي خاكي بستر حيات را براي فراهم آورد و گياهان سبز را براي ادامة زندگي در قلب خود رويانيد . به انسان به عنوان موجودي متفكر منادي بخشيدين پس از آغاز حيات از زمين شكل گرفت انسان هاي غارنشين بفكر ساختن خانه افتادند. آنان بار ديگر نياز به سوي زمين دراز كردند و زمين نيز، به محبت آنها پاسخ داد و اين چنين تمدن از دل زمين آغاز شد.
ديوارهاي بلند و قطور «منع» و «مانع» شهرهاي قديم كه كوچكتر از روستاهاي امروز بودند فروريخت و درهاي بزرگ و كوچك كه باز شد و باز ماند و از انديشه پدرانمان گذشت كه:


به دنيايي بي در و ديوار و خانه هاي يكي شده و آدمهاي بيگانه با مرز و در و ديوار مي توان رسيد.
انديشه بي راهي نداشتند. پرچين هاي ساده و كوتاه و سبز و پرگل و گياه و ميوه، با مهرباني هرچه بيشتر و درست تر بگويم با شرمي لطيف و انساني ميان املاكشان خط انداخته بود تا اختلافي هرچند كوچك هم پيش نيايد.


سال و سالياني گذشت، اما آن ديوار بزرگ گرد شهر را كه تكه تكه كرده بودند تا مرزها از ميان برود، به ميان شهر كشيدند و بندريج پرچين هاي پرگل و گياه به ديوار، و باغهاي پر درخت به خانه هاي چند طبقه بدل شد.
هنوز مادربزرگها و پدربزرگها داشتند از درختهاي سيب و انار و گردو و گلدانهاي شمعداني كنار حوض هاي بزرگ مي گفتند كه نه از درخت نشاني ماند و نه از حوضها و شمعداني ها.


با پيشرفت علوم پزشكي و آموزش بهداشت و نطفه كشتن بسياري از بيمتاريها و به واپس راندن مرگ و افزودن بر فرصت هاي زندگي و رشد جمعيت نيازهاي جديدي پديد آمد و زمينها از گل و گياه خالي شد.
و همه ماتم گرفتيم كه پس از اين بايد در دنيايي سنگي و سيماني و بيگانه با گل و گياه زندگي كنيم.
اگر ماشين ها به جنگلها هجوم برده و طبيعت را با جاده و آسمان خراشهايش ويران كرده است و استخراج نفت و ساختن پالايشگاهها و ايجاد كارخانه ها بسيار و بارها كردن مقدار فراواني سرب و سم و دودهاي خفه كننده در فضاي شهرها بايد راهي براي آشتي كردن با طبيعت – طبيعتي كه انسان بخش بزرگي از آنست و هرچه كرده به اميد آسان كردن زندگي بوده نه ويران كردنش – يافت. ناچار است كه از طبيعت استفاده كند اما تا نهايت ويرانيش نرود، چون ديگر چيزي براي سودآوري و سودبخشي نمي ماند.


اين است كه مهندسين طبيعت به ياري زمين آمدند و به جاي گردو و بن هاي چنان عظيم كه فرو افتاده است و آسمان خراش هاي عظيم تري كه به آسمان سركشيده، گل و گياه را و فضاي سبز را جانشين بخشهاي ويران شده جنگلها و باغها كردند و به ياري آنان گلستانهاي تكه تكه شده جمع آؤري شد و هر تكه در گلدان و گلدانهايي جاي گرفت و به آپارتمانها برده شد تا چون هميشه گل و گياه و انسان به هم برسند و در برابر سنگ و سيمان و آهن تنها نمانند و اين نياز انسان شهرنشين براي بازگرداندن طبيعت سبز به محيط زندگي است، آن طبيعت سبزي كه بر اثر گسترش سطوح شخت و خشك شهرها و بزرگراهها و نفوذ تمدن در مناظر آن از ميان رفته است.فارسي اصيل: ندارد


فارسي رايج: آراليا
نام انگليسي: False castor oil plant
گياهي مقاوم به تغييرات درجه حرارت، متعلق به خانواده «آرالياسه» برگها شبيه پاپيتال و پنجه اي با هفت بريدگي عميق، هميشه سبز، با رنگ سبز روشن و براق، سريع الرشد و ارزان و نگهداري آن ساده است، در بعضي كتب، آن را به نام «فاتسياژايونيكا» مي شناسند، برگها نسبت به ماده براق كنندة شيمياي خساس هستند، در اواسط تابستان گلهاي سفيد به صورت خوشه ظاهر مي گردند، احتياج به نور بيشتري دارد.
نيازها


نور: اگرچه مكانهاي پرنور را ترجيح مي دهد ولي در نيم سايه و نيم آفتاب قابل نگهداري است.
دما: قابليت تحمل زيادي دارد و در درجه حرارت صفر تا 21 درجه سانتيگراد به رشد خود ادامه مي دهد.
آبياري: خاك را در تابستان هميشه مرطوب نگهداريد در تابستان هفته اي 2 بار و در زمستان هفته اي يكبار به آبياري احتياج دارد.
رطوبت: در تابستان هر روز و در زمستان دوبار در هفته احتياج به غبارپاشي دارد، گياه شديداً رطوبت دوست است.
تغذيه: با كودهاي مايع يا جامد محلول در آب مخصوص گياهان زينتي هر 14 روز يكبار گياه را تغذيه مصنوعي نماييد.
خاك مناسب: خاك ليموني بهترين خاك است.


تعويض گلدان: هر سال با شروع فصل رشد گلدان را فقط با يك اندازه بزرگتر تعويض نماييد، گياه دوست دارد ريشه هايش نزديك بهم باشد از گلدان خيلي بزرگ استفاده نكنيد. چنانچه شاخه ها دراز و منحرف و فاصله برگها زياد باشد پس از تعويض گلدان احتمال دارد انتهاي شاخه ها بشكند، محل قطع شده را با گوگرد ضدعفوني كنيد.
تميز نمودن برگها: برگها باندازه كافي پهن هستند كه بتوان با پارچه يا اسفنج مرطوب آنها را تميز نمود، از مواد براق كننده شيميائي استفاده نكنيد: در صورت تمايل هر 6 هفته يكبار.


تكثير: كاشت بذر و ريشه دار نمودن قلمه در بهار
آراليا:
نام علمي: Aralia japanica
برگها در بعضي از واريته هاي آراليا ابلق و داراي لكه هاي سفيد كرمي در متن سبز است، واريته هاي ابلق نسبت به برگ سبزها رشد كمتري دارند.
ساقه دراز وضعيت و فلاصلة بين دو برگ زياد است: هوا خيلي گرم است گياه را به محل خنك تر و مملو از اكسيژن منتقل نماييد، غبارپاشي با آب ولرم و سبك فراموش نفرماييد.


گياه خود را انداخته است: آبياري زياد از اندازه و خاك گلدان باتلاقي شده است، اجازه دهيد سطح خاك بين دو آبياري خشك شود سپس آبياري كنيد، ته گلدان با آب زيرگلداني در تماس نباشد، زهكش را بازديد نماييد.
عوارض و درمان
برگهاي جوان سياه رنگند:


يخ زدگي عامل آن است و گياه در هنگام شب پشت پردة پنجره و در تماس با شيشه بوده است برگهاي صدمه ديده را حذف و گلدان را به محل گرمتري منتقل نماييد.
برگها رنگ پريده هستند:
كمبود مواد غذايي خاك عامل آن است، هر دو هفته يكبار طبق دستور گياه را تغذيه مصنوعي نماييد.
لكه هاي سوخته روي برگها مشاهده مي گردد:
علت آن غبارپاشي در آفتاب است، غبارپاشي را صبح زود يا عصر انجام دهيد، اجازه ندهيد نوك برگها با شيشة داغ در تماس باشند.
برگها به طرف پايين خم مي شوند:
هوا گرم و خشك است، غبارپاشي هفته اي دو بار در زمستان و هر روز در تابستان را فراموش نفرماييد.
برگها سقوط مي كنند:


گياه خيلي تشنه است گلدان را بمدت 5 دقيقه درون تشت پر از آب قرار دهيد، غبارپاشي روزانه در تابستان فراموش نكنيد.
اگرچه تغذية مصنوعي انجام شده ولي تعداد برگهاي جوان خيلي كم است:
گلدان خيلي بزرگ است گياه بجاي توليد برگ به حجم ريشه هاي خود افزوده است، پس از دو سال گلدان جديد را فقط يك درجه بزرگتر انتخاب كنيد.
برگها بدشكل و چسبناك حشرات سبزرنگي روي آنها به چشم مي خورند:


هفته اي يكبار با سم حشره كش نفوذي طبق دستور سمپاشي نماييد تا علايم برطرف گردند.
برگها زردرنگ و سطح زيرين آنها پر از تار عنكبوت است:
عارضه مربوط به حمله كنه هاي قرمز ريز است، با سم كنه كش هر چهارده روز يكبار طبق دستور سمپاشي نماييد، غبار پاشي در كاهش آفت موثر است.
فارسي اصيل: دارزي (دار= درخت + زي=زيستن) اشاره به دارچسب بودن آن است.
فارسي رايج: اركيده


نام انگليسي: Slipper orchid
برخلاف تصور عموم اركيده به آساني در منازل و آپارتمانها قابل نگهداري و به شرايط مختلف سازگاري نشان مي دهند و تكثير آن نسبتاً آسان است، بعلت وضع خاص گل و نامنظم بودن و پراكندگي رنگهاي مختلف در قسمتهاي متفاوت گلبرگ تشريح شكل گل و توضيح رنگ آن كمي مشكل است، شرايط نگهداري اين اركيده از بقيه اركيده ها ساده تر است ولي در وضع خاك از نظر زهكش به خاطر حساسيت شديد ريشه ها به باتلاقي شدن لازم و ضروري است، اواخر تابستان گل مي دهد، (براي اطلاعات بيشتر به منابع مراجعه فرماييد).
نيازها:
نور: نور غير مستقيم كنار پنجره را ترجيح مي دهد، گياه را در معرض تابش مستقيم آفتاب بخصوص در ظهر تابستان قرار بدهيد.
دما: حداكثر درجه حرارت در تابستان 27 و در زمستان 10 است.
آبياري: در تابستان هفته اي دو تا سه بار آبياري نماييد، در زمستان هفته اي يك بار كافي است، در بهار سطح خاك گلدان هميشه بايد مرطوب باشد.
رطوبت: در بهار و تابستان هر دو روز يك بار با آب ولرم و سبك فاقد املاح گياه را غبارپاشي نماييد، جهت تأمين رطوبت دائمي و پايدار به زير گلداني حاوي سنگريزه آب اضافه نماييد تا زماني كه در پاييز و زمستان گياه در گل است در صورت پايين بودن درجه حرارت ( 13) غبارپاشي مضر است.
تعذيه: از اول فصل رشد تا زمان پژمردگي گلها را با مواد غذايي مصنوعي گياه زيستي طبق دستور سازنده تغذيه نماييد، بعد از پژمرده شدن گلها تا بهار آينده تغذيه را متوقف نماييد.


خاك مناسب: اركيده به خاك مخصوص نياز دارد بهتر است خاك آن را به صورت آماده از متخصصين تقاضا كنيد، مخلوطي از خزه اسفاگتوم و خاك لوم و پيت و شن خاك خوبي براي اركيده است.
تعويض گلدان: هر دو سال يك بار بعد از گل دهي احتياج به تعويض دارد.
تميز نمودن برگها: برگها را با پاذچه نرم و يا اسفنج مرطوب تميز نموده و از مواد براق كننده شيميايي استفاده نماييد.
تكثير: تشريح روش ازدياد اركيده ها به طور مختصر امكان ندارد، ضمن استفاده از منابع به توضيح مصور مراجعه فرماييد.
پرورش اركيده نياز به اطلاعات وسيع در باره شرايط رشد و مشكلات پرورشي دارد، به منابع مراجعه فرماييد.
جوانه ها در شب آسيب مي بينند:


عامل آن حشره تريپس است، با سم حشره كش گياه را هر هفته يك بتار سمپاشي نموده تا علائم برطرف گردند، ممكن است بجاي ماندن قطرات آب حاصله از غبارپاشي روي گلها همين علائم را بوجود بياورند.
عوارض و درمان
در زمستان گياه سياه مي شود:


شبها هوا سرد است گياه را به محل گرمتري منتقل نماييد و يا اينكه صدمه مربوط به استفاده از مواد شيميايي براق كننده است از آنها استفاده نكنيد.
زخمهاي پنبه اي شكل سفيد رنگ روي برگها و قاعده آنها تشكيل شده است:
عامل آن حشره آفت است، گياه را با سم خشره كش نفوذي هر چهارده روز يك بار سمپاشي نموده تا علائم برطرف گردند.
اگرچه رطوبت كافي است ولي برگها و گلها خشك مي شوند:
عامل آن اشعه مستقيم آفتاب است گياه را به محلي با اشعه غيرمستقيم ببيد.
رشد گياه متوقف است:


هوا سرد است گياه را به محل گرمتري منتقل نماييد.
غنچه ها منقبض شده و خشك مي شوند:
هوا گرم و خشك است، هر دو روز يك بار با آب ولرم و بدون املاح غبارپاشي كنيد، با قرار دادن گلدانها در گلدانهاي بزرگتر و پر نمودن حد فاصل دو گلدانها را با پيت و يا خزه مرطوب رطوبت دايمي و پاديار ايجاد نماييد.
سطح برگها و گلها داراي تار عنكبوت است:
كنه ريز قرمز عامل آن است، با اسفنج و يا پارچه پشت برگها را تميز و گياه را طبق دستور با سم كنه كش سمپاشي نموده تا علايم برطرف گردند، تأمين رطوبت در كاهش آفت مؤثر است.
برگها مي ريزند:


آبياري بيش از اندازه و خاك باتلاقي شده است، رهكش را بازديد و آب اضافي گلدانها و زيرگلداني را خارج نماييد.
برگ انجيري
نام علمي: Monstera deliciosa
فارسي اصيل: اژبن (اژ=مار + بن=ريشه) (اشاره به ريشه هاي مار مانند آن است)
فارسي رايج: برگ انجيري


نام انگليسي: Swiss cheese plant
چند گونه از فيلودندرون با برگهاي پهن و بريدگي هاي عميق در گلفروشي ها موجود است كه همه آنها تحت نام برگ انجيري به فروش مي رسند ولي در گياه شناسي كه اساس طبقه بندي روي گل و دستگاه زايشي است ممكن است دو گياه ظاهراً مشابه دو نام مختلف را به خود اختصاص دهند، بر هر صورت آن گياهان با هر نامي كه عرضه گردند. در اين نيازها مشتركند. هواي گرم و مرطوب ايده آل آنهاست، تغييرات درجه حرارت را به راحتي مي پذيرند، ريشه هاي هوايي آنها احتياج به تغذيه و تكيه گاه خزه دارند، براي افراد مبتدي گياهاني مناسب هستند.


نيازها
نور: نزديك پنجره با نور غير مستقيم نيم سايه نيم آفتاب نور دلخواه اين گياه است، مواظب اشعه مستقيم آفتاب باشيد.
دما: اگرچه تا 10 درجه سانتيگرالد مقاومت دارد ولي كمتر از 13 درجه را دوست ندارد، در تابستان تا حدود 30 درجه مقاومت مي نمايد ولي در درجات بالاتر بايد غبارپاشي مداوم نمود.


آبياري: آبياري زياده از اندازه براي گياه مضر و سطح خاك در فاصله دو آبياري بايد خشك شود، در تابستان هفته يا يكبار و در زمستان هر دو هفته يكبار احتياج به آبياري دارد، هميشه قبل از آبياري رطوبت سطح خاك را بازديد نماييد.
رطوبت: در تابستان هفغته اي دو تا سه بار و در زمستان هر هفته يكبار نياز به غبارپاشي دارد، از آب ولرم و سبك فاقد املاح جهت غبارپاشي استفاده نماييد.
تغذيه: نياز چنداني به تغذية مصنوعي نيست بيش از اندازع باعث تجمع املاح در خاك مي شوند در صورت نياز هر ماه يكبار تغذيه مصنوعي نماييد.
خاك مناسب: خاك سبك ليموني بهترين و مناسب ترين محيط براي رشد ريشه اين گياه است.
تعويض گلدان: هر ساله در فصل بهار با شروعذ فصل رشد احتياج به تعويض گلدان دارد در سالعلي بعد با سنگين شدن گلدان تعويض خاك سطح گلدان با خاك نو و غني پيشنها مي گردد.


تميز نمودن برگها: برگها را با احتياط با پارچه يا اسفنج مرطوب تميز نماييد، از مواد براق كننده حداكثر هر ماه يكبار استفاده نماييد.
تكثير: گرفتن قلمه در بهار، هر قلمه سه گره داشته باشد و در دماي 23 درجه ريشه دار گردد.
رشد گياه متوقف است: نور كافي نيست، گلدان را به محل پرنورتري منتقل نماييد.
ريشه هاي هوايي را هرگز قطع نكنيد بلكه با نصب قيم خزه دار آنها را وادار به فرورفتن در خزه مرطوب نماييد.
لكه هاي قهوه اي در حاشيه برگها نمايان شده است:


در آفتاب غبارپاشي نموده ايد، عبور نور از قطعات آب بجاي مانده روي برگها مانند عبور از شيشه است كه به برگها صدمه وارد مي آورند، در سايه غبارپاشي كنيد، برگهاي صدمه ديده را با كارد تيز تا انتها قطع نماييد.
عوارض و درمان
بعضي از برگها شكاف طبيعي هم ندارند:


گياه از گونةد ديگرزي است و عدم شكاف عميق در برگها كاملاً طبيعي است.
زخمهاي پنبه اي شكل سفيد رنگ روي برگها مشاهده مي گردد:
عامل آن حشره آفت است، گياه را با سم خشره كش نفوذي هر چهارده روز يك بار سمپاشي نموده تا علائم برطرف گردند.
برگهاي زيرين زردرنگ و سپس قهوه اي مي گردند كه شدت آن در زمستان بيشتر است:
آبياري بيش از اندازه عامل آن است، اجازه دهيد سطح خاك گلدان كاملاً خشك شود سپس آبياري را با مقدار كمتري انجام دهيد، هر دو هفته يكبار آبياري كافي است، زهكش را بازديد نماييد.


برگها بد شكل و شكافدار مي شوند:
گياه را از محل پر تردد خارج نماييد، صدمات فيزيكي عامل آن است
لكه هاي سياه و زخم مانند روي برگها است:
هوا سرد است گياه را به محل گرمتري منتقل نماييد.
برگها رنگ پريده اند:


احتياج به تغذية مصنوعي دارد گياه از كمبود عناصر در خاك رنج مي برد هر سه هفته يكبار طبق دستور با كود مخصوص گياه را تغذيه نماييد.
نوك برگها قهوه اي رنگ مي شوند:
گياه تشنه است، فوراً آبياري نماييد، هميشه خاك سطح گلدان را بازديد كنيد بخصوص در تابستان كه نياز آبي بيشتر است.
برگها رنگ پريده و سطح زيرين آنها داراي تار عنكبوت است:
عامل آن گنه ريز قرمز است، گياه را با سم كنه كش طبق دستور هر 2 هفته يكبار سمپاشي نماييد تا علايم برطرف گردند، غبارپاشي بخصوص زير سطح برگها در كاهش آفت موثر است.


فارسي اصيل: ندارد
فارسي رايج: بگونيا ببري (برگرفته از نام Begon فرانسوي حامي گياهشناسي)
نام انگليسي: بگونياي ببري Tiger beginia


زيبايي فوق العاده اين گياه زينتي در تضاد رنگها و مقايسه لكه هاي سبز در متن قهوه اي برگ است به طوري كه برگها شبيه پوست ببر هستند و نام انگليسي آن هم به همين علت است، دمبرگ كاملاً بلند و رگبرگها، برگها حاشيه دار و كركهاي بسيار ظريف در كناره آن به چشم مي خورند، سبد آويزان آن بسيار رايج است و گياه مناسبي جهت كاشت گروهي يا گياهان ديگر است، خانواده آن «بگونياسه» و زادگاهش برزيل است.
نيازها:


نور: نور طبيعي كنار پنجره نوز مطلوب براي اين گياه است، در معرض تابش مستقيم آفتاب قرار ندهيد.
دما: حداقل دما در زمستان 13 درجه و حداكثر در تابستان 20 درجه است.
آبياري: در تابستان هفته اي دو بار و در زمستان هر 10 روز يكبار كافي است، از آب سبك فاقد املذاح استفاده كنيد، سعي نماييد روي برگها آب پاشي نشود، خاك را تقريباً هميشه مرطوب نگهداريد.


رطوبت: در تابستان هر 4 روز يكبار غبارپاشي كنيد در صورتي كه درجه حرارت زير 10 درجه سانتيگراد است غبارپاشي ننمائيد چون حمله قارچها بخصوص قارچ بوتري تيس بدنبال دارد.


تغذيه: هر دو هفته يكبار با كودهاي مايع يا جامد محلول در آب مخصوص گياهان زينتي طبق دستور گلدان را تغذيه مصنوعي نماييد.
خاك مناسب: مخلوطي از شن دانه ريز و كمپوسيت بهترين محيط براي رشد ريشه است.
تعويض گلدان: گلدان كوچك را بر بزرگ ترجيح مي دهد. در صورت متراكم بودن ريشه ها و احتياج به تعويض گلدان مواظب برگهاي ظريف آن باشيد.
تميز بودن برگها: برگها نسبت به مالش حساس هستند، با برس مخصوص و نرم برگها را تميز نماييد. از مواد براق كننده و مالش با پارچه پرهيز كنيد.
تكثير: تقسيم ريشه و ريشه دار كردن قلمه ها (به طريقه ازدياد مصور مراجعه فرمائيد)
بگونياي ببري:


نام علمي: Begonia tiger
زيبايي فوق العاده بگونياي ببري ناشي از متراكم بودن برگهاست، گلهاي زرد رنگ و ريز بگونيا ارزش نزئيني چنداني ندارند با حذف آنها انرژي گياه را متوجه برگ نماييد.
برگهاي جديد كمرنگ و تار عنكبوتي پشت آنها ظاهر شده است:
كنه قرمز ريز باعث آن است، هر دو هفته يكبار گياه را با سم كنه كش طبق دستور سمپاشي نماييد، غبارپاشي در كاهش آفت موثر است.
لكه هاي قهوه اي روي برگها نمايان شده اند:


خسارت با مربوط به استفاده از مواد براق كننده است كه استفاده نكنيد و يا غبارپاشي در آفتاب عامل آن است، غبارپاشي بايد در سايه انجام شود.
برگها ريز و رنگ پريده، ساقه داراز و ضعيف است:
نور كافي ميست گياه را به محل روشنتري منتقل نموده و مواظب اشعة مستقيم آفتاب بخصوص در ظهر باشيد.
برگها در زمستان مي ريزند:


هوا خيلي سرد است، گياه را به محل گرمتري منتقل نماييد.
برگهاي جديد خيلي ريز هستند:
گياه از كمبود عناصر طبيعي رنج مي برد آن را طبق دستور تغذيه مصنوعي نماييد.
حاشيه برگها چين و چروك و به طرف بالا لوله مي شوند:
هواي خيلي گرم است، گياه را به محل خنك تر و با جريان ملايم هوا منتقل و آن را غبارپاشي نماييد.
برگها خم شده اند و گياه در حال افتادن است:


گاز آشپزخانه يا گاز نفتي عامل آن است، گلدان را به محل ديگر با هواي تميز منتقل نماييد.
برگها بد شكل و دايره هاي زردرنگي روي آنها مشاهده مي گردد:
گياه مبتلا به بمياري موزائيكي ويروسي است، درمان ندارد گياه را از مجاورت بقية گلدانها خارج و معدوم نماييد.
زخمهاي خاكستري متمايل به قهوه اي آردي شكل روي برگها مشاهده مي شوند:
بيماري قارچ عامل آن است كه خود ناشي از هواي سرد و مرطوب است، گياه را به محل گرمتري منتقل نموئده و اجازه دهيد سطح خاك در بين دو آبياري خشك شود و با سم قارچ كش طبق دستور سمپاشي نماييد.


فارسي اصيل: پاپتيال. (برعكس ظاهر نام آن فارسي اصيل است)
فارسي رايج: پاپتيال، عشقه، پيچك
نام انگليسي: پيچك Ivy


گياهي است بالا رونده از خانواده «آرالياسه» زادگاهش اروپا، هم در هواي آزاد و هم به عنوان گياه گلداني م رد استفاده قرار مي گيرد، در جنگلها به طور وفور تنه درختان را پوشانده است، در فضاي سبز و حياط منازل به عنوان پوشاننده تنه لخت درختان مورد استفاده قرار مي گيرد، در بعضي واريته ها برگها سبز و بعضي ابلق، در گلدانهاي با كاشت گروهي به عنوان پوشاننده سطح خاك مناسب است، سريع الرشد و از ران، بعضي هميصشه سبز و بعضي خزان كننده اند، سطح برگها برحسب واريته هاي مختلف متفاوت متفاوت است و بالاخره هواي گرم و خشك را دوست ندارد.
نيازها:


نور: نور كامل را بر سايه و تاريكي ترجيح مي دهد ولي از آفتاب مستقيم بيزار است، نور مستقيم باعث سفيد و كمرنگ شدن برگها مي گردد، واريته هاي ابلق به نور بيشتري احتياح دارند.
دما: حداقل درجه مطلوب براي اپارتمان در زمستان 8 درجه و حداكثر در تابستان 18 درجه سانتيگراد، چنانچه هوا گرم تر از حد معمول گردد غبارپاشي لازم است.
آبياري: در تابستان دو بار و در زمستان يكبار در هفته آبياري كنيد.


رطوبت: در تابستان هر روز گياه را غبارپاشي نماييد مگر اينكه گياه در محل خنك تري نگهداري گردد كه در اين صورت به هفته اي يكبار تقليل مي يابد: جهت دسترسي به رطوبت پايدار در زيرگلداني سنگريزه دار آب بريزيد، مواظب باشيد ته گلدان با آب در تماس نباشد.
تغذيه: منبود در عنصر معدني خاك را با اضافة نمودن كودهاي شيميايي جامد محلول در آب مخصوص گياهان زينتي طبق دستور جبران نماييد، هر دو هفته يكبار گياه را تغذيه نماييد.


خاك مناسب: از انواع خاكهاي كمپوست ليموني و پيت مي توانيد استفاده نماييد.
تعويض گلدان: گياه بالغ بالاي 3 سال سن را در فصل بهار تغيير گلدان دهيد. گياهان در حال رشد ممكن است به هر سال دوبار تعويض گلدان نياز داشته باشند. در صورت سنيگين بودن و عدم امكان، خاكهاي سطحي گلدان را با خاك نو و غني تعويض نماييد.
تميز نمودن برگها: غبارپاشي جهت تميز شدن برگها كافي است، در صورت لزوم مي توانيد از پارچه يا اسفنج مرطوب استفاده نماييد، حتي الامكان از مواد براق كننده برگها استفاده نكنيد.


تكثير: گرفتن قلمكه از شاخه هائي كه در حال رشد رويشي هستند در بهار يا تابستان، پيوند روي پايه هاي مقاوم.
پاپيتال
نام علمي: Hedra helox
چنانچه حياط شما داراي درختاني مسنت يا تنه لخت هستند عشقه يم تواند به چوب تنه حيات و طراوت بخشد، با كاشت چند گلدان آن شاهد انبوهي اتز سبزي دور تنه درخت باشيد.
برگها در تابستان رنگ خود را از دست داده اند:
نور زياد است، گياه را به محل كم نور منتقل نماييد.
عوارض و درمان
لكه هاي نقره اي روي برگها است:


حشره ترپيس عامل اين نارسائي است، سمپاشي با سم نفوذي حشره كش هر دو هفته يكبار طبق دستور توصيه مي گردد.
برگها چروكيده و خشك مي شوند:
هوا گرم و خشك است، غبارپاشي فراموش نكنيد، گلدان را به محل خنك و مرطوب منتقل نماييد.
برگها بد شكل و حشرات چسبنده و سبزرنگي روي آن مشاهده مي گردد:
با سم حشره كش نفوذي و سمپاشي طبق دستور اين آفت را از بين ببريد.
برگها رنگ پريده و لكه هاي قهوه اي روي آنها ظاهر شده اند:


لكه ها را با پنبه آغشته به محلول سم حشره كش نفوذي خيس كنيد و يا طبق دستور تا رفع علايم هر دو هفته يكبار سمپاشي نماييد.
برگها حالت ابلق بودن خود را از دست داده و رنگ آنها سبز است:
تغذيه مصنوعي زياده از اندازه انجام شده يا مخيط تاريك است، گلدان را به محل روشن تر منتقل نماييد و يا تغذيه را تا بهار آينده قطع كنيد.
برگها زرد و در زير آنها تارهاي عنكبوت به چشم مي خورد:


با سم كنه كش كنه هاي قرمز رنگ ريز را طبق دستور از بين ببريد.
ساقه ها بلند و منحرف شده اند و فاصله بين دو برگ زياد و برگها مي افتند:
هوا سرد است و نور كافي نيست،‌گلدان را به محل گرم و با نور بيشتر منتقل نماييد.
برگها در تمام سطوح گلدان سياه مي شوند:


آبياري زيايد باعث آن است، فلاصله بين دو آبياري را تا خشك شدن خاكهاي سطحي گلدان به تعويق بياندازيد.
لكه هاي سياه آبكي روي برگها است:
قارچ عامل اين بيماري است، با سم قارچ كش طبق دستور سمپاشي كنيد.
فارسي اصيل, سربك: به خاطر سربي بودن گلهاي آن و يا به علت اين كه گياه داروي بيماري سرب است.
فارسي رايج: يا آبي


نام انگليسي: Cape leadowort
گياهي است بالا رونده و محتاج قيم، از خانواده «پلمباجيناسه»، زادگاه آن آفريقاي جنوبي، برگهاي متقابل با سطح زيرين سفيد، نام پلمباگو به علت معالجه بيماري سرب با اين گياله است، گلها آبي كمرنگ كه در انتهاي شاخه در اواسط بهار ظاهر مي گردند، بعد از اتمام زمان گل دهي گياه را بايد هرس شديد نمود و طول شاخه ها را به cm15 كاهش داد، در زمستان احتياج به استراحت و توقف در آبياري دارد.
نيازها:


نور: به نور كافي و كامل احتياج دارد، گياه را در برابر اشعه مستقيم آفتاب در ظهر قرار ندهيد، در زمستان گياه را به سايه ببريد.
دما: گياه را در زمستان در درجه حرارت 7 و در بهار و پاييز در درجه حرارت 20 نگهداري نماييد.
آبياري: در بهار و تابستان به آبياري دو بار در هفته نياز دارد، در هر حال خاك گلدان را مرطوب نگه داريد، هرگز اجازه ندهيد آب اضافي در گلدان باقي بماند، آبياري را در زمستان به هر ده روز يك بار كاهش داده و اجازه دهيد سطح خاك در فاصله بين دو آبياري خشك شود.
رطوبت: در بهار و تابستان گياه را هر دو روز يك بار غبارپاشي و دقت نماييد گلها مرطوب نشوند.
تغذيه: بعد از ظهور گلها هر دو هفته يك بار با مواد غذايي مصنوعي مخصوص گياهان زينتي طبق دستاور سازنده گياه را تغذيه مصنوعي نماييد در پاييز و زمستان تغذيه را متوقف كنيد.


خاك مناسب: مخلوطي از خاك برگ گياه پيت، خاك لوم و شن بهترين محيط است.
تعويض گلدان: هر ساله در بهار گياه را به گلداني با يك اندازه بزرگتر از قبلي منتقل و در صورت عدم امكان تعويض خاكهاي سطحي گلدان را با خاك نو تعويض نماييد.
تميز نمودن برگها: با غبارپاشي برگها را تميز كنيد، در آفتاب غبارپاشي ننماييد، از مواد براق كننده شيميايي استفاده نگردد.
تكثير: كاشت قلمه ساقه در بهار يا تابستان، قلمه ريشه در بهار، كاشت بذر در اواخر زمستان، تقسيم بوته در بهار.
ياس آبي


نام علمي: Plambago capensis
گلهاي پلمباكو روي شاخه جديد بهاره تشكيل مي گردند به همين علت نياز شديد به هرس و حذف شاخه هاي چوبي سال قبل و كاهش ارتفاع آنها تا حدود 15 سانتيمتر دارد.


در فصل بهار و تابستان تعداد گلها كم است:
عمل هرس در سال گذشته به خوبي انجام نشده است، پس از پايان يافتن زمان گل دهي گياه را هرس نموده و شاخه هاي اضافي را قطع نماييد.
حشراتي با مواد چسبنده روي گلها و غنچه ها ظاهر شده اند:
گياه را با سم حشره كش نفوذي طبق دستور هر هفته سمپاشي نماييد تا علايم برطرف گردند.
غنچه ها باز نمي شوند:


هوا سرد است و نور كافي نيست، گياه را به محل گرم و با اشعه مستقيم آفتاب منتقل نماييد.
برگهاي جديد ريز هستند:
گياه از كمبود عناصر غذايي در رنج است، هر دو هفته يك بار طبق دستور گياه را تغذيه نموده تا گلها ظاهر شوند.
برگهاي قهوه اي و چين و چروكدار هستند. گلها و غنچه ها مي ريزند:
هوا گرم و خشك است گياه را به محل سرد با جريان ملايم هوا منتقل نموده و غبارپاشي با آب سبك و ولرم را فراموش نفرماييد.
برگهاي زيرين گياه مي پوسند:


آبياري بيش از اندازه و خاك باتلاقي شده است، اجازه دهيد سطح خاك خشك شود سپس آبياري كنيد، زيرگلداني را خارج و زهكش را بازديد نماييد.
زخمهاي سفيد و پنبه اي شكل روي برگها و در قاعده آنها تشكيل شده است:
حشره آفت عامل آن است، زخمها را با پنبه يا اسفنج آغشته به محلول سم حشره كش نفوذي خيس و يا گياه را هر دو هفته يك بار با اين سم طبق دستور سمپاشي نماييد، در هنگام سمپاشي گلها را محفوظ نگه داريد.


كليه شرايط محيطي مناسب ولي برگها سياه مي شوند:
عامل آن ممكن است استفاده از مواد براق كننده شيميايي باشد، از آنها استفاده ننماييد.
برگها چروكيده مي شوند:


ممكن است علل مختلف داشته باشند، هوا سرد و يا آبياري بيش از اندازه است، شرايط را بازديد و در صورت نياز گلدانها را به محل گرمتر منتقل نموده و يا اجازه دهيد سطح خاك در فاصله بين دو آبياري كاملاً خشك شود سپس آبياري نماييد.
فارسي اصيل: ندارد
فارسي رايج: داوودي
نام انگليسي: Chrysanthemum


گياه ملي ژاپن، و خانوادة آن «كمپوزيته» در سالهاي اخير كاشت و نگهداري آن در گلدان بخصوص انواع پاكوتاه آن در آپارتمانها معمول شده است، بعد از ميخك از مهمترين و اقتصادي ترين گل تجارتي و علت آن طول عمر زياد گل بريده آن در گلدان است، از مزاياي ديگر اين گياه زينتي قابليت توليد و گل دهي در تمام طول سال است كه با كوتاه و بلند كردن طول روز در گلخانه گياه را وادار به گل دهي مي نمايند، گلها با رنگهيا متنوع به صورت كم و پر و پر پر در واريته هاي مختلف به ظهور مي رسند، با غنچه گيري و كم كردن تعداد آنها روي شاخه ها مي توان به كيفيت عالي در درشتي دست يافت، پرورش نوع بلند آن در گلدان احتياج به قيم دارد، جهت دستيابي به اطلاعات بيشتر به منابع مراجعه فرماييد.


نيازها:
نور: به نور كامل احتياج دارد ولي اواسط روز از نور مستقيم بيزار است.
دما: بهترين درجه حرارت براي اين گياه در تمام طول سال 16 سانتيگراد است اگرچه الي 21 سانتيگراد را نيز تحمل مي نمايد.
آبياري: هر دو هفته يك بار در تمام طول سال گياه را آبيارزي و خاك را هميشه مرطوب نگهداريد. مواظب باتلاقي شدن خاك باشيد. هرگز اجازه ندهيد آب اضافي در گلدان باقي بماند.


رطوبت: هفته اي يك بار غبارپاشي كنيد ولي مواظب باشيد به گلها صدمه يا وارد نشود، از آب سبك بدون املاح استفاده كنيد، رطوبت زيادي باعث زردي برگها مي گردد.
خاك مناسب: مخلوطي از لوم و شن بهترين خاك براي اين گياه است.
تعويض گلدان: لزومي به تعويض گلدان نيست. اصولاً زماني كه داوودي به عنوان گياه خانگي مورد استفاده قرار مي گيرد طول عمر آن فقط يك سال است ولي گلكاري هاي حرفه اي از ريشه هاي زيرزميني آن به عنوان تكثير براي سال آينده استفاده مي نمايند.
تميز نمودن برگها: غبارپاشي برگها را نيز تميز مي نمايد، از مواد براق كنندة شيميايي استفاده ننماييد.
تكثير: كاشت بذر در گونه هاي يك ساله، ريشه دار نمودن قلمه در اواخر زمستان و تقسيم ريشه و بوته
داوودي


نام علمي: Chrysanthemum indicum
در پائيز و زمستان كه گياهان گلدار كمتري در دسترس است گلهاي زيبا و پردوام داوودي زينت بخش محل زندگي شما است.
غنچه ها بازنشده و بعضي از آنها خشك مي شوند:
گياه خيلي تشنه است گدانها را به داخل سطل و يا تشت پرز از آب منتقل نموده سپس آن را خارج نماييد، سطح خاك را در تابستان هميشه مرطوب نگه داريد، آبياري را تنظيم كنيد.


تعداد زيادي از غنچه ها باز نمي شوند:
نور كافي نيست گياه را به محل پرنورتري منتقل نماييد، غنچه گيري و حذف بعضي از آنها باعث تقويت غنچه هاي باقيمانده خواهد شد روي هر ساقه حداكثر پنج غنچه نگهداريد.


برگهاي پايين گياه سياه مي شوند:
قارچ بوتري تيس عامل آن است كه خود ناشي از هواي سرد و مرطوب است، گياه را با محلول قارچ كش سمپاشي نموده و آن را به محيط گرمتري منتقل كنيد، غبارپاشي را كاهش داده و يا متوقف نماييد، در فاصله بين دو آبياري اجازه دهيد سطح خاك خشك شود سپس آبياري كنيد.
كليه شرايط مناسب و گياه سالم است ولي گلها مي پوسند:
عامل آن خيس شدن گلها در هنگام غبارپاشي است، در هنگام غبار و يا سمپاشي گلها را به طريقي محفوظ نگه داريد.
برگها سياه مي شوند:


هوا خيلي سرد است گياه را به محل گرمتري منتقل كنيد، اگر درجه حرارت مناسب است صدمه ممكن است مربوط به مواد براق كننه شيميايي باشد از آنها استفاده نكنيد.
برگها و ساقه ها چروكيده مي شوند:
هوا خيلي گرم است، گياه را به محلي خكتر و با جريان ملايم هوا منتقل نماييد، غبارپاشي با آب سبك و ولرم را فراموش ننماييد.
فارسي اصيل: سمبرگ (اشاره به سمي بودن برگ آن)
فارسي رايج: ديفن باخيا
نام انگليسي عصاي لالي Dump cane


گياهي است برگي زينتي و رايج در اكثر منازل از خانوادة «آراسه» و زادگاهش برزيل، ساقه نرم و آبكي و نقش و نگار برگها برحسب گونه سبزرنگ و آراسته به لكه هاي سفيد كرمي و زردرنگ كه از دو طرف برگ ديده مي شوند، ساقه غالباً بدون انشعاب و برگهاي انتهايي هميشه در حال رشد و فعاليت، برگهاي پاييني به تدريج مي ريزند و ساقه حالت لخت به خود مي گيرد، نسبت به عدم تهويه هواي اتاق و آبياري بيش از اندازه حساس است، گياهان جوان و كم ارتفاع براي كاشت گروهي بسيار مناسب هستند.
نيازها:
نور: نور غيرمستقيم بهترين نور است، نژادهاي برگ تيره نسبت به سايه مقاوم هستند، در صورتي كه تاريك باشد گياهي علفي و بيش از اندازه دراز مي شوند.
دما: درجه 18-13 سانتيگراد را ترجيح مي دهد، براي مدت كمي در 10 درجه نيز مقاومت مي نمايند ولي ممكن است برگهاي پايين ريزش نمايند در صورتي كه درجه حرارت بالاتر 24 باشد غبارپاشي و آبياري زيادي توصيه مي گردد.
آبياري: ابياري با آب سبك بدوناملاح توصيه مي گردد، در تابستان هفته اي 3-2 بار و در زمستان يكبار در هفته كافي است. اگر درجه حرارت پايين 16 درجه باشد اجازه دهيد سطح خاك بين دو آبياري خشك شود.


رطوبت: در تابستان غبارپاشي روزانه پيشنهاد مي گردد بخصوص اگر درجه بالاي 24 باشد. ريختن آب در زيرگلداني سنگريزه دار (بطوري كه ته گلدان با آب در تماس نباشد) جهت تأمين رطوبت اثر مثبت دارد.
تغذيه: هر ماه يكبار با كود مخصوص گياهان زينتي طبق دستور گياه را تغذيه مصنوعي نماييد.
خاك مناسب: خاك برگ، مخلوطي از لوم و كمپوست
تعويض: هر سال در فصل بهار گلدان را با 2 اندازه بزرگتر تعويض نماييد.
تميز نمودنبرگها: با اسفنج يا پارچه مرطوب برگها را هر ماه تعويض نماييد. مواظب باشيد برگها خراشيده نشوند (به توضيح مصور توجه فرمائيد)
تكثير: ريشه دار نمودن قلمه هاي 5 سانتيمتري و داراي حداقل يك جوانه، اين قلمه ها را بمدت يك تا دو روز خشك كرده و به طور افقي در شن قرار دهيد ريشه و شاخ و برگ از محل گره ها شروع به رشد مي نمايد. جدا كردن پاگياه در واريته هايي كه گياه توليد مي نمايد در كليه فصلهاي.
ديفن باخيا

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید