بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

یکی از مهم ترین فناوری های قرن بیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در آن به جمع آوری پردازش وتوزیع اطلاعات پرداخته میشود. این فناوری امکانات غیر قابل تصوری را برای انسان به ارمغان آورده است که باعث افزایش کارایی او شده است از این رو لازم است کاربران مفهوم تبادل الکترونیکی اطلاعات را درک کند،عوامل وملزومات ارتباطات را بشناسد وتوانایی استفاده ازآن را داشته باشد.

اسلاید 2 :

تبادل الکترونیکی اطلاعات

همه ی ما هرروز به نوعی با تبادل اطلاعات سروکار داریم.امروزه تبادل اطلاعات بیشتر به صورت الکترونیکی انجام می شود.اطلاعات مبادله شده می تواند از نوع صدا،متن،تصویر و یا همه ی این ها باشد.مسافت انتقال می تواند به کوتاهی فاصله ی یک میز با میز مجور یا به دوری فاصله ی شما با قاره ای دیگر باشد.

اسلاید 3 :

ضرورت های ارتباطات وتبادل اطلاعات

برخی از ضرورت ها عبارتند از:

—دسترسی سریع به اطلاعات

—اشتراک منابع

—ارتباط on line

اسلاید 4 :

ملزومات ارتباطات

برای این کارملزومات خاصی مورد نیاز است.برخی ازآنها عبارتند از:رعایت قوانینی ازقبیل شرایط بسته بندی و ارسال،استفاده ازوسایل نقلیه ی مختلف و همکاری افراد و شرکت های مختلف.

اسلاید 5 :

مودم

بخش وسیع ارتباطات رایانه ها ازطریق خطوط تلفن صورت می گیرد.ازانجا که خطوط تلفن اساسا برای انتقال صوت ساخته شده اند،قابلیت ارسال ودریافت سیگنال ها ی آنالوگ را دارند درحالی که رایانه ها سیگنال های دیجیتال راارسال و یا دریافت می کنند.

اسلاید 6 :

کانال های ارتباطی

     دربرقراری ارتباط میان رایانه ها یا تجهیزات دیگر نیزلازم است یک کانال ارتباطی میان فرستنده و گیرنده وجود داشته باشد.برای این منظور کانال های ارتباطی متفاوتی وجود دارند،مانند:سیم تلفن،کابل هم محور،کابل فیبرنوری،مایکروویو و ماهواره.

اسلاید 7 :

عوامل موثردرانتقال اطلاعات

 پهنای باند

کانال های ارتباطی مختلف دارای سرعت های متفاوت اند.این سرعت براساس پهنای باند اندازه گیری می شود.پهنای باند تعداد بیت هایی است که درواحد زمان(bps )ازطریق یک کانال ارتباطی انتقال میابند.

اسلاید 8 :

 شیوه ی انتقال داده

داده به دو صورت سریال و موازی انتقال میابد.

—انتقال سریال

—انتقال موازی

جهت انتقال داده

.1ارتباطات یک طرفه

.2ارتباطات نیمه یک طرفه

.3ارتباطات تمام دو طرفه

اسلاید 9 :

 پروتکل

پروتکل در ارتباطات مجموعه ای از مقررات و توافق ها برای تبادل داده بین اجزای سخت افزاری ونرم افزاری در یک شبکه ی ارتباطی است تا طرفین بتوانند به درستی پیام یکدیگررا درک کنند.درواقع پروتکل،شیوه ی تقسیم بندی،ارسال و جمع بندی مجدد بسته های اطلاعاتی و زمان تبادل اطلاعات را کنترل می کند.پروتکل ها در ساخت وتهیه ی سخت افزار ها و نرم افزار ها در نظر گرفته شده اند.

اسلاید 10 :

شبکه ها ی رایانه ای

     شبکه ی رایانه ای ،یک سیستم ارتباطی شامل دو یا چند رایانه است که برای تبادل اطلاعات و اشتراک منابع به هم وصل شده اند.

برای تشکیل هر شبکه ی رایانه ای اجزای اصلی زیر مورد نیاز است:

-رایانه ی سرویس دهنده

- رایانه ی سرویس گیرنده

- وسایل ارتباطی

-کانال ارتباطی

-سیستم عامل شبکه

-پروتکل

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید