دانلود پاورپوینت آب تبلور

PowerPoint قابل ویرایش
9 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آب تبلور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آب تبلور قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

آب تبلور به چه معناست؟
آب تبلور آبی است که به همراه مولکولهای بعضی بلورهای جامدهای یونی است. هنگامی که یک جامد یونی از محلول آبی متبلور می ‌شود به عنوان مثال باریم کلرید محلول در آب است و ما به وسیله‌ی تبخیر یک مقدار از محلول و اشباع کردن محلول، مقداری بلور BaCl2 به دست می آوریم. در این هنگام تعدادی از مولکولهای آب در شبکه بلور به دام افتاده و با بلور پیوندهای ضعیف واندروالسی برقرار می کند. در این هنگام ما به جای BaCl2 خالص، نمک متبلور آن را داریم و فرمول آن به صورت ((BaCl2, 2H2O(s) می ‌باشد. به این گونه بلورهای نمکی که با مولکولهای آب همراه هستند، هیدرات و به آبی که این بلورها را همراهی می کند و در شبکه ی بلوری این نمکها وارد شده است، آب تبلور گفته می شود. مثال دیگر از این دست، سولفات مس هیدراته است که دارای ۵ مولکول آب تبلور می ‌باشد:( ­(CuSO4, 5H2O (s)

اسلاید ۲ :

n

nمعمولا ً ظاهر هیدراتها با ترکیبات بی ‌آب آنها کاملا ً تفاوت دارد. به طور معمول، هیدراتها بلورهای نسبتا ً بزرگ و غالبا ً شفاف تشکیل می ‌دهند. هیدراتها بر اثر گرم شدن تجزیه می ‌شوند و آب تبلور خود را به صورت بخار آب از دست می ‌دهند.

n

n

nBaCl2, 2H2O(s) à BaCl2 (s) + 2H2O(g(

n

n

nاز بین رفتن آب تبلور یک هیدرات را شکوفا شدن می ‌نامند.

اسلاید ۳ :

nرنگ برخی از نمک های آب پوشیده با رنگ نمک بی آب آنها متفاوت است، از این رو، از این نمکها به عنوان شناساگر رطوبت استفاده می کنند.

nمثلا ً

n

nقرمز رنگ CoCl2.2H2O

n

nصورتی رنگ CoCl2.5H2O

n

nبنفش رنگ CoCl2.4H2O

n

nآبی رنگ CoCl2

اسلاید ۴ :

n

nمسائل مربوط متبلور معمولا ًَ به این صورت است که مقدار مشخصی از نمک را حرارت داده و وزن آن در اثر تبخیر آب درون آن کاسته می شود. از روی کاهش وزن داده شده از ما می خواهند که نسبت آب به نمک را محاسبه کنیم. به عنوان مثال:

n

n

n023/1 گرم نمک آب پوشیده ی مس II سولفات را در یک بوته ی چینی حرارت می دهیم تا آب آن بخار شود. ۶۵۴/۰ گرم نمک بی آب مس II سولفات در بوته باقی می ماند. حساب کنید به ازای هر مول CuSO4، چند مول آب در نمک آبدار وجود داشته است.(جرم مولی مس، گوگرد، اکسیژن و هیدروژن به ترتیب ۶۴، ۳۲، ۱۶ و ۱ گرم بر مول است.)

اسلاید ۵ :

nبرای حل این گونه سؤالات باید سه مرحله طی کنیم:

n

n1- ابتدا این رابطه را بنویسیم و جرم هر یک از این گونه ها را حساب کنیم: آ- جرم نمک آبدار ب- جرم نمک بی آب ج- جرم آب و این رابطه را برایش بنویسیم:

n

nجرم نمک آبدار = جرم نمک بی آب + جرم آب

n

n2- تبدیل کردن جرم نمک بی آب به مول

اسلاید ۶ :

n3- تبدیل کردن جرم آب به مول

n

n4- به دست آوردن نسبت مولی آب به نمک به وسیله ی تقسیم کردن مرحله ی ۴ به مرحله ی ۳

n

nپس با استفاده از مرحله ی اول، ابتدا جرم آب بخار شده را حساب کنیم:

n

nجرم آب بخار شده = جرم نمک آب پوشیده – جرم نمک بی آب

n

n369/0 = 654/0 – 023/1

n

اسلاید ۷ :

n

nبنابراین مقدار آب بخار شده برابر ۳۶۹/۰ گرم می باشد.

n

n2- حال باید تعداد مول نمک بی آب را محاسبه می نماییم. برای این منظور جرم نمک مورد نظر را در معکوس جرم مولی آن ضرب می نماییم.

n

n

n= تعداد مول نمک بی آب

nMol 004/0=g CuSO4 160 / mol CuSO4 1 * g CuSO4 654/0

اسلاید ۸ :

n

n- حال باید ببینیم این مقدار گرم آب برابر چند مول آب می باشد. برای این منظور به این ترتیب عمل می کنیم:یعنی باید جرم مورد نظر را در معکوس جرم مولی آب ضرب نماییم. جرم مولی نیز با جمع جرم اتمهای تشکیل دهنده ی با در نظر گرفتن تعداد آن ها به دست می آید.

n

n

n= تعداد مول آب بخار شده

n

n

nMol 020/0=g H2O 0/18 / mol H2O 1 * g H2O 369/0

اسلاید ۹ :

n

n4- حال نسبت تعداد مول های آب بخار شده به مول های نمک بی آب را به وسیله ی تقسیم آن ها به یکدیگر به دست می آوریم.

n

n

n1/5 = mol 400/0 / mol 020/0 = تعداد مول CuSO4 / تعداد مول H2O

n

n

nپس نسبت آب به نمک برابر ۵ به ۱ است. بنابراین فرمول تجربی این نمک CuSO4.5H2O بوده، تعداد آب تبلور آن ۵ است

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 9 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد