بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

موجودی کالا:اقلامی از دارایی مشهود متعلّق به یک موسسه

انواع

موجودی

کالا

1- مواد اولیه

2- کالای در جریان ساخت

3- محصول

4- ابزارآلات و قطعات

5- ضایعات

روش های محاسبه

 قیمت تمام شده

تعیین قیمت تمام شده واحد مشخص کالا

محاسبه میانگین

FIFO

LIFO

اقل قیمت روز یا قیمت تمام شده

اسلاید 2 :

                     1-غير واقعي بودن و عدم تطبيق آن با قيمت موجودي كالا در بازار روز

                     2- غير منطقي بودن آن به مناسبت آنكه در اين رويه فرض شده است

                        كه تمام موجودي ها به طور متناسب با حجم كليه خريد هاي مختلف به

                        عمل مي آيد .

                      1- در مواقعي كه قيمت ها مرتباً و به ميزان قابل ملاحظه اي در نوسان

                          باشند ، استعمال اين روش گاهي تفاوت هاي عجيبي بين شماره

                          كارتهاي مختلف ايجاد مي كند.

                      2- اگر عمليات انبار نسبتاً متعدد باشد ، به كار بردن اين روش پرزحمت

                          بوده و احتمال بروز اشتباه در آن زياد است.

                       1- اتخاذ اين روش با جريان طبيعي ورود و صدور كالا در موسسات

                           تطبيق نمي كند

                       2 - مبلغي كه در اين روش در قسمت دارايي ترازنامه به عنوان موجودي كالا نمايش

                            داده می شود دور از حقيقت است

                                                           

اسلاید 3 :

روش اقل قیمت روز یا قیمت تمام شده: ابتدا با یکی از روشهای قبل قیمت تمام شده محاسبه شده وقیمت آن را در بازار به دست می آورند و از بین این دو مبلغ هر کدام کمتر بود به عنوان بهای موجودی کالا انتخاب می گردد.

                    1ـ ارزيابي موجودي كالا با اين روش ، احتياج به

                     محاسبات زيادي دارد.

                  2ـ اين روش مخالف اصل ثبات رويه است.

                  3ـ با به كار بستن اين روش ، غالباً حجم فروش

                     و سود دوره مالي با يكديگر متناسب نيست .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید